ORDIN nr. 70 din 3 august 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare(actualizat până la data de 15 august 2007*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 august 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 august 2007, cu modificările şi completările aduse de INSTRUCŢIUNEA nr. 6 din 2 august 2007 aprobată de ORDINUL nr. 79 din 2 august 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 2 al articolului unic din INSTRUCŢIUNEA nr. 6 din 2 august 2007 aprobată de ORDINUL nr. 79 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 15 august 2007, în tot cuprinsul Instrucţiunii nr. 5/2006 termenul "Bilanţ" se înlocuieşte cu sintagma "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii".În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,în şedinţa din data de 26 iulie 2006,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Direcţia generală autorizare reglementare, Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 3 august 2006.Nr. 70.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 5 03/08/2006