HOTĂRÂRE nr. 139 din 25 februarie 1991privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei ca societăţi comerciale pe acţiuni
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 21 martie 1991  În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Se infiinteaza societăţile comerciale pe acţiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Societăţile comerciale pe acţiuni înfiinţate potrivit prezentei hotărîri se vor organiza şi vor functiona în conformitate cu statutul prevăzut în anexele nr. 2.1*) - 2.26*)------------ Notă *) Anexele nr. 2.1 - 2.26 se comunică unităţilor interesate. Statutul cadru al societatilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Societăţile comerciale nou înfiinţate îşi vor definitivă capitalul social pe baza reevaluarii patrimoniului, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 4Pe data infiintarii societatilor comerciale pe acţiuni, intreprinderile prevăzute în anexa nr. 1 îşi inceteaza activitatea.Activul şi pasivul unităţilor de stat care îşi inceteaza activitatea se preiau de către societăţile comerciale înfiinţate.Personalul care trece la societăţile comerciale se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiaza, timp de 3 luni, de diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi sporul de vechime, după caz, dacă este incadrat în functii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 5Anexele 1 şi nr. 2.1 - 2.26 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTA societatilor comerciale care se infiinteaza în baza Legii nr. 15/1990
    Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeForma juridicăSediul ───────────── localitatea judeţulPrincipalul obiect de activitateCapitalul social iniţial ────────────── Structura*) conform bilanţului la 30.06.1990 (mil. lei)Denumirea unităţilor care îşi încetează activitatea
    0123456
    1."Scom" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBlejoi, str. Fabricii nr. 4, judeţul PrahovaConstruirea şi repararea cuptoarelor industriale; lucrări de construcţii-montaj şi instalaţii, în ţară şi străinătate64.3 ────────────── 48.8+65.2Antrepriza de construcţii, reparaţii cuptoare şi transport Blejoi
    2."Stitrans" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBlejoi, str. Fabricii nr. 4, judeţul PrahovaEfectuarea de transporturi auto în ţară şi străinătate şi repararea de mijloace de transport12.655 ────────────── 11.597+4.596Antrepriza de construcţii, reparaţii cuptoare şi transport Blejoi
    3."ICME" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, şos. Gării Căţelu nr. 4Proiectarea, fabricarea, prestări de servicii, reparaţii şi confecţii în domeniile: conducte, cabluri şi conductoare electrice, materiale electroizolante şi de protecţie, condensatoare de forţă; fabricarea de SDV-uri şi utilaje în domeniu; activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare şi imobiliare; activităţi de import-export2131.5 ────────────── 1481.4+520.3Întreprinderea de cabluri şi materiale electroizolante Bucureşti
    4."Mebis" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBistriţa, str. Industriei nr. 4, judeţul Bistriţa- NăsăudProducerea de elemente hidropneumatice, motoare pneumatice, antrenoare unghiulare, scule şi cilindri pneumatici şi hidraulici, accesorii pentru maşini-unelte, motoare electrice; fabricaţia de utilaj tehnologic; activităţi de comerţ exterior716.2 ────────────── 218.1+593.1Întreprinderea mecanică Bistriţa
    5."IOR" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, aleea I.O.R. nr. 4, sector 3Proiectarea, fabricarea şi comercializarea de: microscoape, aparate şi obiective foto, aparate de proiecţie, aparate cu destinaţie militară, aparate optice meteorologice, aparate optoelectronice cu laser şi termoviziune, bunuri de larg consum şi diverse componente optice (optică liberă), piese de schimb; activităţi de: service în domeniu; comerţ exterior pentru produse din profil şi pentru terţi; transporturi şi expediţii internaţionale; prestări servicii în domeniul proiectării şi informaticii887 ────────────── 621.1+513.9Întreprinderea "Optica română" Bucureşti
    6."Romlux" - S.A.Societate comercială pe acţiuniTîrgovişte, str. Cîmpulung nr. 121, judeţul DîmboviţaProducerea de lămpi cu vapori de mercur şi sodiu de joasă şi înaltă presiune, lămpi electrice cu incandescenţă, lămpi proiecţie cu halogen, balasturi, startere, lămpi cu descărcare de semnalizare, corpuri de iluminat, execuţia de SDV-uri; activităţi de cercetare, proiectare, informatică, prestări de servicii; activităţi de import-export603.4 ────────────── 510.6+226.4Întreprinderea "Romlux" Tîrgovişte
    7."Sarex" - S.A.Societate comercială pe acţiuniRădăuţi, str. Gh. Doja nr. 5, judeţul SuceavaProducerea şi comercializarea de: subansamble şi piese de schimb pentru maşini agricole, maşini-unelte, scule de danturat, cuţite de strung, tarozi, filiere, scule pentru prelucrarea lemnului, scule rotopercutante de minerit, execuţia de confecţii metalice şi mobilier comercial, execuţia de mobilier la cerere, producerea de bunuri de larg consum, activităţi de import export şi comercializare534.6 ────────────── 226.6+297.6Întreprinderea de scule, subansamble şi accesorii Rădăuţi
    8."Contactoare" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBuzău, str. Mesteacănului nr. 10, judeţul BuzăuProducerea şi comercializarea aparatajului electric de joasă tensiune, transformatoare monofazate, aparataj electric, produse ale industriei electrotehnice, ştanţe, matriţe şi produse de mecanică fină, automate de stins incendii; execuţia de produse ale industriei electronice; activităţi de proiectare constructivă şi tehnologică; producerea de bunuri de larg consum; asistenţă tehnică şi prestări de servicii, activitatea de informatică; activităţi de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională469.8 ────────────── 367.6+266.5Întreprinderea de contactoare Buzău
    9."Rofep" - S.A.Societate comercială pe acţiuniUrziceni, DN 2, km 57,5, judeţul IalomiţaFabricaţia şi comercializarea de: ferite, elemente de circuit magnetic, perii colectoare pentru motoare electrice, produse carbonice, bunuri de larg consum, utilaje şi S.D.V.-uri, cercetare-proiectare utilaje şi S.D.V.-uri pentru domeniul său de activitate; activităţi de import-export322.6 ────────────── 79.1+353.9Întreprinderea de ferite Urziceni
    10."Elmet" - S.A.Societate comercială pe acţiuniCluj-Napoca, str. Fabricii nr. 118, judeţul ClujProducerea şi comercializarea de bunuri de larg consum, produse de mecanică fină şi optică, aparataj electric de joasă tensiune, maşini de prelucrat lemn, confecţii metalice la cerere, activităţi de cercetare-proiectare în domeniu, activităţi de import-export208.1 ────────────── 140.8+133.9Întreprinderea "Electrometalul" Cluj
    11."Sevam" - S.A.Societate comercială pe acţiuniDrobeta Turnu- Severin, str. Timişoarei nr. 177, judeţul MehedinţiProducerea şi comercializarea de aparate de măsură şi control mase, executarea de lucrări în domeniul construcţiilor metalice, prestări de servicii în domeniul aparatelor de măsură şi control mase (puneri în funcţiune, reparaţii, întreţinere, intervenţii), activităţi de import-export în domeniu105.6 ────────────── 44.2+93.4Fabrica de aparate de măsură şi control Drobeta-Turnu Severin
    12."Icos" - S.A.Societate comercială pe acţiuniOcna Sibiului, str. Fabricii nr. 4, judeţul SibiuExecuţia de produse de uz casnic şi bunuri de larg consum, activităţi de proiectare, cercetare în domeniu, activităţi de import-export77.5 ────────────── 38.2+55.7Întreprinderea de cuţite Ocna Sibiului
    13."Someg" - S.A.Societate comercială pe acţiuniGherla, str. Hăşdăţii nr. 1, judeţul ClujProducerea şi comercializarea de: confecţii metalice, mobilier metalic, bunuri de larg consum, piese de schimb, unelte şi scule de mină, carcase antigrizutoase, mese pentru maşini de cusut industriale, activităţi de export-import58.3 ────────────── 46+42.7Întreprinderea "Someşul" Gherla
    14."Promex" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBrăila, str. Industriei nr. 17, judeţul BrăilaProiectarea, producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate a utilajelor pentru construcţii şi lucrări de drumuri, produselor de mecanică fină şi optică, utilajelor tehnologice complexe pentru industriile: metalurgică şi a materialelor de construcţii şi refractare, pieselor de schimb, osiilor montate pentru vagoane, reductoarelor de turaţie, pieselor turnate şi forjate, maşinilor-unelte specializate, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică4219.4 ────────────── 2832.8+1579.7Întreprinderea de utilaj greu "Progresul" Brăila
    15."Nicolina" - S.A.Societate comercială pe acţiuniIaşi, str. 13 Decembrie nr. 54, judeţul IaşiProiectarea, producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate a utilajelor terasiere, de construcţii, de reparare şi întreţinere a drumurilor; de preparare şi punere în operă a betoanelor de ciment şi a mixturilor asfaltice, de compactare, de încărcare, de transport mecanic şi pneumatic, a aparatelor de cale, a pieselor de schimb, a pieselor turnate, forjate, prelucrate mecanic, a sculelor şi verificatoarelor, inclusiv asistenţă tehnică1646.7 ────────────── 1088.1+476.4Întreprinderea mecanică "Nicolina" Iaşi
    16."Rom- radiatoare" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBraşov, şos. Cristianului nr. 1-3, judeţul BraşovProiectarea, producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate a radiatoarelor de răcire pentru motoare termice, instalaţiilor de climatizare, filtrelor de aer, rezervoarelor de compensare, utilajelor specifice, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică392.5 ────────────── 256.5+168.3Întreprinderea de radiatoare Braşov
    17."Automatica" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, şos. Floreasca nr. 159, sector 1Proiectarea, fabricarea şi comercializarea de: aparate şi echipamente de distribuţie de energie electrică, mijloace de automatizare electrotehnice şi electronice, produse electronice, diverse piese obţinute prin prelucrări mecanice, plastice şi chimice; producerea de bunuri de larg consum, linii tehnologice, S.D.V.-uri, aparatură medicală; prestări de service în domeniu; efectuarea de operaţiuni de export-import şi cooperare economică internaţională; activităţi de transporturi şi expediţii internaţionale; asistenţă tehnică de specialitate privind retehnologizarea, activităţi de pregătire a cadrelor în domeniul managerial458.3 ────────────── 706.1+206Întreprinderea "Automatica" Bucureşti
    18."Elprof" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, str. Baicului nr. 82, sector 2Fabricarea şi livrarea de echipamente de electronică industrială, echipamente electronice medicale, echipamente noi pentru automobile, echipamente de radiocomunicaţii, echipamente de radiolocaţie, bunuri de larg consum profesionale; activităţi de: cercetare, proiectare, marketing, prognozare şi strategie în domeniu, cooperare; prestări de servicii de specialitate, studii tehnice manageriale, comerciale, economice, financiare şi de sistem; activităţi de informatică, import-export; desfacere produse şi prin reţeaua de magazine proprii263 ────────────── 387.1+102.1Întreprinderea electronică industrială Bucureşti
    19."Elcomp" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, str. Baicului nr. 82, sector 2Fabricarea şi livrarea de componente şi subansamble pentru domeniile audio şi video, BLC-uri profesionale; activităţi de cercetare şi proiectare, marketing şi strategie în domeniu; prestări de servicii de specialitate, studii tehnice manageriale, comerciale, economice, financiare şi de sistem la cerere; activităţi de import-export129.3 ────────────── 73.3+87.9Întreprinderea electronică industrială Bucureşti
    20."Promec" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, str. Baicului nr. 82, sector 2Fabricarea şi livrarea de repere, subansamble şi ansamble mecanice, mecano-chimice şi electrice, execuţie de S.D.V.-uri şi echipamente tehnologice nestandardizate; activităţi de întreţinere, reparaţii şi modernizări utilaje şi instalaţii; activităţi de cercetare-proiectare, marketing, prognoza şi strategia în domeniu, cooperare, studii tehnice, manageriale, comerciale, economice, financiare şi de sistem; activităţi de service în domeniu; activităţi de import-export173.3 ────────────── 74.6+131Întreprinderea electronică industrială Bucureşti
    21."Fast" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, str. Fabricii nr. 47, sector 6Producerea şi comercializarea de aparate şi instalaţii pentru: încercări uzinale şi de cercetare, controlul parametrilor de calitate a apei şi aerului, aplicaţii industriale şi medicale cu laseri, cercetări de producţie în domeniul biotehnologiei, determinarea parametrilor fizico-chimici ai materialelor, defectoscopie nedistructivă cu ultrasunete, măsurători fizico-chimice de laborator; comercializarea produselor ce fac obiectul de activitate la export şi la intern, inclusiv desfacere cu amănuntul către populaţie; executarea de lucrări de punere în funcţiune, reparare şi întreţinere a produselor din profil; cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul aparaturii analitice pentru controlul mediului, medicină, agricultură şi analize fizico-chimice în alte domenii; servicii pentru aparatură şi analize şi expertize în domeniu; stabilirea de relaţii cu parteneri străini în cercetare şi construcţie de aparate231.8 ────────────── 196.7+110.2Întreprinderea de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti
    22."Didactica" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, str. Fabricii nr. 46, sector 6Cercetarea, proiectarea, producerea şi comercializarea la export şi intern, inclusiv desfacere cu amănuntul de material didactic şi aparatură de laborator37 ────────────── 9.1+45Întreprinderea de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti
    23."Cast" - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, str. Fabricii nr. 46 A, sector 6Cercetarea, proiectarea, producerea şi comercializarea la intern şi export de aparate analitice pentru controlul poluării, aparatură cu laseri, aparatură biomedicală, aparatură pentru testarea materialelor şi control nedistructiv, prototipuri şi unicate, încercări şi verificări pentru atestarea şi omologarea produselor, asistenţă tehnică, puneri în funcţiune şi service, consulting, comercializarea proiectelor, licenţelor şi serviciilor la intern şi export11.7 ────────────── 21.6+8Întreprinderea de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti
    24."Georom- services" - S.A.Societate comercială pe acţiuniPloieşti, str. Traian nr. 28, judeţul PrahovaCercetarea, proiectarea, producerea şi comercializarea la intern şi export de aparate şi echipamente pentru prospecţiuni geologice şi geofizice în industria petrolieră şi minieră, prestări de servicii cu aparatură şi echipamente specifice în domeniu, reparaţii, confecţii piese de schimb şi subansamble specifice8.6 ────────────── 10.5+15.2Întreprinderea de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti
    25."Elia" - S.A.Societate comercială pe acţiuniGalaţi, str. Prutului nr. 3, judeţul GalaţiCercetarea, proiectarea, producerea şi comercializarea la intern şi export de echipamente şi aparate pentru laborator şi industrie în domeniile siderurgic, industrie alimentară, construcţii navale, construcţii industriale şi agricultură, construcţii civile, învăţămînt, puneri în funcţiune, asistenţă tehnică şi service8.3 ────────────── 8.2+12.1Întreprinderea de aparate şi utilaje pentru cercetare Bucureşti
    26."Indor" - S.A.Societate comercială pe acţiuniDorohoi, str. Col. Vasiliu nr. 72, judeţul BotoşaniProducerea şi comercializarea de încălţăminte din piele şi înlocuitori31.7 ────────────── 53.7+0O parte din activitatea sectorului de investiţii din fostul trust "Rompeli" Bucureşti
      *) Mijloace fixe + mijloace circulante
   +  Anexa 2 Statut al Societatii comerciale"............................." - S.A.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridica, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea societatiiDenumirea societatii este Societatea comerciala "...................." - S.A.În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile şi alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social şi numărul de înregistrare.  +  Articolul 2Forma juridica a societatiiSocietatea comerciala ".............................................." - S.A. este persoana juridica română, avînd forma juridica de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societatiiSediul societatii este în România, localitatea ........................., strada .......................... nr. .......... Sediul societatii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunarii generale a acţionarilor, potrivit legii.Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate şi în alte localităţi din tara şi strainatate.  +  Articolul 4Durata societatiiDurata societatii este nelimitata.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate al societatii  +  Articolul 5Scopul societatiiScopul societatii este producerea şi comercializarea produselor care fac obiectul de activitate al societatii comerciale.  +  Articolul 6Obiectul de activitateObiectul de activitate al societatii este: ................................... .....................................................................  +  Capitolul III Capitalul social, actiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social initial este fixat la suma de ............. mil. lei, impartiti în .................... acţiuni nominative în valoare nominala de 5.000 lei fiecare, în intregime subscrise de acţionar.Capitalul social initial impartit în acţiuni nominative de 5.000 lei fiecare este în intregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic, şi varsat în intregime la data constituirii societatii.Capitalul social initial este detinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terte persoane fizice sau juridice, române sau straine, în condiţiile legii.  +  Articolul 8ActiunileActiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Actiunile vor purta timbrul sec al societatii şi semnatura a doi administratori.Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul societatii.  +  Articolul 9Reducerea sau marirea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotărîrii adunarii generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuniFiecare actiune subscrisa şi varsata de actionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi oblibaţiile legate de acţiuni urmeaza actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Oblibaţiile societatii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretentii asupra părţii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate în condiţiile prezentului statut.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilorActiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.Cesiunea parţială sau totala a acţiunilor între actionari sau terti se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie şi sa faca public faptul prin presa, în cel puţin 2 ziare de larga circulatie din localitatea în care se afla sediul societatii. După 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economica şi comerciala.Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au urmatoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatorica a societatii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de productie; b) aleg membrii consiliului de administratie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca; c) aleg directorul general, îl descarca de activitate şi îl revoca; directorul general este şi preşedintele consiliului de administratie; d) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, directorului general, a membrilor comitetului de direcţie şi ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii; e) stabilesc bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exercitiul următor; f) examineaza, aproba sau modifica bilantul şi contul de beneficii şi pierderi după analizarea raportului consiliului de administratie şi al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiului; g) hotarasc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele şi nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate; h) hotarasc cu privire la înfiinţarea şi desfiintarea de sucursale, filiale şi agentii; i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţionarilor; j) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societatii; k) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societatii; l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul şi perspectivele societatii cu referire la profit şi dividende, pozitia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii; m) hotarasc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administratie, directorului general şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii; n) hotarasc în orice alte probleme privind societatea.Hotărîrile în problemele prevăzute la lit. i), j) şi k) vor putea fi aduse la indeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societatii, în perioada în care statul este acţionar unic.Atribuţiile adunarilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferentiaza potrivit legii.  +  Articolul 14Convocarea adunarii generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoaca de preşedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la închiderea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul în curs.Adunările generale extraordinare se convoaca la cererea acţionarilor reprezentind cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societatii.Adunarea generală va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilita.Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea în care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.Convocarea va cuprinde locul şi data tinerii adunarii, precum şi ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se intruneste la sediul societatii sau în alt loc din aceeasi localitate.  +  Articolul 15Organizarea adunarii generale a acţionarilorAdunarea generală ordinara este constituita valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentati deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală extraordinara este constituita valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentati deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.Preşedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale, un secretar care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa intocmeasca procesul-verbal al sedintei.Procesul-verbal al sedintei se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta şi de secretarul care l-a întocmit.La sedintele ordinare şi extraordinare ale adunarii generale ale acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societatii, pot fi invitati şi reprezentantii salariatilor.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărîrile adunarilor se iau prin vot deschis.Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de mîini.La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenţi sau reprezentati, ce deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la raspunderea administratorilor. Hotărîrile adunarii generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.  +  Articolul 17În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunarii generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii.Consiliul imputernicitilor statului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea şi functionarea acestuia.Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept, la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a acţionarilor.  +  Capitolul V Consiliul de administratie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea pe acţiuni este administrata de către consiliul de administratie compus din 13 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul şi specificul activităţii societatii comerciale.Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.Cînd se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acţionarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de acelasi acţionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pînă la expirarea mandatului predecesorului sau.Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliul de administratie, comisiei de cenzori şi director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi pentru alte infractiuni prevăzute de lege referitor la societăţile comerciale.Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.Consiliul de administratie este condus de un presedinte.Componenta consiliului de administratie şi desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acţionarilor.La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii săi 1-3 vicepresedinti.Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Preşedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administratie şi deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acesta se consemneaza în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta şi de secretar.Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele imputerniciri de probleme limitate şi poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.În relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de către preşedintele consiliului de administratie pe baza şi în limitele imputernicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel care reprezinta societatea semneaza actele care o angajează faţă de terti.Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Preşedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.Preşedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul general şi adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli în administrarea societatii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocati prin hotărîrea adunarii generale a acţionarilor.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administratieConsiliul de administratie are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) angajează şi concediaza personalul şi stabileste drepturile şi oblibaţiile acestuia; b) stabileste indatoririle şi responsabilitatile personalului societatii pe compartimente; c) aproba operaţiunile de încasări şi plati potrivit competentelor acordate; d) aproba operaţiunile de cumparare şi vinzare de bunuri potrivit competentelor acordate; e) aproba incheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); f) stabileste tactica şi strategia de marketing; g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate; h) supune anual adunarii generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul şi contul de beneficii şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societatii pe anul în curs; i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul VI  +  Articolul 20Comitetul de direcţieConsiliul de administratie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, compus din membrii aleşi din consiliul de administratie, fixindu-le în acelasi timp şi salariile, potrivit legii.La societăţile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atributia prevăzută la alineatul de mai sus se executa cu acordul ministerului de resort.Preşedintele indeplineste şi functia de director general sau director, în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societatii, şi aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, în limitele activităţii societatii.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor săi.Comitetul de direcţie este obligat să prezinte, la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.În comitetul de direcţie votul nu poate fi dat prin delegatie.  +  Capitolul VII Gestiunea societatii  +  Articolul 21Comisia de cenzoriGestiunea societatii este controlata de actionari şi de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie să fie asociaţi, cu excepţia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acţionarilor.În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanti ai Ministerului Finanţelor.Adunarea generală alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.Comisia de cenzori are urmatoarele atribuţii principale: a) în cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate; b) la incheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului şi a contului de beneficii şi pierderi, prezentind adunarii generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea societatii controlează operaţiunile de lichidare; d) prezinta adunarii generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului societatii.Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinara a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situaţii, privind incalcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile şi modul de functionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi oblibaţiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanti se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realesi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.Sînt incompatibile cu calitatea de cenzori, persoanele care intra sub incidenţa art. 18 alin. 4, precum şi cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte functii decit aceea de cenzori, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societate.  +  Capitolul VIII Activitatea societatii  +  Articolul 22Exercitiul economico-financiarExercitiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie şi se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu începe la data constituirii societatii.  +  Articolul 23Personalul societatiiPersonalul de conducere al societatii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. În perioada cit statul este acţionar unic, personalul de conducere şi cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.Restul personalului este angajat de către consiliul de administratie sau de către directorul general al societatii comerciale.Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor în functie de studii şi munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.Pînă la aprobarea legislaţiei în domeniu, salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.Drepturile şi oblibaţiile personalului societatii sînt stabilite de către consiliul de administratie sau de către directorul general al societatii comerciale.  +  Articolul 24Amortizarea fondurilor fixeConsiliul de administratie stabileste, în condiţiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.  +  Articolul 25Evidenta contabila şi bilantul contabilSocietatea va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilantul şi contul de beneficii şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilantul şi contul de beneficii şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.  +  Articolul 26Calculul şi repartizarea beneficiilorBeneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste în condiţiile legii.Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetării şi dezvoltării de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum şi pentru alte destinatii stabilite de adunarea generală a acţionarilor.Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva, care va fi de cel puţin 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum şi alte cote prevăzute în reglementarile în vigoare.Din beneficiul prevăzut în bilant se scade impozitul legal, rezultind beneficiul cuvenit acţionarilor, care se repartizeaza între acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum şi pentru alte nevoi ale societatii.Plata beneficiului cuvenit actionarior se face de societate, în condiţiile legii, în cel mult două luni de la aprobarea bilantului de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotari în consecinţa.Suportarea pierderilor de către actionari se va face proportional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.  +  Articolul 27Registrele societatiiSocietatea tine registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul IX Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 28Modificarea formei juridiceSocietatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunarii generale a acţionarilor.În perioada în care statul este unic acţionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea organului care a înfiinţat-o.Noua societate va îndeplini formalitatile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societatilor.  +  Articolul 29Dizolvarea societatiiUrmatoarele situaţii duc la dizolvarea societatii:- imposibilitatea realizării obiectului social;- hotărîrea adunarii generale;- faliment;- pierderea unei jumatati din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;- numărul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;- la cererea oricărui acţionar, dacă imprejurarile de forta majoră şi consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;- în orice alte situaţii, pe baza hotărîrii adunarii generale a acţionarilor, luata în unanimitate.Dizolvarea societatii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.  +  Articolul 30Lichidarea societatiiÎn caz de dizolvare societatea va fi lichidata.Lichidarea societatii şi repartitia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 31LitigiiLitigiile societatii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătorești din România.Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi solutionate şi prin arbitraj potrivit legii.  +  Capitolul X Dispozitii finale  +  Articolul 32Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societăţile comerciale.  +  Articolul 33Consiliul imputernicitilor statului va executa atribuţiile adunarii generale a acţionarilor, pe perioada cit societatea comerciala are capital integral de stat. Consiliul imputernicitilor statului se organizeaza şi funcţionează în conformitate cu prevederile cu privire la organizarea şi functionarea acestuia.---------