HOTĂRÂRE nr. 1.610 din 4 decembrie 2008privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a unui monument de for public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 15 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea monumentului de for public având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 1.610.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa monumentului de for public care se înscrie îninventarul centralizat al bunurilor din domeniul publical statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor
  *Font 9*
   
  Denumirea bunului imobil Caracteristicile tehnice Locaţia Valoarea de inventar - lei - Persoana juridică care are în admi- nistrare bunul Anul dobân- dirii în folosinţă
  Statuia "Charles de Gaulles" - autor: Mircea Corneliu Spătaru - bronz - dimensiunile statuii 4,60m x 1,60m x 1,80m - detalii soclu trepte 8m x 6m x 1,40m Adresa: Piaţa Charles de Gaulle, sectorul 1 Bucureşti Vecinătăţi: Intrarea principală în parcul Herăstrău 1.235.000 Ministerul Culturii şi Cultelor - 2006
  ----