ORDIN nr. 2.371/C din 22 decembrie 1997 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor(actualizat până la data de 1 aprilie 2004*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 23 februarie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 627/C din 4 martie 2004.Ministru de stat, ministrul justiţiei,având în vedere dispozitiile art. 65 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 privind intocmirea Regulamentului de organizare şi functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor,în conformitate cu dispozitiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi functionarea Ministerului Justiţiei,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Directia pentru publicitate imobiliara şi mobiliara şi notari publici va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaREGULAMENT 22/12/1997