HOTĂRÂRE nr. 707 din 7 iunie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României(actualizată până la data de 12 septembrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 15 iunie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 septembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 797 din 25 iulie 2007; HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 286 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulament de aplicare a Codului vamal al României, denumit în continuare Regulamentul vamal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU TARICEANUContrasemnează-------------p. Ministrul finatelor publice,Doina-Elena Dascalu,Ministrul economiei şi comerţuluiCodruţ Ioan SereşMinistrul administraţiei şi internelorVasile Blagap. Ministrul integrării europene,Ştefan-Francisc Csutak,secretar de statBucureşti, 7 iunie 2006Nr. 707  +  AnexăREGULAMENT 07/06/2006