DECRET-LEGE nr. 126 din 24 aprilie 1990 (*actualizat*)privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unita cu Roma (greco-catolica)(actualizat pînă la data de 17 iunie 2005*)
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 aprilie 1990. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pînă la data de 17 iunie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 64 din 13 august 2004; LEGEA nr. 182 din 13 iunie 2005.Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Ca urmare a abrogarii Decretului nr. 358/1948, prin Decretul-lege nr. 9 din 31 decembrie 1989, Biserica Română Unita cu Roma (greco-catolica) este recunoscută oficial.Biserica Română Unita cu Roma (greco-catolica) se organizeaza şi funcţionează în conformitate cu regimul juridic general al cultelor religioase din România.  +  Articolul 2Bunurile preluate de către stat prin efectul Decretului nr. 358/1948, aflate în prezent în patrimoniul statului, cu excepţia mosiilor, se restituie, în starea lor actuala, Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolica). În vederea identificarii, inventarierii şi predarii acestor bunuri se instituie o comisie formata din reprezentanti ai statului şi ai Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolica), numiti prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 3Situaţia juridica a lacasurilor de cult şi a caselor parohiale care au apartinut Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolica) şi au fost preluate de Biserica Ortodoxa Română se va stabili de către o comisie mixta, formata din reprezentanti clericali ai celor două culte religioase, tinind seama de dorinţa credinciosilor din comunitatile care deţin aceste bunuri.Partea interesata va convoca cealalta parte, comunicandu-i în scris pretentiile sale şi punandu-i la dispoziţie dovezile pe care se sprijina aceste pretentii. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire sau prin inmanarea scrisorilor sub semnatura de primire. Data convocarii comisiei mixte nu se va fixa mai devreme de 30 de zile de la data primirii actelor. Comisia va fi constituita din cate trei reprezentanti ai fiecarui cult. Dacă la termenul stabilit pentru convocarea comisiei aceasta nu se intruneste sau dacă nu se ajunge la nici un rezultat în cadrul comisiei ori decizia nemultumeste una dintre părţi, partea interesata are deschisa calea actiunii în justiţie, potrivit dreptului comun.-------------Alin. 2 al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 182 din 13 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 iunie 2005, prin modificarea art. I din ORDONANTA nr. 64 din 13 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2004.Solutionarea acestor acţiuni este de competenţa tribunalelor.-------------Alin. 3 al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 182 din 13 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 iunie 2005.Actiunile sînt scutite de taxa de timbru.-------------Alin. 4 al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 182 din 13 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 iunie 2005.  +  Articolul 4În localităţile în care numărul lacasurilor de cult este insuficient în raport cu numărul credinciosilor, statul va sprijini construirea de noi lacasuri de cult, în care scop va pune la dispoziţia cultelor respective terenul aferent în cazul în care acestea nu dispun de acest teren şi va contribui cu fonduri banesti la constituirea resurselor financiare necesare.PRESEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU---------------