ORDIN nr. 269 din 6 iunie 2008privind obligaţiile aflate în sarcina organizatorului de competiţii sau jocuri sportive desfăşurate în eşaloanele inferioare, precum şi pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori şi care de regulă nu sunt generatoare de violenţă
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008    Având în vedere Referatul Direcţiei programe ale structurilor sportive nr. 2.414 din 2 iunie 2008,în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a ordinii şi siguranţei spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiţii sau de jocuri sportive desfăşurate în eşaloanele inferioare ale competiţiilor sau jocurilor sportive, precum şi pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori şi care de regulă nu sunt generatoare de violenţă, având un grad de risc scăzut, are următoarele obligaţii: a) să efectueze, prin personalul de ordine şi siguranţă şi, după caz, cu forţele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunţit al arenei sportive, pentru descoperirea şi îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise; b) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenţă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanţilor la competiţiile sau jocurile sportive; c) să nu permită introducerea şi folosirea în arena sportivă a unor instalaţii de sonorizare, cu excepţia gigafoanelor portabile; d) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă; e) să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic; f) să afişeze lizibil, în locuri vizibile, la porţile de acces, regulile ce trebuie respectate la competiţiile şi jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se aplică în astfel de cazuri; g) să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate; h) să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafaţa de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenţii oportune, în caz de necesitate; i) să aducă la cunoştinţa spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum şi în pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligaţiile ce le revin pe timpul desfăşurării competiţiei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii şi disciplinei, precum şi mesajele transmise de forţele de ordine; j) să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reţinute în urma efectuării controlului corporal preventiv şi al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului.  +  Articolul 2Pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiţii sau jocuri sportive desfăşurate în eşaloanele inferioare ale competiţiilor sau jocurilor sportive, precum şi pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori şi care de regulă nu sunt generatoare de violenţă, având un grad de risc scăzut, are următoarele obligaţii: a) să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevăzute la art. 1 lit. g); b) să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală de genul celor prevăzute la art. 1 lit. g); c) să reţină obiectele sau materialele prevăzute la art. 1 lit. g), sesizând forţele de ordine pentru luarea măsurilor legale care se impun.  +  Articolul 3 (1) Federaţiile sportive naţionale, după consultarea Jandarmeriei Române, au obligaţia să elaboreze criterii pentru stabilirea gradului de risc al competiţiilor şi jocurilor sportive organizate în cadrul fiecărei ramuri de sport. (2) Gradul de risc se stabileşte, în principal, în funcţie de următoarele criterii: a) nivelul competiţiei sau jocului sportiv; b) numărul de spectatori estimaţi a fi prezenţi în arena sportivă; c) poziţia în clasament a echipelor care participă la jocul sportiv; d) importanţa competiţiei sau jocului sportiv; e) rivalitatea participanţilor la competiţia sau jocul sportiv, respectiv istoricul întâlnirilor directe, declaraţiile publice făcute în perioada premergătoare jocului de oficialii clubului sau jucători, incidente petrecute între suporteri la jocurile echipelor respective, alte stări tensionale care ar putea determina declanşarea unor manifestări violente; f) caracteristicile arenei sportive, respectiv căile de acces, capacitatea parcărilor auto, traseele de acces în interiorul stadionului, prin care se realizează separarea grupurilor de suporteri, capacitatea arenei sportive; g) posibilitatea migrării la competiţii sau jocurile sportive a unui număr mare de suporteri de la o altă competiţie sau un alt joc sportiv desfăşurată/desfăşurat în apropierea arenei sportive; h) existenţa unor conflicte între suporteri sau între suporteri şi oficiali/sportivi, care ar putea degenera în manifestări violente din partea suporterilor pe timpul desfăşurării competiţiei sau jocului sportiv. (3) Criteriile pentru stabilirea gradului de risc se comunică, în scris, după caz, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (4) Organizatorul de competiţii sau jocuri sportive are obligaţia să stabilească în toate cazurile gradul de risc al fiecărei competiţii sau joc sportiv. (5) Indiferent de gradul de risc preliminat al competiţiei sau al unui joc sportiv, organizatorul are obligaţia să elaboreze un plan de acţiune, în care să consemneze măsurile ce urmează a fi adoptate de către personalul de ordine şi siguranţă în incinta arenei sportive.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.PreşedinteleAgenţiei Naţionale pentru Sport,Octavian Ioan Atanase BelluBucureşti, 6 iunie 2008.Nr. 269._________