DECRET nr. 450 din 7 aprilie 2008privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sportiv
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 14 aprilie 2008    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport,pentru rezultatele remarcabile obţinute la Campionatul European de Gimnastică de la Clermont-Ferrand (Franţa), pentru dăruirea, devotamentul şi profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan internaţional,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, cu o baretă:- domnului Nicolae Forminte, antrenor principal;- domnului Cătălin Meran, antrenor;- domnului Lucian Sandu, antrenor.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:- doamnei Raluca Bugner, antrenoare;- doamnei Liliana Cosma, antrenoare;- domnişoarei Gabriela Drăgoi, gimnastă;- domnişoarei Sandra Raluca Isbaşa, gimnastă;- domnişoarei Steliana Nistor, gimnastă;- doamnei Sanda Oltean, medic;- domnişoarei Cerasela Pătraşcu, gimnastă;- domnişoarei Anamaria Tămîrjan, gimnastă;- domnului Marius Vintilă, antrenor.  +  Articolul 3Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I, cu două barete, domnului Ion Dudaş, masor.  +  Articolul 4Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I, cu o baretă, doamnei Margareta Turcu, asistent medical.  +  Articolul 5Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a:- domnului Ioan Bădoi, metodist;- domnului Adrian Liga, metodist;- domnului Valer Puia, coregraf.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 7 aprilie 2008.Nr. 450.----------