ORDIN nr. 551 din 8 august 2006pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • nr. 551 din 8 august 2006
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 1.475 din 13 octombrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2007    În temeiul art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 215.860 din 4 august 2006 al Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Structurile de la nivel central şi local implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice factorilor de risc, prevăzute în regulamentele din anexele nr. 1-3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii contrare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  Anexa 1REGULAMENT 08/08/2006  +  Anexa 2REGULAMENT 08/08/2006  +  Anexa 3REGULAMENT 08/08/2006