LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (**republicată**)(*actualizata*)privind Depozitul legal de documente***)(aplicabila începând cu data de 10 august 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 7 februarie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 august 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007._____________**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 594/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi functionarea Depozitului legal de tiparituri şi alte documente grafice şi audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.225 din 20 decembrie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 111/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995.***) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Capitolul IDispozitii generale------------Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 1 (1) Se constituie şi se organizeaza Depozitul legal de documente, denumit în continuare Depozitul legal. (2) Depozitul legal reprezinta fondul intangibil al patrimoniului cultural naţional mobil.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 2Depozitul legal cuprinde urmatoarele categorii de documente, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzari comerciale sau gratuite: a) cărţi, brosuri, fascicole; b) ziare, reviste, almanahuri, calendare şi publicatii seriale; c) extrase din publicatii seriale; d) partituri muzicale; e) reproduceri în serie ale albumelor, lucrărilor de arta grafica, plastica, decorativa şi fotografica, precum şi ale ilustratelor şi cartilor postale ilustrate; f) atlase, harti plane, în relief şi globulare, planuri tiparite; g) materiale de comunicare propagandistica, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv: programe, anunturi, afise, proclamatii, planse; h) teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare; i) documente în forma electronică, pe urmatorul tip de suport: disc, caseta, videocaseta, CD, DVD şi, respectiv, cele pe urmatorul tip de suport: diafilm, diapozitiv, microfilm, microfisa; j) publicatii, având caracter oficial, ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative; k) standarde şi norme tehnice şi de functionare; l) documente numismatice şi filatelice; m) orice alte documente tiparite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc., cu excepţia celor prevăzute la art. 5.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Capitolul IIOrganizarea Depozitului legal-------------Cap. II a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 3 (1) Depozitul legal este organizat, la nivel central, de către Biblioteca Naţionala a României şi are ca beneficiari: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrala Universitara «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, Biblioteca Centrala Universitara «Mihai Eminescu» Iasi, Biblioteca Centrala Universitara «Eugen Todoran» Timisoara, Biblioteca Militara Naţionala şi Centrul de Studii şi Pastrare a Arhivelor Militare Istorice Pitesti. (2) Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile judetene şi de Biblioteca Metropolitana Bucureşti.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 4 (1) Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele prevăzute la art. 2 produse în România, precum şi cele realizate în strainatate de către persoane juridice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzarii în România sau în strainatate. (2) Documentele prevăzute la art. 2 realizate în strainatate de către persoane fizice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzarii în România sau în strainatate, pot fi trimise cu titlu de depozit legal.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 5Nu sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informationala redusa agende, cărţi de vizita, ferpare, plicuri de corespondenta, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrari de mercantilaj - produse în serie şi destinate difuzarii comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material şi de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, documentele de valoare - documente bancare, bilete de transport şi de spectacole, acte de stare civila sau de identitate, titluri de proprietate, filme artistice şi documentare de lung şi scurt metraj, materiale de publicitate şi de reclama cu caracter comercial, materiale ce conţin informaţii secrete de stat sau secrete de serviciu.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 6 (1) Pentru documentele prevăzute la art. 2, produse în România, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, aparţine producătorilor: edituri, persoane fizice sau juridice care realizează documente în regie proprie, ateliere, case/studiouri de înregistrare, Banca Naţionala a României, Monetaria Statului, Compania Naţionala «Posta Română» S.A., precum şi altor asemenea producători. (2) În cazul documentelor realizate în strainatate de către sau pentru persoane juridice române, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestora.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 7 (1) Se trimit la Biblioteca Naţionala a României, în 7 exemplare, urmatoarele documente: a) cartile, cu excepţia editiilor rare şi bibliofile; b) brosurile; c) extrasele din publicatii seriale. (2) Biblioteca Naţionala a României retine 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistica şi elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi un exemplar destinat schimbului international de publicatii, şi distribuie cate un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare «Mihai Eminescu» Iasi, Bibliotecii Centrale Universitare «Eugen Todoran» Timisoara. (3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice care nu sunt incadrate în armata, se trimit, într-un exemplar, suplimentar faţă de cele care se trimit Bibliotecii Naţionale a României, la Biblioteca Militara Naţionala şi la Centrul de Studii şi Pastrare a Arhivelor Militare Istorice Pitesti.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 7^1 (1) Se trimit la Biblioteca Naţionala a României, în 6 exemplare, urmatoarele documente: a) publicatiile seriale; b) publicatiile cu caracter oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi la culegerile de acte normative; c) manualele scolare; d) documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri; e) documentele în forma electronică difuzate pe discheta, CD-uri, DVD-uri. (2) Biblioteca Naţionala a României retine doua exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi distribuie cate un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare «Mihai Eminescu» Iasi şi Bibliotecii Centrale Universitare «Eugen Todoran» Timisoara. (3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice care nu sunt incadrate în armata, se trimit, într-un exemplar, suplimentar faţă de cele care se trimit Bibliotecii Naţionale a României, la Biblioteca Militara Naţionala şi la Centrul de Studii şi Pastrare a Arhivelor Militare Istorice Pitesti. (4) Tezele de doctorat se trimit, în cate un exemplar, la Biblioteca Naţionala a României, de către Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului şi la Biblioteca Academiei Române, de către universităţile responsabile.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 7^2 (1) Se trimit la Biblioteca Naţionala a României, în 3 exemplare, urmatoarele documente: a) partiturile muzicale; b) programele, anunturile, afisele, proclamatiile, cu valoare de memorie culturala; c) atlasele, albumele, hartile plane, în relief şi globulare, planurile tiparite; d) reproducerile în serie ale lucrărilor de arta grafica, plastica, decorativa şi fotografica, precum şi ale cartilor postale şi cartilor postale ilustrate; e) microfilmele, microfisele. (2) Biblioteca Naţionala a României retine doua exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi distribuie un exemplar Bibliotecii Academiei Române.-------------Art. 7^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 7^3 (1) Se trimit la Biblioteca Naţionala a României, în doua exemplare, urmatoarele documente: a) editiile rare şi bibliofile; b) cursurile universitare tiparite sau multigrafiate; c) rezumatele tezelor de doctorat; d) standardele şi normele tehnice şi de functionare; e) fascicolele. (2) Biblioteca Naţionala a României retine un exemplar pentru Depozitul legal propriu şi distribuie celalalt exemplar Bibliotecii Academiei Române.-------------Art. 7^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 7^4Se trimit în cate un exemplar la Biblioteca Academiei Române documentele numismatice şi filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile şi marcile postale.-------------Art. 7^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 8În cazul documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi art. 7^1 alin. (1), persoanele prevăzute la art. 6 trimit un exemplar suplimentar cu titlu de depozit legal la biblioteca judeteana din judeţul în care "şi au sediul, respectiv domiciliul, şi un exemplar la Biblioteca Metropolitana Bucureşti, în vederea includerii documentelor în Depozitul legal local.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 9 (1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal către bibliotecile prevăzute la art. 7 şi art. 7^1 -7 4 are caracter obligatoriu. Documentele se trimit cu titlu gratuit.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007. (2) Cheltuielile de expediere a documentelor cu titlu de depozit legal trimise de către persoanele prevăzute la art. 6 se asigura de către acestea, iar cheltuielile de expediere între biblioteci se suporta de către bibliotecile care le expediaza, din sumele prevăzute în bugetele proprii.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007. (3) Trimiterea prevăzută la alin. (1) se efectueaza din prima transa de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei. (4) Nu se trimit documente tiparite produse în tiraje suplimentare. Pentru acestea se trimit la sfârşitul fiecarui an, la Biblioteca Naţionala a României, declaratii globale ale cifrelor de tiraj.  +  Articolul 10 (1) Persoanele fizice şi juridice care trimit documente pentru Depozitul legal sunt obligate sa inscrie în actele insotitoare urmatoarele date necesare identificarii fiecarui exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, preţul şi numărul de comanda. Aceste date se adapteaza în functie de categoria documentelor trimise. (2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal trebuie să figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi urmatoarele date: numele/denumirea şi domiciliul/sediul producătorului, luna şi anul tiparirii, numărul international standardizat - I.S.B.N., tirajul şi, în cazul tiparirii în strainatate, tara în care a fost tiparita cartea.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 11Biblioteca Naţionala a României este autorizata sa exercite functia de agentie naţionala pentru Depozit legal şi are, în aceasta calitate, urmatoarele atribuţii: a) asigura controlul bibliografic naţional - C.B.N. - asupra documentelor prevăzute la art. 2 din prezenta lege; b) întocmeşte statistica oficiala a editiilor naţionale; c) atribuie numărul de Depozit legal; d) atribuie numerele internationale standardizate ale cartilor I.S.B.N.- şi ale publicatiilor seriale - I.S.S.N. - şi întocmeşte catalogarea inaintea publicarii - C.I.P.; e) creeaza şi gestioneaza baza de date a editurilor cu sediul în România; f) urmareste şi controlează modul în care persoanele fizice şi juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de depozit legal, se conformeaza acestei obligaţii; g) urmareste şi controlează modul în care bibliotecile beneficiare prelucreaza, depozitează şi conserva cartile şi celelalte documente primite cu titlu de depozit legal; h) retine, prelucreaza, depozitează şi conserva, ca fond intangibil, cate un exemplar din documentele primite cu titlu de depozit legal şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 şi art. 7^1 -7^3 .-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 12Instituţiile beneficiare ale exemplarelor de depozit legal au urmatoarele obligaţii:-------------Partea introductiva a art. 12 a fost modificata de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007. a) sa primeasca materialele care li se trimit cu acest titlu şi să le ia în evidenta; b) să le prelucreze potrivit normelor biblioteconomice în vigoare; c) să asigure depozitarea, conservarea şi gestionarea lor corecta; d) sa dispună măsuri pentru asigurarea integritatii şi securitatii materialelor primite; e) sa urmareasca primirea materialelor care le sunt destinate, sesizand Biblioteca Naţionala a României despre eventualele lipsuri.  +  Capitolul IIIContraventii şi sancţiuni-------------Cap. III a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 13 (1) Biblioteca Naţionala a României, respectiv Biblioteca Metropolitana Bucureşti şi bibliotecile judetene, controlează, prin personalul lor de specialitate, imputernicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 6, cu privire la indeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, respectiv al Depozitelor legale locale, constata contraventiile prevăzute la art. 15 alin. (1) şi aplica amenzi contraventionale. (2) Sumele provenite din amenzi, care revin Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, respectiv bibliotecilor judetene, ca venituri extrabugetare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi folosite de acestea pentru achizitionarea documentelor prevăzute la art. 2. (3) Ministerul Culturii şi Cultelor elibereaza legitimatii speciale pentru personalul de control prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 14Controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului Apararii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, constatarea contraventiilor savarsite de acestia şi aplicarea amenzilor contraventionale se realizează de către personalul desemnat de cele doua ministere.  +  Articolul 15 (1) Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de depozit legal în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă contraventionala de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în functie de preţul de vanzare al documentului sau valoarea documentara. Fac excepţie documentele prevăzute la art. 7^2 lit. b). (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul prevăzut la art. 13 alin. (1). (3) Contraventiilor le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 16 (1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contraventionale pentru savarsirea contraventiei prevăzute la art. 15 alin. (1), contravenientii sunt obligati sa trimita pentru Depozitul legal documentele a caror netransmitere a facut obiectul contraventiei. (2) Netransmiterea documentelor conform alin. (1) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă contraventionala între limitele prevăzute la art. 15 alin. (1), reduse la jumătate. Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în situaţia în care contravenientii probeaza ca, anterior sau începând cu data aplicarii amenzii contraventionale pentru savarsirea contraventiei prevăzute la art. 15 alin. (1), nu mai deţin documentele a caror netransmitere a facut obiectul contraventiei.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Capitolul IVDispozitii finale-------------Cap. IV a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.-------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 209 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.  +  Articolul 18Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga art. 41 din Decretul nr. 17 din 14 ianuarie 1949 privind editarea şi difuzarea cartii, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi.________________