DECIZIE nr. 46 din 15 martie 2007privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2007  Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităţi şi instituţii publice a consilierilor pentru afaceri europene şi ale art. 7 alin. (1) şi art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, republicată,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite următoarea decizie:  +  Articolul UNICAnexele nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 17 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguBucureşti, 15 martie 2007.Nr. 46.  +  Anexa 1                            Structura organizatorica                    a Secretariatului General al Guvernului                              ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ │ Ministru delegat │ ┌─────────────────┐│Directia pregatire│ │pentru coordonarea│ │ Compartiment ││ şedinţe ale │ ┌─────┤ Secretariatului ├─────┐ │ consilier ││ Guvernului ├────┤ │ General al │ ├───┤ diplomatic │└──────────────────┘ │ │ Guvernului │ │ └─────────────────┘┌──────────────────┐ │ └────────┬─────────┘ │ ┌─────────────────┐│Directia speciala ├────┤ │ ├───┤ Cabinet │└──────────────────┘ │ │ │ └─────────────────┘┌────────────────────┐ │ │ │ ┌─────────────────┐│Compartiment relatii│ │ │ │ │ Compartiment ││interinstitutionale ├──┘ │ ├───┤ audit │└────────────────────┘ │ │ └─────────────────┘                                       │ │                                       │ │ ┌─────────────────┐                                       │ │ │ Compartiment │                                       │ └───┤consilieri pentru│                                       │ │afaceri europene │                                       │ └─────────────────┘                  ┌────────────────────┴───────────────────┐                  │ │          ┌───────┴────────┐ ┌──────┴─────────┐          │Secretar de stat│ │Secretar de stat│          └─┬──────────────┘ └─────────────┬──┘┌─────────┐ │ │ ┌─────────┐│ Cabinet ├─┤ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ├──┤ Cabinet │└─────────┘ │ │ Directia │ │ Unitate │ │ Directia │ │ └─────────┘            ├─┤ economica │ ┌─┤ implementare│ │ juridica ├──┤            │ └─────────────┘ │ │ proiect │ └──────────────┘ │            │ ┌─────────────┐ │ └─────────────┘ ┌──────────────┐ │            │ │ Unitatea de │ │ │ Directia │ │            ├─┤ Politici ├─┤ ┌─────────────┐ │ contencios şi├──┤            │ │ Publice*) │ │ │ Unitate │ │ resurse umane│ │            │ └─────────────┘ └─┤ implementare│ └──────────────┘ │            │ ┌─────────────┐ │ program │ │            │ │ Serviciul │ └─────────────┘ │            ├─┤administrativ│ │            │ └─────────────┘ │            │ ┌─────────────┐ │            │ │ Serviciul │ ┌──────────────┐ │            └─┤ asigurare │ │ Serviciul │ │              │ logistica │ │ relatii cu ├──┘              └─────────────┘ │ publicul şi │                                                │ mass-media │                                                │ informatizare│                                                └──────────────┘---------    *) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie  +  Anexa 2 STATUL DE FUNCTIIal Secretariatului General al Guvernului
  Nr. crt. Functia Numar de posturi Natura functiei Studii
  I Compartiment consilier diplomatic 4
  1. Consilier diplomatic 1 c.i.m. S
  2. Expert principal I 3 f.p. S
  II Cabinet ministru 16
  1. Director de cabinet 1 c.i.m. S
  2. Asistent cabinet 3 c.i.m. S
  3. Consilier personal 8 c.i.m. S
  4. Secretar personal 2 c.i.m. M
  5. Curier personal 2 c.i.m. M
  III Compartiment AUDIT 2
  1. Auditor superior 1 1 f.p. S
  2. Auditor superior 2 1 f.p. S
  IV. Compartiment consilieri pentru afaceri europene 27
  1. Consilier pentru afaceri europene 27 c.i.m. S
  V. Directia pregatire şedinţe ale Guvernului 21
  1. Director consilier superior 1 1 f.p. S
  Serviciul pregatire şedinţe ale Guvernului
  2. Sef serviciu consilier superior 1 1 f.p. S
  3. Consilier superior 1 1 f.p. S
  4. Expert principal 1 1 f.p. S
  5. Referent superior 1 6 f.p. M
  6. Consilier 1 c.i.m. S
  7. Expert 2 c.i.m. S
  Compartiment arhiva
  8. Consilier juridic principal 1 1 f.p. S
  9. Consilier superior 1 1 f.p. S
  10. Expert principal 1 1 f.p. S
  11. Referent superior 1 4 f.p. M
  12. Referent 1 c.i.m. M,PL,SSD
  VI. Directia speciala 16
  1. Consilier director 1 c.i.m. S
  2. Consilier 2 c.i.m. S
  Birou probleme aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala
  3. Consilier sef birou 1 c.i.m. S
  4. Consilier 3 c.i.m. S
  5. Expert 2 c.i.m. S
  Compartiment documente clasificate
  6. Referent 3 c.i.m. M,PL,SSD
  Compartiment operativ
  7. Expert 2 c.i.m. S
  8. Referent 2 c.i.m. M,PL,SSD
  VII Compartiment relatii interinstitutionale 10
  1. Consilier superior 1 2 f.p. S
  2. Expert principal 1 3 f.p. S
  3. Expert principal 2 1 f.p. S
  4. Expert asistent 1 1 f.p. S
  5. Consilier 1 c.i.m. S
  6. Expert 2 c.i.m. S
  SECRETAR DE STAT
  VIII Cabinet 6
  1. Director cabinet 1 c.i.m. S
  2. Asistent cabinet 1 c.i.m. S
  3. Consilier personal 2 c.i.m. S
  4. Secretar personal 1 c.i.m. M
  5. Curier personal 1 c.i.m. M
  IX. Directia economica 24
  1. Director consilier superior 1 1 f.p. S
  Serviciul financiar
  2. Sef serviciu consilier superior 1 1 f.p. S
  3. Consilier superior 2 5 f.p. S
  4. Expert principal 1 3 f.p. S
  5. Referent superior 1 4 f.p. M
  6. Referent 1 c.i.m. M,PL,SSD
  Serviciul contabilitate
  7. Sef serviciu consilier superior 1 1 f.p. S
  8. Consilier superior 2 5 f.p. S
  9. Expert principal 1 1 f.p. S
  10. Expert principal 2 1 f.p. S
  11. Consilier 1 c.i.m. S
  X. Unitatea de Politici Publice 20
  1. Director consilier superior 1 1 f.p. S
  2. Expert principal 1 4 f.p. S
  3. Expert principal 3 1 f.p. S
  4. Expert 1 c.i.m. S
  Unitate implementare proiect
  5. Manager public asistent 2 1 f.p. S
  6. Expert principal 1 3 f.p. S
  7. Consilier 1 c.i.m. S
  8. Expert 1 c.i.m. S
  Unitate implementare program
  9. Consilier superior 1 2 f.p. S
  10. Consilier juridic principal 1 1 f.p. S
  11. Manager public asistent 2 2 f.p. S
  12. Expert 2 c.i.m. S
  XI. Serviciul administrativ 9
  1. Sef serviciu consilier superior 1 1 f.p. S
  2. Referent superior 1 1 f.p. M
  3. Consilier 1 c.i.m. S
  4. Expert 2 c.i.m. S
  5. Referent 4 c.i.m. M,PL,SSD
  XII Serviciul asigurare logistica 10
  1. Sef serviciu consilier superior 1 1 f.p. S
  2. Consilier superior 1 1 f.p. S
  3. Consilier superior 3 2 f.p. S
  4. Expert principal 1 3 f.p. S
  5. Consilier 2 c.i.m. S
  6. Expert 1 c.i.m. S
  SECRETAR DE STAT
  XIII Cabinet 5
  1. Director cabinet 1 c.i.m. S
  2. Asistent cabinet 1 c.i.m. S
  3. Consilier personal 2 c.i.m. S
  4. Secretar personal 1 c.i.m. M
  XIV. Directia juridica 20
  1. Director consilier juridic superior 1 1 f.p. S
  Serviciul juridic
  2. Sef serviciu consilier juridic superior 1 1 f.p. S
  3. Consilier juridic principal 1 6 f.p. S
  4. Consilier juridic asistent 1 f.p. S
  5. Consilier 5 c.i.m. S
  Biroul elaborare,analiza şi avizare acte normative
  6. Consilier sef birou 1 c.i.m. S
  7. Consilier 2 c.i.m. S
  8. Expert 1 c.i.m. S
  9. Referent 2 c.i.m. M,PL,SSD
  XV. Directia contencios şi resurse umane 21
  1. Director consilier juridic superior 1 1 f.p. S
  Serviciul contencios
  2. Sef serviciu consilier juridic superior 1 1 f.p. S
  3. Consilier juridic superior 1 1 f.p. S
  4. Consilier juridic superior 2 1 f.p. S
  5. Consilier juridic principal 1 4 f.p. S
  6. Consilier juridic asistent 3 2 f.p. S
  7. Referent superior 1 1 f.p. M
  8. Consilier 1 c.i.m. S
  Serviciul resurse umane
  9. Sef serviciu consilier superior 1 1 f.p. S
  10. Consilier superior 1 2 f.p. S
  11. Consilier asistent 2 1 f.p. S
  12. Expert principal 1 2 f.p. S
  13. Expert principal 2 1 f.p. S
  14. Expert asistent 1 1 f.p. S
  15. Expert debutant 1 f.p. S
  XVI Serviciul relatii cu publicul şi mass-media, informatizare 14
  1. Sef serviciu consilier superior 1 1 f.p. S
  2. Consilier superior 1 1 f.p. S
  3. Consilier superior 2 1 f.p. S
  4. Expert principal 1 3 f.p. S
  5. Expert principal 2 1 f.p. S
  6. Expert asistent 2 1 f.p. S
  7. Manager pub;ic asistent 2 1 f.p. S
  8. Consilier 3 c.i.m. S
  9. Expert 2 c.i.m. S
  Total numar de posturi în cadrul Secretariatului General al Guvernului (cu excepţia demnitarilor) 225
  ---------------