DECRET nr. 386 din 5 aprilie 2007privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Agricol
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 12 aprilie 2007    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 pct. 1, art. 7 lit. A şi B şi art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerile ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,pentru meritele avute în elaborarea şi aplicarea politicilor de dezvoltare agrară, precum şi pentru activitatea desfăşurată în vederea dezvoltării rurale,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Meritul Agricol în grad de Mare Ofiţer domnului Chelmu Nicolae Sergiu Sorin, secretar general.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul Meritul Agricol în grad de Comandor:1. domnului Cosmescu Petre Dumitru, director general;2. domnului Cioloş Ioan Dacian, consilier ministru;3. domnului Crăciun Marin Teodor, consilier ministru;4. domnului David Ioan Gheorghe, profesor universitar, U.S.A.M.V. Timişoara;5. domnului Dicu Nicolae Henorel Cornel, director general;6. domnului Drăgan Ilie Daniel, director cabinet;7. domnului Dumitru Dumitru Mihail, şeful Departamentului agricultură şi piaţa internă;8. domnului Maftei Neculai Simion, director general - manager, Regia Naţională a Pădurilor;9. domnului Marinescu Gh. Gheorghe Viorel, director general;10. doamnei Matei C. Rodica, director;11. domnului Moldovan Nicolae Miron, director;12. domnului Ţibu Gheorghe Adrian Cristinel, consilier ministru;13. domnului Vladimirescu C. Ion, rector, Universitatea din Craiova;14. doamnei Zarma Nicolae Roxana, director general.  +  Articolul 3Se conferă Ordinul Meritul Agricol în grad de Ofiţer:1. domnului Alecu N. Ioan Niculae, rector, U.S.A.M.V. Bucureşti;2. domnului Anghel Radu Aurel, director, D.A.D.R. Prahova;3. domnului Baciu Ion Nicolae, consilier;4. domnului Blenesi Dima Attila, director general;5. domnului Borlea Nicolae Gheorghe Florian, director, Regia Naţională a Pădurilor;6. domnului Borşan Teodor Viorel, director;7. domnului Ciucă Ion Dorin, director tehnic, director Regia Naţională a Pădurilor;8. domnului Colibăşeanu Nicolae Silviu Viorel, consilier;9. domnului Crăciun Ion Nicolai, consilier ministru;10. domnului Dinu Dumitru Toma Adrian, director general;11. doamnei Drăghici Ion Mariana, director general adjunct, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură;12. doamnei Enache Ion Florentina, manager public;13. domnului Fechete Militon Dorel, director, R.P.L. Ocol Silvic, Valea Frumoasei, Sibiu;14. domnului Gherghelaş Constantin Dan Nicolae, director general, Agenţia de Plăţi pentru Deservire Rurală şi Pescuit;15. domnului Iacob Gheorghe Dănuţ, director general;16. doamnei Iordache Ion Mihaela Antoneta, consilier;17. domnului Irimescu Nicolae Achim, consilier diplomat, Misiunea României la Uniunea Europeană;18. doamnei Jâjâie Vasile Aurora Luminiţa, director;19. domnului Jităreanu Gheorghe Gerard, rector, U.S.A.M.V. Iaşi;20. domnului Lupu Marius Laurenţiu, director;21. doamnei Leaotă Marin Elena, director;22. domnului Manoilide Ion Crişan Victor, consilier superior;23. domnului Mocanu Emil Petre Călin, vicepreşedinte, Organizaţia Naţională Interprofesională Viniviticolă;24. domnului Moldovan Ioan Marin, şef birou;25. domnului Moisuc Vasile Alexandru Pavel, rector, U.S.A.M.V. Timişoara;26. doamnei Moţ Vasile Maria Magdalena, asistent cabinet ministru;27. domnului Munteanu Adrian Iuliu, director, Centrul de cercetări ecologice şi ecosanitare;28. domnului Nămoloşanu Cicerone Constantin Ioan, profesor universitar, Institutul Agronomic Bucureşti;29. domnului Pirsan Ilie Paul, director executiv D.A.D.R. Timiş;30. domnului Ridichie Nicolae Gheorghe, consilier;31. domnului Rusu Ioan Ioan, profesor universitar, U.S.A.M.V. Timişoara;32. domnului Sterghiu Nicolae, director general, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;33. domnului Stoica Dumitru Aurică, consilier ministru;34. domnului Şipoş Gheorghe Gyorgy, administrator exploataţie, comuna Mailat, judeţul Arad;35. doamnei Ştefănescu Taşcu Rela, şef serviciu;36. domnului Văleanu Radu Radu Marin, consilier.  +  Articolul 4Se conferă Ordinul Meritul Agricol în grad de Cavaler:1. domnului Alexa Vasile Vasile, secretar consiliu de conducere al Asociaţiei Administratorilor de Păduri din România;2. domnului Anculia Romulus Romica Pavel, director executiv, D.A.D.R. Caraş-Severin;3. domnului Apostol Ion Ion, consilier;4. domnului Axente Neculai Dan, director general, O.N.D.O.V.;5. domnului Bergheş Angel Luigi, director general, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare;6. doamnei Belc Marin Nastasia, director general, Institutul de Resurse Alimentare;7. domnului Blaj Iuliu Robert, director, Direcţia Silvică Sibiu;8. domnului Bodea Vasile Ştefan, consilier;9. domnului Boerescu Constantin Anton, director, Direcţia Agricolă de Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucureşti;10. domnului Bulgaru Sergiu Liviu Gabriel, director adjunct, O.J.D.R.P. Iaşi;11. doamnei Burcea Alexandru Elena Mirela, consilier;12. domnului Caloian Vasile Grigore, consilier ministru;13. doamnei Finta Ioan Maria, şef serviciu;14. domnului Filip Mitică Liviu, şef serviciu;15. doamnei Florescu Emanuil Irina, consilier superior;16. domnului Gîţan Dănuţ, director executiv, Centrul de formare şi inovaţie "Carpaţi" Vatra Dornei;17. domnului Grigore Dumitru Petre, director executiv, D.A.D.R. Galaţi;18. doamnei Harabagiu Florică Cornelia, director general;19. domnului Hedeşan Gheorghe Gheorghe, director;20. domnului Hristea Nicolae Nicolae, director;21. domnului Iancu Ştefan Laurenţiu, consilier;22. domnului Iconaru Tiberiu Alin, director executiv adjunct, D.A.D.R. Vâlcea;23. domnului Istrate Vasile Nicolae, director, Ocol silvic de regiune Ciuc;24. domnului Lică Eroftei Daniel, director;25. domnului Luca Gavril Gabriel, consilier;26. doamnei Manciulea Gheorghe Elena, consilier;27. domnului Mariuţan Petre Viorel, director, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură;28. doamnei Mariuţan Viorel Alina, consilier;29. doamnei Mănăstireanu Polimen Mihaela, consilier;30. domnului Mihai Mircea Cornel, director, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură;31. domnului Moldovan Vasile Ioan, administrator, exploataţie agricolă Miloşeşti, judeţul Giurgiu;32. domnului Morărescu Dumitru Viorel, director general, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă;33. domnului Munteanu Grigore Grigore, consilier juridic superior;34. domnului Nastea Traian Ioan, director general, Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare;35. domnului Neaţă Octavian Gheorghe, director general, ANARZ - Bucureşti;36. domnului Necşulescu Liviu-Octavian Claudiu, administrator Societatea Comercială "Jidvei" - S.R.L.;37. doamnei Nicolescu Gheorghe Valentina, consilier;38. domnului Nechiti Ioan Doru Marius, director general adjunct, A.P.I.A;39. domnului Niculescu Stelian Dumitru, director executiv, D.A.D.R. Olt;40. doamnei Niţă Ion Irina, şef serviciu;41. domnului Olariu Dumitru Octavian, inginer-şef, Societatea Comercială "Avicola" Braşov;42. doamnei Onode Irimia Profira, director economic D.A.D.R. Galaţi;43. domnului Orban Vasile Vasile, consilier;44. domnului Pahonţu Gheorghe Dragoş Ciprian, director general;45. domnului Popescu Alexandru Constantin, şef serviciu;46. doamnei Popescu Sterea Cristina, consilier;47. domnului Rădulescu Constantin Alexandru, director;48. domnului Rozorea Gheorghe George Gabriel, şef ocol, Ocol Silvic, judeţul Braşov;49. domnului Ştefan Nicolae Gheorghe, preşedinte, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură;50. domnului Tabugan Ion Ion, director, Direcţia Silvică Caraş-Severin;51. doamnei Tatomir Mihalache Elena, director;52. doamnei Toader I. Janina, consilier diplomatic;53. doamnei Vasile Valerian Mihaela Viviana, director general adjunct;54. domnului Văcaru Ilie Gheorghe, şef serviciu, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură;55. domnului Vişan Ion Mihai Iulian, preşedinte, Comisia de Clasificare a Carcaselor.  +  Articolul 5Se conferă Medalia Meritul Agricol Clasa I:1. doamnei Abagiu Virgil Elena Verginica, consilier;2. domnului Barbu Marin Aron, consilier;3. doamnei Bejan Ioan Carmen, chimist, INCDBH, Ştefăneşti, Argeş;4. domnului Boja Marin Aurel, şef serviciu;5. domnului Biro Alexundru Şandor, administrator, S.C. Sălaj;6. doamnei Georgescu Ilie Olga, şef serviciu;7. doamnei Liţă Nicolae Aurelia, referent;8. domnului Mircea Gheorghe Vasile, director;9. domnului Mihai Neagu Marin, şofer;10. domnului Nistoroiu Radu Constantin, administrator, Asociaţie agricolă, judeţul Vrancea;11. domnului Olariu Ioan Daniel Gabriel, administrator, Societatea Comercială "Olariu" - S.R.L., judeţul Timiş;12. domnului Răduc Panait Constantin, director;13. doamnei Toader Ilie Elena, şef serviciu.  +  Articolul 6Se conferă Medalia Meritul Agricol Clasa a II-a:1. domnului Anheliuc Vasile Gelu, administrator, Societatea Comercială "Rogrva" - S.R.L., judeţul Timiş;2. domnului Băncilă Petre Florian, inspector-şef, ITRSV Bucureşti;3. doamnei Balaş Petru Livia, referent;4. domnului Borcescu Alexandru Nicolae, inginer agronom, Asociaţia agricolă, judeţul Buzău;5. doamnei Chivu Marin Livia, referent;6. domnului Crăciun Gheorghe Dumitru, şofer;7. domnului Dicu Marin Daniel Nicolae, director;8. domnului Dumitru Stan Ion, şofer;9. domnului Duţă Dumitru Gheorghe, referent;10. domnului Faur Ioan Florin Marius, director, APIA, judeţul Timiş;11. domnului Făinoiu Năstase Costică, referent superior;12. domnului Girigan Leon Costel, inspector-şef, ITRSV Suceava;13. domnului Kirku Florea Ion, referent;14. domnului Neacşu Toader Lucian, inginer, Societatea Comercială "Senator Prodimpex" Focşani;15. doamnei Nisipeanu Mihail Virginica, referent;16. domnului Poenaru Gh. Gheorghe, inspector-şef, ITRSV Vâlcea;17. domnului Sever Ion Stanciu, inspector-şef, ITRSV Prahova;18. doamnei Semenescu Ion Florica, şef birou, INCDBH, Ştefăneşti, Argeş;19. domnului Ştefănescu Ion Alexandru, referent;20. domnului Stroe Dumitru Emil, inginer agronom;21. doamnei Tamaş Simion Daniela Simona, director adjunct, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, judeţul Timiş;22. domnului Toma Dumitru Adrian, administrator Societatea Comercială "Veritas" - S.A. Panciu, judeţul Vrancea;23. domnului Toma Ioan Ion Gheorghe, consilier superior;24. doamnei Tropoe Constantin Cornelia, referent;25. domnului Tulin Vasile Aurel, inginer, Asociaţia agricolă, judeţul Buzău;26. domnului Vişoiu Matei Aristotel, inspector-şef, ITRSV Timişoara.  +  Articolul 7Se conferă Medalia Meritul Agricol clasa a III-a:1. domnului Achim Aurel Dan, director;2. doamnei Bergheş Ion Carmen, consilier;3. doamnei Bigan Stoica Maria, referent;4. domnului Bozdoc Costea Marin, administrator, Asociaţia agricolă, judeţul Ialomiţa;5. doamnei Buzea Dumitru Mariana, administrator, Asociaţia agricolă, judeţul Ialomiţa;6. domnului Coadă Gică Stelică Claudiu, şef serviciu;7. domnului Comăniţă Emanoil Ion, economist, Asociaţia agricolă judeţul Argeş;8. domnului Costea Dumitru Alexandru, inginer;9. doamnei Costea Mihail Luminiţa, referent;10. domnului Dârjan Petru Ştefan, şofer;11. domnului Duca Nicolae Virgil, inginer horticol, Societatea Comercială "Belciugatele", judeţul Ilfov;12. domnului Gheorghiu Dumitru Ion, şofer;13. domnului Horablaga Constantin Marinel-Nicolae, şef lucrări, U.S.A.M.V. Timişoara;14. domnului Ifrim Vasile Paşcu, administrator, Asociaţia agricolă, judeţul Călăraşi;15. domnului Iorguş Toma Ştefan, administrator exploataţie agricolă judeţul Galaţi;16. domnului Mănescu Ilie Vasile, administrator, Societatea Comercială "ANI VROMPECS", judeţul Călăraşi;17. domnului Mihai Marin Ion, inginer agronom, Asociaţia agricolă judeţul Argeş;18. domnului Mihalache Nicolae Gheorghe, inginer agronom, Asociaţia agricolă judeţul Buzău;19. domnului Morar Viorel Lucian Mihai, director, Direcţia Silvică Alba;20. domnului Mutică Ion Cătălin, director, Direcţia Silvică Miercurea-Ciuc;21. domnului Nedelcu Iorgu Gheorghe, director societate comercială, comuna Cornetu, judeţul Ilfov;22. doamnei Negre Ion Mariana Izabela, referent;23. doamnei Nistor Gheorghe Mioara, referent superior;24. doamnei Oprea Nicolae Mariana, inginer agronom, Asociaţia agricolă comuna Săgeata, judeţul Buzău;25. domnului Pătraşcu Nicolae Gheorghe, S.R.L. Conţeşti, judeţul Dâmboviţa;26. domnului Petre Ion Gheorghe, inginer horticol, Asociaţia agricolă Voineşti, judeţul Dâmboviţa;27. domnului Pintilie Neculai Ionel, director, Direcţia Silvică Iaşi;28. domnului Popescu Ion Florea, tehnician agronom, Asociaţie agricolă comuna Tunari, judeţul Ilfov;29. domnului Preda Crăciun Gheorghe, tehnician agronom, Asociaţie agricolă comuna Găneasa, judeţul Giurgiu;30. domnului Radu Nicolae Ion, preşedinte asociaţie agricolă, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi;31. domnului Rădoi Constantin Marin, şofer;32. doamnei Romanescu Ion Daniela, referent superior;33. domnului Stanciu Mihnea Vasile, consilier;34. domnului Stănescu Tache Constantin, fermier, Asociaţia agricolă judeţul Vrancea;35. doamnei Stoian Petru Adriana, administrator, Asociaţia agricolă ţăndărei , judeţul Ialomiţa;36. doamnei Ştefan Nicolae Elena, inginer agronom, Agenţia Domeniilor Statului, judeţul Buzău;37. domnului Ştefan Pavel Mircea, director, ocol silvic, Pădurile Jinei;38. domnului Toma Vasile Valentin, şef serviciu;39. domnului Zăchiţeanu Ion Gheorghe, consilier;40. domnului Zet Neculai Gheorghe, administrator, Radicon - S.R.L., judeţul Dâmboviţa.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 5 aprilie 2007.Nr. 386.------