ORDIN nr. 1.270 din 6 mai 2008pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 19 mai 2008    Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administraţia Naţională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.p. Ministrul justiţiei,Katalin Barbara Kibedi,secretar de statBucureşti, 6 mai 2008.Nr. 1.270.  +  AnexăREGULAMENT 06/05/2008