ORDIN nr. 975 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*)privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente(actualizat până la data de 21 martie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ---------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 11 iunie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 83 din 13 februarie 2002/ORDINUL nr. 90 din 28 februarie 2002; ORDINUL nr. 84 din 13 februarie 2002/ORDINUL nr. 91 din 28 februarie 2002 abrogat de ORDINUL nr. 1.145 din 27 octombrie 2005; ORDINUL nr. 438 din 18 iunie 2002/ORDINUL nr. 295 din 12 iulie 2002; ORDINUL nr. 859 din 30 iunie 2004; ORDINUL nr. 246 din 15 martie 2006.Ministrul sănătăţii,ţinând seama de referatul Directiei generale de sănătate publică nr. G.H. 8.244 din 27 noiembrie 1998,având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, modificata şi completata prin Hotărârea Guvernului nr. 764/1998,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele igienico-sanitare pentru alimente, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin  +  Articolul 2Normele igienico-sanitare pentru alimente prevăzute la art. 1 sunt obligatorii pentru toate unitatile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga populatie.  +  Articolul 3Nerespectarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente atrage raspunderea civila, contraventionala şi, după caz, penala a persoanelor vinovate.  +  Articolul 4Ordinul ministrului sănătăţii nr. 611/1995, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.  +  Articolul 5Directia generală de sănătate publică, în colaborare cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor şi cu Politia Sanitar-Veterinara, cu directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu ministerele cu retea sanitara proprie vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin, care va intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor  +  AnexăNORMA 16/12/1998