DECRET nr. 591 din 17 decembrie 1955pentru reglementarea contractelor privitoare la executarea lucrărilor de arta plastica, precum şi achiziţionarea de lucrări de arta plastica şi de obiecte de muzeu
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 24 decembrie 1955     +  Articolul 1Pentru executarea şi achiziţionarea lucrărilor de arta plastica, instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, cooperatiste şi obşteşti vor încheia contracte cu Fondul Plastic din Republica Populara Română.Fondul Plastic va executa contractele, fie prin comenzi făcute direct artiştilor plastici, fie prin achiziţionarea de lucrări corespunzătoare contractului, în ambele cazuri cu acordul beneficiarului.  +  Articolul 2Lucrările de arta plastica necesare agitatiei vizuale vor fi executate de către întreprinderile de stat cu acest obiect de activitate şi de cooperativele de arta autorizate prin ordinul Ministrului Culturii, pe baza prototipurilor realizate prin Fondul Plastic din Republica Populara Română.  +  Articolul 3Proiectarea şi executarea expoziţiilor, precum şi proiectarea şi amenajarea de decoraţii interioare organizate de ministere, instituţii de stat, organizaţii centrale cooperatiste sau obşteşti se va face de I.S. "Decorativa".Asemenea lucrări pot fi executate în regie proprie cînd valoarea lor nu depăşeşte 200.000 lei.  +  Articolul 4Preţul lucrărilor prevăzute mai sus va fi stabilit pe baza tarifelor aprobate prin ordinul Ministrului Culturii.  +  Articolul 5Pe lîngă Fondul Plastic din Republica Populara Română, I.S. "Decorativa" şi cooperativele autorizate conform art. 2 din prezentul Decret, vor funcţiona comisii de avizare asupra valorii artistice a lucrărilor şi de stabilire a preţurilor definitive.Comisiile vor fi numite de organul central tutelar respectiv, cu aprobarea Ministerului Culturii.Preţul stabilit de comisie nu va putea depăşi preţul prevăzut în contract, în limita tarifelor aprobate de Ministerul Culturii.  +  Articolul 6Unităţile contractante vor vira Fondului Plastic din Republica Populara Română, în contul lucrărilor, avansuri pînă la 50% din preţul stabilit cu titlu provizoriu în contracte.Fondul Plastic din Republica Populara Română şi întreprinderea "Decorativa" vor putea acorda colaboratorilor avansuri succesive pînă la 50% din valoarea preţului contractat. Întreprinderea "Decorativa" va putea acorda avansuri, în aceleaşi condiţii, colaboratorilor angajaţi pentru lucrări de proiectare.Fondul Plastic va prevedea în planul sau de casa sumele necesare plăţilor în numerar către artiştii plastici pentru lucrările de arta achiziţionate la comanda. Pentru aceste plati nu va fi necesară planificarea de fond de salarii pentru personalul nescriptic.  +  Articolul 7Preţul lucrărilor de arta plastica executate de artişti pentru edituri, ziare, reviste şi alte publicaţii, în baza contractelor încheiate cu aceste unităţi, va fi stabilit, în cadrul tarifelor existente, de comisiile de evaluare ale acestor unităţi, numite cu aprobarea Ministerului Culturii.Preţul lucrărilor va fi plătit direct artiştilor plastici de către unităţile arătate mai sus, cu obligaţia pentru acestea de a retine şi vira Fondului Plastic din Republica Populara Română taxele de 2%, potrivit art. 10 din Decretul nr. 294/1954.  +  Articolul 8Muzeele şi colectiile statului au dreptul sa achizitioneze de la particulari obiecte necesare expunerii sau documentării şi vor putea plati în numerar valoarea acestor obiecte.Evaluarea obiectelor se va face de comisii locale numite de instituţia tutelara a muzeului cu avizul Ministerului Culturii.Aprobarea sumelor ce urmează a se plati se va da de către organul tutelar respectiv, pe baza evaluărilor făcute de comisiile arătate în alineatul precedent.  +  Articolul 9Decretul nr. 161 din 18 aprilie 1953, pentru reglementarea contractelor privitoare la achizitionarile şi executările lucrărilor de arta plastica, se abroga.------------------------