REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 (**actualizate**)privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase - RNTR 3*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 bis din 1 februarie 2006    Notă
    *) Aprobate de Ordinul nr. 2134 din 18 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 97 din 1 februarie 2006, Partea I.
    *Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI ││ RNTR 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Reglementari privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a ││vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Capitolul 1 Obiectul şi domeniul de aplicare. Abrevieri şi definitii1.1. Prezentele reglementari definesc metodologia de acordare a omologării naţionale de tip a vehiculelor în ceea ce priveste caracteristicile constructive speciale pentru transportul anumitor marfuri periculoase, precum şi agrearea şi inspecţia tehnica periodica a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase.1.2. Prezentele reglementari se aplică vehiculelor din categoriile N şi O destinate transportului anumitor marfuri periculoase, remorcilor lente cisterna destinate transportului anumitor marfuri periculoase, precum şi autovehiculelor care tracteaza remorci sau semiremorci destinate acestui tip de transport.1.3. În cuprinsul prezentelor reglementari se utilizeaza urmatoarele abrevieri:- ADR - Acordul european referitor la transportul international rutier al marfurilor periculoase, incheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957, restructurat, în vigoare de la 1 ianuarie 2007, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994;------------Prima liniuţă de la pct. 1.3. al Cap. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.- CGEM - Container pentru gaze, cu elemente multiple;- MEC - Ministerul Economiei şi Comerţului;- RAR - Regia Autonoma "Registrul Auto Roman";- RNTR 1 - Reglementari privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protectia mediului şi folosinţă conform destinatiei, prin inspecţia tehnica periodica;- RNTR 2 - Reglementări privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea.------------A şasea liniuţă de la pct. 1.3. al Cap. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.1.4. În scopul prezentelor reglementari termenii urmatori se definesc astfel:"Agreare ADR": certificarea acordată de RAR care atesta ca un vehicul individual destinat transportului de marfuri periculoase indeplineste prescriptiile specifice din Partea 9 din anexa B la ADR pentru vehiculele de tip EX/II, EX/III, FL, OX sau AT;------------Definiţia "Agreare ADR" de la pct. 1.4. al Cap. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007."Masa maxima": masa maxima tehnic admisibila (masa totala maxima autorizata);"Vehicul": orice vehicul complet, incomplet sau completat destinat transportului rutier de marfuri periculoase;"Vehicul EX/II" sau "Vehicul EX/III": vehicul destinat transportului de substante sau obiecte explozive (clasa 1);"Vehicul FL":a) vehicul destinat transportului de lichide având un punct de aprindere care nu depăşeşte 60°C [cu excepţia combustibililor diesel ce satisfac standardul EN 590:2004, motorinei şi uleiului de incalzire (usor) - nr. ONU 1202 - cu un punct de aprindere definit în standardul european EN 590:2004] în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisterna sau cisterne mobile cu o capacitate individuala mai mare de 3 mc; sau------------Litera a) de la definiţia "Vehicul FL" de la pct. 1.4. al Cap. 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.b) vehicul destinat transportului de gaze inflamabile, în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisterna, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuala mai mare de 3 mc; sauc) vehicul-baterie cu o capacitate totala mai mare de 1 mc destinat transportului de gaze inflamabile;"Vehicul OX": vehicul destinat transportului de peroxid de hidrogen, stabilizat sau în solutie apoasa stabilizata, conţinând peste 60% peroxid de hidrogen (clasa 5.1, nr. ONU 2015), în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisterna sau cisterne mobile cu o capacitate individuala mai mare de 3 mc;"Vehicul AT":a) vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL sau OX, destinat transportului de marfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisterna, cisterne mobile, sau CGEM cu o capacitate individuala mai mare de 3 mc; sau------------Litera a) de la definiţia "Vehicul AT" de la pct. 1.4. al Cap. 1 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.b) vehicul-baterie cu o capacitate totala mai mare de 1 mc, altul decat un vehicul FL;"Vehicul complet": orice vehicul care nu necesita nici o alta completare (de ex. autoutilitare furgon construite intr-o singura etapa, camioane, autotractoare, remorci);"Vehicul incomplet": orice vehicul care necesita completarea în cel puţin o etapa (de ex. sasiu-cabina, remorca sasiu);"Vehicul completat": orice vehicul care este rezultatul unui proces în mai multe etape (de ex. sasiu sau sasiu-cabina, echipat cu caroserie);"Vehicul omologat de tip": orice vehicul care a fost omologat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105 sau cu Directiva 98/91/CE .1.5 Capitolele: 9.2 - Prescripţii referitoare la construcţia vehiculelor, 9.3 - Prescripţii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanţelor şi obiectelor explozive (clasa 1) în colete şi 9.7 - Prescripţii suplimentare referitoare la vehicule-cisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m3 sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3 (vehicule EX/III, FL, OX şi AT), din partea 9 din anexa B la ADR, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la reglementări.------------Pct. 1.5. al Cap. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.  +  Capitolul 2 Omologarea naţionala de tip a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase2.1. Omologarea naţionala de tip se acordă de către RAR pentru vehiculele rutiere noi, complete, incomplete sau completate destinate transportului de marfuri periculoase, fabricate în tara sau importate, de tipul EX/II, EX/III, FL, OX şi AT.2.2. Omologarea naţionala de tip pentru vehiculele precizate la pct. 2.1 se acordă în conformitate cu prevederile din RNTR 2 şi dacă aceste vehicule respecta cerinţele precizate în partea 9, cap. 9.2, 9.3 şi 9.7 din anexa B la ADR, după caz, precum şi pe baza prezentarii documentelor specificate la pct. 2.3.------------Pct. 2.2. al Cap. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.2.3. Cererea de omologare a unui tip de vehicul destinat transportului anumitor marfuri periculoase trebuie prezentată de către constructorul vehiculului sau de reprezentantul sau legal acreditat însoţită de:2.3.1. documentele specificate în RNTR 2 editia în vigoare;------------Subpct. 2.3.1. de la pct. 2.3. al Cap. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.2.3.2. lista de informaţii precizata în anexa nr. 2 la reglementari;2.3.3. documentele emise de către organismul competent desemnat de către MEC care atesta ca suprastructurile specializate corespund constructiv şi functional cerințelor specifice precizate în ADR.2.4. Un vehicul reprezentativ pentru tipul de omologat trebuie prezentat la RAR.2.5. Cerinţele precizate în partea 9, cap. 9.2, 9.3 şi 9.7 din anexa B la ADR, după caz, se considera indeplinite pentru vehiculele pentru care se prezinta un certificat de omologare valabil emis conform Directivei 98/91/CE sau Regulamentului nr. 105 CEE-ONU.2.6. În urma acordarii omologării naţionale de tip a vehiculului destinat transportului anumitor marfuri periculoase, RAR elibereaza un Certificat de omologare naţionala de tip pentru fiecare tip de vehicul complet, incomplet sau completat omologat.  +  Capitolul 3 Agrearea vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase3.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX şi AT trebuie să efectueze anual o verificare tehnica care include efectuarea simultana a:- agrearii, care are drept scop verificarea indeplinirii cerințelor precizate în partea 9, cap. 9.2, 9.3 şi 9.7 din Anexa B la ADR, după caz şi- inspecţiei tehnice periodice conform celor precizate la pct. 4.1.3.2. În cazul remorcilor sau semiremorcilor de tipul EX/II, EX/III, FL, OX şi AT, acestea nu pot fi cuplate în scopul efectuării transportului anumitor marfuri periculoase decat cu un autovehicul tractor care a efectuat verificarea tehnica precizata la pct. 3.1.3.3. Agrearea vehiculelor de tipul EX/II, EX/III, FL, OX şi AT se efectueaza de către reprezentantele RAR pentru:- vehiculele complete sau completate noi, fabricate sau importate,- vehiculele complete sau completate care au mai fost înmatriculate anterior în alta tara şi care se afla la prima inmatriculare în România,- vehiculele înmatriculate în România.3.4. Agrearea vehiculelor care au fost supuse unor modificari constructive cu scopul de a fi transformate în vehicule pentru transportul anumitor marfuri periculoase (vehicule EX/II, EX/III, FL, OX şi AT) este admisa numai dacă modificarea respectiva a fost efectuata într-un atelier autorizat de către RAR în acest scop.3.5. Conformitatea indeplinirii de către vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX şi AT a cerințelor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3 şi 9.7 din Anexa B la ADR, după caz, este atestata printr-un certificat de agreare ADR emis de către RAR.3.6. Certificatul de agreare poate fi emis numai dacă pentru suprastructura este prezentat documentul întocmit de către organismul competent desemnat de către MEC care atesta ca respectiva suprastructura specializata corespunde constructiv şi functional cerințelor specifice precizate în ADR şi numai dacă sunt indeplinite şi cerinţele referitoare la inspecţia tehnica periodica generală conform celor precizate la pct. 4.1.3.7. Atunci când vehiculele trebuie echipate cu un sistem de franare de incetinire, constructorul vehiculului sau reprezentantul acestuia acreditat trebuie să elibereze o declaratie de conformitate cu prescriptiile pertinente din anexa 5 a Regulamentului CEE-ONU nr. 13. Aceasta declaratie trebuie prezentată la prima verificare tehnica în vederea eliberarii certificatului de agreare.3.8. Constatarile verificărilor referitoare la conformitatea vehiculului cu cerinţele din partea 9 cap. 9.2, 9.3 şi 9.7 din Anexa B la ADR, după caz, precum şi cele referitoare la documentele pentru suprastructura se consemneaza în documentul prevăzut în anexa nr. 3 la reglementari. Verificarea prescriptiilor suplimentare precizate în cap. 9.3 şi 9.7 se face în conformitate cu precizarile din anexa nr. 4 la reglementari.3.9. "Certificatul de agreare pentru vehiculele care transporta anumite marfuri periculoase" se elibereaza de către RAR deţinătorului vehiculului, individual şi la cererea scrisa a acestuia şi este valabil maximum un an, cu posibilitate de prelungire.Dacă certificatul exista deja, acesta va fi completat cu urmatoarea data la care valabilitatea acestuia inceteaza; dacă cel existent nu mai poate fi prelungit se elibereaza un nou certificat.3.10. Termenul de valabilitate al "Certificatului de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase" nu poate depăşi termenul mentionat în documentele emise de către organismul competent pentru suprastructura.3.11. În cazul unităţilor de transport formate dintr-un autovehicul tractor şi o remorca sau semiremorca se elibereaza cate un certificat de agreare pentru fiecare vehicul în parte.3.12. Modelele certificatelor de agreare sunt prevăzute în anexele nr. 5, 6 a, 6 b şi 6 c.Certificatul prevăzut în anexa nr. 5 este valabil numai pentru transportul în trafic naţional de marfuri periculoase şi va fi barat cu o diagonala de culoare galbena.Certificatele de agreare conform modelului din anexa nr. 5 eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentelor reglementari îşi păstrează valabilitatea.Certificatele de agreare conform modelului din anexa nr. 5 eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentelor reglementari vor putea fi prelungite în continuare, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2008.Certificatele prevăzute în anexele nr. 6 a, 6 b şi 6 c sunt valabile pentru transportul în trafic international şi naţional de marfuri periculoase şi vor fi barate cu o diagonala de culoare roz. Titlul documentului: "Certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase" şi conţinutul rubricii 11 a acestuia, trebuie redactate, în functie de alegerea solicitantului, fie în limbile română/engleza (conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 a), fie în limbile română/franceza (conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 b), fie în limbile română/germana (conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 c).Certificatul de agreare pentru un vehicul-cisterna pentru deseuri care opereaza sub vid trebuie să conţină menţiunea urmatoare: "vehicul-cisterna pentru deseuri care opereaza sub vid", în cazul în care aceasta menţiune este specificata în documentul pentru suprastructura întocmit de către organismul competent desemnat de către MEC.  +  Capitolul 4 Inspecţia tehnica periodica a vehiculelor care transporta anumite marfuri periculoase4.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX şi AT pentru care se elibereaza certificat de agreare trebuie supuse unei inspecţii tehnice periodice generale efectuata pentru a verifica dacă sunt corespunzătoare cerințelor generale referitoare la inspecţia tehnica periodica în conformitate cu reglementarile RNTR 1 în vigoare. Aceasta inspecţie tehnica periodica se efectueaza de către RAR prin reprezentantele sale teritoriale.4.2. Reprezentantele RAR efectueaza de asemenea inspecţiile tehnice periodice la:- remorcile lente cu suprastructura tip cisterna destinate transportului anumitor marfuri periculoase;- vehiculele echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze.4.3. Perioada de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice este de maximum 1 an, fără a depăşi termenul mentionat în documentele pentru suprastructura emise de către organismul competent desemnat de către MEC.4.4. La prezentarea vehiculelor menţionate la pct. 4.1 şi 4.2 la inspecţia tehnica periodica, deţinătorul va prezenta în plus faţă de documentele precizate în reglementarile RNTR 1 şi urmatoarele documente:- "Certificatul de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase", pentru vehiculele menţionate la pct. 4.1, dacă acesta a fost eliberat anterior;- documentul emis de către organismul competent desemnat de către MEC, în termen de valabilitate, pentru suprastructurile specializate montate pe vehiculele menţionate la pct. 4.1 şi 4.2.  +  Capitolul 5 Dispozitii finale şi tranzitorii5.1. De la data intrarii în vigoare a prezentelor reglementari se elibereaza numai certificate de agreare pentru trafic international şi naţional conform modelelor prevăzute în anexele nr. 6 a, 6 b, 6 c.5.2. Dispozitiile tranzitorii aplicabile vehiculelor destinate transportului rutier de marfuri periculoase sunt cele precizate în partea 1, cap. 1.6.5 din Anexa A la ADR.5.3. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele reglementari.  +  Anexa 1la reglementari(cuprinzand capitolele 9.2, 9.3 şi 9.7din partea 9 din Anexa B la ADR)  +  Capitolul 9.2PRESCRIPŢII REFERITOARE LA CONSTRUCŢIA VEHICULELOR9.2.1 Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX şi AT trebuie să corespundă cerinţelor prezentului capitol, conform tabelului de mai jos.Pentru alte vehicule decât vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX şi AT:- prescripţiile de la punctul 9.2.3.1.1 (echipament de frânare în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE ) la toate vehiculele înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 30 iunie 1997;- prescripţiile de la punctul 9.2.5 (dispozitiv de limitare a vitezei în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89 sau Directiva 92/6/CE ) se aplică la toate autovehiculele cu o masă maximă mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 1987, şi la toate autovehiculele cu masa maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 2007.┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ │ VEHICULE │ ││ SPECIFICAŢII TEHNICE ├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ OBSERVAŢII ││ │EX/II│EX/III│ AT │ FL │ OX │ │├──────────┬─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2. │ECHIPAMENT ELECTRIC │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.2. │Cablaj │ │ X │ X │ X │ X │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.3. │Întrerupătorul │ │ │ │ │ │ ││ │bateriei │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.3.1.│ │ │ │ │ │ │^a) Ultima frază de la 9.2.2.3.1 se ││ │ │ │ │ │ │ │aplică la toate vehiculele înmatricu││ │ │ │ X^a) │ │ X^a) │ │late pentru prima dată (sau care au ││ │ │ │ │ │ │ │intrat în exploatare, dacă înmatri- ││ │ │ │ │ │ │ │cularea nu este obligatorie) ││ │ │ │ │ │ │ │începând cu 1 iulie 2005. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.3.2.│ │ │ X │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.3.3.│ │ │ │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.3.4.│ │ │ X │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.4. │Baterii │ X │ X │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.5. │Circuite alimentate │ │ │ │ │ │ ││ │în permanenţă │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.5.1.│ │ │ │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.5.2.│ │ │ X │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.2.6. │Instalaţie electrică │ │ X │ │ X │ │ ││ │în spatele cabinei │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.3. │ECHIPAMENT DE FRÂNARE│ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.3.1. │Dispoziţii generale │ X │ X │ X │ X │ X │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│ │Sistem de frânare │ │X^b,d)│X^b,d)│X^b,d)│X^b,d)│^b) Aplicabil la vehiculele înmatri-││ │antiblocare │ │ │ │ │ │culate pentru prima dată (sau care ││ │ │ │ │ │ │ │au intrat în exploatare, dacă înma- ││ │ │ │ │ │ │ │tricularea nu este obligatorie) după││ │ │ │ │ │ │ │30 iunie 1993 în cazul autovehic. ││ │ │ │ │ │ │ │(tractoare şi purtătoare) cu o masă ││ │ │ │ │ │ │ │maximă mai mare de 16 tone şi ││ │ │ │ │ │ │ │remorcilor (remorci complete, semi- ││ │ │ │ │ │ │ │remorci şi remorci cu axă centrală) ││ │ │ │ │ │ │ │cu o masă maximă mai mare de 10 tone││ │ │ │ │ │ │ │Aplicabil la autovehicule autorizate││ │ │ │ │ │ │ │să tracteze remorci cu o masă maximă││ │ │ │ │ │ │ │ mai mare de 10 tone, înmatriculate ││ │ │ │ │ │ │ │pentru prima dată după 30 iunie 1995││ │ │ │ │ │ │ │Aplicabil la toate vehiculele care ││ │ │ │ │ │ │ │sunt agreate pentru prima dată ││ │ │ │ │ │ │ │conform 9.1.2, după 30 iunie 2001, ││ │ │ │ │ │ │ │indiferent de data la care au fost ││ │ │ │ │ │ │ │înmatriculate pentru prima dată. ││ │ │ │ │ │ │ │d) Începând cu 1 ianuarie 2010, ││ │ │ │ │ │ │ │toate vehiculele trebuie să fie ││ │ │ │ │ │ │ │conforme cu prescripţiile tehnice ││ │ │ │ │ │ │ │ale Regulamentului CEE-ONU nr. 13 ││ │ │ │ │ │ │ │sau cu Directiva 71/320/CEE , modifi-││ │ │ │ │ │ │ │cate, aplicabile la data primei lor ││ │ │ │ │ │ │ │înmatriculări sau a punerii lor în ││ │ │ │ │ │ │ │circulaţie, dacă înmatricularea nu ││ │ │ │ │ │ │ │este obligatorie, şi cel puţin cu ││ │ │ │ │ │ │ │prescripţiile tehnice ale Regula- ││ │ │ │ │ │ │ │mentului CEE-ONU nr. 13 seria 06 ││ │ │ │ │ │ │ │de amendamente sau cu Directiva ││ │ │ │ │ │ │ │71/320/CEE , modificată prin ││ │ │ │ │ │ │ │Directiva 91/422/CEE . ││ │ │ │ │ │ │ │Remorcile (remorcile complete, ││ │ │ │ │ │ │ │semiremorcile şi remorcile cu axă ││ │ │ │ │ │ │ │centrală) trebuie să fie echipate ││ │ │ │ │ │ │ │cu un sistem de frânare antiblocare ││ │ │ │ │ │ │ │de categoria A. Autovehiculele ││ │ │ │ │ │ │ │trebuie să fie echipate cu un ││ │ │ │ │ │ │ │sistem de frânare antiblocare de ││ │ │ │ │ │ │ │categoria 1. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│ │Sistem de frânare de │ │X^c,g)│X^c,g)│X^c,g)│X^c,g)│^c) Aplicabil la autovehicule ││ │încetinire │ │ │ │ │ │înmatriculate pentru prima dată după││ │ │ │ │ │ │ │30 iunie 1993, cu o masă maximă care││ │ │ │ │ │ │ │depăseste 16 tone sau autorizate să ││ │ │ │ │ │ │ │tracteze remorci cu o masă maximă ││ │ │ │ │ │ │ │care depăşeşte 10 tone. ││ │ │ │ │ │ │ │g) Începând cu 1 ianuarie 2010, ││ │ │ │ │ │ │ │toate autovehiculele trebuie să fie ││ │ │ │ │ │ │ │conforme cu prescripţiile tehnice ││ │ │ │ │ │ │ │ale Regulamentului CEE-ONU nr. 13 ││ │ │ │ │ │ │ │sau cu Directiva 71/320/CEE , ││ │ │ │ │ │ │ │modificate, aplicabile la data ││ │ │ │ │ │ │ │primei lor înmatriculări, şi cel ││ │ │ │ │ │ │ │puţin cu prescripţiile tehnice ale ││ │ │ │ │ │ │ │Regulamentului CEE-ONU nr. 13 seria ││ │ │ │ │ │ │ │06 de amendamente sau cu Directiva ││ │ │ │ │ │ │ │71/320/CEE , modificată prin ││ │ │ │ │ │ │ │Directiva 91/422/CEE . ││ │ │ │ │ │ │ │Sistemul de frânare de încetinire ││ │ │ │ │ │ │ │trebuie să fie de tip IIA. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.3.2. │Frâne de siguranţă │ │ │ │ │ │ ││ │pentru remorci │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.3.2.1.│ │ X │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.3.2.2.│ │ │ X │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4. │PREVENIREA RISCURILOR│ │ │ │ │ │ ││ │DE INCENDIU │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4.2. │Cabina vehiculului │ │ │ │ │ X │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4.3. │Rezervoare de │ X │ X │ │ X │ X │ ││ │combustibil │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4.4. │Motor │ X │ X │ │ X │ X │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4.5. │Sistem de evacuare │ X │ X │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4.6. │Frâna de încetinire a│ │ X │ X │ X │ X │ ││ │vehiculului │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4.7. │Dispozitive de │ │ │ │ │ │ ││ │încalzire cu │ │ │ │ │ │ ││ │combustie │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4.7.1.│ │X^e) │ X^e) │ X^e) │ X^e) │ X^e) │^e) Aplicabil la autovehiculele ││9.2.4.7.2.│ │ │ │ │ │ │echipate după 30 iunie 1999. ││9.2.4.7.5.│ │ │ │ │ │ │Conformitate obligatorie nu mai ││ │ │ │ │ │ │ │tarziu de 1 ianuarie 2010 pentru ││ │ │ │ │ │ │ │vehiculele echipate înainte de ││ │ │ │ │ │ │ │1 iulie 1999. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4.7.3.│ │ │ │ │ X^e) │ │^e) Aplicabil la autovehiculele ││9.2.4.7.4.│ │ │ │ │ │ │echipate după 30 iunie 1999. ││ │ │ │ │ │ │ │Conformitate obligatorie nu mai ││ │ │ │ │ │ │ │tarziu de 1 ianuarie 2010 pentru ││ │ │ │ │ │ │ │vehiculele echipate înainte de ││ │ │ │ │ │ │ │1 iulie 1999. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.4.7.6.│ │ X │ X │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.5. │DISPOZITIV DE │X^f) │ X^f) │ X^f) │ X^f) │ X^f) │^f) Aplicabil la autovehiculele cu ││ │LIMITARE A VITEZEI │ │ │ │ │ │ masa maximă mai mare de 12 tone, ││ │ │ │ │ │ │ │înmatriculate după 31 decembrie 1987││ │ │ │ │ │ │ │şi la toate autovehiculele cu masa ││ │ │ │ │ │ │ │maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai││ │ │ │ │ │ │ │mică sau egală cu 12 tone, ││ │ │ │ │ │ │ │înmatriculate pentru prima dată ││ │ │ │ │ │ │ │după 31 decembrie 2007. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────────────────┤│9.2.6. │DISPOZITIV DE │ X │ X │ │ │ │ ││ │CUPLAREA REMORCII │ │ │ │ │ │ │└──────────┴─────────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────────────────────┘9.2.2 Echipament electric9.2.2.1 Dispoziţii generaleInstalaţia electrică, în ansamblul său, trebuie să satisfacăprescripţiile de la punctele 9.2.2.2 - 9.2.2.6, conform tabeluluide la 9.2.1.9.2.2.2 Cablaj9.2.2.2.1 Conductorii trebuie să fie astfel dimensionaţi încât să se evitesupraîncălzirea. Conductorii trebuie să fie izolaţi în modcorespunzător. Toate circuitele trebuie protejate prin elementefuzibile sau disjunctoare automate, cu excepţia următoarelorcircuite:- de la baterie la sistemele de pornire la rece şi de oprire amotorului;- de la baterie la alternator;- de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau disjunctoare;- de la baterie la demarorul motorului;- de la baterie la cutia de comandă a sistemului de frânare deîncetinire (a se vedea punctul 9.2.3.1.2), dacă acesta esteelectric sau electromagnetic;- de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei.Circuitele neprotejate de mai sus trebuie să fie cât mai scurteposibil.9.2.2.2.2 Cablurile electrice trebuie ataşate sigur şi plasate astfel încâtconductorii să fie protejaţi corespunzător împotriva solicitărilormecanice şi termice.9.2.2.3 Întrerupătorul principal al bateriei9.2.2.3.1 Un întrerupător pentru întreruperea circuitelor electrice trebuiemontat cât mai aproape posibil de baterie. Dacă se utilizează unîntrerupător monopolar, acesta trebuie plasat pe conductorul dealimentare şi nu pe cel de legare la masă.9.2.2.3.2 Pentru a facilita funcţiile de deconectare şi reconectare aleîntrerupătorului, un dispozitiv de comandă trebuie instalat încabina conducătorului auto. Acesta trebuie să fie uşor accesibilpentru conducătorul auto şi semnalizat distinct. Acest dispozitivtrebuie protejat împotriva acţionării involuntare, fie printr-uncapac de protecţie, fie cu un dispozitiv de comandă cu mişcaredublă, fie prin alte mijloace corespunzătoare. Pot fi instalatedispozitive de comandă suplimentare, cu condiţia ca acestea săfie identificate în mod distinct şi protejate împotriva uneimanevrări involuntare. Dacă dispozitivul (dispozitivele)funcţionează electric, circuitele dispozitivului (dispozitivelor)de comandă trebuie să respecte cerinţele de la punctul 9.2.2.5.9.2.2.3.3 Întrerupătorul trebuie plasat într-o cutie având un grad deprotecţie IP65, conform standardului CEI 529.9.2.2.3.4 Conexiunile electrice la întrerupător trebuie să aibă un grad deprotecţie IP54. Totuşi, acest lucru nu este necesar dacă acesteconexiuni se află în interiorul unei cutii, care poate fi cea abateriei. În acest caz, este suficientă protejarea acestorconexiuni împotriva scurtcircuitelor prin intermediul unui capacdin cauciuc, de exemplu.9.2.2.4 BateriiBornele bateriei trebuie să fie izolate electric sau acoperite decapacul izolator al cutiei bateriei. Dacă bateriile sunt situateîn altă parte decât sub capota motorului, acestea trebuie fixateîntr-o cutie pentru baterii ventilată.9.2.2.5 Circuite alimentate în permanenţă9.2.2.5.1 a) Acele părţi ale instalaţiei electrice, inclusiv conductorii,care trebuie să rămână sub tensiune atunci când întrerupătorulbateriei este deschis, trebuie să aibă caracteristicile adecvatepentru utilizare în zone periculoase. Acest echipament trebuie săsatisfacă dispoziţiile generale ale standardului CEI 60079,părţile 0 şi 14*1), şi dispoziţiile suplimentare aplicabile alestandardului CEI 60079, părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18*2).b) Pentru aplicarea standardului CEI 60079, partea 14*1), trebuieutilizată clasificarea următoare:Echipamentul electric aflat permanent sub tensiune, inclusivconductorii, care nu este supus prescripţiilor punctelor 9.2.2.3şi 9.2.2.4, trebuie să satisfacă prescripţiile aplicabile zonei 1pentru echipamentul electric în general sau prescripţiileaplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabinaconducătorului auto. Trebuie îndeplinite prescripţiile aplicabilegrupei de explozie IIC, clasa de temperatură T6.Totuşi, pentru echipamentul electric aflat în permanenţă subtensiune, instalat într-un mediu unde temperatura determinată deechipamentul neelectric situat în acelaşi mediu depăşeşte limitade temperatură T6, clasa de temperatură a echipamentului electricaflat sub tensiune în permanenţă trebuie să fie cel puţin T4.c) Conductorii de alimentare pentru echipamentul electric aflatîn permanenţă sub tensiune fie trebuie să îndeplineascăprescripţiile standardului CEI 60079, partea 7 ("Securitatecrescută"), şi să fie protejaţi de o siguranţă sau întrerupătorautomat al circuitului plasat cât mai aproape posibil de sursa dealimentare, fie, în cazul unui "echipament de siguranţăintrinsec", aceştia trebuie să fie protejaţi printr-un dispozitivde siguranţă plasat cât mai aproape posibil de sursa dealimentare.9.2.2.5.2 Conexiunile de derivaţie ale întrerupătorului principal albateriei pentru echipamentul electric care trebuie să rămână subtensiune atunci când întrerupătorul bateriei este deschis trebuieprotejate împotriva supraîncălzirii printr-o metodă adecvată, cumar fi un element fuzibil, un întrerupător sau un dispozitiv desiguranţă (limitator de curent).9.2.2.6 Dispoziţii aplicabile părţii instalaţiei electrice plasate înspatele cabineiAnsamblul acestei instalaţii trebuie conceput, realizat şiprotejat astfel încât să nu poată provoca o aprindere sau unscurtcircuit în condiţii normale de utilizare a vehiculelor şisă minimizeze aceste riscuri în caz de impact sau de deformare.În special:9.2.2.6.1 CablajConductorii situaţi în spatele cabinei conducătorului autotrebuie protejaţi împotriva şocurilor, abraziunii şi frecării întimpul utilizării normale a vehiculului. Exemple de protecţiiadecvate sunt oferite în figurile 1, 2, 3 şi 4 de mai jos.Totuşi, cablurile senzorilor dispozitivelor de frânare antiblocarenu necesită o protecţie suplimentară.9.2.2.6.2 IluminareNu trebuie utilizate becuri cu dulie filetată.9.2.2.6.3 Conexiuni electriceConexiunile electrice dintre autovehicule şi remorci trebuie săfie conforme gradului de protecţie IP54 conform standarduluiCEI 529 şi trebuie să fie concepute astfel încât să împiediceorice debranşare accidentală. Exemple de asemenea conexiuniadecvate sunt oferite în standardele ISO 12098:1994 şiISO 7638:1985.------------*1) Dispoziţiile standardului CEI 60079 partea 14 nu prevalează asupra dispoziţiilor prezentei părţi.*2) Implicit, dispoziţiile generale ale standardului european EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028 pot fi aplicate.NOTA(CTCE)----------FIGURA 1, FIGURA 2, FIGURA 3 şi FIGURA 4, se găsesc în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, la pagina 23.(a se vedea imaginea asociată)9.2.3 Echipament de frânare9.2.3.1 Dispoziţii generale9.2.3.1.1 Autovehiculele şi remorcile destinate să constituie o unitate detransport pentru mărfuri periculoase trebuie să îndeplineascătoate cerinţele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONUnr. 13*3) sau Directiva 71/320/CEE *4), modificate, conform datelorde aplicare specificate.9.2.3.1.2 Vehiculele EX/III, FL, OX şi AT trebuie să îndeplineascădispoziţiile din anexa nr. 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3).9.2.3.2 Frâne de siguranţă pentru remorci9.2.3.2.1 Remorcile trebuie să fie echipate cu un sistem eficient defrânare sau de reţinere a acestora în cazul desprinderii deautovehiculul tractor.9.2.3.2.2 Remorcile trebuie să fie prevăzute cu un sistem de frânareeficient, care să acţioneze pe toate roţile, acţionat princomanda frânei de serviciu a vehiculului tractor şi care săoprească automat remorca în cazul ruperii dispozitivului decuplare.9.2.4 Prevenirea riscurilor de incendiu9.2.4.1 Dispoziţii generaleDispoziţiile tehnice de mai jos se vor aplica conform tabeluluide la punctul 9.2.1.9.2.4.2 Cabina vehicululuiCu excepţia cazului în care cabina este construită din materialegreu inflamabile, în spatele cabinei trebuie dispus un scutmetalic sau dintr-un alt material adecvat, cu o lăţime egală cucea a cisternei. Toate ferestrele din spatele cabinei sau dinscut trebuie să fie închise ermetic, să fie realizate din sticlăsecurizată, rezistentă la foc şi să aibă cadre ignifuge. Întrecisternă şi cabină sau scut trebuie să existe un spaţiu liber decel puţin 15 cm.--------------*3) Regulamentul CEE-ONU nr.13 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte frânarea ).*4) Directiva 71/320/CEE (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L202 din 6.09.1971).9.2.4.3 Rezervoare de combustibilRezervoarele de combustibil pentru alimentarea motoruluivehiculului trebuie să corespundă următoarelor prescripţii:a) în caz de scurgere, combustibilul trebuie să curgă pe solfără a veni în contact cu părţile încălzite ale vehiculului saucu încărcătura;b) rezervoarele care conţin benzină trebuie echipate cu undispozitiv antiflacără eficient, care să se adapteze la orificiulde umplere, sau cu un dispozitiv care permite menţinerea acestuiorificiu închis ermetic.9.2.4.4 MotorMotoarele vehiculelor trebuie echipate şi plasate astfel încât săse evite orice pericol pentru încărcătură ca urmare a încălziriisau aprinderii. În cazul vehiculelor EX/II şi EX/III, motorultrebuie să fie un motor cu aprindere prin comprimare.9.2.4.5 Sistem de evacuareSistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) trebuieîndreptat sau protejat astfel încât să se evite orice pericolpentru încărcătură ca urmare a încălzirii sau aprinderii. Părţilesistemului de evacuare situate direct sub rezervorul decombustibil (diesel) trebuie să se găsească la o distanţă de celpuţin 100 mm sau să fie protejate printr-un ecran termic.9.2.4.6 Frâna de încetinire a vehicululuiVehiculele echipate cu un sistem de frânare de încetinire, careemite temperaturi ridicate, plasat în spatele peretelui din spateal cabinei, trebuie prevăzute cu un scut termic între acestsistem şi cisternă sau încărcătură, fixat solid şi astfel dispusîncât să permită evitarea oricărei încălziri, chiar localizate,a peretelui cisternei sau a încărcăturii. În plus, acest scuttermic trebuie să protejeze sistemul de frânare împotrivascurgerilor, chiar accidentale, ale produsului transportat. Se vaconsidera drept satisfăcătoare o protecţie care are, de exemplu,un scut cu pereţi dubli.9.2.4.7 Dispozitive de încălzire cu combustie9.2.4.7.1 Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să îndeplineascăcerinţele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 122*5 ,cu modificările ulterioare, sau din Directiva 2001/56/CE *6),cu modificările ulterioare, în conformitate cu datele de aplicarespecificate în acestea, precum şi prevederile punctelor9.2.4.7.2 - 9.2.4.7.6 aplicabile conform tabelului de la 9.2.1.9.2.4.7.2 Dispozitivele de încălzire cu combustie şi conductele lor deevacuare a gazelor trebuie concepute, amplasate şi protejate sauacoperite astfel încât să prevină orice risc inacceptabil deîncălzire sau de aprindere a încărcăturii.Această prescripţie se consideră satisfăcută dacă rezervorul şisistemul de evacuare ale dispozitivului sunt conforme cudispoziţiile similare celor prescrise pentru rezervoarele decombustibil şi sistemele de evacuare ale vehiculelor de la9.2.4.3 şi, respectiv, 9.2.4.5.9.2.4.7.3 Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să poată fiscoase din funcţiune cel puţin prin următoarele metode:a) întrerupere manuală deliberată din cabina conducătorului auto;b) oprirea motorului vehiculului; în acest caz, aparatul deîncălzire poate fi repus în stare de funcţionare manual de cătreconducătorul auto;c) pornirea unei pompe de alimentare de pe autovehiculul pentrusubstanţele periculoase transportate.9.2.4.7.4 O funcţionare reziduală este permisă după ce dispozitivele deîncălzire au fost întrerupte. Pentru metodele de la punctul9.2.4.7.3 lit. b) şi c), alimentarea cu aer de combustie trebuiesă fie întreruptă prin măsuri adecvate, după un ciclu defuncţionare reziduală de maximum 40 de secunde. Trebuie utilizatenumai dispozitive de încălzire cu combustie pentru care s-ademonstrat că schimbătorul de căldură rezistă la un ciclu defuncţionare reziduală redus de 40 secunde pe durata utilizăriinormale.9.2.4.7.5 Dispozitivul de încălzire cu combustie trebuie pus în funcţiunemanual. Dispozitivele de programare sunt interzise.9.2.4.7.6 Sistemele de încălzire cu combustie care utilizează combustibiligazoşi nu sunt autorizate.9.2.5 Dispozitiv de limitare a vitezeiAutovehiculele cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone trebuieechipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei conformprescripţiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 89*7),modificat. Dispozitivul va fi reglat astfel încât viteza să nudepăşească 90 km/h, ţinând seama de toleranţa tehnică adispozitivului.9.2.6 Dispozitive de cuplare a remorcilorDispozitivele de cuplare a remorcilor trebuie să îndeplineascăprescripţiile Regulamentului CEE-ONU nr. 55*8) sau ale Directivei94/20/CE *9), aşa cum sunt modificate, conform datelor de aplicarespecificate.-----------*5) Regulamentul CEE-ONU nr. 122 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte sistemele lor de încălzire).*6) Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 27 septembrie 2001, referitoare la sistemele de încălzire pentru autovehicule şi remorcile acestora (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 292 din 9 noiembrie 2001).*7) Regulamentul CEE-ONU nr. 89: Prescripţii referitoare la omologarea: I. vehiculelor, în ceea ce priveşte limitarea vitezei lor maxime; II. vehiculelor, în ceea ce priveşte instalarea unui dispozitiv limitator de viteză (DLV) de un tip omologat; III. dispozitivelor limitatoare de viteză (DLV). De asemenea, este posibilă aplicarea dispoziţiilor corespunzătoare din Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L057 din 2.03.1992) şi Directiva 92/24/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L129 din 14.05.1992), modificate, cu condiţia ca acestea să fi fost modificate conform ultimului amendament al Regulamentului nr. 89 aplicabil în momentul omologării vehiculului.*8) Regulamentul CEE-ONU nr. 55 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea pieselor mecanice de cuplare a combinaţiilor de vehicule).*9) Directiva 94/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 1994 (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L195 din 29.07.1994).------------Cap. 9.2 din anexa 1 la reglementări (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 şi 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR) a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.  +  Capitolul 9.3PRESCRIPŢII SUPLIMENTARE PRIVIND VEHICULELE COMPLETE SAU COMPLETATE EX/II sau EX/III DESTINATE TRANSPORTULUI SUBSTANŢELOR ŞI OBIECTELOR EXPLOZIVE (CLASA 1) ÎN COLETE------------Titlul Cap. 9.3 din anexa 1 la reglementări (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 şi 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR) a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.9.3.1. Materiale care trebuie utilizate pentru construcţia caroseriei vehiculelorÎn componenta caroseriilor nu trebuie să între materiale susceptibile de a forma combinatii periculoase cu substantele explozive transportate.9.3.2. Dispozitive de incalzire cu combustie9.3.2.1. Dispozitive de incalzire cu combustie pot să fie instalate în vehicule EX/II şi EX/III pentru încălzirea cabinei conducătorului auto sau a motorului.9.3.2.2. Dispozitivele de incalzire cu combustie trebuie să indeplineasca prescriptiile de la punctele 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 şi 9.2.4.7.6.9.3.2.3. Intrerupatorul dispozitivului de incalzire poate fi instalat în exteriorul cabinei conducătorului auto.Nu este necesar să se demonstreze ca schimbatorul de căldură al dispozitivelor de incalzire rezista la un ciclu redus de functionare reziduala.9.3.2.4. Nici un dispozitiv de incalzire cu combustie, rezervor de carburant, surse de energie, priza de aer de combustie sau de aer de incalzire şi nici o iesire a tevilor de evacuare necesare funcţionarii unui dispozitiv de incalzire cu combustie, nu trebuie instalate în compartimentul de încărcare.9.3.3. Vehicule EX/IIVehiculele trebuie concepute, construite şi echipate astfel încât substantele şi obiectele explozive să fie protejate de riscuri exterioare şi de intemperii. Ele trebuie să fie închise sau acoperite cu o prelata. Prelata trebuie să fie rezistenta la sfasiere şi realizata dintr-un material impermeabil şi greu inflamabil*1). Ea trebuie intinsa bine astfel încât sa inchida suprafaţa de încărcare pe toate laturile.___________*1) În cazul inflamabilitatii, aceasta cerinţa va fi considerata indeplinita dacă, în concordanta cu procedura specificata în standardul ISO 3795:1989 "Vehicule rutiere, tractoare şi masini agricole şi forestiere - Determinarea comportamentului la ardere al materialelor interioare", esantioane ale prelatelor au o viteză de ardere care nu depăşeşte 100 mm/min.Toate deschiderile compartimentului pentru incarcatura ale vehiculelor acoperite trebuie să fie prevăzute cu uşi sau panouri ajustate care pot fi zavorate. Compartimentul conducătorului auto trebuie separat de compartimentul pentru incarcatura printr-un perete fără interstitii.9.3.4. Vehicule EX/III9.3.4.1. Vehiculele trebuie concepute, construite şi echipate astfel încât substantele şi obiectele explozive să fie protejate de riscuri exterioare şi de intemperii. Aceste vehicule trebuie să fie închise. Compartimentul conducătorului auto trebuie separat de compartimentul pentru incarcatura printr-un perete fără interstitii. Suprafaţa de încărcare nu trebuie să prezinte interstitii. Pot fi instalate puncte de ancorare pentru retinerea incarcaturii. Toate imbinarile trebuie să fie etanse. Toate deschiderile trebuie să poată fi zavorate. Ele trebuie plasate şi construite astfel încât să se suprapuna la imbinari.9.3.4.2. Caroseria trebuie să fie realizata din materiale rezistente la căldură şi la flacara cu o grosime minima de 10 mm. Materialele clasificate în Clasa B-S3-d2 conform standardului EN 13501-1:2002 sunt considerate ca indeplinind aceasta cerinţa.Dacă materialul utilizat pentru caroserie este metalic, tot interiorul caroseriei trebuie acoperit cu materiale care indeplinesc aceeasi cerinţa.9.3.5. Motorul şi compartimentul pentru incarcaturaMotorul unui vehicul EX/II sau EX/III trebuie să fie plasat în faţa peretelui din faţa al compartimentului pentru incarcatura; totusi, el poate fi plasat sub compartimentul de încărcare, cu condiţia ca instalarea sa să fie astfel realizata încât căldură emisa în exces sa nu constituie nici un risc pentru incarcatura prin cresterea temperaturii la suprafaţa interioara a compartimentului pentru incarcatura peste 80°C.9.3.6. Surse de căldură externe şi compartimentul pentru incarcaturaSistemul de evacuare al vehiculelor EX/II şi EX/III, sau alte părţi ale acestor vehicule complete sau completate, trebuie construite şi amplasate astfel încât căldură emisa în exces sa nu constituie un risc pentru incarcatura prin cresterea temperaturii la suprafaţa interioara a compartimentului pentru incarcatura peste 80°C.9.3.7. Echipamentul electric9.3.7.1. Tensiunea nominala a circuitului electric nu trebuie să fie mai mare de 24 V.9.3.7.2. Corpurile de iluminat din compartimentul pentru incarcatura al vehiculelor EX/II trebuie să fie situate pe plafon şi să fie acoperite, adica fără cabluri sau becuri expuse. În cazul Grupei de compatibilitate J, instalatia electrica trebuie să aibă cel puţin gradul de protecţie IP 65 (de exemplu, rezistenta la flacara "Eex d"). Orice echipament electric accesibil din interiorul compartimentului pentru incarcatura trebuie să fie protejat suficient de impactul mecanic din interior.9.3.7.3. Instalatia electrica a vehiculelor EX/III trebuie să satisfaca prescriptiile de la punctele 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.2 şi 9.2.2.6.Instalatia electrica situata în compartimentul pentru incarcatura trebuie protejata împotriva prafului (grad de protecţie cel puţin IP 54 sau echivalent) sau, în cazul grupei de compatibilitate J, cel puţin IP 65 (de exemplu, rezistenta la flacara "Eex d").  +  Capitolul 9.7PRESCRIPTII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA VEHICULE-CISTERNA (CISTERNE FIXE), VEHICULE-BATERIE ŞI VEHICULE COMPLETE SAU COMPLETATE UTILIZATE PENTRU TRANSPORTUL DE MARFURI PERICULOASE IN CISTERNE DEMONTABILE CU O CAPACITATE MAI MARE DE 1 MC SAU IN CONTAINERE-CISTERNA, CISTERNE MOBILE SAU CGEM CU O CAPACITATE MAI MARE DE 3 MC (vehicule EX/III, FL, OX şi AT)------------Titlul Cap. 9.7 din anexa 1 la reglementări (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 şi 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR) a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.9.7.1. Prescriptii generale9.7.1.1. În afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, un vehicul-cisterna cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele lor şi piesele de legătură la vehicul sau la sistemul de rulare.9.7.1.2. Odata atasata o cisterna demontabila la vehiculul purtator, ansamblul trebuie să corespunda prescriptiilor referitoare la vehiculele-cisterna.9.7.2. Prescriptii referitoare la cisterne9.7.2.1. Cisternele fixe sau demontabile metalice trebuie să corespunda prescriptiilor pertinente din capitolul 6.8.9.7.2.2. Elementele vehiculelor-baterie şi CGEM trebuie să corespunda prescriptiilor pertinente din capitolului 6.2 în cazul buteliilor, tuburilor, rezervoarelor sub presiune şi cadrelor de butelii, sau ale capitolului 6.8 în cazul cisternelor.9.7.2.3. Containerele-cisterna metalice trebuie să corespunda prescriptiilor capitolului 6.8; cisternele mobile trebuie să corespunda prescriptiilor capitolului 6.7 sau, dacă este cazul, celor ale codului IMDG (a se vedea paragraful 1.1.4.2).9.7.2.4. Cisternele din material plastic ranforsat cu fibre trebuie să corespunda prescriptiilor capitolului 6.9.9.7.2.5. Cisternele pentru deseuri care opereaza sub vid trebuie să corespunda prescriptiilor capitolului 6.10.9.7.3. Mijloace de fixareMijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitarile statice şi dinamice în condiţii normale de transport, precum şi la eforturile minime asa cum sunt definite la 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 până la 6.8.2.1.15 şi 6.8.2.1.16 în cazul vehiculelor-cisterna, vehiculelor-baterie şi vehiculelor purtătoare de cisterne demontabile.9.7.4. Legarea la pamant a vehiculelor FLCisternele metalice sau din material plastic ranforsat cu fibre, vehiculele-cisterna FL şi elementele vehiculelor-baterie FL trebuie legate la sasiul vehiculului prin intermediul cel puţin a unei bune conexiuni electrice. Orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimica trebuie evitat.NOTĂ: A se vedea de asemenea punctele 6.9.1.2 şi 6.9.2.14.3.9.7.5. Stabilitatea vehiculelor-cisterna9.7.5.1. Latimea totala a suprafetei de sprijin pe sol (distanta dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta şi stanga ale aceleiasi axe) trebuie să fie cel puţin egala cu 90% din înălţimea centrului de greutate a vehiculului-cisterna incarcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axele a unităţii purtătoare a semiremorcii incarcate nu trebuie să depăşească 60% din masa totala a ansamblului vehiculului articulat complet.9.7.5.2. În plus, vehiculele-cisterna cu cisterne fixe, de capacitate mai mare de 3 mc, destinate transportului de substante periculoase în stare lichida sau topita şi incercate la o presiune mai mica de 4 bar trebuie să fie conforme prescriptiilor tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 111*1) referitoare la stabilitatea laterala, modificat, conform datelor de aplicare specificate. Aceste prescriptii se aplică vehiculelor-cisterna înmatriculate pentru prima data începând cu 1 iulie 2003.___________*1) Regulamentul CEE-ONU nr. 111: Prescriptii referitoare la omologarea vehiculelor-cisterna din categoriile N şi O în ceea ce priveste stabilitatea la rasturnare.9.7.6. Protectia spate a vehiculelorPartea din spate a vehiculului trebuie prevăzută, pe toata latimea cisternei, cu o bara de protecţie suficient de rezistenta la impactul din spate. Între peretele spate al cisternei şi partea din spate a barei de protecţie trebuie să existe un spatiu de cel puţin 100 mm (aceasta distanta fiind masurata faţă de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de accesoriile proeminente în contact cu substanţa transportata). Vehiculele cu rezervoare basculante pentru transportul substanţelor pulverulente sau granuloase şi cisternele pentru deseuri care opereaza sub vid cu rezervor basculant, care se descarca prin partea din spate, nu trebuie să fie prevăzute cu bara de protecţie dacă echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protecţie a rezervoarelor care le protejeaza în acelasi mod ca şi bara de protecţie.NOTA 1: Aceasta prescriptie nu se aplică vehiculelor utilizate pentru transportul substanţelor periculoase în containere-cisterna, cisterne mobile sau CGEM.NOTA 2: Pentru protectia cisternelor împotriva deteriorării în urma unui impact lateral sau rasturnarii, a se vedea punctele 6.8.2.1.20 şi 6.8.2.1.21, iar pentru cisternele mobile, 6.7.2.4.3 şi 6.7.2.4.5.9.7.7. Dispozitive de incalzire cu combustie9.7.7.1. Dispozitivele de incalzire cu combustie trebuie să corespunda prescriptiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 şi urmatoarelor prescriptii:a) Intrerupatorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conducătorului auto;b) Dispozitivul de incalzire trebuie să poată fi scos din functiune din exteriorul compartimentului pentru incarcatura; şic) Nu este necesar să se demonstreze ca schimbatorul de căldură al dispozitivului de incalzire rezista la o functionare reziduala redusa;În plus, pentru vehiculele FL, trebuie să fie indeplinite prescriptiile de la 9.2.4.7.3 şi 9.2.4.7.4.9.7.7.2. Dacă vehiculul este destinat transportului de marfuri periculoase pentru care este prescrisa o etichetă conform modelelor nr. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2, nici un rezervor de combustibil, nici o sursa de energie, priza de aer de combustie sau de aer de incalzire şi nici o iesire a tevilor de evacuare necesare funcţionarii unui dispozitiv de incalzire cu combustie, nu trebuie instalate în compartimentul pentru incarcatura. Se va asigura ca ieşirea pentru aerul cald sa nu fie obturata de incarcatura. Temperatura la care incarcatura este supusă nu trebuie să depăşească 50°C. Aparatele de incalzire instalate în interiorul compartimentelor pentru incarcatura trebuie concepute astfel încât sa impiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condiţiile de exploatare.------------Subpct. 9.7.7.2. al pct. 9.7.7. de la Cap. 9.7 din anexa 1 la reglementări (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 şi 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR) a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007.9.7.8. Echipamentul electric9.7.8.1. Instalatia electrica la vehiculele FL, pentru care este necesară o omologare conform 9.1.2, trebuie să satisfaca prescriptiile de la 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 şi 9.2.2.6. Totusi, orice suplimentari sau modificari ale instalatiei electrice trebuie să corespunda prescriptiilor aplicabile echipamentului electric din grupa şi clasa de temperatura pertinente, conform substanţelor de transportat.NOTĂ: Pentru dispozitiile tranzitorii, a se vedea paragraful 1.6.5.9.7.8.2. Echipamentul electric al vehiculelor FL, situat în zonele în care exista sau poate exista o atmosfera exploziva intr-o proportie care necesita luarea de măsuri speciale, trebuie să posede caracteristici adecvate pentru utilizarea în zone periculoase. Acest echipament trebuie să satisfaca dispozitiile generale ale standardului CEI 60079, părţile 0 şi 14 şi dispozitiile suplimentare aplicabile din standardul CEI 60079 părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18*2). Echipamentul electric trebuie să corespunda prescriptiilor aplicabile echipamentului electric din grupa şi clasa de temperatura pertinente, conform substanţelor de transportat,Pentru aplicarea standardului CEI 60079 partea 142), trebuie utilizata urmatoarea clasificare:ZONA 0Interiorul compartimentelor cisternei, accesoriile de încărcare şi de golire şi tubulatura de recuperare a vaporilor.ZONA 1Interiorul casetelor de protecţie pentru echipamentul utilizat la încărcare şi golire şi zona situata la mai puţin de 0,5 m de dispozitivele de aerisire şi supapele de decompresiune.9.7.8.3. Echipamentul electric aflat în permanenta sub tensiune, inclusiv conductorii, situat în afara zonelor 0 şi 1, trebuie să satisfaca prescriptiile care se aplică zonei 1 pentru echipamentul electric în general, sau prescriptiilor aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conducătorului auto conform CEI 60079 partea 14*2). Echipamentul electric trebuie să corespunda prescriptiilor aplicabile echipamentului electric din grupa şi clasa de temperatura pertinente, conform substanţelor de transportat.___________*2) Ca alternativa, pot fi aplicate dispozitiile generale ale standardului european EN 50014 şi dispozitiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028.  +  Anexa 2la reglementariLista informaţiilor suplimentare necesare pentru omologarea naţionala de tip a vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase1. Echipament electric conform părţii 9 din anexa B la ADR1.1. Protecţie împotriva supraincalzirii conductorilor:. ............................................................................1.2. Tip de disjunctor: ...................................................... ............................................................................1.3. Tip şi functionare a intrerupatorului bateriei:1.4. Descrierea şi amplasarea barierei de siguranţă a tahografului:. ............................................................................1.5. Descrierea circuitelor alimentate în permanenta. Se va indica standardul european (EN) aplicat:.......................................................... ............................................................................1.6. Construcţia şi protectia instalatiei electrice plasata în spatele cabinei de conducere:........................................................... ............................................................................2. Prevenirea riscurilor de incendiu2.1. Tipul materialelor greu inflamabile ale cabinei de conducere:. ............................................................................2.2. Tipul ecranului termic din spatele cabinei de conducere (dacă este cazul):........................................................................2.3. Pozitia şi protectia termica a motorului:. ............................................................................2.4. Pozitia şi protectia termica a sistemului de evacuare:. ............................................................................2.5. Tipul şi conceptia protectiei termice a sistemului de franare de incetinire:....................................................................2.6. Tipul, conceptia şi amplasarea dispozitivului de incalzire cu combustie:. ............................................................................3. Cerinţe speciale privind caroseria, conform părţii 9 din anexa B la ADR, dacă este cazul3.1. Descrierea masurilor luate pentru satisfacerea cerințelor aplicabile la vehiculele de tip EX/II şi tip EX/III:.......................................... ............................................................................3.2. În cazul vehiculelor de tip EX/III, rezistenta la căldură exterioara:. ............................................................................  +  Anexa 3la reglementari*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ANEXA ││ La raportul de inspecţie tehnica ││ Valabila pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase ││ ││Numar de inmatriculare ............... Numar de identificare ...................... Nr. CIV ....................││Serie suprastructura .................... Anexa la raportul de verificare nr. ...... din .......................││Tip vehicul ADR ....... EX/II EX/III FL OX AT │├────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───┬────┬────┬────┤│Nr. │ │Tipurile de vehicule ADR │ Codul │Condiţia │ │ │ │ ││crt.│ Obiectul verificării │ la care se aplică │respingerii│ din ADR │ C │ NC │ NA │Obs.││ │ │ │ │ RNTR3 │*1)│*2) │*3) │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│ 1. │Documente, identificare │EX/II, EX/III, FL, OX, AT│ 400 │ - │ │ │ │ ││ │- certificat de inmatriculare; │ │ │ │ │ │ │ ││ │- CIV; │ │ │ │ │ │ │ ││ │- document suprastructura (inclusiv │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru caroserie vehicule EX); │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cerere tip; │ │ │ │ │ │ │ ││ │- declarare conformitate dispozitiv │ │ │ │ │ │ │ ││ │frana de incetinire (la prima agreare). │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│ 2. │Cablaje instalatie electrica │EX/III, FL, OX, AT │ 413 │9.2.2.2 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│ 3. │Intrerupator general │EX/III, FL │ 414 │9.2.2.3.1│ │ │ │ ││ │ │ │ │9.2.2.3.2│ │ │ │ ││ │ │ │ │9.2.2.3.4│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│ 4. │Intrerupator general │FL │ 414 │9.2.2.3.3│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│ 5. │Baterii de acumulatoare │EX/II, EX/III, FL │ 414 │9.2.2.4 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│ 6. │Circuite alimentate în permanenta FL │FL │ 413 │9.2.2.5.1│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│ 7. │Circuite alimentate în permanenta EX/III│EX/III │ 413 │9.2.2.5.2│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│ 8. │Instalatia electrica din spatele cabinei│EX/III, FL │ 413 │9.2.2.6 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│ 9. │Sistem de franare │EX/II, EX/III, FL, OX, AT│ 404 │9.2.3.1 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│10. │ABS, frana de incetinire │EX/III, FL, OX, AT │ 405 │9.2.3.1 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│11. │Frane de siguranţă pentru remorci EX/II │EX/II │ 404 │9.2.3.2.1│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│12. │Frane de siguranţă pentru remorci EX/III│EX/III │ 404 │9.2.3.2.2│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│13. │Cabina │OX │ 406 │9.2.4.2 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│14. │Rezervoare de combustibil │EX/II, EX/III, FL, OX │ 408 │9.2.4.3 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│15. │Amplasare motor │EX/II, EX/III, FL, OX │ 401 │9.2.4.4 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│16. │Sistem de evacuare │EX/II, EX/III, FL │ 402 │9.2.4.5 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│17. │Protecţie termica frana de incetinire │EX/III, FL, OX, AT │ 402 │9.2.4.6 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│18. │Dispozitive de incalzire cu combustie │EX/II, EX/III, FL, OX, AT│ 415 │9.2.4.7.1│ │ │ │ ││ │ │ │ │9.2.4.7.2│ │ │ │ ││ │ │ │ │9.2.4.7.5│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│19. │Dispozitive de incalzire cu combustie │FL │ 415 │9.2.4.7.3│ │ │ │ ││ │ │ │ │9.2.4.7.4│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│20. │Dispozitiv de limitare a vitezei │EX/II, EX/III, FL, OX, AT│ 416 │9.2.5 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│21. │Dispozitive de cuplare a remorcilor │EX/II, EX/III │ 418 │9.2.6 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│22. │Dispozitive de incalzire cu combustie │EX/II, EX/III │ 415 │9.2.4.7.6│ │ │ │ ││ │vehicule EX │ │ │9.3.2.1 │ │ │ │ ││ │ │ │ │9.3.2.2 │ │ │ │ ││ │ │ │ │9.3.2.3 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│23. │Amplasare motor vehicule EX │EX/II, EX/III │ 401 │9.3.5 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│24. │Sistem de evacuare vehicule EX │EX/II, EX/III │ 402 │9.3.6 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│25. │Echipament electric vehicule EX │EX/II, EX/III │ 413 │9.3.7.1 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│26. │Dispozitive de incalzire cu combustie │FL, OX, AT │ 415 │9.7.7.1 │ │ │ │ ││ │pentru vehicule FL, OX, AT │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│27. │Echipament electric vehicule FL │FL │ 413 │9.7.8.1 │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┤│28. │Modificari neomologate şi neconforme │EX/II, EX/III, FL, OX, AT│ 419 │ - │ │ │ │ │├────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───┴────┴────┴────┤│ OBSERVATII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA VERIFICAREA TEHNICA ││ ││Prima respingere: ..............................................................................................││.............................................................................................................. .││Urmatoarele respingeri: ........................................................................................││.............................................................................................................. .││Menţiuni: .................................................................................................... .│├───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤│Semnatura de luare la cunoştinţa a persoanei care a │Numele, prenumele şi semnatura persoanei care a ││prezentat vehiculul │efectuat verificarea │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ CERTIFICAT DE AGREARE │ PERSOANA CARE L-A PRIMIT ││Seria şi numărul ......................................│Nume, prenume ..........................................││Data: .................. Valabil până la ..............│Act de identitate ......................................││ │Semnatura: │└───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘    Notă: *1) - Corespunde; *2) - Nu corespunde; *3) - Nu este aplicabil  +  Anexa 4la reglementari*Font 9* Verificarea prescriptiilor suplimentare precizate în cap. 9.3 şi 9.7┌─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐│ │Verificări │ Verificări efectuate de │Verificări în sarcina││ Specificatii tehnice │ efectuate │ organismul competent │ operatorului de ││ │ de RAR │ din cadrul MEC │ transport │├─────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│9.3. Prescriptii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III │├─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│9.3.1. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.2. │ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.2.1. │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.2.2. │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.2.3. │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.2.4. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.3. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.4. │ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.4.1. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.4.2. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.5. │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.6. │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.7. │ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.7.1. │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.7.2. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.7.3. (primul paragraf) │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.3.7.3. (al doilea paragraf) │ │ X │ │├─────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┤│9.7. Prescriptii suplimentare referitoare la vehicule-cisterna (cisterne fixe), ││vehicule-baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de marfuri ││periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere ││cisterna, cisterne mobile sau CGE cu o capacitate mai mare de 3 mc (vehicule FL, OX, şi AT) │├─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┤│9.7.1.2. │ X │ X │ X │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.2. │ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.2.1. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.2.2. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.2.3. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.2.4. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.2.5. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.3. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.4. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.5. │ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.5.1. │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.5.2. │ X*1) │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.6. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.7. │ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.7.1. │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.7.2. │ │ X │ X │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.8. │ │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.8.1. │ X │ │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.8.2. │ │ X │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│9.7.8.3. │ │ X │ │└─────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘ *1) Organismul competent desemnat de MEC indica dacă vehiculul se încadrează în cerinţele de la pct. 9.7.5.2.  +  Anexa 5la reglementari*Font 9*(faţa)                        ROMÂNIA SIGLA REGISTRULMINISTERUL TRANSPORTURILOR CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI AUTO ROMAN┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTA ANUMITE MARFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atesta ca vehiculul definit mai jos indeplineste condiţiile ││ pentru transport rutier naţional de marfuri periculoase │├────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr. inmatriculare:││ │ │ vehiculului: │ │├────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┤│5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Incadrarea (incadrarile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL OX AT │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul franei de incetinire*3): ││[ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││[ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficienta pentru o masa a unităţii de ││ transport de: t*4). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisterna/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricatiei suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispozitii speciale conf. pct. 6.8.4 din ADR (dacă este cazul): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Marfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul indeplineste condiţiile cerute pentru transportul marfurilor periculoase admise ││conform încadrării (incadrarilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [ ] marfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [ ] marfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisterna/vehicul baterie*3): ││ [ ] pot fi transportate numai substantele permise conform codului cisternei şi tuturor ││ dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [ ] pot fi transportate numai urmatoarele substante (Clasa, nr. ONU, şi, dacă este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficiala a marfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substantele care nu sunt susceptibile de a reactiona periculos ││cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi invelisurilor de protecţie (dacă ││este aplicabil). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Observatii: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Stampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnatura ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (verso│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. Prelungiri ale valabilităţii: ││ │├─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤│Valabilitate prelungita până la: │Stampila emitentului, locul, data, semnatura. ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘*1) Conform definitiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O asa cum sunt definite în Anexa 7 a Rezolutiei de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE .*2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvata(e).*3) Se va bifa menţiunea valabila.*4) Se va inscrie valoarea constructiva corecta. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maxima autorizata înscrisă în documentele de inmatriculare.*5) Substantele admise pentru cisternele cu codul mentionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinând seama de dispozitiile speciale, dacă exista.NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, asa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilităţii sale sau dacă vehiculul sufera modificari ale uneia sau mai multe caracteristici principale.  +  Anexa 6ala reglementari*Font 9*(faţa)      ROMĂNIA REGISTRULMINISTERUL TRANSPORTURILOR (SIGLA) AUTO ROMAN┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS ││ The certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the condiţions ││ perscribed by the European Agreement concerning the International ││ Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) ││ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTA ANUMITE MARFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atestă că vehiculul definit mai jos indeplineste condiţiile cerute de ││ Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) │├──────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr. inmatriculare: ││ │ │ vehiculului: │ │├──────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┤│5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL OX AT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul frânei de incetinire*3): ││[ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││[ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unităţii ││ de transport de: t*4). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricaţiei suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispoziţii speciale TC şi TE conf. pct. 6.8.4. din ADR (dacă sunt aplicabile)*6): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul îndeplineste condiţiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise ││conform încadrării (incadrărilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): ││ [ ] pot fi transportate numai substanţele permise conform codului cisternei şi ││ tuturor dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [ ] pot fi transportate numai următoarele substanţe (Clasa, nr. ONU, şi, dacă este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substanţele care nu sunt susceptibile de a reacţiona periculos ││cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi invelisurilor de protecţie (dacă ││este aplicabil). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Remarks - Observatii: ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Ştampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnatura ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                                 (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│13. Prelungiri ale valabilităţii: ││ │├───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│Valabilitate prelungită până la: │Ştampila emitentului, locul, data, ││ │ semnatura. ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘*1) Conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O asa cum sunt definite în Anexa 7 a Rezolutiei de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE .*2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvată(e).*3) Se va bifa menţiunea valabilă.*4) Se va inscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată inscrisă în documentele de înmatriculare.*5) Substanţele admise pentru cisternele cu codul menţionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinând seama de dispoziţiile speciale, dacă există.*6) Nu este necesar când substanţele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilităţii sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.------------Anexa 6a la reglementari a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007, având cuprinsul anexei 2 la acest act normativ.  +  Anexa 6bla reglementari*Font 9*(faţa)    ROMÂNIA (SIGLA) REGISTRUL  MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTO ROMAN┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES││ Ce certificat atteste que le vehicule designe ci-apres remplit les condiţions ││ requises par l'Accord europeen relatif au transport international ││ de merchandises dangereuses par route (ADR) ││ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atestă ca vehiculul definit mai jos îndeplineşte condiţiile cerute de ││ Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) │├──────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr.inmatriculare:││ │ │ vehiculului: │ │├──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┤│5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL OX AT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul frânei de încetinire*3): ││[ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││[ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unităţii ││ de transport de: t*4). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricaţiei suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispoziţii speciale TC şi TE conf. pct. 6.8.4. din ADR (dacă este cazul)*6): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul îndeplineste condiţiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise ││conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): ││ [ ] pot fi transportate numai substanţele permise conform codului cisternei şi ││ tuturor dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [ ] pot fi transportate numai următoarele substanţe (Clasa, nr. ONU, şi, dacă este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substanţele care nu sunt susceptibile de a reacţiona periculos ││cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi invelisurilor de protecţie (dacă ││este aplicabil). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Observations - Observaţii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Ştampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnatura ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                                (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│13. Prelungiri ale valabilităţii: ││ │├───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ Valabilitate prelungită până la: │Ştampila emitentului, locul, data, ││ │ semnatura. ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘------------*1) Conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O asa cum sunt definite în Anexa 7 a Rezoluţiei de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE .*2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvată(e).*3) Se va bifa menţiunea valabilă.*4) Se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) Substanţele admise pentru cisternele cu codul menţionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinând seama de dispoziţiile speciale, dacă există.*6) Nu este necesar când substanţele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilitaţii sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.------------Anexa 6b la reglementari a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007, având cuprinsul anexei 2 la acest act normativ.  +  Anexa 6cla reglementari*Font 9*(faţa)       ROMÂNIA REGISTRULMINISTERUL TRANSPORTURILOR (SIGLA) AUTO ROMAN┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FUR FAHRZEUGE ZUR BEFORDERUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER GUTER ││ Mit dieser Bescheinigung wird bestatigt, dass das nachstehend Fahrzeug die Anforderungen││ des Europaischen Ubereinkommens uber die Internationale Beforderung ││ gefahrlicher Guter auf der Strasse (ADR) erfullt ││ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atestă ca vehiculul definit mai jos îndeplineste condiţiile cerute de ││ Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) │├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr. inmatriculare:││ │ │ vehiculului: │ │├──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤│5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL OX AT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul frânei de incetinire*3): ││ [ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││ [ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unităţii││ de transport de: t*4). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricaţiei suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispoziţii speciale TC şi TE conf. pct. 6.8.4 din ADR (dacă sunt aplicabile)*6): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul îndeplineste condiţiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise ││conform încadrării (incadrărilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie3): ││ [ ] pot fi transportate numai substanţele permise conform codului cisternei şi ││ tuturor dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [ ] pot fi transportate numai urmatoarele substanţe (Clasa, nr. ONU, şi, dăca este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substanţele care nu sunt susceptibile de a reacţiona periculos ││cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi invelisurilor de protecţie (dacă ││este aplicabil). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Bemerkungen - Observaţii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Ştampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnatura ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                                 (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│13. Prelungiri ale valabilităţii: ││ │├───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ Valabilitate prelungită până la: │Ştampila emitentului, locul, data, ││ │ semnatura. ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘*1) Conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Anexa 7 a Rezoluţiei de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE .*2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvată(e).*3) Se va bifa menţiunea valabilă.*4) Se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) Substanţele admise pentru cisternele cu codul menţionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinând seama de dispoziţiile speciale, dacă există.*6) Nu este necesar când substanţele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilitaţii sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.------------Anexa 6c la reglementari a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 639 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 15 august 2007, având cuprinsul anexei 2 la acest act normativ.----