ORDIN nr. 1.397 din 22 octombrie 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free(actualizat până la data de 9 noiembrie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 25 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 9 noiembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 869 din 8 iunie 2004; ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007, în tot cuprinsul anexei, sintagmele "Ministerul Finanţelor Publice", "Direcţia Generală a Vămilor", precum şi "Direcţia generală de politică şi legislaţie fiscală" se înlocuiesc cu următoarele sintagme: "Ministerul Economiei şi Finanţelor", "Autoritatea Naţională a Vămilor" şi "Direcţia generală de management al domeniilor reglementate specific".În baza prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Comercializarea mărfurilor în regim duty-free se realizează în baza autorizaţiei de duty-free, respectiv a autorizaţiei de duty-free diplomatic, după caz, document eliberat de autoritatea fiscală centrală prin comisia instituită în acest scop la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi care are în atribuţii şi autorizarea operatorilor economici cu produse accizabile armonizate.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007.  +  Articolul 2Direcţia Generală a Vamilor, unităţile sale subordonate, precum şi Direcţia generală de politica şi legislaţie fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 22 octombrie 2002.Nr. 1.397.  +  AnexăNORMA 22/10/2002