ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 1999 (*actualizata*)privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap(actualizata până la data de 21 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 iunie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999***); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000****); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 29 martie 2001*****); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 8 octombrie 2001******); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 6 decembrie 2001; LEGEA nr. 517 din 12 iulie 2002; LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002; LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 59 din 22 august 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003*******); LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.394 din 21 decembrie 2004********); ORDONANTA nr. 6 din 20 ianuarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 778 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.764 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006.**) ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 a fost abrogata de art. 85 din ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001 şi respinsa ulterior de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002. ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001 a fost abrogata de art. 298 din LEGEA nr. 571/2003.***) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 a fost abrogata de art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001, ulterior respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001.****) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002.*****) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 29 martie 2001 a fost respinsa de LEGEA nr. 517 din 12 iulie 2002.******) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 8 octombrie 2001 a fost abrogata de art. 142 din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004.*******) Art. 38, alin. 6 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: "Unitatile protejate destinate persoanelor cu handicap, definite prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacă minimum 75% din sumele obtinute prin scutire se reinvestesc în vederea achizitiei de echipament tehnologic, masini, utilaje, instalaţii şi/sau pentru amenajarea locurilor de muncă protejate. Scutirea de la plata impozitului pe profit se aplică până la data de 31 decembrie 2006."********) HOTĂRÂREA nr. 2.394 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.*********) Art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 prevede că la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (5) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a)-c), e), f), q) şi r), care se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.În consecinţă, acest act normativ se abrogă în totalitate începând cu data de 1 ianuarie 2007.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul I Dispozitii generale---------------Cap. I a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 1Abrogat.---------------Alin. (1) şi (3) ale art. 1 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.*) LEGEA nr. 275 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004 modifica Ordonanţa de urgenta nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie şi prevede la punctul 1 al art. I urmatoarele:" 1. În titlul ordonantei de urgenta şi în cuprinsul acesteia, sintagma "Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie" se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului".Art. 1 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 2Abrogat.---------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 2 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 3Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999, abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 17 octombrie 2001, modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 3 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 4Abrogat.-----------Art. 4 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 4 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul II Instituţiile de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap-----------Titlul Cap. II a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Cap. II a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 5Abrogat.-----------Art. 5 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 5 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 6Abrogat.---------------Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 6 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 6 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 7Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999, abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 17 octombrie 2001.Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 7 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 7 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 8Abrogat.---------------Litera a) a art. 8 a fost modificata de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 8 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 8 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 9Abrogat.---------------Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) şi (2) ale art. 9 au fost modificate prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 9 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 10Abrogat.--------------Alin. (1) şi (3) ale art. 10 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999, abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 17 octombrie 2001.Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 10 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 10 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul III Accesibilitati pentru persoanele cu handicap-------------Cap. III a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 11Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 11 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 11 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 12Abrogat.--------------Art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 12 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 13Abrogat.--------------Alin. (3) şi (4) ale art. 13 au fost introduse de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 13 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 14Abrogat.--------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 14 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 15Abrogat.--------------Art. 15 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (2) al art. 15 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 15 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 16Abrogat.---------------Art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 16 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 17Abrogat.--------------Alin. (1) şi (2) ale art. 17 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (4) al art. 17 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 17 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul IV Drepturile şi oblibaţiile persoanelor cu handicap  +  Secţiunea I Drepturi de care beneficiaza copiii cu handicap  +  Articolul 18 (1) În vederea asigurarii integrarii cu sanse egale în viaţa sociala, copiii cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) abrogată;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. b) abrogată;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. c) abrogată;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. d) abrogată;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. e) abrogată;-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. f) abrogată;-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. g) abrogată;-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. h) abrogată;-----------Lit. h) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. i) abrogată;-----------Lit. i) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. j) abrogată;-----------Lit. j) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. k) abrogată;-----------Lit. k) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. l) abrogată;-----------Lit. l) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. (2) Persoana care are în ingrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) abrogată;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. b) abrogată;-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. c) abrogată;-----------Lit. c) a alin. (2) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. d) scutire de plată taxelor de abonament pentru persoana detinatoare de aparat de radio şi de televizor, dacă copilul are handicap grav*); e) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire de plată abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum şi de costul a 400 de impulsuri pentru nevazatori, dacă copilul are handicap grav sau accentuat; modalitatile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului comunicatiilor şi tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I*);NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 prevede că la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (5) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a)-c), e), f), q) şi r), care se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. f) abrogată;-----------Lit. f) a alin. (2) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. g) abrogată;-----------Lit. g) a alin. (2) al art. 18 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 18 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 18 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. (5) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi la alin. (2) lit. a)-g) nu pot beneficia copiii cu handicap sau persoanele care au în ingrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap care se afla în institutii de invatamant special, asistenţa sociala şi protecţie speciala sau în alte institutii cu caracter social în care li se asigura întreţinerea completa din partea statului*).NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 prevede că la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (5) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a)-c), e), f), q) şi r), care se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. (6) Abrogat.---------------Art. 18 a fost completat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Litera l) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 22 ianuarie 2003.Alin. (6) al art. 18 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.---------------*) Legea nr. 145/1997 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 20 noiembrie 2002.  +  Secţiunea a II-a Drepturi de care beneficiaza adultii cu handicap  +  Articolul 19***) (1) În vederea asigurarii dreptului la securitate sociala, precum şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adultii cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) adultii cu handicap grav sau accentuat, care nu realizează venituri din salarii sau pensii, cu excepţia pensiei de urmas, beneficiaza de o indemnizatie lunara de 1.400.000 lei; adultii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din salarii sau pensii, cu excepţia pensiei de urmas, beneficiaza de o indemnizatie lunara de 50%, respectiv de 30% din valoarea indemnizatiei lunare; indemnizatia lunara se indexeaza anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistica; b) adultii nevazatori cu handicap grav beneficiaza de o alocaţie sociala în cuantum de 1.695.000 lei, indiferent de veniturile realizate din salarii, indemnizatie ce va fi actualizata anual prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele cresterii preturilor de consum, stabilit de Institutul Naţional de Statistica; adultii cu handicap accentuat beneficiaza de o alocaţie sociala de 50% din cuantumul alocatiei stabilite pentru adultii cu handicap grav; adultii nevazatori cu handicap grav sau accentuat, care cumuleaza salariul cu pensia pentru limita de vârsta, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensie pentru pierderea capacităţii de muncă, vor opta pentru una dintre acestea sau pentru alocatia sociala; adultii nevazatori cu handicap grav sau accentuat care nu desfăşoară activitate salarizata cumuleaza alocatia sociala cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; nevazatorul cu handicap grav primeste, pentru plata insotitorului definit la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor, cu modificările ulterioare, o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant din unităţi bugetare; nevazatorul poate opta pentru asistentul personal sau pentru însoţitor; c) asistent personal pentru adultul cu handicap grav, angajat de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandarilor anchetei sociale realizate de către o comisie din cadrul compartimentului specializat al primariei în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa adultul cu handicap grav; persoana cu handicap grav sau reprezentantii legali ai acesteia, cu excepţia nevazatorilor, pot opta pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitatile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plată a indemnizatiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 prevede că la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (5) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a)-c), e), f), q) şi r), care se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. d) abrogata*); e) scutire de plată taxelor de abonament pentru adultii cu handicap grav, deţinători de aparate de radio şi de televizoare; de aceasta facilitate beneficiaza şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav, dacă locuiesc împreună; f) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire de plată abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum şi costul a 400 de impulsuri pentru nevazatori, atât pentru adultii cu handicap grav şi accentuat, cat şi pentru familiile acestora, dacă au domiciliul comun; modalitatile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului comunicatiilor şi tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 prevede că la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (5) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a)-c), e), f), q) şi r), care se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. g) abrogată;-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. h) abrogată;-----------Lit. h) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. i) abrogată;-----------Lit. i) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. j) abrogată;-----------Lit. j) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. k) abrogată;-----------Lit. k) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. l) abrogată;-----------Lit. l) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. m) abrogată;-----------Lit. m) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. n) abrogată;-----------Lit. n) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. o) abrogată;-----------Lit. o) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. p) abrogată;-----------Lit. p) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. q) pentru nevazatorii cu handicap grav care realizează venituri salariale în baza unui contract individual de muncă se acordă o indemnizatie lunara în valoare de 200.000 lei, suportata din creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie; r) pentru nevazatorii cu handicap grav se acordă scutire de plată taxei pentru abonamentul la curentul electric; decontarea abonamentului se face pe bază de documente justificative în limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie; documentele justificative, precum şi modalitatea de decontare se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului industriei şi resurselor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 prevede că la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) şi alin. (5) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a)-c), e), f), q) şi r), care se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. s) abrogată.-----------Lit. s) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 19 a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.-----------Art. 19 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Literele a), b), g), h) şi l) ale alin. (1) al art. 19 au fost modificate prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.-----------*) Prevederile literei d) a alin. 1 al art. 19 îşi inceteaza activitatea, conform anexei 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 2 septembrie 2002.Art. 8 din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003 prevede:"Începând cu data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei ordonante, îşi inceteaza aplicabilitatea scutirile de la plata taxelor vamale, prevăzute la: a) art. 19 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002;"**) Legea nr. 145/1997 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 20 noiembrie 2002.----------Litera d) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 59 din 22 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 29 august 2003.----------***) HOTĂRÂREA nr. 2.394 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004 prevede:" (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, adultii nevazatori cu handicap grav beneficiaza de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 1.695.000 lei. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, adultii nevazatori cu handicap accentuat beneficiaza de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 847.500 lei."----------***) HOTĂRÂREA nr. 778 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 3 august 2005, prevede la art. 1 ca: "Adultii cu handicap grav şi accentuat, cu excepţia nevazatorilor, care nu realizează venituri din salarii sau pensii, cu excepţia pensiei de urmas, beneficiaza de un venit lunar sub forma unei indemnizatii lunare în cuantum de 150 lei (RON)." Mentionam ca prevederile acestui act normativ intră în vigoare începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2005.----------***) HOTĂRÂREA nr. 1.764 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005, prevede:" Începând cu data de 1 ianuarie 2006, adultii nevazatori cu handicap grav beneficiaza de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 178 lei (RON), iar adultii nevazatori cu handicap accentuat beneficiaza de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 89 lei (RON)."" Începând cu data de 1 ianuarie 2006, adultii cu handicap grav şi accentuat, cu excepţia nevazatorilor, care nu realizează venituri din salarii sau pensii, cu excepţia pensiei de urmas, beneficiaza de un venit lunar sub forma unei indemnizatii lunare în cuantum de 158 lei (RON)."  +  Articolul 20Abrogat.---------------Alin. (1) şi (2) ale art. 20 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 22 ianuarie 2003.Art. 20 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Secţiunea a III-a Oblibaţiile persoanelor cu handicap---------------Secţiunea a III-a din Cap. IV a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 21Abrogat.---------------Literele a) şi b) ale art. 21 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 21 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 21 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul V Organizarea şi functionarea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti---------------Titlul Cap. V a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Cap. V a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 22Abrogat.---------------Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 23Abrogat.---------------Art. 23 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 24Abrogat.---------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 25Abrogat.---------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 26Abrogat.--------------Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 27Abrogat.--------------Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 28Abrogat.--------------Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 29Abrogat.--------------Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 30Abrogat.--------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 30 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 30 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul VI Drepturile şi oblibaţiile asistentului personal----------------Cap. VI a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 31Abrogat.--------------Alin. (1) şi (3) ale art. 31 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 31 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 32Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 32 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 33Abrogat.--------------Partea introductiva şi litera a) ale art. 33 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 37 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 34Abrogat.--------------Art. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 34 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul VII Incadrarea în munca a persoanelor cu handicap---------------Cap. VII a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 35Abrogat.--------------Art. 35 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 36Abrogat.--------------Art. 36 a fost completat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (4) al art. 36 a fost introdus de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 36 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 37Abrogat.--------------Art. 37 a fost completat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 37 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 37 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 38Abrogat.--------------Art. 38 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Litera b) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 59 din 22 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 29 august 2003.Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogata prin art. 298, alin. (1), pct. 32 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.*) Art. 161, alin. (7), lit. k) din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 prevede:" (7) Referirile la taxa pe valoarea adăugată din actele normative prevăzute la lit. a)-q) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, cu excepţia cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadă limitata de timp a acestor prevederi, şi care se vor aplica pe perioada prevăzută în actul normativ prin care au fost acordate, cu condiţia sa nu depăşească data de 31 decembrie 2006:------------------------------------------------------------- k) art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare;"--------------Art. 38 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 39Abrogat.--------------Art. 39 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 40Abrogat.--------------Art. 40 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 40 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 40 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 41Abrogat.--------------Art. 41 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 41 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 42Abrogat.--------------Art. 42 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 42 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 42 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 43Abrogat.--------------Art. 43 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 43 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 43 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 44Abrogat.----------------Litera b) a art. 44 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999, abrogata de ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001, respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002.Litera f) a art. 44 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 29 martie 2001publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, respinsa de LEGEA nr. 517 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Literele b) şi f) ale art. 44 au fost abrogate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 44 a fost completat cu art. 44^1 de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 29 martie 2001publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, respinsa de LEGEA nr. 517 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Litera g) a articolului 44 a fost introdusa prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 44 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 45Abrogat.---------------Alin. (3) şi (4) ale art. 45 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 45 a fost abrogat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 45 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul VIII Parteneriatul cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap---------------Cap. VIII a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 46Abrogat.---------------Art. 46 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 46 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 47Abrogat.---------------Art. 47 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 47 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 48Abrogat.---------------Literele a) şi c) ale art. 48 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 48 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 49Abrogat.---------------Alin. (1) şi (2) ale art. 49 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 49 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 50Abrogat.-------------Art. 50 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 51Abrogat.---------------Art. 51 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 51 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 51^1Abrogat.--------------Art. 51^1 a fost introdus de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003.Art. 51^1 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 52Abrogat.-----------Alin. (1) al art. 52 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Art. 52 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul IX Surse pentru finantarea protectiei speciale a persoanelor cu handicap----------------Titlul Cap. IX a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.---------------Cap. IX a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 53*)Abrogat.---------------Preambulul alin. (1) şi litera a) ale art. 53 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Litera a) a alin. (1) al art. 53 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 13 decembrie 2001.Art. 53 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.---------------*) NOTĂ:Cota de 2% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 nu se mai calculeaza şi nu se mai datorează la bugetul de stat, conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 13 noiembrie 2002.---------------Art. 53 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 54Abrogat.--------------Art. 54 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 54 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de art. I din ORDONANTA nr. 6 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005.Art. 54 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 55Abrogat.--------------Art. 55 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 55 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul X Dispozitii finale şi tranzitorii---------------Cap. X a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 56Abrogat.-------------Art. 56 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 57 (1) Abrogat. (2) Abrogat.----------------Alin. (2) al art. 57 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 57 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 58Abrogat.----------------Art. 58 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 58 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 59Abrogat.----------------Art. 59 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 60Abrogat.---------------Art. 60 a fost abrogat de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.----------------Notă: A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 8 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 15 octombrie 2001.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentruPersoanele cu HandicapGabriela Popescu,secretar de statMinistrul muncii şi protectieisociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul lucrărilor publiceşi amenajarii teritoriului,Nicolae Noicap. Ministrul educatiei naţionale,Mircea Fronescu,secretar de stat  +  Anexa                                      LISTA           cuprinzind instituţiile de interes public pentru protectia           speciala a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea             Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap    Abrogată.---------------Anexa 1 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999, abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 17 octombrie 2001, modificata de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Anexa a fost abrogată de art. 102 din LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.------------