HOTĂRÂRE nr. 92 din 15 februarie 1996 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare(actualizată până la data de 20 decembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 februarie 1996. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 20 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 479 din 12 august 1998; HOTĂRÂREA nr. 2.185 din 30 noiembrie 2004.În temeiul art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat, ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Dorel Mustatea,secretar de statp. Ministrul comerţului,Ion Pargaru,secretar de statp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Emil Iota Ghizari  +  AnexăNORMA 15/02/1996