ORDIN nr. 2.008 din 10 decembrie 2008privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008    În vederea stabilirii mecanismului de rambursare, din bugetul statului, a TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, cu finanţare nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 12.730/2008,având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal, faptul că începând cu data aderării României la Uniunea Europeană nu se mai aplică scutirea de TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate din ţară sau importate care fac obiectul programelor pentru care se acordă finanţare externă nerambursabilă, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile, prevazută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi implementatorii programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 10 decembrie 2008.Nr. 2.008.  +  AnexăMETODOLOGIE 10/12/2008