HOTĂRÂRE nr. 1.717 din 30 decembrie 2008pentru abrogarea alin. (2) al art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 23 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 24 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 30 decembrie 2008.Nr. 1.717.----------