ORDONANŢĂ nr. 49 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*)privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea(actualizată până la data de 28 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. D pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,având în vedere prevederile art. 7 lit. c), art. 8 lit. g) şi h), ale art. 15, 16 şi 19 din Convenţia privind diversitatea biologica, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 58/1994, şi ale art. 81 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul IAbrogat.-------------Cap. I, cu excepţia lit. a) a art. 1 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 1Abrogat a) abrogată;-------------Lit. a) a art. 1 a fost abrogată de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007. b) abrogată;-------------Lit. b) a art. 1 au fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007. c) abrogată;-------------Lit. c) a art. 1 au fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 1^1Abrogat.-------------Art. 1^1 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 2Abrogat.-------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Capitolul IIAbrogat.-------------Cap. II a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Capitolul IIIAbrogat.-------------Cap. III a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 9Abrogat.-------------Art. 9 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 17Abrogat.-------------Art. 17 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 18Abrogat.-------------Art. 18 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Capitolul IVAbrogat.-------------Cap. IV a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Secţiunea 1 Abrogată-------------Secţiunea 1 din Cap. IV a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 24Abrogat.-------------Art. 24 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 26Abrogat.-------------Art. 26 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 27Abrogat.-------------Art. 27 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Secţiunea 2 Abrogată-------------Secţiunea 2 din Cap. IV a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 28Abrogat.-------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 29Abrogat.-------------Art. 29 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 30Abrogat.-------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 31Abrogat.-------------Art. 31 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 32Abrogat.-------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Capitolul VAbrogat.-------------Cap. V a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 33Abrogat.-------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 34Abrogat.-------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 36Abrogat.-------------Art. 36 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 37Abrogat.-------------Art. 37 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 38Abrogat.-------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 39Abrogat.-------------Art. 39 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 40Abrogat.-------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 41Abrogat.-------------Art. 41 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 42Abrogat.-------------Art. 42 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 43Abrogat.-------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Capitolul VIAbrogat.-------------Cap. VI a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 44Abrogat.-------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Secţiunea 1 Abrogată-------------Secţiunea 1 din Cap. VI a fost abrogată de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 45Abrogat.-------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 46Abrogat.-------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 47Abrogat.-------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Articolul 48Abrogat.-------------Art. 48 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Secţiunea 2 Abrogată-------------Secţiunea 2 din Cap. VI a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 49Abrogat.-------------Art. 49 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 49^1Abrogat.-------------Art. 49^1 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Capitolul VI^1Abrogat.-------------Cap. VI^1 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 49^2Abrogat.-------------Art. 49^2 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Capitolul VIIAbrogat.-------------Cap. VII a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 50Abrogat.-------------Art. 50 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 51Abrogat.-------------Art. 51 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Capitolul VIIIAbrogat.-------------Cap. VIII a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 52Abrogat.-------------Art. 52 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 52^1Abrogat.-------------Art. 52^1 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 53Abrogat.-------------Art. 53 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 54Abrogat.-------------Art. 54 a fost abrogat de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Anton Vlad,secretar de statp. Ministrul agriculturii sialimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor  +  Anexa 1Abrogată-------------Anexa 1 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 2Abrogată-------------Anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 3Abrogată--------------Anexa 3 a fost abrogată de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 4Abrogată--------------Anexa 4 a fost abrogată de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 5Abrogată--------------Anexa 5 a fost abrogată de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 6Abrogată-------------Anexa 6 a fost abrogată de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Anexa 7Abrogată-------------Anexa 7 a fost abrogată de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 214 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 mai 2002.  +  Anexa 8Abrogată--------------Anexa 8 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 9Abrogată--------------Anexa 9 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 10Abrogată--------------Anexa 10 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 11Abrogată--------------Anexa 11 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 12Abrogată--------------Anexa 12 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 12^1Abrogată--------------Anexa 12^1 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 12^2Abrogată--------------Anexa 12^2 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.  +  Anexa 13Abrogată--------------Anexa 13 a fost abrogată de lit. a) a art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 28 iunie 2007.--------