HOTĂRÂRE nr. 2.415 din 21 decembrie 2004 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004(actualizata până la data de 18 aprilie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 18 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 aprilie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 458 din 5 aprilie 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 28 din Legea datoriei publice nr. 313/2004,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 313/2004, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 2.415.  +  AnexăNORMA 21/12/2004