ORDIN nr. 70 din 3 august 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare(actualizat până la data de 19 august 2008*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 august 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 august 2008, cu modificările şi completările aduse de: INSTRUCŢIUNEA nr. 6 din 2 august 2007 aprobată de ORDINUL nr. 79 din 2 august 2007; INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 2008 aprobată de ORDINUL nr. 92 din 24 iulie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 2 al articolului unic din INSTRUCŢIUNEA nr. 6 din 2 august 2007 aprobată de ORDINUL nr. 79 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 15 august 2007, în tot cuprinsul Instrucţiunii nr. 5/2006 termenul "Bilanţ" se înlocuieşte cu sintagma "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii".Conform pct. 9 al articolului unic din INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 2008 aprobată de ORDINUL nr. 92 din 24 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008, în cuprinsul instrucţiunii, referirile cu privire la "Ministerul Finanţelor Publice" se vor citi ca referiri la "Ministerul Economiei şi Finanţelor", iar referirile cu privire la "agenţi economici" se vor citi ca referiri la "operatori economici"În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,în şedinţa din data de 26 iulie 2006,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Direcţia generală autorizare reglementare, Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 3 august 2006.Nr. 70.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 5 03/08/2006