LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 (*actualizată*)privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ(actualizată până la data de 7 martie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 7 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, a Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori a inspectoratelor judeţene de jandarmerie şi a unităţilor şcolare.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010.  +  Articolul 2La nivelul municipiului Bucureşti şi al fiecărui judeţ, sub coordonarea prefectului, se elaborează sistemul-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic de către reprezentanţii inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau ai inspectoratului de poliţie judeţean, ai Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori ai inspectoratului de jandarmi judeţean şi ai autorităţii administraţiei publice locale, care se aprobă de prefect.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010.  +  Articolul 3În fiecare unitate şcolară, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor, emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces în şcoală al profesorilor, elevilor şi al vizitatorilor, regulament care este pus şi la dispoziţia Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratului de poliţie judeţean şi a Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori a inspectoratului de jandarmi judeţean.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010.  +  Articolul 4 (1) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor de învăţământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri prin care creşte siguranţa unităţilor şcolare, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţilor şcolare, cu sprijinul de specialitate acordat de poliţie, conform prevederilor Legii nr. 333/2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010. (2) Cheltuielile privind creşterea siguranţei unităţilor şcolare nu pot fi puse pe seama acestora.  +  Articolul 5 (1) Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentativ al părinţilor şi cu consultarea reprezentanţilor elevilor, stabilesc pentru elevii unităţii de învăţământ respective cel puţin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea. (2) Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori inspectoratului de jandarmi judeţean.------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010.  +  Articolul 6Prefecţii, împreună cu reprezentanţi ai inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori ai inspectoratului de poliţie judeţean, ai Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti sau ai inspectoratului de jandarmi judeţean şi ai autorităţii administraţiei publice locale, analizează trimestrial modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ, elaborând şi derulând programe sau proiecte de prevenire a violenţei în mediul şcolar.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 martie 2007.Nr. 35.__________