HOTĂRÂRE nr. 1.662 din 10 decembrie 2008privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu luna ianuarie 2009, cuantumul lunar al alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte la 42 lei, cu excepţia alocaţiei de stat acordate copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copiilor cu handicap, al cărei cuantum este cel prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţiide şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 decembrie 2008.Nr. 1.662.--------