HOTĂRÂRE nr. 1.502 din 12 decembrie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturiişi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 12 decembrie 2007.Nr. 1.502.  +  AnexăNORMA 12/12/2007