DECIZIE nr. 298 din 17 decembrie 2007privind aprobarea Strategiei naţionale a României de aplicare a dreptului internaţional umanitar
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2007    Având în vedere propunerea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională a României de aplicare a dreptului internaţional umanitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful CancelarieiPrimului-Ministru,Marian Marius DorinBucureşti, 17 decembrie 2007.Nr. 298.  +  AnexăSTRATEGIE 17/12/2007