ORDONANŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2009pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 26 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai aplică deciziilor primului-ministru, actelor a căror publicare este prevăzută de Constituţie, precum şi actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, cheltuielile de publicare a acestora urmând să fie suportate de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" din bugetul propriu.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuBucureşti, 22 ianuarie 2009.Nr. 1.___________