ORDIN nr. 1.813/C din 27 iunie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România(actualizat până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 8^1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,văzând dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia pentru servicii juridice conexe va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul justiţiei,

    Cătălin Marian Predoiu
    Bucureşti, 27 iunie 2008.Nr. 1.813/C.  +  AnexăREGULAMENT 27/06/2008------------