ORDONANŢĂ nr. 64 din 24 august 1999 (*actualizată*)pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni(actualizată până la data de 29 aprilie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 26 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 29 aprilie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare program strategic. (2) Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. este titularul programului strategic prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 2Obiectivele incluse în Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, prevăzute în anexa nr. 1, sunt de utilitate publică.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 3 (1) Terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate conform anexei nr. 2, se stabilesc prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit reglementărilor legale.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002. (2) Pe terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni nu se pot realiza investiţii, altele decât cele cuprinse în programul strategic.  +  Articolul 4Pentru terenurile aflate în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni nu se vor percepe taxe de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.  +  Articolul 5Finanţarea programului strategic se va asigura din surse proprii ale titularului, din credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistrul agriculturii şialimentaţiei,Ioan Avram Muresan  +  Anexa 1PROGRAMULstrategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni pentru perioada 1999-2015Etapa I1 septembrie 1999 - 31 decembrie 1999Aprobarea Planului urbanistic zonalEtapa a II-a1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2009Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:II.1. 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2001Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;II.2. 1 ianuarie 2002 - 31 decembrie 2003Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;II.3. 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2005Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul;-------------Pct. II.3. din anexa 1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.II.4. 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2007Asigurarea surselor de finanţare necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii;II.5. 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2009Obţinerea avizelor; acordurilor şi a autorizaţiilor necesare în vederea demararii lucrărilor.Etapa a III-a1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2015Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:III.1. 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2011Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier şi pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;III.2. 1 ianuarie 2012 31 decembrie 2013Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de cai de rulare şi platforme necesar;III.3. 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi posta prin realizarea unei platforme multimodale cargo;Realizarea unui parc tehnologic "high tech" pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian.  +  Anexa 2PLANUL DE DEZVOLTARE AL AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI-OTOPENI-------------Anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.-----------