ORDIN nr. 1.397 din 22 octombrie 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free(actualizat până la data de 14 iunie 2004*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 25 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 14 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 869 din 8 iunie 2004.În baza prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia Generală a Vamilor, unităţile sale subordonate, precum şi Direcţia generală de politica şi legislaţie fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 22 octombrie 2002.Nr. 1.397.  +  AnexăNORMA 22/10/2002