HOTĂRÂRE nr. 783 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public(actualizată până la data de 28 februarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 9 august 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ pâna la data de 28 februarie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 257 din 22 februarie 2006.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuPreşedintele Agenţiei Naţionale aFuncţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 783.  +  AnexăNORMA 14/07/2005