ORDONANŢĂ nr. 2 din 22 ianuarie 2009privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 23 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.8 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Drepturile salariale ale lunii decembrie 2008 şi cele aferente trimestrului I al anului 2009 pentru personalul care acordă asistenţă medicală preventivă în cabinetele medicale organizate conform legii în unităţile de învăţământ, precum şi pentru persoanele care prestează activitatea de asistenţă medicală comunitară, respectiv asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari rromi, în baza contractelor de muncă valabile la data de 31 decembrie 2008, se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Ion Bazacp. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Dumitru-Nicu Cornoiu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 22 ianuarie 2009.Nr. 2.___________