NORMĂ din 26 iulie 2006 (*actualizată*)privind organizarea funcţională generală a spitalului(actualizată până la data de 22 septembrie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 septembrie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.144 din 15 septembrie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1Conform normativelor pentru spitale, lista principalelor grupe şi funcţiuni (sectoare), respectiv lista unităţilor funcţionale componente (compartimente), este următoarea:A. Sector spitalizareA1. Secţii medicale cu paturi compuse din unităţi de îngrijireA2. Unitate de spitalizare de o zi (după caz)A3. Serviciul de primire şi externare a bolnavilorB. Sector ambulatoriu (pentru pacienţi neinternaţi)B1. Cabinete de consultaţii şi tratamenteB2. Compartiment de evidenţă medicală, programare, informareC. Servicii tehnico-medicale de diagnostic şi tratamentC1. Sector de intervenţii - tratamente aferente bolnavilor spitalizaţiC1a) Bloc operatorC1b) Serviciu de anestezie şi terapie intensivă (ATI)C1c) Bloc de naşteriC2. Sector de investigaţii - explorări funcţionale (comun pentru bolnavi spitalizaţi şi ambulatorii)C2a) Laborator de analize medicaleC2b) Laborator de radiodiagnosticC2c) Laborator de explorări funcţionaleC2d) Laborator de anatomie patologicăC2e) Laborator de medicină nucleară (după caz)C3. Sector de terapie (pentru bolnavi spitalizaţi şi ambulatorii)C3a) Serviciu de urgenţeC3b) Serviciu de recuperare medicală şi fizioterapieC3c) Compartiment de epurare renalăC3d) Compartiment de radioterapie (după caz)C3e) Compartiment de psihoterapie şi ergonomie (după caz)C3f) Alte compartimente de terapie specială în funcţie de structura medicală a spitaluluiC4. Servicii tehnico-medicale auxiliare (nu se adresează direct pacienţilor)C4a) Serviciu de sterilizare centralăC4b) FarmacieC4c) Bancă (punct) de sânge, bănci de ţesuturi (după caz)C4d) Prosectură (morgă)D. Servicii gospodăreştiD1. Bucătărie, oficii alimentare şi depozite de alimenteD2. Spălătorie şi depozite de lenjerieD3. Staţie de dezinfecţie (centrală de paturi)E. Conducere medicală şi administraţieE1. Conducere medicalăE2. Birouri administrativeE3. Serviciu de evidenţă medicală şi arhiveE4. Compartiment de prelucrare a informaţiilor şi documentelorE5. Sala de întruniriF. Servicii anexe pentru personalF1. Vestiare pentru personalul medical şi tehnicF2. Punct de documentare medicală (bibliotecă)G. Spaţii sociale şi anexe pentru pacienţi, aparţinători, vizitatoriG1. GarderobăG2. Serviciu de informaţii şi relaţiiG3. Bufet şi puncte de vânzare (florărie, cadouri, ziare)G4. Diverse prestaţii - frizerie, coafură, poştă (după caz)G5. Capelă (după caz)H. Servicii tehnico-utilitareH1. Centrale şi staţii tehniceH1a) Centrală termicăH1b) Uzină de apă şi hidroforH1c) Post de transformare şi grup electrogenH1d) Centrale de ventilaţie şi tratare a aeruluiH1e) Centrală frigorifică (după caz)H1f) Staţii pentru oxigen, aer comprimat, alte fluide medicinaleH1g) Centrală telefonicăH1h) Staţii pentru comunicare internă (TV cu circuit închis, căutare de persoane, radioficare)H1i) Staţii de pompare şi tratare efluenţiH1j) Staţii tehnice pentru maşini ascensoareH1k) Staţii tehnice aferente unor echipamente medicaleH1l) Alte staţii tehnice aferente instalaţiilor (puncte de distribuţie, camere tablouri electrice, galerii de vizitare etc.)H2. Dispecerate pentru supraveghere, control şi avertizare asupra funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor (după caz)H3. Serviciu de întreţinere şi service aparatură (ateliere)H4. Depozite diverseH5. Staţie de colectare şi tratare a deşeurilor solideH6. GarajeH7. Control poartă  +  Articolul 2 (1) Organizarea spaţial-funcţională a spitalelor în ansamblu, precum şi cea a fiecăruia dintre sectoarele şi compartimentele componente se fac ţinându-se seama de: a) categoriile de utilizatori; b) specificul activităţilor; c) condiţionări tehnologice impuse de aparatura medicală şi echipamentele (instalaţiile) utilizate; şi d) criterii de igienă şi asepsie. (2) Atât la proiectarea, cât şi la amenajarea spitalului se recomandă aplicarea simultană a criteriilor de organizare spaţial-funcţională, ceea ce conduce la un model general de zonare, model valid atât la spitalele generale, cât şi la unele spitale de specialitate, după cum urmează:- zona "curată" din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare: cu compartimente adresate numai pacienţilor spitalizaţi, cu cerinţe severe privind igiena şi asepsia, recomandabil a fi amplasate departe de circulaţia principală a spitalului, include: a) blocul operator, serviciul ATI, blocul de naşteri, sterilizarea centralizată; b) secţiile medicale cu paturi;- zona "murdară" (sau cu subzone "murdare") din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare: este încadrată astfel întrucât constituie zona de interfaţă a spitalului în relaţia cu serviciile tehnice şi de prestaţii ale localităţii, cu unităţile furnizoare de materiale şi produse, cu diverse reţele edilitare. Această zonă cuprinde compartimente strict separate de zonele cu cerinţe de asepsie, închise accesului pacienţilor şi altor categorii de personal în afara celui propriu, amplasate uzual la demisolul (parterul) clădirilor spitaliceşti, precum şi în construcţii anexe izolate, şi include următoarele: a) unele servicii tehnico-medicale (prosectură, farmacie); b) zona gospodărească; c) servicii tehnice;- zona "neutră" din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare: este încadrată astfel întrucât reprezintă interfaţa spitalului, pe componenta medicală, în relaţia cu pacienţii, aparţinătorii şi vizitatorii şi are deschidere directă spre căile de circulaţie auto şi pietonale din zona publică a incintei spitaliceşti. Compartimentele încadrate în această zonă se recomandă a fi amplasate la parter sau mezanin şi includ: a) serviciul de urgenţă; b) secţia de spitalizare de o zi; c) ambulatoriul spitalului; d) serviciul de primire - internări şi externări;- zona "intermediară" din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare: compartimentele grupate în această zonă ocupă poziţii intermediare în ierarhia bazată pe condiţii igienico-sanitare, cu precizarea că zona laboratoarelor şi zona administraţiei sunt segregate accesului pacienţilor sau aparţinătorilor, cu excepţia spaţiilor de relaţii (punctul de recoltare şi, respectiv, secretariatul), şi se vor amplasa periferic faţă de zonele de circulaţie principale ale acestor utilizatori. Zona neutră include următoarele compartimente şi servicii: a) laboratoarele; b) serviciul centralizat şi unităţile de explorări funcţionale; c) serviciul centralizat şi unităţile de roentgendiagnostic; d) administraţia şi serviciile anexe pentru personal.-------