HOTĂRÂRE nr. 1.634 din 10 decembrie 2008privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea imobilelor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea vânzării spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin eliminarea din cadrul anexei nr. 15 a bunurilor prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 decembrie 2008.Nr. 1.634.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice
  *Font 7*
  Nr. crt. Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se scoate imobilul Numărul de identificare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  1. Judeţul Caraş-Severin, comuna Mehadia, Str. Principală nr. 110 Autoritatea de Sănătate Publică Caraş-Severin 145211 Dispensar medical Mehadia P+1 construcţie cărămidă
  2. Judeţul Mehedinţi, MRJ Drobeta- Turnu Severin, bd. Carol I nr. 34 Autoritatea de Sănătate Publică Mehedinţi 145208 Clădire dispensar, 2+3 parter, fundaţie beton, zidărie cărămidă, planşeu, beton, acoperiş terasă
  -----------