HOTĂRÂRE nr. 783 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public(actualizată până la data de 5 septembrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 9 august 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ pâna la data de 5 septembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 257 din 22 februarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 986 din 22 august 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuPreşedintele Agenţiei Naţionale aFuncţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 783.  +  AnexăNORMA 14/07/2005