HOTĂRÎRE Nr. 27 din 11 septembrie 1996privind validarea a doua mandate de senator
EMITENT
  • SENAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 12 septembrie 1996    În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituţia României, al art. 66 alin. (9) şi art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi al art. 11 alin. (2) şi art. 156 alin. (3) din Regulamentul Senatului,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe validează mandatul de senator al domnului Gazda Istvan, ales în Circumscripţia electorală nr. 15 Covasna, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului senator Magyari Lajos, precum şi mandatul de senator al domnului Constantin Lungu, ales în Circumscripţia electorală nr. 7 Botosani, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului senator Constantin Moldovan.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN------------------