HOTĂRÂRE nr. 856 din 31 decembrie 1992privind eliberarea şi numirea în funcţia de prefect al judeţului Suceava
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 22 ianuarie 1993    În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Domnul Catargiu Daniel se eliberează din funcţia de perfect al judeţului Suceava, începînd cu data de 9 ianuarie 1993.  +  Articolul 2Domnul Băncescu Ioan se numeşte în funcţia de perfect al judeţului Suceava, începînd cu data de 9 ianuarie 1993.  +  Articolul 3Hotărîrea Guvernului nr. 866 din 19 iulie 1990 se abrogă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:───────────────Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru AdministraţiePublică Locală,Octav CozmâncăBucureşti, 31 decembrie 1992.Nr. 856__________