HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006(actualizată până la data de 21 octombrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale

  şi familiei,

  Gheorghe Barbu

  Ministrul sănătăţii publice,

  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  Ministrul integrării europene,

  Anca Daniela Boagiu
  Bucureşti, 11 octombrie 2006.Nr. 1.425.  +  AnexăNORMA 11/10/2006