DECRET-LEGE nr. 126 din 24 aprilie 1990 (*actualizat*)privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unita cu Roma (greco-catolica)(actualizat pînă la data de 21 august 2004*)
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 aprilie 1990. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pînă la data de 21 august 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 64 din 13 august 2004.Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Ca urmare a abrogarii Decretului nr. 358/1948, prin Decretul-lege nr. 9 din 31 decembrie 1989, Biserica Română Unita cu Roma (greco-catolica) este recunoscută oficial.Biserica Română Unita cu Roma (greco-catolica) se organizeaza şi funcţionează în conformitate cu regimul juridic general al cultelor religioase din România.  +  Articolul 2Bunurile preluate de către stat prin efectul Decretului nr. 358/1948, aflate în prezent în patrimoniul statului, cu excepţia mosiilor, se restituie, în starea lor actuala, Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolica). În vederea identificarii, inventarierii şi predarii acestor bunuri se instituie o comisie formata din reprezentanti ai statului şi ai Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolica), numiti prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 3Situaţia juridica a lacasurilor de cult şi a caselor parohiale care au apartinut Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolica) şi au fost preluate de Biserica Ortodoxa Română se va stabili de către o comisie mixta, formata din reprezentanti clericali ai celor două culte religioase, tinind seama de dorinţa credinciosilor din comunitatile care deţin aceste bunuri.În cazul în care reprezentantii clericali ai celor două culte religioase nu ajung la un acord în cadrul comisiei mixte prevăzute la alin. 1, partea interesata are deschisa calea actiunii în justiţie potrivit dreptului comun.-----------Alin. 2 al art. 3 a fost introdus de art. I din ORDONANTA nr. 64 din 13 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2004.  +  Articolul 4În localităţile în care numărul lacasurilor de cult este insuficient în raport cu numărul credinciosilor, statul va sprijini construirea de noi lacasuri de cult, în care scop va pune la dispoziţia cultelor respective terenul aferent în cazul în care acestea nu dispun de acest teren şi va contribui cu fonduri banesti la constituirea resurselor financiare necesare.PRESEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU---------------