HOTĂRÂRE nr. 1.297 din 20 septembrie 2006privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se declară de utilitate publică lucrarea de interes naţional "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti".  +  Articolul 2Expropriatorul este statul român, prin Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişare la sediul Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, judeţul Hunedoara, şi la sediul Consiliului Local al Oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascălu,secretar de statMinistrul delegat pentru lucrăripublice şi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereşp. Ministrul administraţieişi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 20 septembrie 2006.Nr. 1.297.-----------