HOTĂRÂRE nr. 1.569 din 4 decembrie 2008privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în judeţul Cluj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din clădire şi terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 245/2008, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj şi pentru Instituţia Prefectului Judeţului Cluj.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 245/2008, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Poziţia M.E.F. nr. 112.822 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 6După punerea în aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele financiare şi fiscale.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 1.569.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj şi pentru Instituţia Prefectului Judeţului Cluj
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul care se trans- mite Pesoana juridi- că de la care se transferă Persoana juridică la care se transferă Caracteristicile teh- nice ale imobilului
  Municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 15, judeţul Cluj Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj şi pentru Instituţia Prefectului Judeţului Cluj Bloc de locuinţe: - suprafaţa construită = 468 mp - regimul de înălţime P+4E - suprafaţa desfăşurată = 2.340 mp Teren = 624 mp
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul care se trans- mite Pesoana juridi- că de la care se transferă Persoana juridică la care se transferă Caracteristicile teh- nice ale imobilului
  Municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 15, judeţul Cluj Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj Teren = 433,45 mp
  ---------