HOTĂRÂRE nr. 1.574 din 4 decembrie 2008pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, precum şi pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 alin. (31) şi art. 38 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2La articolul 80 alineatul (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) în cazul amenajărilor de irigaţii, cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii pot fi acoperite total ori în cea mai mare parte din venituri proprii sau, în completare, de la bugetul de stat;".  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.582/2006 pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 27 noiembrie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 1.574.  +  Anexa 1 LISTAamenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor deamenajări funciare din domeniul public şi din domeniul privat alstatului declarate de utilitate publică, care se administreazăde Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare1. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAŢII, DESECARE, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
                     
    Nr. crt.Cod amenajareDenumire amenajareJudeţulCapacităţi
    Irigaţii [ha]Desecare Total [ha]din care:CES [ha]
    Gravita- ţională [ha]Prin pompare [ha]
    1147-1TERASA MIHAI BRAVUCL, GR05.6205.62001.890
    2142-1GĂLĂŢUI - CĂLĂRAŞICL, IL030.14826.3983.750339
    3142-2GĂLĂŢUI - CĂLĂRAŞICL, IL31.9010000
    4144-1MOSTIŞTEA IICL, IL, B042.69242.69201.688
    5144-2.1MOSTIŞTEA IICL1.4930000
    6144-2.2MOSTIŞTEA IICL1.3640000
    7144-2.3MOSTIŞTEA IICL6.7150000
    8144-2.4MOSTIŞTEA IIIL3.0670000
    9144-2.5MOSTIŞTEA IIIL21.3890000
    10155-1TOPALUCT011501151.042
    11155-2TOPALUCT5.0090000
    12432-1RASOVA VEDEROASACT01.15701.15711.443
    131353-1CARASU - NICOLAE BĂLCESCUCT01.93501.9357.149
    141353-2CARASU - NICOLAE BĂLCESCUCT1.4180000
    15184-1SINOECT, TL040204026.605
    16184-2SINOECT, TL19.9510000
    17222-1IZVOARE - CUJMIRDJ, MH015.64615.4132334.079
    18222-2.1IZVOARE - CUJMIRDJ, MH25.6440000
    19222-2.2IZVOARE - CUJMIR - SALCIADJ, MH5.1180000
    20205-1TERASA CARACALDJ, OT015.80415.80401.501
    21205-2TERASA CARACALDJ, OT22.9420000
    22223-1CÂMPIA COVURLUIGL039.16185238.309146.348
    23223-2.1CÂMPIA COVURLUI: SPA DUNĂREGL82.5370000
    24223-2.2CÂMPIA COVURLUI: SPA PRUTGL5.5790000
    25223-2.3CÂMPIA COVURLUI: SPA VAMEŞGL6.9100000
    26223-2.4CÂMPIA COVURLUI: SPA LIEŞTIGL5.1840000
    27224-1TERASA NICOREŞTIGL07.9607.68327714.872
    28224-2.1TERASA NICOREŞTIGL5.1950000
    29224-2.2TERASA NICOREŞTIGL11.1480000
    30241-1GIURGIU - RĂZMIREŞTI A+CGR, TR040.37033.7186.6520
    31241-2.1GIURGIU - RĂZMIREŞTI A+C ram 1GR, TR14.4890000
    32241-2.2GIURGIU - RĂZMIREŞTI A+C ram 2GR, TR34.6970000
    33281-1CRIVINA VÂNJU MAREMH020.54520.545016.269
    34281-2CRIVINA VÂNJU MAREMH26.5920000
    35282-1HALÂNGAMH01.00550050559.067
    36303-1FRUNZARU - BOIANUOT, TR05.8025.80201.503
    37303-2FRUNZARU - BOIANUOT, TR10.6300000
    38304-1BUCŞANI - CIOROIUOT, VL028.36728.36702.414
    39304-2.4BUCŞANI - CIOROIU: OLTOT, VL5.5620000
    40304-2.5BUCŞANI - CIOROIU: OLTOT, VL4.0970000
    41330-1GRIGOREŞTI - VEREŞTISV01.8701.8700100
    42362-1TULCEA - NUFĂRUTL02.81102.8111.439
    43341-1VIIŞOARATR049.05230.80518.2474.312
    44341-2VIIŞOARATR53.3990000
    TOTAL412.030310.462236.06974.393282.060
  2. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAŢII, DESECARE
                   
    Nr. crt.Cod amenajareDenumire amenajareJUDEŢULCapacităţi
    Irigaţii [ha]Desecare Total [ha]din care:
    Gravita- ţională [ha]Prin pompare [ha]
    13-1IRIGAŢII TEIUŞAB08778770
    25-1IRIGAŢII AIUDAB05695690
    331-1STEFĂNEŞTI - LEORDENIAG07.1327.1320
    431-2STEFĂNEŞTI - LEORDENIAG5.675000
    532-1MICEŞTI - MĂRĂCINENIAG08958950
    639-1CĂTEASCA - TEIUAG, DB010.03310.0330
    715-1CANALUL MORILORAR016.8366.00010.836
    8396-1BUFTEA - CĂCIULAŢIB07177170
    9396-2BUFTEA - CĂCIULAŢIB1.289000
    10397-1BRAGADIRU - JILAVAB04.5304.5300
    11398-1NUCIB03.4903.4900
    12398-2NUCIB3.718000
    13400-1CHIAJNA - BRAGADIRU - DRAGOMIREŞTIB01.6211.6210
    1450-1SĂUCEŞTIBC01.2601.2600
    1561-1CANAL COLECTOR MAL STÂNG INANDBH045.07728.76016.317
    16103-1TERASA BRĂILEIBR032.871032.871
    17103-2.1TERASA BRĂILEIBR29.633000
    18103-2.2TERASA BRĂILEIBR10.781000
    19103-2.3TERASA BRĂILEIBR5.218000
    20104-1INSULA MARE A BRĂILEIBR069.241069.241
    21104-2.1INSULA MARE A BRĂILEIBR6.983000
    22104-2.2INSULA MARE A BRĂILEIBR18.989000
    23104-2.3INSULA MARE A BRĂILEIBR12.591000
    24104-2.4INSULA MARE A BRĂILEIBR4.534000
    25104-2.5INSULA MARE A BRĂILEIBR12.986000
    26104-2.6INSULA MARE A BRĂILEIBR8.580000
    27105-1TERASA IALOMIŢA - CĂLMĂŢUIBR, IL085.49516.39269.103
    28105-2TERASA IALOMIŢA - CĂLMĂŢUIBR, IL111.091000
    29106-1TERASA VIZIRUBR019.266019.266
    30106-2TERASA VIZIRUBR19.623000
    31107-1NĂMOLOASA - MĂXINENIBR037.67210.91526.757
    32107-2.1NĂMOLOASA - MĂXINENIBR17.289000
    33107-2.2NĂMOLOASA - MĂXINENIBR3.094000
    34108-1IANCA - SURDILA - GRECIBR09.9058.1141.791
    35108-2IANCA - SURDILA - GRECIBR25.047000
    36109-1INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANIBR017.129017.129
    37109-2.1INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANIBR1.624000
    38109-2.2INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANIBR1.481000
    39109-2.3INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANIBR1.105000
    40109-2.4INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANIBR7.795000
    41110-1GRĂDIŞTEA - FĂUREI - JIRLĂUBR02.7389251.813
    42110-2.1GRĂDIŞTEA - FĂUREI - JIRLĂUBR2.820000
    43110-2.2GRĂDIŞTEA - FĂUREI - JIRLĂUBR4.068000
    44111-1LATINU VĂDENIBR013.079013.079
    45111-2LATINU VĂDENIBR7.851000
    46112-1LUNCA - RÂULUI BUZĂUBR06496490
    47112-2LUNCA - RÂULUI BUZĂUBR3.896000
    48113-1INCINTA BRĂILA - DUNĂRE - SIRETBR04.85404.854
    49113-2INCINTA BRĂILA - DUNĂRE - SIRETBR3.646000
    50114-1NOIANU - CHIŞCANIBR01500150
    51114-2NOIANU - CHIŞCANIBR1.160000
    52115-1INCINTA B.H. CĂLMĂŢUI, JUDEŢ BRĂILABR, BZ023.02623.0260
    53115-2INCINTA B.H. CĂLMĂŢUI, JUDEŢ BRĂILABR, BZ13.563000
    54115(1)-1INCINTA B.H. CĂLMĂŢUI, JUDEŢ BRĂILABR, BZ029.70429.7040
    55273-1TABĂRA - TRIFEŞTI - SCULENIBT, IS07.86407.864
    56273-2TABĂRA - TRIFEŞTI - SCULENIBT, IS11.276000
    57309-1AHC CÂMPIA BUZĂULUIBZ, PH018.05818.0580
    58309-2.1AHC CÂMPIA BUZĂULUI; DERIVAŢIA I, BZBZ, PH7.056000
    59309-2.2AHC CÂMPIA BUZĂULUI; ZONA 22, BZBZ, PH651000
    60309-2.3AHC CÂMPIA BUZĂULUI; ZONA ODOBA, BZBZ, PH528000
    61309-2.4AHC CÂMPIA BUZĂULUI; ZONA MĂRĂCINENI, BZBZ, PH393000
    62125-1BOIANU STICLEANUCL022.924022.924
    63125-2BOIANU STICLEANUCL19.298000
    64127-1BORCEA DE SUSCL028.058028.058
    65127-2.1BORCEA DE SUSCL3.391000
    66127-2.2BORCEA DE SUSCL3.811000
    67127-2.3BORCEA DE SUSCL2.871000
    68128-1TERASA CĂLĂRAŞICL04.5393.750789
    69128-2.1TERASA CĂLĂRAŞICL3.495000
    70128-2.2TERASA CĂLĂRAŞICL2.859000
    71129-1OLTENIŢA - SURLARI - DOROBANŢUCL012.725012.725
    72130-1CĂLĂRAŞI RÂULCL010.748010.748
    73134-1UNIREA - JEGĂLIA - GÂLDĂUCL01.00801.008
    74229-1GOSTINU - GREACA - ARGEŞCL, GR028.520028.520
    75229-2GOSTINU - GREACA - ARGEŞCL, GR26.426000
    76131-1BERCENI VIDRA FRUMUŞANICL, GR, B03.6713.6710
    77145-1MOSTIŞTEA VICL, IL023.90523.9050
    78154-1TERASA SEIMENICT04490449
    79154-2TERASA SEIMENICT3.256000
    80156-1OLTINA VESTCT02700270
    811254-1INCINTA CIOBANU - GĂRLICIUCT04.98404.984
    821254-2INCINTA CIOBANU - GĂRLICIUCT2.489000
    831352-1CARASU - MIHAIL KOGĂLNICEANUCT01360136
    841352-2CARASU - MIHAIL KOGĂLNICEANUCT15.732000
    851355-1CARASU - GALEŞUCT02120212
    861355-2CARASU - GALEŞUCT3.210000
    87193-1MIRCEA VODĂ - BOLOVANIDB02.1822.1820
    88199-1ULMI - VĂCĂREŞTIDB04954950
    89200-1TITU - OGREZENI, JUDEŢ GIURGIU, ILFOVDB, GR, B011.78411.7840
    90200(1)-1TITU - OGREZENI, JUDEŢ DÂMBOVIŢADB, GR, B012.67512.6750
    91201-1NEDEIA - MĂCEŞUDJ04.5004.5000
    92201-2NEDEIA - MĂCEŞUDJ30.085000
    93203-1CALAFAT - BĂILEŞTIOJ017.34414.3423.002
    94203-2CALAFAT - BĂILEŞTIDJ22.523000
    95204-1CETATE - GALICEADJ02.6202.6200
    96204-2CETATE - GALICEADJ17.595000
    97206-1BISTREŢ - NEDEIA - JIUDJ021.530021.530
    98207-1GHIDICI - RAST - BISTREŢDJ011.126011.126
    99207-2GHIDICI - RAST - BISTREŢOJ9.639000
    100208-1CALAFAT - CIUPERCENIDJ07290729
    101208-2CALAFAT - CIUPERCENIDJ1.675000
    102210-1BRALOŞTIŢA - SCĂIEŞTIDJ01.6461.6460
    103211-1FILIAŞI - TATOMIREŞTIDJ01.8001.8000
    104212-1JIU - BECHETDJ07.36707.367
    105213-1BRĂDEŞTI - COŢOFENIDJ01.27101.271
    106215-1CÂMPUL BLÂNDULUIDJ06676670
    107216-1CORNU - CARAULADJ029029
    108202-1SADOVA - CORABIADJ, OT024.49223.508984
    109202-2SADOVA - CORABIADJ, OT66.635000
    110480-1BRATEŞUL DE SUSGL012.097012.097
    111480-2BRATEŞUL DE SUSGL5.083000
    112230-1MALU ROŞU GOSTINUGR09.11309.113
    113233-1ILFOVĂŢGR04.3804.3800
    114234-1VEDEA - SLOBOZIAGR04.62204.622
    115409-1ARGEŞ KM. 23GR01.7911.7910
    116409-2ARGEŞ KM. 23GR1.697000
    117232-1VEDEA - PIETROŞANIGR, TR04.85804.858
    118242-1GIURGIU - RAZMIREŞTI ZONA BGR, TR05.3012.2093.092
    119242-2GIURGIU - RAZMIREŞTI ZONA BGR, TR21.845000
    120262-1SLOBOZIA - DUNĂREIL010.670010.670
    121262-2SLOBOZIA - DUNĂREIL1.753000
    122264-1STELNICA - BORDUŞANIIL01.61501.615
    123267-1BORCEA DE JOSIL031.296031.296
    124267-2BORCEA DE JOSIL5.677000
    125272-1SCULENI - ŢUŢORA - GORBANIS025.41962024.799
    126277-1HĂLĂUCEŞTIIS01.21001.210
    127279-1REDIU - MIROSLAVAIS04954950
    128289-1IRIGAŢII SECUIENI - ROMANNT02342340
    129293-1IRIGAŢII HORIA - APE UZATENT08008000
    130300-1IPOTEŞTIOT06046040
    131331-1DRAGOMIRNASV01551550
    132355-1MĂCIN - 23 AUGUSTTL012.130012.130
    133355-2.1MĂCIN - 23 AUGUST PLUTITOARETL2.158000
    134363-1OSTROVTL01.41901.419
    135878-1MACIN - CARCALIUTL01.71701.717
    136349-1ŞAG - TOPOLOVĂŢTM027.653027.653
    137344-1LIŢA - OLTTR06.29006.290
    138344-2LIŢA - OLTTR1.516000
    139347-1IZLAZ - MOLDOVENITR01.13401.134
    140384-1SISTEM GALICEAVL0590369221
    141385-1SISTEM OLANU - DRĂGOIEŞTIVL01.1201.1200
    142417-1SISTEM MIHĂIEŞTI - BĂBENIVL01.6161.6160
    143389-1SURAIA - VADU ROŞCAVN02.40202.402
    144389-2SURAIA - VADU ROŞCAVN892000
    145390-1BILIEŞTI - SLOBOZIA CIORĂŞTIVN04.5644.5640
    146390-2BILIEŞTI - SLOBOZIA CIORĂŞTIVN13.233000
    147392-1MĂRĂŞEŞTIVN06006000
    148368-1ALBIŢA - FĂLCIUVS018.587018.587
    149368-2.1ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPR 3VS5.236000
    150368-2.2ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPR 4VS3.473000
    151368-2.3ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPR 2VS2.869000
    152368-2.4ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPR 1VS3.155000
    153368-2.5ALBIŢA - FĂLCIU: SUBST. SPP 1VS2.204000
    154369-1B.H. BÂRLADVS019.27017.3701.900
    155369-2B.H. BÂRLADVS2.453000
    156371-1VASLUIEŢVS02.7912.7910
    TOTAL674.268945.687320.930624.757
  3. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAŢII ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
  Capacităţi
  Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Judeţul Irigaţii [ha] CES [ha]
  1 40-1 SASCUT BC 0 352
  2 40-2 SASCUT BC 5.028 0
  3 46-1 CLEJA - FARAOANI BC 0 1.023
  4 49-1 FULGERIŞ BC 0 1.486
  5 49-2 FULGERIŞ BC 465 0
  6 53-1 RĂCĂCIUNI BC 0 2.501
  7 42-1 RACOVA - FILIPEŞTI BC, NT 0 354
  8 42-2 RACOVA - FILIPEŞTI BC, NT 2.438 0
  9 59-1 DAMIENEŞTI BC, NT 0 820
  10 59-2 DAMIENEŞTI BC, NT 2.276 0
  11 86-1 HORIA - LIVENI - MANOLEASA BT 0 6.758
  12 88-1 HĂNEŞTI - DÂNGENI BT 0 544
  13 1342-1 CARASU - BĂRĂGANU CT 0 3.247
  14 1342-2 CARASU - BĂRĂGANU CT 2.528 0
  15 153-1 TERASA HÂRŞOVA CT, TL 0 6.576
  16 181-1 DĂENI - OSTROV - PECENEAGA CT, TL 0 5.121
  17 181-2 DĂENI - OSTROV - PECENEAGA CT, TL 5.175 0
  18 350-1 BABADAG TL 0 11.680
  19 350-2.1 BABADAG SP 1 TL 6.769 0
  20 351-1 PECINEAGA - TURCOAIA - MĂCIN TL 0 10.069
  21 351-2 PECINEAGA - TURCOAIA - MĂCIN TL 2.065 0
  22 353-1 SUD RAZELM TL 0 2.425
  23 353-2.1 SUD RAZELM - SPA 6 MARTIE TL 12.104 0
  24 353-2.2 SUD RAZELM - SPA LUNCA TL 1.130 0
  25 354-1 SARICHIOI TL 0 1.820
  26 354-2.1 SARICHIOI SP 1 TL 3.102 0
  27 354-2.2 SARICHIOI SP 2 TL 3.595 0
  28 356-1 ISACCEA TL 0 1.343
  29 356-2 ISACCEA TL 3.001 0
  30 361-1 DUNAVĂŢ TL 0 130
  31 361-2 DUNAVĂŢ TL 2.753 0
  32 366-1 SOMOVA TL 0 129
  33 367-1 DEALUL REDI TL 0 158
  TOTAL 52.429 56.536
  4. AMENAJĂRI DE IRIGAŢII
  Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Judeţul Capacităţi Irigaţii [ha]
  1 9-2 SEMLAC - PEREG AR 8.394
  2 10-2 FÂNTÂNELE - ŞAGU AR 6.920
  3 11-2 PĂULIŞ - MATCA AR 3.962
  4 12-2 MUREŞEL IER AR 3.033
  5 43-2 ITEŞTI BC 1.732
  6 45-2 LETEA BC 1.118
  7 47-2 TÂRGU TROTUŞ BC 747
  8 52-2 TAMAŞI BC 319
  9 54-2 DOJA BC 136
  10 90-2 MOVILENI - HAVÂRNA BT 804
  11 94-2 CURTEŞTI BT 437
  12 124-2 JEGĂLIA CL 15.371
  13 143-2 MOSTIŞTEA I CL 7.824
  14 146-2 PETROIU - ŞTEFAN CEL MARE CL, IL 45.403
  15 148-2 IRIGAŢII MIHAI VITEAZU CJ 5.720
  16 1336-2 CARASU - CDMN/PAMN NORD CT 1.594
  17 2336-2 CARASU - CDMN/PAMN SUD CT 1.369
  18 1337-2 CARASU - CANAL NEGRU VODĂ CT 1.349
  19 1338-2 CARASU - TOPRAISAR CT 1.655
  20 1340-2 CARASU - BIRUINŢA CT 13.212
  21 1341-2 CARASU - MOVILIŢA CT 5.848
  22 1343-2 CARASU - POTÂRNICHEA CT 2.272
  23 1344-2 CARASU - LANURILE CT 3.428
  24 1346-2 CARASU - FĂCLIA CT 2.510
  25 1347-2 CARASU - MANGALIA NORD CT 7.666
  26 1349-2 CARASU - TĂTARU CT 1.307
  27 1350-2 CARASU - MOŞNENI CT 1.591
  28 1351-2 OREZĂRIE HÂRŞOVA CT 1.581
  29 1354-2 CARASU - BASARABI CT 5.678
  30 1356-2 CARASU - POARTA ALBĂ CT 1.387
  31 1357-2 CARASU - VALEA SEACĂ CT 3.482
  32 1358-2 COCHIRLENI CT 1.007
  33 185-2 CÂMPU FRUMOS CV 2.998
  34 209-2 LIPOV - RADOVAN DJ 2.204
  35 217-2 TROACA - ALBEŞTI DJ 1.005
  36 260-2 TERASA BORDUŞANI IL 15.542
  37 261-2 OREZĂRIA FĂCĂIENI - VLĂDENI IL 2.224
  38 263-2 OREZĂRIA LUCIU - GIURGENI IL 5.140
  39 307-2.1 DĂBULENI - POTELU - CORABIA OT 2.634
  40 307-2.2 DĂBULENI - POTELU - CORABIA OT 3.416
  41 307-2.3 DĂBULENI - POTELU - CORABIA OT 2.896
  42 307-2.4 DĂBULENI - POTELU - CORABIA OT 1.982
  43 295-2 STOENEŞTI - VIŞINA OT 4.965
  44 294-2 TERASA CORABIA: OLT OT, TR 31.304
  45 352-2 BEIBUGEAC - SARINASUF TL 10.010
  46 342-2 OLT - CĂLMĂŢUI TR 31.365
  47 345-2 TERASA ZIMNICEA TR 2.115
  48 373-2.1 TUTOVA VS 194
  49 374-2 MÂNJEŞTI VS 595
  50 424-2 PUTNA VN 2.385
  51 426-2 CIORĂŞTI - MĂICĂNEŞTI VN 8.780
  TOTAL 290.610
  5. AMENAJĂRI COMPLEXE DE DESECARE ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
                   
    Nr. crt.Cod amenajareDenumire amenajareJudeţulCapacităţi
    Desecare Total [ha]din care:CES [ha]
    Gravita- ţională [ha]Prin pompare [ha]
    1830-1AM. COMPL. DESEC. ŞI CES GURA ARIEŞ - INOCAB7307300605
    21033-1AM. COMPL. DESEC. ŞI CES SECAŞUL MICAB1.5501.550018.311
    31067-1AM. COMPL. DESEC. ŞI CES SPRING - VINGARDAB80800631
    41188-1AM. COMPL. DES. ŞI CES CETATEA DE BALTĂAB595901.573
    5506-1CERMEI - TĂUTAR, BH6.8152.1994.6161.097
    6919-1ONIŞCANI - SECUIENIBC, NT2.9956322.363335
    7283-1B.H. PETA - HIDIŞELBH2.0612.06103.318
    8337-1B.H. VALEA BISTRABH1.1051.10501.343
    9338-1B.H. VALEA COSMOBH40040004.624
    10340-1B.H. VALEA EGERBH19119101.720
    11343-1B.H. VALEA ÎNOTBH1.2001.20006.759
    12438-1BARCĂU MAL DR. AMONTE MARGHITABH1.0271.02704.168
    13439-1BARCĂU MAL DR. AVAL SALARDBH2.61202.6121.200
    14440-1BARCĂU MAL STG. AMONTE MARGHITABH37737704.861
    15710-1CRIŞ REPEDE MAL DR. AMONTE TILEAGDBH1.3271.32707.103
    16714-1CRIŞ REPEDE MAL STG. AVAL TILEAGDBH4.2684.26801.020
    171121-1VALEA HOLODBH4.9304.93004.405
    181132-1VALEA NOUA GURBEDIUBH2.2752.27505.849
    191135-1VALEA RĂTĂŞELBH4.8434.84301.615
    20464-1B.H. BISTRIŢA AVAL. AMONT ORAŞ BISTRIŢABN1.6381.63804.038
    21489-1B.H. BUDACU INFERIOR, SUPERIORBN56556503.775
    22870-1B.H. LECHINŢA VALEA MORII, AVAL V. MORIIBN2424011.500
    23896-1UNITATEA AGRICOLĂ MONARIUBN72720243
    241111-1B.H. VALEA BRATOŞABN99899803.424
    251117-1B.H. VALEA DIPŞABN2.9302.93007.015
    261136-1B.H. VALEA ROSUA - AMONTE BLĂJENIBN1.8501.85003.507
    27718-1CURTEŞTI - PRĂJENIBT2.5002.50001.388
    28891-1MILETIN JUD. BOTOŞANIBT20320305.739
    29958-1POIENILE HARIGIIBT55055001.950
    30486-1BUCECEA - CORNIBT, SV5.2265.22603.150
    35483-1BREAZA SÂMBĂTABV2.5452.5450291
    32701-1COZD LOVNICBV1.1941.19404.032
    36796-1DURBAVBV100100018
    33834-1HÂRSENI LUŢABV9.3619.36102.490
    34844-1HOMORODUL MAREBV1.9031.90306.299
    37845-1HOMORODUL MICBV73973903.879
    381009-1SÂMBĂTA VIŞTEABV5.1915.1910316
    391037-1ŞERCAIA MÂNDRABV4.4114.41102.069
    401086-1TICUŞ COBORBV48948904.568
    411133-1VALEA PALOŞBV40040003.044
    421148-1VENEŢIA ŞERCAIABV4.6934.69302.846
    431158-1VIŞTEA UCEABV2.5542.5540407
    441159-1VLĂDENI DUMBRĂVIŢABV3.4803.4800859
    311182-1CINCU CINCŞORBV70700503
    45980-1RÂMNICU - SĂRATBZ1.5161.51607.576
    461139-1VALEA TEANCULUIBZ1.2571.2570772
    47139-1VALEA DÂMBOVIŢEICL, B4.5422.6591.883800
    60123-1VRANI - MERCINACS5.1025.10201.200
    49444-1BÂRZAVA MIJLOCIE - DOCLINCS25125103.071
    50461-1BISTRA OŢELU ROŞUCS2.8852.8850950
    51467-1BOCŞA - BINIŞ - DOCLINCS1.6571.65702.500
    48468-1BOCŞA - ŞOŞDEACS4.4004.40001.100
    52495-1CADAR - REMETEACS1.7821.78205.000
    54720-1DALBOŞEŢ - PRILIPEŢCS97097006.000
    55808-1FOROTIC - SURDUCCS28128102.101
    56829-1GREONI - TICVANICS3.2343.2340500
    571079-1TĂU - EZERIŞCS30300400
    581090-1TIMIŞUL SUPERIOR - OBREJACS1771770939
    591146-1VĂRĂDIA - SECĂŞENICS2.1002.10005.755
    531185-1CIORNOVĂŢCS1.0851.08503.923
    62102-1SÂNPETRU - RACOŞCV3.5983.59803.446
    61152-1APAŢA MAL DREPTCV2.5022.50204.096
    63885-1MĂNEŞTI - MALU CU FLORIDB1.0271.0270167
    64909-1NEAJLOV - VÂNĂTORII MARIDB3.2123.21201.006
    65986-1RAZNIC - BREASTADJ80480404.549
    67595-1CES HOMOROD, TÂRNAVA MAREHR1.7431.743030.352
    68749-1DESEC. MUREŞ SUPERIORHR11.92511.92501.020
    66750-1DESEC. OLT SUPERIORHR7.5997.59903.385
    70167-1ARDUSAT - POMIMM9149140262
    71220-1B.H. CERNA SUPERIOARĂMM878702.082
    72221-1B.H. CAVNICMM1.3781.37802.329
    69280-1BOZÂNTA MOCIRA REMETEAMM3.0771.2201.8571.570
    73802-1REMETEA CHIOARULUIMM1351350195
    74803-1SĂSARMM62620126
    75987-1RĂZOARE - LĂPUŞ - LIBOTINMM2.4042.4040480
    761059-1SOMEŞ MAL DREPT ŢICĂU LĂPUŞMM6.1816.18103.808
    771072-1SUCIU - GROŞIMM8608600988
    781061-1SOMEŞ MAL STÂNG ŢICĂU - LĂPUŞMM, SM4.9794.97903.482
    79508-1CES AGAPIA - VALEA SEACĂNT61761702.639
    80559-1CES BOZIENINT29429402.860
    81563-1CES CALNESNT848402.568
    82600-1CES ÎN B.H. SUP. VALEA MARENT44844802.595
    83675-1CES VALEA URSULUI - ONICENINT35035002.751
    84971-1PUNERE ÎN PROD. TEREN. DOBRENINT4504500397
    85296-1CES B.H. SECAŞUL MARE SUBBAZ SÂNGĂTINSB161601.451
    86412-1AMENAJ. TEREN PANTĂ ÎN ZONA MEDIAŞSB32032001.079
    871194-1CES BH. HÂRTIBACIU MIJLOCIU PERIM. I-IVSB2.0532.053019.229
    881195-1CES B.H. SECAŞUL MARE SUBBAZIN APOLDSB1.3561.35602.367
    891196-1CES B.H. SECAŞUL MIC SUBBAZIN ARMENISB23823803.133
    901197-1CES B.H. SMIG - VETEUSB15015003.165
    91511-1CES AGRIJUL INFERIORSJ89389307.207
    92554-1CES BOCŞA SĂLĂJENISJ19019001.115
    93572-1CES COSNICIU MARCASJ6816810927
    94573-1CES CRASNA AMONTE VÂRŞOLŢSJ350350014.062
    95580-1CES DRIGHIU GROAPASJ1.4991.49902.772
    96592-1CES HERECLEAN BOCŞASJ85185103.377
    97593-1CES HERECLEAN ZALĂUSJ47947901.949
    98615-1CES MIŢA PANICSJ50050002.301
    99624-1CES PLANT. POMI FILDUSJ1741740265
    100625-1CES PLANT. POMI ZIMBORSJ2042040438
    101655-1CES UILEAC CARASTELECSJ16016001.148
    102659-1CES VALEA APA SĂRATĂSJ56056003.680
    103668-1CES VALEA MAJA DIOŞOD - COŞEISJ45745702.342
    104843-1HOMOROD MAL DREPTSM9.1713.3315.8402.822
    1051100-1TUR MAL DREPTSM9.79309.793915
    1061102-1TURULUNG - NEGREŞTISM13.93910.3793.56015.800
    108502-1CĂRĂŞEU - VALEA VINULUI - POMISM9.7869.78601.664
    1091004-1SĂCĂŞENI - ORBĂUSM55755702.665
    107739-1CRAIDOROLŢ - VÂRŞOLŢSM, SJ20.5778.61011.96710.792
    1101127-1VALEA MAJA ŞAMŞUD - CHIEŞDSM, SJ1.4201.42008.971
    111166-1ARBORE - MARGINEA - VOLOVĂŢSV2.1222.12205.760
    112827-1GRĂNICEŞTI - CALAFINDEŞTISV1.0711.07101.402
    113889-1MERENI - PLOPENI - SALCEASV1.4501.45004.050
    1141054-1SLOBOZIA - DORNEŞTISV40040001.205
    1158-123 AUGUST - ISACCEATL11.901011.901826
    116928-1PECINEAGA - TURCOAIATL3.43303.4334.432
    119458-1BETHAUSEN - OHABATM63063004.246
    120688-1CHERESTĂU - DICŞANITM35703572.298
    122805-1FIBIŞ - ALIOŞTM1.5881.58801.619
    117818-1GHIRODA - RECAŞTM8.8798.87905.042
    123893-1MINIŞ - CHIZDIATM5.0763.5141.56213.411
    124898-1MORAVIŢATM12.7007.4955.2055.140
    125988-1RECAŞ - GHIZĂTĂUTM3.5003.50001.919
    1261039-1ŞURGANI - CERNABORATM1821820204
    1271089-1TIMIŞUL SUPERIORTM3.0992.699400305
    1281094-1TRAIAN VUIA - DUMBRAVATM8388380978
    1291181-1CINCATM2482480260
    130271-1CONŢEŞTI - PETROŞANITR5.67705.677709
    131798-1ELANVS590590015.191
    132873-1LOHANVS41541507.879
    TOTAL319.060246.03473.026460.139
  6. AMENAJĂRI DE DESECARE
                 
    Nr. crt.Cod amenajareDenumire amenajareJudeţulCapacităţi
    Desecare Total [ha]din care:
    Gravita- ţională [ha]Prin pompare [ha]
    1505-1DESEC. GRAVIT. CERGĂU - MANARADEAB3153150
    2922-1DESEC. POMPARE PĂCLIŞAAB2470247
    3924-1DESEC. POMPARE PARTOŞAB4030403
    41021-1DESEC. GRAVIT. SARD - IGHIUAB2.1572.1570
    51152-1DESEC. GRAVIT. VINEREA - CUGIRAB7197190
    6175-1AUTOSTRADA BUCUREŞTI - PITEŞTIAG6.7206.7200
    7723-1DÂMBOVNICAG7.2797.2790
    8890-1MERIŞANI - VÂLCELEAG5925920
    9989-1RECEA - BUZOIEŞTIAG1.1491.1490
    1017-1MUREŞ MAL DREPTAR13.6108.8004.810
    1119-1CRAC - NĂDLACAR12.1043.4288.676
    1218-1IER ARAD FRONTIERĂAR32.91812.20020.718
    1320-1TEUZAR55.78025.85129.929
    1421-1ARANCA - SECUSIGIUAR5.8171.9203.897
    1522-1CHIŞER POGANIERAR17.0086.20010.808
    1623-1CIGHERAR9.9023.7056.197
    1725-1BUDIERAR20.3167.40012.916
    1826-1HANIOŞ VĂRŞANDAR24.37419624.178
    1927-1PIL VĂRŞANDAR3.4021.0202.382
    20689-1COLECTOR ORADEAAR417150267
    21832-1GUTAR3.8093.8090
    22859-1INEU - BOCSIGAR9509500
    231087-1ŢIGANCAAR64640
    241153-1VINGAAR16350113
    251333-1NĂDLAG ŞEITINAR1.82081.812
    2630-1AFUMAŢI - RUNCU - ŞTEFĂNEŞTIB7.6347.6340
    27430-1BALOTEŞTI - MOARA VLĂSIEIB4.3694.3690
    28690-1COLENTINA - TĂRTĂŞEŞTIB8438430
    29831 -1GRĂDIŞTEA - MOARA VLĂSIEIB1.7671.7670
    30869-1LACUL MORIIB6570657
    31939-1PERIŞ - LIPIAB4.3334.3330
    321005-1SĂFTICA - FIERBINŢIB3.1263.1260
    331069-1AFUMAŢI - ŞTEFĂNEŞTII DE SUSB2.8152.8150
    341075-1TAMAŞ - CORBEANCA - OTOPENI - DIMIENI - TUNARIB7.4547.274180
    351110-1VALEA VLĂSIEI - SĂFTICAB2.9202.9200
    361160-1VOLUNTARI - PANTELIMONB1.8911.8910
    371166-1ZONA MOGOŞOAIAB3183180
    381190-1COCANI - BUFTEAB1.6071.6070
    3968-1CANAL COLECTOR MAL DREPT CEFABH44.618044.618
    40441-1BARCAU MAL STG. AVAL SĂLARDBH7.6217.6210
    41709-1CRIŞ REPEDE MAL DR. AMONTE ORADEABH2.9702.9700
    42711-1CRIŞ REPEDE MAL DR. AVAL ORADEABH9.8601.8248.036
    431001-1STAŢIUNEA CERCET. AGRO-ZOOTH. ORADEABH4844840
    441122-1VALEA IERULUIBH, SM76.24263.71712.525
    45743-1DESECARE DRENAJ AMONTE BECLEANBN1.9451.9450
    46698-1COŞULA - ONEAGABT1.7411.7410
    471098-1TUDORA - CORNIBT1.3141.3140
    48442-1BÂRSAN VULCĂNIŢABV12.18312.1830
    491012-1SÂMPETRU APAŢABV2.0031.883120
    501157-1VIŞTEABV2222220
    51100-1HĂRMAN - PREJMERBV, CV6.3985.0581.340
    52174-1AUGUSTIN APAŢABV8038030
    53469-1BODBV1.7241.7240
    54704-1CENTRUL REP. CREŞTEREA CAILOR SÂMBĂTA CINCŞORBV7767760
    55705-1CENTRUL REP. CREŞTEREA CAILOR UCEABV1571570
    56716-1CRIZBAVBV1.6201.6200
    57795-1DRĂGUŞ POMIBV2012010
    58797-1DURBAV UAIBV16160
    59801-1FELMER ŞOARŞBV6116110
    60910-1NETOTU BREAZABV4.9234.9230
    61999-1ROTBAV - FELDIOARABV5065060
    621000-1ROTBAV ŞOARŞBV2022020
    631008-1SÂMBĂTA REDARE CIRCUIT AGRICOLBV1831830
    641015-1SÂMPETRU VÂRGIŞBV8668660
    651030-1SEBEŞ MÂNDRABV5.9655.9650
    661038-1ŞERCAIABV40400
    671103-1TURZUNBV4534530
    681105-1UNGRABV3083080
    691156-1VISCRIBV2732730
    701161-1VULCANBV2012010
    71149-1AMARUBZ3.6563.6560
    78380-1MIHĂIEŞTIBZ4.1544.1540
    76419-1GLODEANU SILIŞTEABZ14.69414.6940
    85421-1STÂLPU - COSTEŞTIBZ4.4974.4970
    72478-1BRĂDEANUBZ5.1093.2091.900
    73493-1C.F. - D.N.BZ2.8742.8740
    75826-1GLODEANU SĂRATBZ3.5203.5200
    77828-1GRECEANCABZ4.5444.5440
    79902-1MOVILA BANULUIBZ7847840
    80908-1NĂIANCABZ5.3455.3450
    81923-1PADINABZ14.76010.9103.850
    82955-1POGOANELEBZ12.50610.3062.200
    831006-1SĂGEATABZ6.3206.3200
    641019-1SĂRATABZ2.4972.4970
    741183-1CIORANCABZ1.7001.7000
    87268-1GRINDU - COCORABZ, IL12.48211.2841.198
    861191-1COCORA ESTBZ, IL5.2555.2550
    88447-1BEDECIUCJ75750
    89800-1FEIURD INFERIORCJ25250
    90807-1FINEAŢA VACILORCJ5455450
    91810-1GĂDĂLINCJ4834830
    92811-1GADALIN SUPERIORCJ4804800
    93863-1JICHIŞ - BUNEŞTICJ1631630
    94884-1MĂRĂLOIUCJ2282280
    951003-1STAŢ. DIDACTICĂ EXPERIM. CLUJCJ1601600
    961092-1TOCBEŞTICJ4354350
    971112-1VALEA CAIANULUICJ1451450
    981114-1VALEA COJOCNEICJ2502500
    991115-1VALEA CRIŞULUICJ5005000
    1001120-1VALEA HĂJDATECJ6276270
    1011128-1VALEA MARE - CLUJCJ1501500
    1021137-1VALEA SOPORULUICJ2892890
    1031144-1VALEA ZĂPODIEICJ1411410
    104132-1VALEA ARGEŞULUICL3200320
    105852-1IAM - CIORTEACS2.3042.3040
    106853-1IAM - RUSOVACS1.8171.8170
    107862-1ISCIP BERZOVIACS5525520
    1081253-1INCINTA HÂRŞOVA - CIOBANUCT4.72104.721
    1091255-1INCINTA SEIMENII MICICT4800480
    1101303-1INCINTA GÂRLICIU - DĂENICT, TL1.24601.246
    113420-1GHELINŢA - BRATEŞCV9.1249.1240
    111473-1BOROŞNEU MARECV9.7009.7000
    114877-1LUNGA - GHELNIŢACV3.7903.7900
    115957-1POIAN - ESTELNICCV2.7602.7600
    116984-1RÂUL NEGRUCV4.3284.3280
    1121192-1CHICHIŞ - ILIENICV1.1001.1000
    123379-1IONEŞTI - VIŞINADB3.3173.3170
    117436-1BÂLTENI II - CREVEDIADB9.5899.5890
    118460-1BILCIUREŞTIDB4.4584.4580
    119479-1BRĂTEŞTI - COMIŞANIDB2.7252.7250
    120487-1BUCUREŞTI - NORDDB7.4117.4110
    121721-1DÂMBOVIŢA - CREVEDIADB1.1201.1200
    122722-1DÂMBOVIŢA - SLOBOZIADB2.2802.2800
    124965-1POTOPU - RĂSTOACADB6.2876.2870
    125176-1AVAL TĂRTĂŞEŞTI, JUDEŢ GIURGIUDB, GR2.0552.0550
    126176(1)-1AVAL TĂRTĂŞEŞTI, JUDEŢ DAMBOVIŢADB, GR7.0447.0440
    127157-1APELE VII - ZĂNOAGADJ11.06010.892168
    128173-1ATENUARE FÂNTÂNELEDJ1.6031.500103
    131219-1ROJIŞTE - LIŞTEAVADJ8.6502.5006.150
    129445-1BECHET - DĂBULENIDJ7.86107.861
    133944-1PISC - SEACADJ6886880
    1321035-1SECUI - BRATOVOIEŞTIDJ1.5341.5340
    1301187-1CIUPERCENI - DESADJ1.05501.055
    135249-1DESEC. SOMĂNEŞTIGJ6100610
    136731-1DESEC. BRĂNEŞTI- PLOPŞORUGJ1.9601.9600
    134734-1DESEC. BUDUHALAGJ7540754
    137738-1DESEC. CALNICGJ935135800
    138745-1DESEC. IAŞI - BUDIENIGJ4.1044.1040
    139764-1DESEC. PEŞTIŞANIGJ1311310
    140769-1DESECARE TURCENIGJ1.030690340
    141500-1CANAL DUNĂRE BUCUREŞTIGR7707700
    1421026-1SCHITU GHIMPAŢI BILAGR8018010
    143455-1DESEC. GRAVIT. SIBIŞEL - BERIU - CĂSTĂUHD1.9191.9190
    144474-1DESEC. GRAVIT. BOŞOROD - BRETEA ROMÂNAHD1.8501.8500
    145477-1DESEC. GRAVIT. ZONA BRAD - VAŢAHD1.1851.1850
    146484-1DESEC. GRAVIT. BRETEA - VÂLCELE - BĂŢĂLARHD1.4381.4380
    147839-1DESEC. GRAVIT. HAJEG - TUŞTEA - DENSUŞHD3.4153.4150
    148887-1DESEC. GRAVIT. MĂRTINEŞTI - TURDAŞHD9809800
    149920-1DESEC. GRAVIT. ORĂŞTIE - ROMOS - AUREL VLAICUHD3.0003.0000
    150981-1DESEC. GRAVIT. RAPOLT - BOBÂLNAHD5915910
    1511007-1DESEC. GRAVIT. SĂLCIVA - LĂPUŞNIC - POJOGAHD80800
    15328-1ADÂNCATĂ PATRU FRAŢIIL6.18906.189
    154177-1AXINTELE BĂRNĂTESCUIL1.9711.284687
    155697-1COŞERENI - BĂRBĂTESCUIL5.7635.7630
    156822-1GÂRBOVI - CIOCÂRLIAIL4.4404.4400
    157823-1GÂRBOVI - MANASIAIL6.0006.0000
    152824-1GIURGENI - VLĂDENIIL14.878014.878
    158850-1ION ROATĂ - BRŞTENIIL5185180
    159880-1MAIA - BRAZI - FIERBINŢIIL3.5293.5290
    160881-1MALU ROŞU - ARMĂŞEŞTIIL5.1755.1750
    161901-1MOSTIŞTEA 9+10IL6.4946.4940
    162991-1REVIGA - ROVINE - CRUNŢIIL3.2803.2800
    1631040-1SF. GHEORGHE - CĂZĂNEŞTIIL2.4392.4390
    1641126-1VALEA MACRIŞULUI -ION ROATĂIL6.0006.0000
    16738-1ALBEŞTIIS4004000
    168429-1IAŞI - PODU ILOAIEIS1.4051.4050
    165927-1PAŞCANIIS1.47001.470
    1691076-1TANSA - PODU ILOAIEIS1.6251.6250
    166286-1ROMAN - RĂCHIŢENIIS, NT6.6802.1714.509
    171476-1BOZÂNTA - SEINIMM2.9842.9840
    172687-1CHECHIŞ MAL DREPTMM24240
    1731024-1SATULUNG - ARIEŞUL DE PĂDUREMM4414410
    1741118-1VALEA DOBRICULUIMM5295290
    1751142-1VALEA VIŞEUMM1.0001.0000
    17058-1ALUNIŞ - POTĂUMM, SM8.14108.141
    176860-1IOJIB - SEINIMM, SM6.5736.5730
    177719-1DESEC. PÂRÂUL COMLOD ZONA BAND - GREBENIŞMS2312310
    178751-1DESEC. PÂRÂUL COMLOD ZONA CRĂIEŞTI - ŞINCAIMS5545540
    179752-1DESEC. PÂRÂUL BICHIŞ - AŢINTIŞMS2672670
    180753-1DESEC. PÂRÂUL COMLOD ZONA MĂDĂRAŞMS4714710
    181754-1DESEC. PÂRÂUL CUIEŞDMS4434430
    182755-1DESEC. PÂRÂUL CUND - IDICIUMS6276270
    183756-1DESEC. PÂRÂUL DE CÂMPIEMS5055050
    184757-1DESEC. PÂRÂUL FLEŢMS2812810
    185758-1DESEC. PÂRÂUL LIVEZENIMS1011010
    186759-1DESEC. PÂRÂUL SĂRAT - SÂNGEORGIU DE MUREŞMS1581580
    187760-1DESEC. PÂRÂUL ŞESU - BOLOGAMS5915910
    188761-1DESEC. PÂRÂUL ŞEULIA DE DEAGMS1161160
    189762-1DESEC. PÂRÂUL SÂNGERMS1531530
    190763-1DESEC. PÂRÂUL VOINICENIMS1111110
    191770-1DESEC. VALEA AGRIŞMS3063060
    192771-1DESEC. VALEA BĂIIMS4644640
    193772-1DESEC. VALEA BEICAMS4284280
    194773-1DESEC. VALEA CERGHIDMS1.0001.0000
    195774-1DESEC. VALEA CHENDUMS7067060
    196775-1DESEC. VALEA DOMALDMS2132130
    197776-1DESEC. VALEA GHEGHEŞMS1661660
    198777-1DESEC. VALEA LUŢMS2.6172.6170
    199778-1DESEC. VALEA NADEŞMS2.0702.0700
    200779-1DESEC. VALEA OROIMS1501500
    201780-1DESEC. VALEA ROUAMS2902900
    202782-1DESEC. VALEA SĂLCUDMS5875870
    203783-1DESEC. VALEA SENEREUŞMS1031030
    204733-1DES BRUSTURI - RĂUCEŞTINT2.1962.1960
    205744-1DES. DULCEŞTINT99990
    206747-1DES. MĂRGINENINT26260
    207767-1DES. ŞTEFAN CEL MARENT1971970
    20929-1AEI VERGULEASAOT5965960
    208298-1DĂBULENI - POTELUOT15.21276714.445
    210793-1DRĂGĂNEŞTI - BECIUOT11.12611.1260
    211914-1NISIPURI - TIA MAREOT6.7916.7910
    2121099-1TUFENI - GHIMPEŢENIOT4.8464.8460
    2131163-1ZANOAGA - APELE VIIOT13.12113.1210
    21444-1ALBEŞTI - URLAŢIPH1.2341.2340
    21556-1ALBEŞTI - VADUL PÂRULUIPH2.8862.8860
    218336-1DUMBRAVA - DRĂGĂNEŞTIPH3.2063.2060
    217707-1CRICOV - CIORANlPH2.3832.3830
    219809-1FULGA - VALEA ŢOLIIPH7.2177.2170
    220817-1GHIGHIU - BOLDEŞTI GRĂDIŞTEAPH1.37101.371
    221837-1HATCARAU - DRĂGĂNEŞTIPH8138130
    222851-1IALOMIŢA - CIORANIPH4.2234.2230
    223979-1RAFOV - BĂRCĂNEŞTIPH8498490
    224990-1RECEA - VIIŞOARAPH5.8635.8630
    2251025-1SCÂRNAVA - BĂLĂCUŢAPH1.5351.5350
    2261045-1ŞIRNA TINOSUPH6446440
    2161184-1CIORANI - ALBEŞTIPH2.3502.3500
    227328-1DESEC. GRAVIT. VALEA HÂRTIBACIULUISB2.9502.611339
    229729-1DESEC. GRAVIT. AVRIG - SCOREISB7.2457.2450
    230730-1DESEC. GRAVIT. BAZNA - BOIAN - VELŢ - BLAJELSB2132130
    231732-1DESEC. GRAVIT. BROŞTENISB45450
    232735-1DES. GR CES BH OLT SB RACOVIŢĂ - SĂRATĂSB5005000
    233740-1DESEC. GRAVIT. CRISTIAN - POPLACASB2.1582.1580
    234741-1DESEC. GRAVIT. CRISTIAN - SIBIU - ŞURA MARESB2.6312.6310
    235742-1DES. GR. DEALUL OCNEI - RUSCIORI - ŞURA MARESB2.3992.3990
    236746-1DESEC. GRAVIT. IGHIŞUL VECHISB21210
    237748-1DESEC. GRAVIT. MOŞNASB1121120
    238765-1DESEC. GRAVIT. S.C.P.C.O.C. CRISTIANSB6656650
    239766-1DESEC. GRAVIT. SCOREI - ARPAŞSB3.6823.6820
    240768-1DESEC. GRAVIT. ŞURA MARESB26260
    241784-1DESEC. GRAVIT. VISASB8008000
    228932-1DES GR. PERIM. ETALON ALŢÂNA - NOCRICHSB9029020
    242574-1CES CRASNA MAL STÂNGSJ3003000
    243781-1DESECARE VALEA SĂLAJULUISJ1.9001.9000
    244703-1CRASNA MAL STÂNGSM27.50211.11616.386
    2451058-1SOMEŞ - CRASNASM38.317038.317
    2461060-1SOMEŞ MAL DREPTSM27.417027.417
    2471084-1TEREBEŞTI - GELUSM6.3371086.229
    2481101-1TUR MAL STÂNGSM9.63009.630
    2491078-1TARNA - BATARCISM2.2151.973242
    251418-1BAIA - RĂDĂŞENI - FÂNTÂNA MARESV5.5275.5270
    252452-1BERCHISEŞTISV1.7901.7900
    253471-1BOGDĂNEŞTISV6546540
    254497-1CALAFINDEŞTI - SERBĂUŢISV2.9832.9830
    255498-1CALAFINDEŞTI - BĂLCĂUŢI - SIRETSV3.1113.1110
    257724-1DĂNEŞTI FRĂTĂUŢI SIRETSV4.2534.2530
    258789-1DORNEŞTI - FRĂTĂUŢII NOISV4.6644.6640
    259792-1DOTNASCA - SILIŞTEASV7147140
    260841-1HINTEŞTI SIMINICEASV6286280
    250977-1RĂDĂUŢISV8.0408.0400
    2611043-1SIRET JUDEŢ SUCEAVASV1.0581.0580
    2621168-1ZVORIŞTEASV5685680
    2561173-1CHILISENI - UDEŞTISV2.6002.6000
    263856-1IGLIŢA - CARCALIUTL8120812
    264876-1LUNCATL5000500
    2651022-1SARINASUFTL1.29701.297
    266165-1ARANCATM55.582055.582
    267437-1BANLOCTM10.1961.4778.719
    268443-1BÂRZAVA MIJLOCIETM13.46912.1721.297
    286448-1BEGA SUPERIOARĂTM3643640
    269449-1BEGHEIUL VECHI - VEST TIMIŞOARATM10.500010.500
    287450-1BEHELATM1.6621.6620
    270453-1BEREGSĂU - AMONTETM1.5131.5130
    288466-1BOCIARTM4.12604.126
    289501-1CARACITM5.50305.503
    290507-1CERNABORA - TIMIŞINATM8.3102.8255.485
    272812-1GALAŢCATM8.28008.280
    291842-1HITIAŞ - COŞTEITM3843840
    273872-1LIVEZILETM5.46205.462
    292882-1MĂNĂŞTUR - BUNEA MARETM94940
    274904-1MUREŞANTM6.04006.040
    275915-1NORD - LANCA - BIRDATM31.61518.14713.468
    276925-1PARTOŞ - GLOGONITM2.87602.876
    277956-1POGONIŞTM11.0695.0126.057
    278985-1RĂUŢI - SÂNMIHAIU GERMANTM5.12805.128
    294993-1RUDNA - GIULVĂZTM5.64305.643
    293994-1RIU - GLAVIŢATM8.4868.4860
    279996-1ROIGATM6.8556.070785
    2801016-1SÂNNICOLAU - SARAVALETM19.998019.998
    2811073-1SUD - LANCA - BIRDATM9.98409.984
    2821074-1ŞURGANITM7.7602.0605.700
    2831081-1ŢEBA - TIMIŞAŢTM28.063028.063
    2951088-1TIMIŞUL MORTTM19.692019.692
    2841104-1UIVAR - PUSTINIŞTM5.40305.403
    2851154-1VINGA - BILED - BEREGSĂUTM25.53016.9078.623
    2711189-1CHECEA - JIMBOLIATM54.451054.451
    296446-1BECIU - LIŢATR12.4914.9517.540
    2971041-1SFINŢEŞTI - VÂRTOAPETR2.9892.9890
    2981046-1SISTEM FĂUREŞTI - LALOŞUVL1.9241.9240
    2991047-1SISTEM TREPTEANCA - CUNGREA MAREVL4554550
    301170-1ARMENI - GOLOGANUVN4.9504.9500
    300499-1CALIENI - NĂNEŞTIVN11.8145.9125.902
    302696-1CORBIŢAVN1.2351.2350
    3031053-1SLIMNIC - COŢATCU BĂLANUVN17.46017.4600
    TOTAL1.510.086818.335691.751
  7. AMENAJĂRI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
  Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Judeţul Capacităţi CES [ha]
  1 451-1 CES BENIC - CRAIVA AB 159
  2 514-1 CES ALBA IULIA AB 3.509
  3 706-1 CES CRICĂU AB 40
  4 819-1 CES GÂMBAŞ - MEŞCREAC AB 1.352
  5 864-1 CES JIDVEI - BLAJ AB 3.023
  6 879-1 CES MĂGINA - AIUD AB 550
  7 894-1 CES MIRĂSLĂU AB 31
  8 917-1 CES OCNA MUREŞ AB 2.544
  9 926-1 CES PÂRVA - PETRISAT AB 360
  10 940-1 CES PETRISAT - PĂNADE AB 361
  11 941-1 CES PIANU DE JOS AB 23
  12 1010-1 CES SÂMNICLĂUŞ - CRĂIEŞTI AB 1.163
  13 1011-1 CES SĂMNICLĂUŞ - PĂNADE AB 2.915
  14 1018-1 CES SÂNTIMBRU - BĂRĂBANŢ AB 180
  15 1028-1 CES SEBEŞ - CUNŢA AB 392
  16 1029-1 CES SEBEŞ - SĂSCIORI AB 1.000
  17 1066-1 CES SPINOASA - GREABĂN AB 552
  18 1125-1 CES VALEA LUNGĂ AB 556
  19 178-1 B.H. ARGEŞ AG 8.662
  20 179-1 B.H. ARGEŞEL AG 4.947
  21 187-1 B.H. BASCOV AG 2.428
  22 189-1 B.H. BRATIA AG 6.800
  23 190-1 B.H. CĂLINEŞTI AG 475
  24 214-1 B.H. CARCINOV AG 5.615
  25 239-1 B.H. DÂMBOVIŢA AG 5.511
  26 245-1 B.H. DOAMNEI AG 6.947
  27 256-1 B.H. IZVORANI AG 147
  28 305-1 B.H. ŞTEFĂNEŞTI AG 341
  29 308-1 B.H. TÂRGULUI AG 11.195
  30 325-1 B.H. TOPOLOG AG 4.716
  31 358-1 B.H. VĂLENI AG 781
  32 360-1 B.H. VÂLSAN AG 7.423
  33 395-1 B.H. VRĂNEŞTI AG 789
  34 1334-1 B.H. VEDIŢA CES AG 2.138
  35 57-1 ALMAŞ AR 121
  36 470-1 VALEA BODEŞTI AR 900
  37 715-1 CRIŞUL ALB AR 4.420
  38 903-1 MUREŞ AR 1.987
  39 907-1 VALEA MUSTEŞTI AR 732
  40 1176-1 CHISINDIA AR 703
  41 1177-1 CHIZDIA AR 324
  42 24-1 ADÂNC ŞI PANĂ BC 341
  43 151-1 APA NEAGRĂ BC 2.479
  44 454-1 BERHECI BC 28.106
  45 459-1 BIJGHIR BC 470
  46 463-1 BISTRIŢA BC 3.307
  48 503-1 CAŞIN BC 52
  49 787-1 DROBOTFOR BC 6.913
  50 794-1 DRAGOVA BC 2.683
  51 897-1 MORA BC 607
  52 929-1 PERESCHIV BC 7.332
  53 959-1 POLOCIN BC 198
  54 972-1 RĂCĂTĂU I BC 5.783
  55 973-1 RĂCĂTĂU II BC 6.665
  56 995-1 ROGOAZA BC 668
  57 1044-1 SIRET PARAVA BC 3.491
  58 1055-1 SOCI BC 3.105
  59 1080-1 TAZLĂU BC 221
  60 1095-1 TREBIŞ BC 2.630
  61 1113-1 VALEA CHISTELNIŢEI BC 103
  62 1130-1 VALEA MARE - FARAOANI BC 967
  63 1131-1 VALEA MORII BC 4.202
  64 1164-1 ZELETIN BC 15.226
  65 1170-1 BAHNA BĂLCESCU BC 3.075
  66 339-1 B.H. VALEA DANŢA BH 2.890
  67 712-1 CRIŞ REPEDE MAL DR. AVAL TILEAGD BH 2.020
  68 713-1 CRIŞ REPEDE MAL STG. AMONTE TILEAGD BH 1.950
  69 727-1 DEALURILE BIHARIEI BH 149
  70 728-1 DEALURILE SÂNTIMBREU BH 225
  71 937-1 PERIMETRU ETALON POCOLA BH 1.506
  72 1138-1 VALEA TĂŞAD BH 2.439
  73 85-1 AMENAJ. PLANTAŢII POMI JUDEŢ BN 1.560
  74 91-1 AMENAJ. PLANTAŢII VII JUDEŢ BN 973
  75 695-1 B.H. COMLODUL SUPERIOR BN 10.197
  76 1165-1 B.H. ZONA CICEU BN 3.000
  77 422-1 BALABANI - DIMĂCHENI BT 625
  78 491-1 BURLA BT 11.500
  79 686-1 COASTA - BURLEŞTI BT 232
  80 700-1 COZANCEA BT 3.535
  81 717-1 CUCORĂNI - BOTOŞANI BT 5.147
  82 791-1 DOROHOI - DAVIDOAIA BT 4.905
  83 854-1 IBĂNEASA BT 5.317
  84 865-1 JIJIA DOROHOI - UNGURENI BT 4.679
  85 866-1 JIJIA SUPERIOARĂ BT 13.269
  86 900-1 MORIŞCA BT 11.302
  87 954-1 PODRIGA BT 9.559
  88 960-1 POMI AVRĂMENI BT 292
  89 961-1 POMI FRUMUŞICA BT 670
  90 962-1 POMI RĂCHIŢI BT 324
  91 963-1 POMI VORONA BT 253
  92 1048-1 SITNA BT 5.087
  93 1068-1 STĂUCENI - SILIŞTEA BT 408
  94 1083-1 TERASE ALBEŞTI BT 731
  95 1141-1 VALEA VIILOR BT 163
  96 1151-1 VII BĂLUŞENI BT 306
  97 836-1 HÂRTIBACIU SUPERIOR BV 3.622
  98 930-1 PERIMETRU ETALON APAŢA BV 1.451
  99 946-1 PLANTAŢII POMI ŞOARŞ BV 235
  100 964-1 POMI ZĂRNEŞTI BV 50
  101 1013-1 SÂMPETRU APAŢA MAL DR. BV 441
  102 1014-1 SÂMPETRU APAŢA MAL STG. BV 2.328
  103 1027-1 SCROAFA BUNEŞTI BV 3.500
  104 1065-1 ŞONA - HĂLMEAG TICUŞ BV 1.426
  105 1077-1 TÂRLUNG BV 4.310
  106 1155-1 VÂRGHIŞ AUGUSTIN BV 1.056
  107 423-1 BĂLĂNEASA BZ 10.103
  108 465-1 BLĂJANCA BZ 1.292
  109 481-1 BREAZA JUD. BUZĂU BZ 790
  110 725-1 DARA BZ 108
  111 905-1 MURGEŞTI BZ 287
  112 913-1 NIŞCOV - SĂRATA BZ 2.757
  113 943-1 PÂRSCOV BZ 2.167
  114 1020-1 SĂRĂŢEL BZ 8.429
  115 1049-1 SLĂNIC - VERSANT DREPT BZ 2.410
  116 1050-1 SLĂNIC - VERSANT STÂNG BZ 3.157
  117 1093-1 TOHĂNEANCA BZ 1.037
  118 1116-1 VALEA CU DRUM BZ 181
  119 1174-1 CHIOJDU BZ 1.855
  120 1178-1 CÂLNĂU BZ 8.926
  121 1180-1 CÂMPULUNGEANCA BZ 1.180
  122 1186-1 CISLĂU BZ 386
  123 158-1 AMENAJ. PLANT. POMICOLE CASEI CJ 108
  124 159-1 AMENAJ. PLANT. POMICOLE ÎNFRĂŢIREA CLUJ CJ 96
  125 160-1 AMENAJ. PLANT. POMICOLE MICA CJ 273
  126 161-1 AMENAJ. PLANT. POMICOLE ORAŞ HUEDIN CJ 172
  127 162-1 AMENAJ. PLANT. POMICOLE PLĂIEŞTI CJ 253
  128 163-1 AMENAJ. PLANT. POMICOLE RECEA CRISTUR CJ 100
  129 164-1 AMENAJ. PLANT. POMICOLE RUGĂSEŞTI CJ 128
  130 509-1 CES AGHIREŞ NADĂŞ IZVOARE CJ 2.515
  131 510-1 CES AGÂRBICIU CJ 889
  132 525-1 CES AMENAJ. PLANT. VITICOLE MIHAI VITEAZU CJ 102
  133 526-1 CES AŞCHILEU CJ 244
  134 548-1 CES BECAŞ CJ 1.750
  135 549-1 CES BEDECIU CJ 1.265
  136 553-1 CES BOBÂLNA - DEJ CJ 493
  137 564-1 CES CĂPUŞUL MARE CJ 3.254
  138 566-1 CES CHINTENI CJ 3.703
  139 567-1 CES CLUJ NORD CJ 435
  140 568-1 CES CODOR - JICHIŞ CJ 1.814
  141 578-1 CES DEALUL FELEACULUI CJ 513
  142 582-1 CES FEIURD INFERIOR CJ 2.120
  143 583-1 CES FEIURD SUPERIOR CJ 4.112
  144 584-1 CES FÎNEAŢA VACILOR CJ 2.370
  145 585-1 CES FLOREŞTI - GÎRBĂU CJ 1.987
  146 587-1 CES GĂDĂLIN SUPERIOR CJ 6.215
  147 607-1 CES JICHIŞ - BUNEŞTI CJ 3.347
  148 608-1 CES JUCU - RĂSCRUCI CJ 1.370
  149 609-1 CES LEGHIA - NADĂŞ CJ 1.830
  150 610-1 CES MACĂU - INUC CJ 2.832
  151 611-1 CES MĂRĂLOIU SUPERIOR CJ 4.450
  152 612-1 CES MURĂTORI CJ 1.572
  153 614-1 CES MICEŞTI CJ 1.184
  154 616-1 CES NADĂŞ - MERA CJ 1.000
  155 617-1 CES NIMA - BUNEŞTI CJ 735
  156 619-1 CES PĂNICENI CJ 1.118
  157 621-1 CES PERIMETRU ETALON TURDA CJ 2.000
  158 623-1 CES PETRIND - RUGINOASA CJ 652
  159 631-1 CES POPEŞTI CJ 2.600
  160 637-1 CES STAŢ. DIDACTICĂ EXPERIM. CLUJ CJ 210
  161 644-1 CES ŞOIMENI - BUDEI CJ 2.782
  162 645-1 CES SOMEŞ MAL DREPT CJ 3.502
  163 646-1 CES SOMEŞ MAL STÂNG CJ 2.100
  164 649-1 CES SUCEAG CJ 2.231
  165 652-1 CES TOCBEŞTI CJ 2.910
  166 654-1 CES TUREA - BĂGARA CJ 2.861
  167 661-1 CES VALEA BORŞEI - CRISTOREL CJ 4.452
  168 662-1 CES VALEA BORŞEI - FUNDĂTURA CJ 1.876
  169 664-1 CES VALEA CĂIANULUI CJ 3.110
  170 665-1 CES VALEA CALDĂ CJ 2.838
  171 667-1 CES VALEA COJOCNEI CJ 2.561
  172 669-1 CES VALEA MARE ŞARD - NĂDĂŞEL CJ 2.510
  173 670-1 CES VALEA MIHĂIEŞTI - SUMURDUC CJ 1.939
  174 671-1 CES VALEA RACILOR INF. + MIJLOCIU CJ 2.999
  175 672-1 CES VALEA RACILOR SUPERIOR CJ 3.070
  176 674-1 CES VALEA TIFREI - TOPA CJ 3.648
  177 676-1 CES VALEA ZAPODIEI CJ 3.181
  178 679-1 CES VIIŞOARA - TRITENI CJ 200
  179 680-1 CES VIŞTEA - GÂRBĂU CJ 2.083
  180 693-1 COMPLETĂRI CES VALEA MARE CJ 165
  181 1097-1 TRITENI COLONIE CJ 239
  182 639-1 CES SÂNCRAIUL ALMAŞULUI CJ + SJ 3.684
  183 462-1 BISTRA POIANA MĂRULUI CS 860
  184 868-1 MOLDOVA - BELOBREŞCA CS 4.007
  185 899-1 MORAVIŢA SUPERIOARĂ CS 1.578
  186 1149-1 VERMEŞ CS 826
  187 1150-1 VICINIC CS 3.200
  188 918-1 OJDULA CV 536
  189 150-1 ANINOASA DOICEŞTI DB 109
  190 708-1 CRICOVUL DULCE DB 91
  191 875-1 LUDEŞTI DB 760
  192 906-1 MUSCEL DB 1.574
  193 942-1 PICIOR DE MUNTE DB 512
  194 966-1 POTOPU PERIM. II DB 714
  195 967-1 POTOPU PERIM. III DB 1.617
  196 968-1 POTOPU PERIM. IV DB 1.878
  197 970-1 PUCIOASA DB 1.553
  198 983-1 RÂUL ALB DB 861
  199 1123-1 VALEA LARGĂ DB 1.600
  200 1124-1 VALEA LARGĂ - AVAL PUCHENI DB 25
  201 1129-1 VALEA MARE - DÂMBOVIŢA DB 131
  202 1134-1 VALEA PREOTESEI DB 397
  203 1140-1 VALEA TUNULUI DB 210
  204 141-1 AMARADIA DJ 6.733
  205 168-1 ARGETOAIA DJ 7.664
  206 494-1 CĂCIULATU DJ 83
  207 685-1 CIUTURA DJ 230
  208 816-1 GEMARTALUI DJ 10.387
  209 821-1 GIOROC DJ 152
  210 846-1 HOREZU JUD. DOLJ DJ 3.960
  211 867-1 JIUL MIJLOCIU DJ 5.552
  212 933-1 PERIMETRU ETALON DOLJ DJ 388
  213 953-1 PLOSCA DJ 3.211
  214 1167-1 ZONA OLTCIT DJ 292
  215 519-1 CES AMARADIA MIJLOCIE GJ 5.302
  216 520-1 CES AMARADIA SEACĂ - MUŞETEŞTI GJ 2.028
  217 521-1 CES AMARADIA SUPERIOARĂ GJ 6.393
  218 522-1 CES AMĂRĂZUIA GJ 2.450
  219 527-1 CES B.H. BLAHNIŢA GJ 5.618
  220 530-1 CES B.H. AMARADIA SEACĂ - BĂLĂNEŞTI GJ 2.223
  221 534-1 CES BISTRIŢA - JALEŞ - ŞUŞIŢA GJ 5.293
  222 536-1 CES B.H. GILORT - CIOCADIA GJ 2.093
  223 556-1 CES BRĂNEŞTI - PLOPŞORU GJ 1.308
  224 557-1 CES BORĂSCU - TURCENI GJ 3.164
  225 560-1 CES BRĂNEŞTI GJ 350
  226 577-1 CES DEALUL BĂNCII - SCPP GJ 65
  227 590-1 CES GALBENU - CÂLNIC GJ 4.157
  228 596-1 CES IAŞI - BUDIENI GJ 2.924
  229 622-1 CES PEŞTIŞANI GJ 200
  230 627-1 CES PLOSCA GJ 1.003
  231 630-1 CES POMI DRĂGUŢEŞTI GJ 238
  232 641-1 CES SLĂVUŢA GJ 1.262
  233 643-1 CES SOHODOL - ARCANI GJ 110
  234 651-1 CES TG. JIU - POLOAGA GJ 300
  235 663-1 CES VALEA BOULUI GJ 1.402
  236 677-1 CES VĂLUŢA GJ 1.137
  237 681-1 CES VLADIMIRI GJ 1.810
  238 74-1 AM. VERS. PLANT. POMI BH STREI ZONA BĂIEŞTII HD 273
  239 79-1 AM. VERS. PLANT. POMI BH MUREŞ ZONA DEVA HD 365
  240 81-1 AM. VERS. PLANT. POMI BH STREI NĂDĂŞTIE RUŞI HD 391
  241 82-1 AM. VERS. ÎN VEDEREA PLANT. POMI TOTEŞTI HD 446
  242 83-1 AM. VERS. PENTRU PLANT. POMI BH MUREŞ. V TIEŞULUI HD 85
  243 475-1 CES B.H. STREI SBH LUNCANI BOŞOROD - GRID HD 1.060
  244 694-1 COMPL. PERIM. ETALON - CES Z. MĂRTINEŞTI - DÂCU MARE HD 1.700
  245 699-1 CES BH STREI ZONA COVRAGIU BUCIUM HD 250
  246 814-1 CES B.H. MUREŞ ZONA GEOAGIU BAMPOTOC HD 4.000
  247 815-1 CES B.H. MUREŞ ZONA GEOAGIU HOMOROD CIGMĂU HD 1.954
  248 820-1 CES B.H. STREI VERS. DR. ZONA GÂNŢAGA - COVRAGIU HD 500
  249 833-1 CES B.H. MUREŞ, ZONA HĂRĂU - BÂRSĂU - ŞOIMUŞ HD 1.500
  250 838-1 CES B.H. MUREŞ GALBENA ZONA HAŢEG - UNIREA - DENSUŞ HD 2.815
  251 849-1 CES B.H. CERNA ZONA HUNEDOARA HÂŞDAT HD 1.140
  252 857-1 CES ŞI AMENAJ. POMI ZONA ILIA SÂRBI HD 672
  253 886-1 CES REG. SCURG. VERS. PERIM. MĂRTINEŞTI TURDAŞI HD 3.300
  254 934-1 CES PERIM. ETAL. ZONA MĂRTINEŞTI JELEDINŢI BH MUREŞ HD 2.120
  255 978-1 CES BH MUREŞ ZONA RĂDULEŞTI DOBRA HD 3.071
  256 982-1 AM-VERS. PL. POMI BH MUREŞ ZONA RAPOLT GEOAGIU HD 425
  257 992-1 CES B.H. CRIŞUL ALB ZONA RIBIŢA - BAIA DE CRIŞ HD 911
  258 997-1 CES B.H. MUREŞ, SBH ROMOS ZONA ROMOŞEL HD 863
  259 998-1 CES B.H. MUREŞ, V. ST. SBH ROMOŞ. Z. ROMOŞ - VAIDEI HD 1.530
  260 1017-1 CES B.H. STREI, V. SÂNGEORGIULUI SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ HD 2.464
  261 1023-1 CES B.H. STREI SBH GALBENA SARMISEGETUZA ZEICANI HD 300
  262 1143-1 CES VALEA VOINII HD 2.159
  263 1147-1 CES B.H. CRIŞUL ALB, ZONA BÂRTIN - VAŢA - OCIŞOR HD 787
  264 116-1 AMENAJ. SINEŞTI IL 346
  265 892-1 MILETIN JUDEŢUL IAŞI IS 2.515
  266 911-1 NICOLINA IS 18.408
  267 969-1 PRUT IS 16.799
  268 1042-1 SIRET JUDEŢUL IAŞI IS 4.187
  269 1056-1 ŞACOVĂŢ IS 9.652
  270 182-1 B.H. BAHLUI IS, NT 40.904
  271 169-1 ARIEŞU DE PĂDURE MM 420
  272 287-1 B.H. SĂLAJUL INFERIOR MM 15.025
  273 492-1 BUTEASA VIMA COROIENI MM 5.723
  274 804-1 FERMA SEINI MM 173
  275 1002-1 STAŢ. CERCET. PLANT. POMI BAIA MARE MM 196
  276 1109-1 VADU IZEI MM 130
  277 1145-1 VĂLENII ŞOMCUŢEI MM 155
  278 1179-1 CÂMPULUNG LA TISA MM 425
  279 413-1 BABŢA MM, SM 3.000
  280 101-1 AMENAJ. PLANTAŢII VITICOLE IAS SEUCA MS 1.342
  281 117-1 AMENAJ. TERASE PLANT. VII ŞI POMI ZAGĂR - BRETEA MS 126
  282 122-1 AMENAJ. TERASE PLANT. VII ŞI POMI IAS SIGHIŞOARA Z. ŢIGMANDRU MS 75
  283 126-1 AMENAJ. TERASE PLANT. VII ŞI POMI IAS SIGHIŞOARA - DANEŞ MS 765
  284 569-1 CES COMLOD VERS. ST. + DR. ZONA CRĂIEŞTI - MĂDĂRAŞ MS 12.325
  285 570-1 CES COMLOD VERS. ST. + DR. ZONA MĂDĂRAŞ - LECHINŢA MS 20.087
  286 597-1 CES ÎN B.H. MUREŞ S.B.H. SĂRATA - CUCERDEA MS 3.320
  287 598-1 CES ÎN B.H. MUREŞ S.B.H. CERGHID - IZVOARELE - LĂSCUD MS 2.866
  288 599-1 CES ÎN B.H. NIRAJ AMONTE ACUM. VALEA MS 2.629
  289 601-1 CES ÎN B.H. TÂRNAVA MICĂ ZONA NADEŞ - CIORTOŞ MS 3.600
  290 602-1 CES ÎN B.H. TÂRNAVA MICĂ ZONA MICĂ - TÂRNĂVENI MS 5.424
  291 603-1 CES ÎN B.H. TÂRNAVA MICĂ ZONA AC. BĂLĂUŞERI MS 6.750
  292 604-1 CES ÎN B.H. TÂRNAVA MICĂ ZONA BĂLĂUŞERI - SUPLAC MS 5.688
  293 605-1 CES ÎN B.H. TÂRNAVA MICĂ ZONA SUPLAC - MICA MS 6.010
  294 620-1 CES PÂRÂUL DE CÂMPIE ZONA ŞESU - BOLOGA MS 1.380
  295 416-1 BAHNA - ROMÂNI - HOISĂŞTI - CÂNDEŞTI NT 1.143
  296 552-1 CES BISTRIŢA - SCHITU CEAHLĂU NT 500
  297 555-1 CES BOGHICEA - BÂRA NT 4.787
  298 558-1 CES BORLEŞTI - CÂNDEŞTI NT 2.033
  299 576-1 CES CUIEJDIU NT 980
  300 586-1 CES FUNDĂTURA NT 1.570
  301 588-1 CES GADINŢI - AVEREŞTI NT 111
  302 589-1 CES GADINŢI - POIENARI (ETALON) NT 2.362
  303 606-1 CES ION CREANGĂ - BĂLUŞEŞTI NT 2.375
  304 629-1 CES POIENARI - PANCEŞTI NT 114
  305 632-1 CES POTOCINA NT 90
  306 635-1 CES RASCA NT 1.965
  307 636-1 CES RECEA - ICUŞEŞTI NT 2.501
  308 1171-1 BĂLŢĂTEŞTI - ŢIBUCANI - BĂLĂNEŞTI NT 816
  309 786-1 DOBA - PLEŞOIU OT 2.743
  310 813-1 GEMĂRTĂLUI OT 4.958
  311 847-1 HOREZU JUDEŢUL OLT OT 3.058
  312 951-1 PLAPCEA MICĂ OT 3.854
  313 1051-1 SLATINA - DUNĂRE OT 878
  314 1071-1 STREHREŢ OT 2.900
  315 1085-1 TESLUI OT 1.511
  316 1096-1 TREPTEANCA - CIUNGREA OT 485
  317 456-1 BERTEA - SLĂNIC PH 1.008
  318 472-1 BOLDEŞTI - LIPĂNEŞTI PH 525
  319 482-1 BREAZA JUD. PRAHOVA PH 528
  320 490-1 BUDUREASA PH 3.633
  321 504-1 CEPTURA ROTARI PH 1.017
  322 806-1 FILIPEŞTII DE PĂDURE PH 202
  323 825-1 GLĂVANA BORDENI PH 88
  324 861-1 IORDĂCHEANU PH 5.033
  325 883-1 MÂNECIU - DUMBRĂVEŞTI PH 5.483
  326 912-1 NICOVANI PH 1.007
  327 916-1 NUCET - CĂRBUNEŞTI PH 3.014
  328 1034-1 SECIU PLEAŞA - CHIŢORANI PH 1.191
  329 1070-1 STÂMNIC - ZELETIN PH 4.144
  330 1091-1 TINTEA - BĂICOI PH 152
  331 1106-1 URLAŢI - NUCET PH 34
  332 1107-1 URLOI - SEMAN PH 1.041
  333 1119-1 VALEA DOFTANEI PH 2.722
  334 1175-1 CHIOJOCEANCA PH 6.141
  335 1370-1 AMENAJ. TER. AFECT. DE ALUNEC. ÎN ZONA TELEGA MELICEŞTI PH 8
  336 1371-1 AMENAJ. TER. AFECT. DE ALUNEC. ÎN ZONA BREAZA MĂLAELE PH 37
  337 1372-1 NEGRAŞ VALEA DOFTANEI PH 30
  338 1373-1 CORNU - LĂCŞOARE - PRAHOVA PH 30
  339 180-1 CES B.H. AXENTE-SEVER SB 448
  340 183-1 CES B.H. BALTA SUBBAZIN. BAZNA SB 359
  341 192-1 CES B.H. CĂPÂLNA - POIANA - DUMBRĂVENI SB 185
  342 226-1 CES B.H. CISNĂDIE SB 90
  343 227-1 CES B.H. CISNĂDIE - TOCILE SB 254
  344 237-1 CES B.H. CRISTIAN - ŞURA MARE - POPLACA SB 496
  345 250-1 CES B.H. CRISTIAN - VALEA MĂRULUI SB 106
  346 238-1 CES B.H. CURCIU - DÂRLOS SB 2.215
  347 240-1 CES B.H. DEALU DAII (S.C.Z. CRISTIAN) SB 1.154
  348 252-1 CES B.H. HÂRTIBACIU INFERIOR PERIM. I - V SB 6.560
  349 255-1 CES B.H. HÂRTIBACIU SUPERIOR PERIM. I - III SB 13.814
  350 269-1 CES B.H. OLT SUBBAZIN. NOUL SB 455
  351 285-1 CES B.H. RICHIŞ SB 87
  352 290-1 CES B.H. SECAŞUL MARE PERIM. I - IV SB 3.341
  353 297-1 CES B.H. SECAŞUL MIC SUBBAZ. PĂUCA SB 4.252
  354 299-1 CES B.H. SOROŞTIN SB 40
  355 306-1 CES B.H. TAPU SB 115
  356 387-1 CES B.H. VISA SUBBAZ. ALĂMOR SB 3.283
  357 388-1 CES B.H. VISA SUBBAZ. SLIMNIC - RUŞI SB 4.445
  358 391-1 CES B.H. VISA SUP. SUBBAZIN RÂURA SB 4.500
  359 403-1 CES B.H. ZĂVOI SB 493
  360 512-1 CES AGRIJUL MIJLOCIU SJ 7.434
  361 513-1 CES AGRIJUL SUPERIOR SJ 6.928
  362 516-1 CES ALMAŞ MEŞTEREAGA SJ 280
  363 517-1 CES ALMAŢ PETRINDU RUGINOASA SJ 2.040
  364 518-1 CES ALMAŞUL SUPERIOR SJ 7.690
  365 523-1 CES APĂRARE ORAŞ ZALĂU SJ 2.130
  366 546-1 CES BARCĂUL SUPERIOR SJ 5.463
  367 547-1 CES BARCĂU VALCĂU FIZEŞ SJ 120
  368 550-1 CES BERCEA SÂNTĂMĂRIE SJ 350
  369 575-1 CES CRASNA VÂRŞOLŢ ŞIMLEU SJ 4.127
  370 579-1 CES DOBRIN CRIŞENI SJ 40
  371 591-1 CES GÂRBOU CERNUC SJ 2.526
  372 626-1 CES PLANT. VIE IAS ZALĂU SJ 105
  373 638-1 CES SĂLAJUL SUPERIOR SJ 12.684
  374 640-1 CES STAŢ. CERCET. PLANT. POMI ZALĂU SJ 817
  375 657-1 CES V. SOMEŞ CORMENIŞ TIHĂU SJ 5.610
  376 658-1 CES V. SOMEŞ DOBROCINA NEGRENI SJ 3.290
  377 660-1 CES VALEA AURIE SJ 376
  378 666-1 CES VALEA CIUMĂRNA SJ 45
  379 936-1 PERIMETRU ETALON MESEŞENI SJ 2.100
  380 485-1 BROŞTENI - DRĂGUŞENI SV 1.800
  381 496-1 CALAFINDEŞTI - BĂLCĂUŢI SIRET SV 316
  382 788-1 DOLHASCA SV 3.681
  383 790-1 DORNEŞTI - FRĂTĂUŢII NOI SIRET SV 612
  384 840-1 HATIA SV 2.088
  385 858-1 ILISASCA SV 6.454
  386 871-1 LISAURA - LITENI SV 3.511
  387 874-1 LUCINA SV 1.336
  388 888-1 MEDIASCA SV 2.104
  389 948-1 PLANTAŢII FÂNTÂNELE SV 100
  390 949-1 PLANTAŢII POMI DOLHEŞTI SV 55
  391 950-1 PLANTAŢII POMI MEREŞTI CANDAC SV 100
  392 952-1 PLATONIŢA SV 251
  393 975-1 RĂDĂŞENI I SV 467
  394 976-1 RÂDĂŞENI II SV 30
  395 1036-1 SERBĂUŢI - CALAFINDEŞTI SV 782
  396 1057-1 SOLONEŢ SV 8.988
  397 1063-1 ŞOMUZU MARE SV 25.450
  398 1064-1 ŞOMUZU MIC SV 9.430
  399 1162-1 VULTUREŞTI SV 792
  400 1169-1 ZVORIŞTEA - ZAMOSTEA SV 4.325
  401 457-1 BEŞTEPE TL 203
  402 726-1 DEALUL SOMOVA TL 243
  403 921-1 OSTROV - PECINEAGA TL 1.723
  404 938-1 PERIMETRU ETALON TULCEA TL 2.129
  405 1052-1 SLAVA TL 7.066
  406 1082-1 TELIŢA TL 3.295
  407 1108-1 VĂCĂRENI - LUNCAVIŢA TL 1.358
  408 799-1 FADIMAC - CLADOVA TM 4.771
  409 935-1 PERIMETRU ETALON LUGOJ TM 720
  410 60-1 AMENAJ. ANTIEROZIONALĂ ASCH DRĂGĂŞANI VL 20
  411 70-1 AMENAJ. CAP CĂLIMĂNEŞTI VL 30
  412 71-1 AMENAJ. CAP SCUNDU VL 190
  413 72-1 AMENAJ. PĂŞUNE TISA VL 150
  414 73-1 AMENAJ. PLANT. POMI B.H. TĂRÂIA - MATEEŞTI VL 235
  415 76-1 AMENAJ. PLANT. POMI CAP BERBEŞTI VL 456
  416 77-1 AMENAJ. PLANT. POMI CAP LIVEZI VL 470
  417 78-1 AMENAJ. PLANT. POMI CAP SINEŞTI VL 266
  418 80-1 AMENAJ. PLANT. POMI MOSOROASA VL 385
  419 84-1 AMENAJ. PLANT. VII CERNA - FÂRTĂŢEŞTI VL 700
  420 133-1 AMENAJ. VII IAS DRĂGĂŞANI - MITROFANI VL 820
  421 135-1 AMENAJ. VII IAS DRĂGĂŞANI DEALU OLT VL 223
  422 136-1 AMENAJ. VII IAS DRĂGĂŞANI PRUNDENI VL 437
  423 137-1 AMENAJ. VII SCPVV DRĂGĂŞANI JIBLEA VL 87
  424 138-1 AMENAJ. VII STAŢIUNEA VITICOLĂ DRĂGĂŞANI VL 104
  425 171-1 ASOCIAŢIA POMICOLĂ BĂLCEŞTI VL 355
  426 172-1 ASOCIAŢIA POMICOLĂ CREŢENI VL 360
  427 188-1 B.H. BOISOARA VL 180
  428 228-1 B.H. COISCA VL 150
  429 251-1 B.H. GOVORA VL 4.158
  430 257-1 B.H. OLĂNEŞTI VL 3.998
  431 270-1 B.H. OLTEŢ - MAL STG. LALOŞU - BĂBENI VL 1.518
  432 301-1 B.H. STANEASCA VL 340
  433 382-1 ASOCIAŢIA POMICOLĂ BĂBENI VL 345
  434 386-1 B.H. OLANU DRĂGOIEŞTI VL 100
  435 528-1 CES B.H. ACUMULARE DAEŞTI VL 1.113
  436 529-1 CES B.H. ACUM. RÂMNICU VÂLCEA VL 1.730
  437 531-1 CES B.H. ANINOASA - BEROIOIU VL 1.353
  438 533-1 CES B.H. BISTRIŢA VL 7.072
  439 535-1 CES B.H. CERNA VL 3.720
  440 537-1 CES B.H. LUNCAVĂŢ VL 7.076
  441 538-1 CES B.H. OLTEŢ VL 515
  442 539-1 CES B.H. OLTEŢ SUBBAZINUL HOREZU VL 2.334
  443 540-1 CES B.H. OLTEŢUL MIJLOCIU VL 11.419
  444 541-1 CES B.H. PÂRÂUL SĂRAT VL 500
  445 542-1 CES B.H. PESCEANA VL 850
  446 543-1 CES B.H. ŞIRINEASA - ORLEŞTI VL 1.254
  447 544-1 CES B.H. TOPOLOGUL INFERIOR VL 3.493
  448 545-1 CES B.H. TREPTEANCA - CUNGREA M. VL 913
  449 561-1 CES BUCŞANI CIOROIU VL 4.075
  450 691-1 COMPLETĂRI CES BĂBENI - MIHĂEŞTI VL 729
  451 692-1 COMPLETĂRI CES BĂLCEŞTI - IRIMEŞTI VL 303
  452 895-1 MODERNIZĂRI VII LA STAŢIUNEA DRĂGĂŞANI VL 40
  453 931-1 PERIMETRUL ETALON CHEIA VL 10
  454 945-1 PLANTAŢIE POMI RÂMNICU VÂLCEA VL 162
  455 947-1 PLANT. VII IAS DRĂGĂŞANI - GUŞOIENI VL 224
  456 1172-1 B.H. VERDEA - MITROFANI VL 140
  457 551-1 CES BERHECI III VN 3.876
  458 562-1 CES BURCA - VIDRA VN 100
  459 565-1 CES CÂRLIGELE VN 483
  460 571-1 CES COPĂCEŞTI VN 577
  461 581-1 CES DUMITREŞTI - CHIOJDENI VN 1.078
  462 594-1 CES HOMOCEA VN 1.618
  463 613-1 CES MERA - REGHIU VN 100
  464 618-1 CES ODOBEŞTI - COTEŞTI VN 7.557
  465 628-1 CES PLOSCUŢENI VN 2.187
  466 633-1 CES RÂMNA MIJLOCIE VN 924
  467 634-1 CES RÂMNICU-SĂRAT VN 1.278
  468 642-1 CES SLIMNICU - COŢATCU VN 1.953
  469 647-1 CES STRĂOANE VN 100
  470 648-1 CES STURZA VN 5.735
  471 650-1 CES TĂNĂSOAIA VN 402
  472 656-1 CES URECHEŞTI VN 1.022
  473 673-1 CES VALEA SĂRII VN 600
  474 682-1 CES ZĂBRĂUŢI - PUTNA VN 9.200
  475 683-1 CES ZĂBRĂUŢI - TROTUŞ VN 10.201
  476 684-1 CES ZELETIN IX VN 2.797
  477 335-1 B.H. TUTOVA SUPERIOARĂ VS, BC, NT 21.089
  473 532-1 CES B.H. BÂRLAD VS, IS 69.280
  479 678-1 CES VASLUIEŢ VS, IS 44.611
  480 702-1 CRASNA VS, IS 26.138
  481 488-1 BUDA VS 3.384
  482 515-1 CES ALBIŢA - FĂLCIU VS 7.839
  483 848-1 HORINCEA VS 4.783
  484 855-1 IDRICI VS 1.464
  485 974-1 RACOVA VS 22.848
  TOTAL 1.419.087
  8. SUPRAFEŢE APĂRATE PRIN ÎNDIGUIRE ŞI PRIN BARAJE DE ATENUARE A VIITURILOR
  Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Judeţul Suprafaţa apărată [ha]
  1 922-1 DESECARE CU POMPARE PĂCLIŞA AB 247
  2 924-1 DESECARE CU POMPARE PARTOŞ AB 403
  3 17-1 MUREŞ MAL DREPT AR 2.939
  4 20-1 TEUZ AR 53.870
  6 22-1 CHIJER POGANIR AR 17.008
  6 23-1 CIGER AR 9.902
  7 26-1 HANIOŞ VĂRŞAND AR 23.167
  8 27-1 PIL VĂRŞAND AR 3.402
  9 689-1 COLECTOR ORADEA AR 417
  10 832-1 GUT AR 3.809
  11 859-1 INEU BOCSIG AR 550
  12 506-1 CERMEI TĂUT AR, BH 5.341
  13 919-1 ONIŞCANI SECUIENI BC, NT 2.714
  14 61-1 CANAL COLECTOR ML. STG. INAND BH 18.345
  15 68-1 CANAL COLECTOR ML. DR. CEFA BH 44.618
  16 439-1 BARCĂU MAL DREPT, AVAL SĂLARD BH 2.612
  17 441-1 BARCĂU MAL STÂNG, AVAL SĂLARD BH 4.643
  18 709-1 CRIŞ REPEDE ML. DR. AMONTE ORADEA BH 1.840
  19 711-1 CRIŞ REPEDE ML. DR. AVAL ORADEA BH 5.377
  20 1122-1 VALEA IERULUI BH, SM 44.454
  21 104-1 INSULA MARE A BRĂILEI BR 69.241
  22 108-1 IANCA SURDILA GRECI BR 1.791
  23 109-1 INCINTA CĂLMĂŢUI GROPENI CHIŞCANI BR 17.129
  24 111-1 LATINU VĂCENI BR 185
  25 112-1 LUNCA RÂULUI BUZĂU BR 55
  26 113-1 INCINTA BRĂILA DUNĂRE SIRET BR 4.854
  27 107-1 NĂMOLOASA MĂXINENI BR, VN 19.038
  28 442-1 BÂRSA VULCĂNIŢA BV 12.183
  29 701-1 COZD LOVNIC BV 1.194
  30 834-1 HÂRSENI LUŢA BV 100
  31 844-1 HOMORODUL MARE BV 1.903
  32 1012-1 SÂNPETRU APAŢA BV 400
  33 1157-1 VIŞTEA BV 90
  34 1182-1 CINCU CINCŞOR BV 70
  35 100-1 HĂRMAN PREJMĂR BV, CV 800
  36 125-1 BOIANU STICLEANU CL 22.924
  37 127-1 BORCEA DE SUS CL 28.058
  38 129-1 OLTENIŢA SURLARI DOROBANŢU CL 12.725
  39 130-1 CĂLĂRAŞI RĂUL CL 10.748
  40 132-1 VALEA ARGEŞULUI CL 191
  41 134-1 UNIREA JEGĂLIA GÂLDĂU CL 1.008
  42 139-1 VALEA DÂMBOVIŢEI CL, BU 3.622
  43 142-1 GĂLĂŢUI CĂLĂRAŞI CL, IL 37
  44 468-1 BOCŞA ŞOŞDEA CS 1.067
  45 155-1 TOPALU CT 102
  46 1253-1 INCINTA HÂRŞOVA CIOBANU CT 4.721
  47 1254-1 INCINTA CIOBANU GÂRLICIU CT 4.984
  48 1255-1 INCINTA SEIMENII MICI CT 480
  49 102-1 SÂNPETRU RACOŞ CV 3.598
  50 152-1 APAŢA MAL DREPT CV 2.502
  51 420-1 GHELINŢA BRATEŞ CV 8.582
  52 473-1 BOROŞNEUL MARE CV 9.700
  53 877-1 LUNGA GHELINŢA CV 3.790
  54 957-1 POIAN ESTELNIC CV 1.904
  55 984-1 RÂUL NEGRU CV 3.828
  56 1192-1 CHICHIŞ ILIENI CV 540
  57 157-1 APELE VII ZĂNOAGA DJ 9.841
  58 173-1 ATENUARE FÂNTÂNELE DJ 1.603
  59 206-1 BISTREŢ NEDEIA JIU DJ 21.530
  60 207-1 GHIDICI RAST BISTREŢ DJ 11.126
  61 212-1 JIU BECHET DJ 7.367
  62 219-1 ROJIJTE LIŞTEAVA DJ 8.650
  63 445-1 BECHET DĂBULENI DJ 7.861
  64 1035-1 SECUI BRATOVOIEŞTI DJ 1.534
  65 1187-1 CIUPERCENI DESA DJ 1.055
  66 249-1 DESECARE ŞOMĂNEŞTI GJ 610
  67 734-1 DESECARE BUDUHALA GJ 754
  68 223-1 CÂMPIA COVURLUI GL 39.161
  69 224-1 TERASA NICOREŞTI GL 7.960
  70 480-1 BRATEŞUL DE SUS GL 12.097
  71 230-1 MALU ROŞU GOSTINU GR 9.113
  72 234-1 VEDEA SLOBOZIA GR 4.622
  73 229-1 GOSTINU GREACA ARGEŞ GR, CL 28.520
  74 232-1 VEDEA PIETROŞANI GR, TR 4.858
  75 750-1 DESECARE OLT SUPERIOR HR 3.274
  76 264-1 STELNICA BORDUŞANI IL 1.615
  77 267-1 BORCEA DE JOS IL 31.296
  78 824-1 GIURGENI VLĂDENI IL 14.878
  79 272-1 SCULENI ŢUŢORA GORBAN IS 25.419
  80 277-1 HĂLĂUCEŞTI IS 1.210
  81 927-1 PAŞCANI IS 1.470
  82 273-1 TABĂRA TRIFEŞTI SCULENI IS, BT 8.130
  83 281-1 CRIVINA VÂNJUL MARE MH 20.545
  84 282-1 HALÂNGA MH 1.005
  85 280-1 BOZÂNTA MOCIRA REMETEA MM 1.857
  86 286-1 ROMAN RĂCHIŢENI NT, IS 4.509
  87 298-1 DĂBULENI POTELU OT 14.445
  88 328-1 DESECARE VALEA HÂRTIBACIULUI SB 2.950
  89 932-1 DES. PERIM. ETALON ALŢÂNA NOCRICH SB 902
  90 703-1 CRASNA MAL STÂNG SM 4.803
  91 843-1 HOMOROD MAL DREPT SM 8.872
  92 1058-1 SOMEŞ CRASNA SM 38.317
  93 1060-1 SOMEŞ MAL DREPT SM 27.417
  94 1084-1 TEREBEŞTI GELU SM 2.834
  95 1100-1 TUR MAL DREPT SM 9.793
  96 1101-1 TUR MAL STÂNG SM 9.630
  97 1102-1 TURULUNG NEGREŞTI SM 3.560
  98 58-1 ALUNIŞ POTĂU SM, MM 8.141
  99 739-1 CRAI DOROLŢ VÂRŞOLD SM, SJ 16.154
  100 977-1 TRĂDĂUŢI SV 7.400
  101 8-1 23 AUGUST ISACCEA TL 11.901
  102 355-1 MĂCIN 23 AUGUST TL 12.130
  103 362-1 TULCEA NUFĂRUL TL 2.811
  104 363-1 OSTROV TL 1.419
  105 856-1 IGLIŢA CARCALIU TL 812
  106 878-1 MĂCIN CARCALIU TL 1.717
  107 928-1 PECINEAGA TURCOAIA TL 3.433
  108 1303-1 INCINTA GÂRLICIU DĂIENI TL, CT 1.246
  109 165-1 ARANCA TM 55.582
  110 349-1 ŞAG TOPOLOVĂŢ TM 19.999
  111 437-1 BANLOC TM 10.196
  112 443-1 BÂRZAVA MIJLOCIE TM 13.469
  113 449-1 BEGHEIUL VECHI VEST TIMIŞOARA TM 10.500
  114 453-1 BEREGSĂU AMONTE TM 1.513
  115 812-1 GALATCA TM 8.280
  116 818-1 GHIRODA RECAŞ TM 8.879
  117 872-1 LIVEZILE TM 5.462
  118 898-1 MORAVIŢA TM 12.700
  119 904-1 MUREŞANI TM 6.040
  120 915-1 NORD LANCA BIRDA TM 15.721
  121 925-1 BARTOŞ GLOGONI TM 2.876
  122 956-1 POGONIŞ TM 11.069
  123 985-1 RĂUŢI SÂNTMIHAIUL GERMAN TM 5.128
  124 996-1 ROIGA TM 6.855
  125 1016-1 SÂNNICOLAU SARAVALE TM 19.998
  126 1073-1 SUD LANCA BIRDA TM 9.984
  127 1074-1 ŞURGANI TM 7.760
  128 1081-1 ŢEBA TIMIŞAŢ TM 1.787
  129 1104-1 UIVAR PUSTINIŞ TM 5.403
  130 1154-1 VINGA BILED BEREGSĂU TM 18.832
  131 1189-1 GHECEA JIMBOLIA TM 54.451
  132 341-1 VIIŞOARA TR 16.436
  133 344-1 LIŢA OLT TR 6.290
  134 347-1 IZLAZ MOLDOVENI TR 1.134
  135 446-1 BECIU LIŢA TR 12.491
  136 499-1 CĂLIENI NĂNEŞTI VN 4.677
  137 368-1 ALBIŢA FĂLCIU VS 18.587
  138 369-1 BH BÂRLAD VS 19.270
  139 371-1 VASLUIEŢ VS 2.791
  TOTAL 1.378.119
  NOTĂ:cod_am - 1 amenajare declarată de utilitate publică (desecare şi CES)cod_am - 2 amenajare/parte de amenajare de irigaţii declarată de utilitate publică (cu analitice aferente dacă există mai multe părţi de amenajare).
   +  Anexa 2 LISTAamenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajărifunciare din administrarea Administraţiei Naţionale a ÎmbunătăţirilorFunciare, din domeniul public şi din domeniul privat al statului,cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică1. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAŢII, DESECARE, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
                     
    Nr. crt.Cod amenajareDenumire amenajareJudeţulCapacităţi
    Irigaţii [ha]Desecare Total [ha]din care:CES [ha]
    Gravita- ţională [ha]Prin pompare [ha]
    1144-0MOSTIŞTEA IICL, B, IL105.8190000
    2147-0TERASA MIHAI BRAVUCL, GR20.9060000
    3142-0CĂLĂŢUI - CĂLĂRAŞICL, IL46.9240000
    4155-0TERASA TOPALUCT13.8230000
    5184-0SINOECT40.6660000
    6432-0RASOVA VEDEROASACT80.3210000
    71353-0CARASU - N. BĂLCESCUCT27.7640000
    8205-0TERASA CARACALDJ, OT52.7970000
    9222-0IZVOARELE - CUJMIRDJ, MH33.1270000
    10223-0CÂMPIA COVURLUIGL15.2060000
    11224-0TERASA NICOREŞTIGL2530000
    12241-0GIURGIU - RĂZMIREŞTI A+CGR, TR56.860000159
    13282-0HALÂNGAMH7270000
    14304-0BUCŞANI - CIOROIUOT, VL24.7110000
    15303-0FRUNZARU BOIANUOT, TR21.6280000
    16330-0GRIGOREŞTI - VEREŞTISV7020000
    17362-0TULCEA - NUFĂRUTL2.5640000
    18341-0VIIŞOARATR43.1580000
    TOTAL587.956000159
  2. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAŢII, DESECARE
                   
    Nr. crt.Cod amenajareDenumire amenajareJudeţulCapacităţi
    Irigaţii [ha]Desecare Total, [ha]din care:
    Gravita- ţională [ha]Prin pompare [ha]
    13-0IRIGAŢII TEIUŞAB268000
    25-0IRIGAŢII AIUDAB421000
    332-0MICEŞTI - MĂRĂCINENIAG656000
    439-0CĂTEASCA - TEIUAG, DB22.774000
    515-0CANALUL MORILORAR156000
    6396-0BUFTEA CĂCIULAŢIB8.391000
    7397-0BRAGADIRU JILAVAB5.114000
    8400-0CHIAJNA - BRAGADIRU - DRAGOMIREŞTIB2.332000
    950-0SĂUCEŞTIBC440000
    1061-0CAMAL COLECTOR MAL STG. INANDBH2.894000
    11103-0TERASA BRĂILEIBR21.856000
    12106-0TERASA VIZIRUBR13.047000
    13107-0NĂMOLOASA - MĂXINENIBR9.597000
    14108-2IANCA - SURDILA - GRECIBR1.755000
    15109-0INCINTA CĂLMĂŢUI - GROPENI - CHIŞCANIBR3.608000
    16110-0GRĂDIŞTEA - FĂUREI - JIRLĂUBR7.723000
    17111-0LATINU - VĂDENIBR5.254000
    18