HOTĂRÂRE nr. 1.193 din 24 septembrie 2008privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Plata sumei de 31.144.865,64 USD, din care TVA 4.972.709,64 USD, reprezentând contravaloarea licenţelor prevăzute la art. 1, necesare utilizării produselor software Microsoft începând cu anul 2006, la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plăţii, se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singură tranşă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei."  +  Articolul II (1) Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3 de modificare a Actului adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 634/2008, denumit în continuare Act adiţional nr. 3, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se mandatează ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei să semneze, în numele Guvernului României, Actul adiţional nr. 3.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 1.193.  +  AnexăACT ADITIONAL 3 24/09/2008