PROGRAMELE, SUBPROGRAMELE ŞI INTERVENTIILE DE SĂNĂTATE din 6 februarie 2006finantate din bugetul de stat, gestionate de Ministerul Sănătăţii, obiectivele şi activităţile aferente, indicatorii fizici, de eficienta şi de rezultate*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 bis din 23 februarie 2006  Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 86 din 6 februarie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 23 februarie 2006.  +  II/1. PROGRAM COMUNITAR DE SĂNĂTATE PUBLICACoordonarea programului:Ministerul Sănătăţii Directia de Sănătate PublicăCoordonarea tehnica:Institutul de Sănătate Publică Bucureşti pentru subprogramele 1.2 şi 1.3, în colaborare cu Institutul Clinic de Boli Infectioase «Prof. dr. Matei Bals» (1.2) şi Institutul de Pneumoftiziologie «Prof. dr. Marius Nasta» (1.3).Institutul de Sănătate Publică Bucureşti pentru subprogramul 1.1 şi 1.4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti pentru subprogramul 1.5.Institutul Naţional de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti (subprogramul 1.6).
  INDICATORI 2006
  Indicatori fizici
  Numar doze de vaccin achiziţionate 9.500.000
  Numar de acţiuni de supraveghere şi control a bolilor transmisibile 800
  Numar acţiuni specifice de evaluare şi control a factorilor de risc pentru starea de sănătate a populatiei (inclusiv studii) 1.250
  Numar donari 450.000
  Numar de campanii de informare, educare şi alte acţiuni specifice de promovare a sănătăţii 400
  Indicatori de eficienta
  Cost mediu/doza vaccin - RON 3,80
  Cost mediu/actiune specifică de monitorizare şi evaluare a efectelor factorilor de risc pentru starea de sănătate a populatiei - RON 4.800,00
  Cost mediu/campanie informare, educare, comunicare - RON 7.100,00
  Cost mediu/actiune de supraveghere şi control a bolilor transmisibile RON 13.457,00
  Cost mediu/unitate sange total - RON 135,00
  Indicatori de rezultate
  Acoperirea vaccinala (%) 96
  Scaderea morbiditatii specifice prin boli transmisibile în populatia generală (%) 1
  Cresterea numarului de donari de sange (%) 3
  Reducerea factorilor de risc pentru sănătate (%) 1
  Natura cheltuielilor prevăzute în program:● Pentru unitatile finantate integral din venituri proprii (institute, spitale, sanatorii)Cheltuieli de personal aferente personalului incadrat cu contract individual de muncă pe durata determinata sau cu timp parţial de muncă, potrivit legii, pentru activităţile prevăzute în prezentul ordinBunuri şi servicii necesare realizării subprogramuluiCheltuieli de capital, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pe baza justificarii necesităţii acestora pentru realizarea subprogramului, anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei respective● Pentru unitatile finantate integral de la bugetul de stat (ISP, DSP, CMP)Cheltuieli pentru bunuri şi servicii necesare realizării subprogramului  +  SUBPROGRAM 1.1SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE  +  Obiectivul 1Realizarea imunizarilor conform calendarului naţional de vaccinareActivităţi:1. Achizitionarea vaccinurilor şi a materialelor sanitare necesare administrarii acestora;2. Distributia vaccinurilor la nivel local;3. Realizarea imunizarilor conform calendarului de vaccinari;4. Identificarea comunitatilor cu acces dificil la serviciile de sănătate şi organizarea de campanii suplimentare de vaccinare pentru acestea;5. Realizarea de studii de prevalenta/imunogenitate/eficienta vaccinata;6. Supravegherea reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI);7. Realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii vaccinale;8. Administrarea vaccinurilor în condiţii de siguranţă maxima;9. Realizarea Registrului unic de vaccinari şi a Carnetului de vaccinari;10. Distribuirea carnetelor de vaccinare şi informarea cadrelor medicale şi a mamelor cu privire la modul de utilizare al acestora;11. Instruirea personalului medical şi a mediatorilor sanitari cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinarilor;12. Analiza lantului de frig de la nivelul direcţiilor de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti precum şi la nivelul cabinetelor medicilor de Familie.Activităţi desfăşurate de Institutul de Sănătate Publică Bucureşti1. Monitorizarea şi evaluarea la nivel naţional a derularii subprogramului utilizand indicatorii de evaluare din metodologie;2. Coordonarea tehnica şi metodologica a subprogramului;3. Fundamentarea stiintifica în colaborare cu Comisia de Epidemiologie a Ministerului Sănătăţii, a introducerii de noi vaccinuri prin derularea de studii;4. Raportarea către Ministerul Sănătăţii a indicatorilor lunari, trimestriali şi anuali;5. Efectuarea de propuneri de imbunatatire a desfăşurării programului.Indicatori de evaluare:Indicatori de rezultate - anualAcoperirea vaccinala la nivelul diferitelor categorii de populatie, la nivel naţional (%) - 96Indicatori fizici - trimestrial- Numar doze de vaccin achiziţionate centralizat - 9,5 milioane doze/an- Numar activităţi desfăşurate - 425/anIndicatori de eficienta - trimestrial- Cost mediu/doza vaccin achizitionat centralizat - 3,8 RON- Cost mediu/activitate - 200 RONCalendarul de vaccinare în anul 2006*)----------- Notă *) toate vaccinurile şi materialele sanitare utilizate în calendar se achizitioneaza centralizat.
  Vârsta recomandata Vaccin Comentarii
  Primele 24 de ore 4 - 7 zile Hep B BCG În maternitate
  2 luni DTP - Hep B, VPO Simultan
  4 luni DTP, VPO Simultan
  6 luni DTP - Hep B, VPO Simultan
  12 luni DTP, VPO Simultan
  12 - 15 luni RRO
  30 - 35 luni DTP
  7 ani (în cls. a I-a) DT, RRO Campanii scolare
  9 ani (în cls. a IlI-a) VPO Campanii scolare
  14 ani (în cls. a VIII-a) DT, Rub**) Campanii scolare
  18 ani (în cls. a XII-a) Hep B Campanii scolare
  Studenti anul I, respectiv elevi anul I de la Facultatile de Medicina şi Stomatologie, respectiv scoli sanitare postliceale Hep B Campanii scolare
  ---------
      **) numai fetele.
      DTP - Vaccin diftero-tetano-pertussis
      DT - Vaccin diftero-tetanic pediatric (se utilizeaza până la
                  vârsta de 14 ani)
      VPO - Vaccin polio oral (pentru copii institutionalizati şi copii
                  care au contraindicatii pentru VPO se va utiliza VPI = Vaccin
                  polio inactivat sau combinat DTP-VPI)
      VPI - Vaccin polio inactivat
      Hep B - Vaccin hepatitic B
      DTP-Hep B - Vaccin diftero-tetano-pertussis-hepatita B
      RRO - Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
      BCG - Vaccin de tip Calmette Guerrin
      Rub - vaccin rubeolic
  Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza seringi de unica folosinţă.
   +  Obiectiv 2Supravegherea principalelor boli infectioase în vederea identificarii şi diagnosticarii precoce a pericolului aparitiei epidemiilor şi instituirea masurilor adecvate de controlActivităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judetene:1. Supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementarile legale în vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice la ISP regional şi ISPB);2. Vaccinarea grupelor la risc de imbolnavire/de transmitere a unor boli transmisibile (vaccinare antigripala, antirubeolica în vederea prevenirii transmiterii nozocomiale a infectiei rubeolice de la nou-nascutul cu sindrom rubeolic congenital, antitifoidica, antidizenterica, antihepatitica A/B, antirujeolica, etc.);3. Vaccinarea diftero-tetanica a gravidelor conform reglementarilor în vigoare;4. Efectuarea dozei de rapel diftero-tetanica la intervale de 10 ani începând cu vârsta de 24 de ani, functie de resursele financiare existente;5. Supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locala sub coordonarea institutului de sănătate publică regional, inclusiv imunizari în situaţii epidemiologice deosebite;6. Instituirea şi aplicarea masurilor de prevenire şi control al focarului de boala transmisibila (depistarea, tratamentul profilactic şi/sau vaccinarea contactilor, raportare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare, ancheta epidemiologica etc.), în colaborare cu reteaua de asistenţa primara;7. Asigurarea activităţii epidemiologice în situaţii de urgenta provocate de calamitati naturale (inundaţii, cutremure, etc.) de către Directia de Sănătate Publică judeteana, în colaborare cu reteaua de asistenţa medicală primara şi de specialitate şi cu administratia publică locala, conform practicilor epidemiologice curente;8. Instituirea şi aplicarea masurilor de control al focarului de infectie nosocomiala după anuntarea acestuia de către unitatea în care evolueaza;9. Organizarea unor sesiuni de instruire a personalului din serviciile de prevenire şi control al infectiilor nosocomiale din unitatile sanitare;10. Acţiuni speciale de depistare activa şi prevenire a bolilor transmisibile în comunitati la risc;11. Organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi a mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile;12. Asigurarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectantelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare pentru interventie în caz de focar/epidemie de boala transmisibila, sau situaţii de risc epidemiologic datorat calamitatilor naturale (inundaţii, cutremure, etc.), prin constituirea la nivelul direcţiilor de sănătate publică a rezervei antiepidemice;13. Controlul intern şi extern de calitate pentru laboratoarele din unitatile de sănătate publică;14. Participa la supravegherea rezistentei la antibiotice;15. Implementeaza sistemul de alerta precoce şi răspuns rapid.NOTĂ:Diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile se asigura din fondurile alocate subprogramului în măsura în care acestea sunt identificate ca prioritati de sănătate publică, iar resursele financiare o permit.Toate vaccinurile şi materialele sanitare necesare activităţilor derulate în cadrul obiectivului 2 se achizitioneaza la nivel local, cu excepţia vaccinului gripal şi a celui rubeolic destinat prevenirii transmiterii nosocomiale a infectiei rubeolice de la nou-nascutul cu sindrom rubeolic congenital.Activităţi derulate la nivelul institutelor de sănătate publică regionale:1. Indrumare metodologica a retelei de sănătate publică din judeţele arondate pentru masurile necesare a se derula la nivelul fiecarei unităţi sanitare conform competentei;2. Supravegherea bolilor transmisibile din teritoriul arondat (culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice la ISPB);3. Identificarea, interventia şi supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locala/regionala;4. Acordarea de asistenţa tehnica direcţiilor de sănătate publică judetene în instituirea şi aplicarea masurilor de prevenire şi control al focarului de boala transmisibila, inclusiv infectia nosocomiala;5. Efectuarea de către institutele de sănătate publică a unor studii epidemiologice în domeniul bolilor transmisibile, cu acordul Directiei de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii;6. Organizarea unor sesiuni de instruire a personalului din directiile de sănătate publică judetene pe probleme de supraveghere a bolilor transmisibile cu acordul Directiei de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii;7. Controlul intern şi extern de calitate pentru laboratoarele din unitatile de sănătate publică;8. Continuarea activităţilor de laborator în vederea acreditarii;9. Implementeaza sistemul de alerta precoce şi răspuns rapid.Activităţi desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino":1. Supravegherea microbiologica a bolilor transmisibile (viroze respiratorii, enterovirusuri, etc.);2. Supravegherea rezistentei la antibiotice;3. Participarea la solicitarea Directiei de sănătate publică din Ministerul Sănătăţii la investigarea focarelor/epidemiilor, inclusiv infectii nosocomiale;4. Asigurarea diagnosticului şi/sau confirmarii diagnosticului pentru bolile transmisibile la solicitarea institutelor de sănătate publică şi a direcţiilor de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti;Activităţi desfăşurate de ISPB:1. Monitorizează şi evalueaza la nivel naţional derularea subprogramului2. Asigura coordonarea metodologica a subprogramului;3. Dezvolta şi implementeaza metodologii noi de supraveghere în vederea eficientizarii sistemului naţional (ex. Estimarea indicatorilor de acoperire vaccinala < 1 an/< 2 ani);4. Raporteaza Directiei de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii cazurile de boli infectioase, masurile intreprinse şi propune acţiuni specifice, dacă situaţia o impune participand la realizarea acestora;5. Raporteaza Directiei de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii indicatorii trimestriali şi anuali şi face propuneri de imbunatatire a derularii programului, sesizand eventualele disfunctionalitati.Indicatori de evaluare a obiectivului şi termenul de raportareIndicatori de rezultat - anual- Scaderea cu 1% a numarului de cazuri de boli infectioase în populatia generală la 100.000 locuitori (cu excepţia cazurilor de TBC şi HIV/SIDA)Indicatori fizici - trimestrial- Numar activităţi de supraveghere şi control al bolilor transmisibile - 800/anIndicatori de eficienta - trimestrial- Cost mediu/activităţi de supraveghere - 13457 RON  +  Obiectiv 3Controlul infectiilor cu transmitere sexuala (ITS)Activităţi:1. Testarea serologica gratuita a gravidelor prin directiile de sănătate publică în vederea depistarii infectiei luetice.2. Consilierea gratuita a tuturor gravidelor care se prezinta la directiile de sănătate publică în vederea testarii serologice pentru sifilis.3. Asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare pentru tratamentul specific gratuit, prioritar, la gravidele cu serologii luetice reactive obtinute în cadrul activităţilor de testare intreprinse de către directiile de sănătate publică.4. Efectuarea investigatiei epidemiologice pentru cazurile raportate de sifilis congenital la nou-nascutul viu.5. Instituirea tratamentului specific corect al nou-nascutului viu cu sifilis congenital.6. Asigurarea diagnosticului serologic al infectiei luetice pentru persoanele care nu sunt asigurate.7. Asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare pentru administrarea tratamentului specific antiluetic corect la contactii de sifilis identificati.8. Asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare pentru administrarea tratamentului specific antiluetic corect persoanelor bolnave de sifilis care nu sunt asigurate.Indicatori de evaluare şi termenul de raportareIndicatori de rezultate - semestrial- Cresterea numarului de gravide testate serologic gratuit în cadrul direcţiilor de sănătate publică pentru sifilis;- Asigurarea diagnosticului serologic şi al tratamentului specific antiluetic la un procent de 80% din totalul persoanelor neasigurate bolnave de sifilis;Indicatori fizici - trimestrial- Numar gravide testate serologic gratuit pentru sifilis în laboratorul directiei de sănătate publică, din care cate cu serologie reactiva - 50.000- Numar gravide cu serologie reactiva care beneficiaza de tratament corect gratuit - 2.000- Numar cupluri (mama-nou nascut viu cu VDRL calitativ reactiv) testate VDRL cantitativ pentru depistarea sifilisului congenital al nou-nascutului viu 2.000- Numar cazuri de sifilis congenital al nou-nascutului viu raportate - 40- Numar cazuri de sifilis congenital al nou-nascutului viu raportate care beneficiaza de investigatie epidemiologica şi tratament specific corect - 40- Numar persoane diagnosticate cu infectie luetica şi neasigurate - 4.000- Numar persoane diagnosticate cu infectie luetica şi neasigurate care efectueaza tratament specific corect 3.500- Numar contacti de sifilis identificati care efectueaza tratament specific corect - 30.000Indicatori de eficienta - anual- Cost mediu/test depistare sifilis la gravida - 20 RON- Cost mediu tratament antiluetic al gravidei - 30 RON- Cost mediu/test VDRL cantitativ pentru depistare sifilis congenital - 25 RON- Cost mediu test serologic pentru diagnosticul infectiei luetice la persoana neasigurata - 25 RON- Cost mediu tratament antiluetic/persoana infectata neasigurata - 30 RON- Cost mediu tratament antiluetic/contact identificat - 15 RONActivităţi desfăşurate de ISPB1. Monitorizează şi evalueaza la nivel naţional derularea subprogramului;2. Asigura coordonarea metodologica a subprogramului;3. Raporteaza Directiei de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii indicatorii trimestriali şi anuali şi face propuneri de imbunatatire a derularii programului.  +  Obiectiv 4Supravegherea şi controlul infectiilor nosocomiale în unităţi sanitare santinelaProgramul de supraveghere a infectiilor nosocomiale se va continua în spitale judetene sau clinici universitare care au avut selectate sectii ce pot inregistra infectii nosocomiale (chirurgie, neonatologie şi sectii de terapie intensiva) şi se va extinde în sectii de obstetrica ginecologie, neurologie, urologie.Raportarea trimestriala, pe categorii de infectii şi sectii, a infectiilor nosocomiale se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare pentru toate unitatile sanitare cu paturi de la nivel naţional.Toate unitatile sanitare vor respecta şi implementa normele de supraveghere şi control a infectiilor nosocomiale, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 994/2004.Activităţi desfăşurate de unitatile sanitare selectate:1. Organizeaza sistemul de supraveghere la nivelul unităţii;2. Depisteaza cazurile de infectie nosocomiala conform definitiilor de caz din O.M.S. nr. 994/2004, pentru tipurile de infectii selectate;3. Recolteaza probele biologice pentru examenul bacteriologic, conform protocolului;4. Completeaza fisele de supraveghere/fisa cazului de infectie nosocomiala;5. Trimite fisele de supraveghere/fisa cazului de infectie nosocomiala, saptamanal la DSP;6. Realizează investigatiile de laborator şi trimite tulpinile izolate (numai pentru microorganismele specificate în metodologie) de la cazurile de infectie nosocomiala la ISP teritorial şi IC, prin intermediul DSP*);-------- Notă *) În situaţia în care spitalul nu are capacitatea de laborator pentru investigatii bacteriologice.7. Raporteaza lunar la DSP indicatorii de evaluare din metodologie;8. Raporteaza lunar la DSP şi numărul de cazuri de infectii nozocomiale înregistrate în sectiile unde se organizeaza sistemele de supraveghere sentinela, altele decat cele raportate în sistem sentinela, precum şi numărul de externati din sectiile respective.- În judeţele unde se afla ISP, acesta asigura diagnosticul de laborator şi trimite tulpinile izolate (numai pentru microorganismele specificate în metodologie) la IC;- În celelalte judete laboratorul DSP asigura diagnosticul de laborator şi trimite tulpinile izolate (numai pentru microorganismele specificate în metodologie) la ISP regional şi IC.Activităţi desfăşurate de DSP judetene şi a municipiului Bucureşti:1. Desemneaza din compartimentul/biroul de epidemiologie persoana care asigura suport tehnic profesional pentru organizarea şi functionarea programului;2. Instruieste personalul medico-sanitar din unitatea sanitara cu paturi, respectiv sectiile selectate;3. Verifica şi valideaza datele din fisele primite;4. Completeaza şi trimite lunar la ISP regional, baza de date (format unic EPI DATA/EPIINFO);5. Asigura diagnosticul de laborator pentru unitatile sanitare sentinela care nu au capacitatea de laborator pentru investigatii bacteriologice, în judeţele în care acesta nu este asigurat de ISP;6. Asigura trimiterea probelor la ISP şi IC (numai pentru microorganismele specificate în metodologie);7. Monitorizează şi evalueaza trimestrial derularea programului în unitatea/unitatile selectata utilizand indicatorii de evaluare din metodologie;8. Comunică trimestrial unităţilor sanitare santinela rezultatele analizelor epidemiologice efectuate.Activităţi desfăşurate de ISP:1. Verifica şi valideaza datele din fisele primite;2. Completeaza şi trimite lunar la ISPB, baza de date (format unic EPI DATA/EPIINFO);3. Sprijina tehnic şi metodologic DSP şi/sau unitatile santinela;4. Monitorizează şi evalueaza trimestrial la nivel regional derularea programului utilizand indicatorii de evaluare din metodologie;5. Comunică trimestrial la DSP judetene şi a municipiului Bucureşti, rezultatele analizei epidemiologice efectuate la nivel regional;6. Asigura diagnosticul de laborator pentru unitatile sanitare santinela care nu au capacitatea de laborator pentru investigatii bacteriologice, în cazul în care acestea sunt situate pe teritoriul aceluiasi judet cu TSP (ISP Timisoara, ISP Iasi, ISP Cluj);7. Asigura identificarea şi caracterizarea preliminara a tulpinilor primite de la unitatile sanitare santinela;8. ISP regional colaboreaza cu INCDMI Cantacuzino - Centrele Naţionale de referinţa şi asigura trimiterea tulpinilor (numai pentru microorganismele specificate în metodologie) pentru caracterizare completa şi realizarea băncii de izolate la nivel naţional.Activităţi desfăşurate de ISPB:1. Monitorizează şi evalueaza la nivel naţional derularea programului utilizand indicatorii de evaluare din metodologie;2. Raporteaza trimestrial Directiei de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii indicatorii realizati de fiecare unitate inclusa în subprogram;3. Asigura diseminarea informaţiilor obtinute în urma analizelor epidemiologice efectuate la nivel naţional, trimestrial, către directiile de sănătate publică judetene, institutele de sănătate publică şi Directia de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii.Indicatori fizici- Nr. cazuri IN depistate - 5000- Nr. cazuri IN investigate cu laboratorul - 5000- Nr. cazuri IN depistate şi investigate altele decat cele din sistemul sentinela - 5000De eficienta:- Cost mediu/actiunea de depistare a unui caz IN - 500 RON- Cost mediu/actiunea de investigare cu laboratorul a unui caz IN - 700 RON- Cost mediu/actiunea de depistare şi investigare a altor tipuri de IN decat cele raportate în sistem santinela - 300 RONDe rezultat:- Incidenţa anuală a IN la 100 pacienti externati, pe sectii - 5%NOTĂ:În cazul în care în judeţul în care funcţionează unitatea sanitara din sistemul santinela nu exista capacitate de laborator pentru investigarea infectiilor cu anaerobi, probele biologice destinate acestor investigatii se recolteaza şi se introduc direct în sisteme de transport speciale pentru anaerobi, conform protocolului şi se trimit direct la Laboratorul de referinţa pentru anaerobi din INCDIM Cantacuzino.Indicatorii subprogramului 1.1 vor fi raportati de directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti institutului de sănătate publică regional. Institutele de sănătate publică vor analiza situaţia derularii subprogramului la nivel regional şi vor raporta la ISPB, indicatorii transmisi de către directiile arondate împreună cu rezultatele analizei derularii subprogramului (realizari, dificultati, propuneri de imbunatatire) TSPB va transmite la Directia de sănătate publică din Ministerul Sănătăţii indicatorii realizati.
   +  SUBPROGRAM 1.2SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL INFECTIEI HIV/SIDAObiective:1. Monitorizarea evolutiei infectiei HIV/SIDA;2. Reducerea transmiterii materno-fetale a HIV;3. Prelungirea perioadei de viaţa prin depistarea precoce a infectiei HIV/SIDA;4. Limitarea transmiterii prin depistare precoce, includerea în supravegherea activa şi consiliere;5. Introducerea supravegherii de generatia a doua în cadrul activităţilor curente de monitorizare a evolutiei infectiei HIV/SIDA. Estimarea prevalentei HIV în populatia generală şi în subpopulatiile la risc.Activităţi:1. Depistarea infectiei cu transmitere verticala (mama - fat);2. Depistarea infectiei HIV/SIDA în grupele de risc, conform legislaţiei în vigoare;3. Depistarea infectiei HIV/SIDA - testare voluntara, cu consiliere pre şi post testare;4. Asigurarea testelor de diagnostic, eligibilitate la tratament şi monitorizarea acestuia;5. Activităţi de consiliere pre şi post testare (asigurarea de materiale informative, prezervative, etc.);6. Instituirea unui sistem sentinela pentru testarea gravidelor în maternitati, a bolnavilor cu ITS în clinicile de dermato-venerologie, a bolnavilor de tuberculoza în clinicile de pneumoftiziologie;7. Monitorizarea eficientei sistemului de supraveghere epidemiologica.Activităţi desfăşurate de ISPB în colaborare cu Institutul Matei Bals:1. Monitorizează şi evalueaza la nivel naţional derularea programului utilizand indicatorii de evaluare din metodologie;2. Asigura coordonarea tehnica şi metodologica a programului;3. Raporteaza Directiei de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii indicatorii trimestriali şi anuali şi face propuneri de imbunatatire a derularii subprogramului.Indicatori de evaluare şi termenul de raportareIndicatori de rezultate: anual- Cresterea cu 25% a numarului de femei gravide testate HIV în vederea asigurarii profilaxiei transmiterii verticale;- Cresterea cu 50% a numarului activităţilor de consiliere a persoanelor testate HIV.Indicatori fizici: trimestrial- numar teste de diagnostic achiziţionate centralizat:*)- numar teste pentru monitorizarea tratamentului achiziţionate centralizat:*)- numar total persoane testate HIV: 250000● numar gravide testate HIV pentru prevenirea transmiterii verticale: 100.000 (se va raporta şi numărul de cazuri pozitive);● numar persoane testate HIV din grupele de risc conform legislaţiei în vigoare: 75.000 (se va raporta şi numărul de cazuri pozitive);● numar persoane din alte categorii testate HIV (testare voluntara, testarea pacientilor cu TBC): 75000 (se va raporta şi numărul de cazuri pozitive);- numar contacti identificati la un caz confirmat cu infectie HIV, din care numar contacti testati;● numar persoane consiliate: 100.000.Indicatori de eficienta: trimestrial- cost mediu/test diagnostic: 2,25 RON*)- cost mediu/test pentru monitorizarea tratamentului: CD4/CD8: 100 RON, test pentru incarcatura virala: 320 RON- cost mediu/persoana consiliata: 5 RON- cost mediu/persoana testata: 5 RON (nu se include costul testului)------------ Notă *) nu se raporteaza de către DSPJ.Indicatorii subprogramului 1.2 vor fi raportati de directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti Institutului de sănătate publică regional Institutele de sănătate publică vor analiza situaţia derularii subprogramului la nivel regional şi vor raporta la ISPB Indicatorii raportati de către directiile arondate, împreună cu rezultatele analizei derularii subprogramului (realizari, dificultati, propuneri de imbunatatire).  +  SUBPROGRAM 1.3SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL TUBERCULOZEIPentru coordonarea la nivel local a subprogramului, se desemneaza un coordonator din cadrul directiei de sănătate publică pentru supravegherea epidemiologica şi unul de specialitate din cadrul retelei de pneumoftiziologie, care colaboreaza pentru realizarea subprogramului la nivel local.Obiective:1. Asigurarea unei rate de detectie a cazurilor noi de tuberculoza de peste 70% prin controlul simptomaticilor şi a grupurilor la risc;2. Menţinerea tendintei de stagnare a cresterii incidentei prin tuberculoza constatata în ultimii ani.3. Obtinerea unei rate de succes terapeutic la cazurile noi înregistrate de peste 82%.4. Instituirea unei campanii de informare educare comunicare la nivel naţional.5. Evaluarea ponderii pacientilor cu coinfectie HIV/TB.Activităţi:1. Controlul simptomaticilor, contactilor şi altor grupe la risc pentru depistarea cazurilor de tuberculoza;2. Pregătirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului;3. Chimioprofilaxia persoanelor la risc;4. Testarea HIV a pacientilor cu tuberculoza, cazuri noi, pentru a se putea aprecia nivelul asocierii celor două afecţiuni.5. Verificarea asigurarii controalelor de calitate interne şi externe a laboratoarelor.6. Supravegherea epidemiologica şi controlul focarelor de tuberculoza;7. Supervizarea derularii programului cu scopul evidentierii deficientelor şi stabilirii masurilor pentru remediere.Indicatori de evaluare şi termenul de raportareIndicatori fizici - trimestrial:- Numărul contactilor examinati (4 contacti/1 caz TBC înregistrat): 120.000- Numărul de suspecti examinati (10 suspecti/1 caz TBC înregistrat): 300.000- Numărul de cazuri care beneficiaza de chimioprofilaxie: 70.000- Numar intradermoreactii la PPD efectuate: 300.000- Numar de vizite de supervizare în teritoriu efectuate de către medicii specialisti - 150- Numar de vizite de supervizare în cadrul judetelor - 16.000- Numar activităţi de informare educare comunicare efectuate - 200Indicatori de eficienta - trimestrial:- Cost mediu depistare activa bolnav cu TBC prin controlul contactilor şi ai altor grupe la risc - 50 RON- Cost mediu depistare a bolnavului cu TBC prin controlul simptomaticilor - 50 RON- Cost mediu/tratament chimioprofilactic - 18,5 RON- Cost mediu intradermoreactie la PPD - 1 RON- Cost mediu pe vizita de supervizare în teritoriu - 1000 RONIndicatori de rezultate - anual- Procentul contactilor examinati din totalul contactilor inregistrati > 80%- Procentul bolnavilor depistati din numărul suspectilor examinati: 10%- Procentul de persoane chimioprofilactizate din cele indicate pentru chimioprofilaxie > 90%- Procentul de vizite efectuate din numărul de vizite programate: > 80%.Activităţi desfăşurate de ISPB în colaborare cu Institutul Marius Nasta:1. Monitorizează şi evalueaza la nivel naţional derularea programului utilizand Indicatorii de evaluare din metodologie;2. Asigura coordonarea metodologica a programului;3. Dezvolta şi implementeaza metodologii noi de supraveghere în vederea eficientizarii sistemului naţional;4. Raporteaza Directiei de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii indicatorii trimestriali şi anuali şi face propuneri de imbunatatire a derularii programului.Se vor evidentia nominal la nivelul ambulatoriului de specialitate cazurile investigate cu scop profilactic. Indicatorii subprogramului 1.3 vor fi raportati de directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti Institutului de sănătate publică regional. Institutele de sănătate publică vor analiza situaţia derularii subprogramului la nivel regional şi vor raporta la ISPB indicatorii raportati de către directiile arondate împreună cu rezultatele analizei derularii subprogramului (realizari, dificultati, propuneri de imbunatatire).  +  SUBPROGRAM 1.4EVALUAREA STARII DE SĂNĂTATE ŞI A FACTORILOR DE RISCI. Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judetene:  +  Obiectiv 1Protejarea sănătăţii şi prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţaActivităţi1. Implementarea sistemului calităţii şi acreditarea laboratoarelor;2. Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei potabile;3. Supravegherea epidemiilor hidrice;4. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila generale de apa din fantana;5. Supravegherea sănătăţii în relaţie cu calitatea apei de imbaiere;6. Supravegherea calităţii aerului şi a indicatorilor de sănătate în relaţie cu aceasta;7. Inspecţia produselor cosmetice;8. Monitorizarea intoxicatiilor neprofesionale cu pesticide;9. Monitorizarea radioactivitatii apei potabile şi alimentului;10. Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu expunerea profesionala la radiatii ionizante;11. Supravegherea stării de sănătate a populatiei din jurul obiectivelor nucleare majore şi profilaxia efectelor cu iod stabil;12. Monitorizarea protectiei radiologice a pacientului în radiologia diagnostica;13. Monitorizarea şi inspecţia modului de gestionare a deseurilor medicale;14. Supravegherea stării de sănătate a populatiei în raport cu calitatea habitatului uman şi a poluarii sonore urbane;15. Instruire şi formare profesionala;16. Activităţi de inspecţie privind actiunea factorilor de risc din mediu;17. Alte acţiuni destinate rezolvarii prioritatilor locale.  +  Obiectiv 2Protejarea sănătăţii şi prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentariActivităţi1. Instruire şi formare profesionala;2. Inspecţia calităţii nutritive şi a contaminarii microbiologice a alimentelor de origine animala şi non-animala;3. Inspecţia materialelor în contact cu alimentul;4. Inspecţia aditivilor alimentari;5. Inspecţia substanţelor aromatizante;6. Inspecţia alimentelor tratate cu radiatii;7. Inspecţia suplimentelor alimentare;8. Inspecţia alimentelor cu destinatie nutritionala speciala;9. Monitorizarea şi inspecţia alimentelor pentru evaluarea contaminarii chimice - indicatorii GEMS FOOD;10. Monitorizarea şi inspecţia nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman;11. Monitorizarea toxiinfectiilor alimentare;12. Monitorizarea şi inspecţia alimentelor modificate genetic;13. Evaluarea stării de nutriţie a populatiei;14. Activităţi de inspecţie privind actiunea factorilor de risc din domeniul alimentului;15. Alte acţiuni destinate rezolvarii prioritatilor locale.  +  Obiectiv 3Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivitati în relaţie cu factorii din mediul de viaţa şi activitateActivităţi1. Instruire şi formare profesionala;2. Monitorizarea şi inspecţia condiţiilor igienico-sanitare din tabere şi colonii;3. Evaluarea capacităţii de adaptare a elevilor la activitatea scolara pentru depistarea sindromului de suprasolicitare;4. Identificarea şi cuantificarea riscului specific pentru sănătate generate de comportamentele cu risc (droguri, fumat alcool, comportament alimentar, etc.);5. Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor, adolescentilor şi tinerilor;6. Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor;7. Activităţi de inspecţie privind actiunea factorilor de risc din colectivitatile de copii şi tineri;8. Alte acţiuni destinate rezolvarii prioritatilor locale.  +  Obiectiv 4Protejarea sănătăţii şi prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationaliActivităţi1. Instruire şi formare profesionala;2. Evaluarea factorilor de risc ocupationali;3. Cercetarea caracterului de profesionalitate a cazurilor de boala în vederea declararii bolilor profesionale;4. Acţiuni de evaluare, comunicare de risc şi informare asupra riscului profesional;5. Monitorizarea incidentei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boala profesionala;6. Armonizare legislativa, formare profesionala în domeniul medicinii muncii;7. Alte acţiuni destinate rezolvarii prioritatilor locale.Activităţi derulate la nivelul institutelor de sănătate publică regionale:1. Elaborarea metodologiilor de monitorizare şi inspecţie pe domenii specifice;2. Instruirea personalului structurilor teritoriale pentru aplicarea metodologiei;3. Coordonarea metodologica a activităţilor de monitorizare şi control pe domenii specifice, analiza datelor colectate şi elaborarea rapoartelor naţionale;4. Controlul implementarii metodologiilor în teritoriul arondat;5. Valorificarea rezultatelor rapoartelor naţionale;6. Acreditarea şi constituirea laboratoarelor regionale;7. Efectuarea de studii şi cercetari în domeniul stării de sănătate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţa şi de muncă;8. Monitorizarea şi raportarea indeplinirii planurilor de implementare specifice pentru integrarea europeana;9. Instruire de specialitate şi formare profesionala;10. Elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul specific;11. Achizitia de iod stabil în vederea iodoprofilaxiei persoanelor expuse la radiatii ionizante.Indicatori de evaluare a subprogramuluiIndicatori fizici- Numar de acţiuni specifice (inclusiv studii) de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sănătate - 1250- Numar de acţiuni de inspecţie - 200.000Indicatori de eficienta- Cost mediu/actiune de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sănătate - 4.800 RON- Cost mediu/actiune de inspecţie - 450 RONIndicatorii subprogramului 1.4 vor fi raportati de către directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti la Institutele şi Centrele de sănătate publică, care după centralizare şi evaluare le transmite la Directia de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, trimestrial şi anual, împreună cu rezultatele analizei derularii subprogramului (realizari, dificultati, propuneri de imbunatatire).  +  SUBPROGRAM 1.5PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCATIA PENTRU SĂNĂTATE  +  Obiectiv 1Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor favorabile sănătăţii prin metode de promovare a sănătăţii şi educatie pentru sănătateActivităţi:Desfăşurarea de campanii de informare, educare şi comunicare în concordanta cu problemele de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanta cu recomandarile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmeaza:1. Armonizare legislativa în domeniul promovarii sănătăţii şi educatiei pentru sănătate;2. Campanie IEC pentru Ziua Mondiala de Lupta împotriva Tuberculozei*);3. Campanie IEC pentru Ziua Mondiala a Sănătăţii; Ziua Naţionala a Sănătăţii*);4. Campanie IEC pentru Ziua Mondiala fără Tutun*);5. Campanie IEC pentru Ziua Internationala împotriva Abuzului de Droguri şi a Traficului ilicit*);6. Campanie IEC pentru Ziua Naţionala fără Tutun*);7. Campanie IEC pentru Ziua Mondiala Anti-SIDA*);8. Campanie IEC pentru promovarea unui stil de viaţa sanatos*);-------------- Notă *) Desfăşurarea de campanii IEC pentru celebrarea acestor zile este obligatorie.Activităţile prevăzute mai sus, vor fi coordonate în mod direct de Directia de Sănătate Publică a Ministerului Sănătăţii. Nu intră în sarcina Direcţiilor de Sănătate Publică Judetene.Indicatori de evaluare şi termenul de raportareIndicatori fizici:- Numar de campanii de informare, educare şi comunicare (JEC) - 300- Numar total de alte acţiuni specifice de promovarea sănătăţii - 250Indicatori de eficienta - semestrial*):--------- Notă *) costurile medii transmise semestrial au valoare estimativa, urmand ca la raportarea anuală să se calculeze costul mediu final al anului 2006.- cost mediu/campanie IEC - 7100 RON- cost mediu/acţiuni specifice de promovarea sănătăţii - 2500 RON  +  Obiectiv 2Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea subprogramuluiActivităţi:- elaborarea metodologiei şi a instrumentelor de monitorizare/evaluare a subprogramului;- coordonarea tehnica a subprogramului de promovare a sănătăţii şi educatie pentru sănătate;- stabilirea modalitatilor de colectare, arhivare, prelucrare şi interpretare a datelor;- realizarea unei aplicaţii software de colectare, transmitere şi arhivare a datelor;- crearea bazei de date integrate şi centralizate privind promovarea sănătăţii şi educatia pentru sănătate;- realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare;- elaborarea de recomandari privind politicile şi programele de interventie în promovarea sănătăţii şi educatia pentru sănătate;- realizarea Ghidului metodologic naţional de elaborare a materialelor de informare şi educare necesare activităţilor de promovare a sănătăţii şi educatie pentru sănătate;- organizarea Conferintei regionale de sănătate publică, Bucureşti, mai 2006;- cursuri de formare pentru reteaua de promovarea sănătăţii.Indicatori de evaluareIndicatori de eficientaCost aferent activităţii de coordonare, monitorizare şi evaluare a subprogramului - 300 mii leiCost aferent realizării Ghidului metodologic naţional - 600 mii leiCost aferent organizarii Conferintei regionale de sănătate publică - 300 mii leiCost aferent cursurilor de formare - 600 mii leiIndicatori de rezultatStandardizarea la nivel naţional a modalitatilor de elaborare a materialelor de informare şi educare necesare activităţilor de promovare a sănătăţii şi educatie pentru sănătateOrganizarea conferintei regionale de sănătate publică ofera României sansa de a fi motorul zonei balcanice în Programul Cadru 7 de cercetare dezvoltareÎmbunătăţirea managementului subprogramului  +  Obiectiv 3Scaderea prevalentei afectiunilor oro-dentare şi a tulburarilor cranio-mandibulare (TCM)Activităţi:1. Profilaxia cariei dentare prin clatiri orale cu substante fluorurate; tratamentul profilactic al cariei dentare;2. Realizarea de studii naţionale privind prevalenta cariei dentare şi a tulburarilor cranio-mandibulare la grupele de vârsta cu risc.Indicatori de evaluare:Indicatori fizici:- Numar total persoane tratate - 20.000 (judeţul Iasi - 8,000, judeţul Constanta - 12.000);- Numar studii naţionale privind prevalenta cariei dentare şi a TCM la grupele de vârsta cu risc - 1 (raportare anuală)Indicatori de eficienta:- Cost mediu/trusa pentru clatire orala achiziţionate - 6 RON (raportare trimestriala);- Cost mediu/trusa pentru clatire orala distribuite - 6,2 RON (raportare trimestriala);- Cost mediu/studiu naţional (prevalenta TCM) - 70 000 RON (raportare anuală)Indicatorii subprogramului 1.5 (obiectivul 2) vor fi raportati atât de către directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti precum şi de către institutele regionale şi Centrele de sănătate publică, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate trimestrial şi anual, împreună cu rapoartele privind campaniile de informare, educare, comunicare desfăşurate şi rezultatele studiilor, efectuate în randul populatiei generale.INCDS va inainta aceste rapoarte Directiei de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  SUBPROGRAM 1.6HEMATOLOGIE ŞI SECURITATE TRANSFUZIONALAObiective1. Asigurarea unei securitati transfuzionale maxime;2. Realizarea autosuficientei în sange, produse derivate labile şi stabile de sange.Activităţi:1. Colectarea de sange şi componente sanguine;2. Controlul imunohematologic, biologic şi bacteriologic al sangelui;3. Stocarea, transportul şi distributia sangelui şi a componentelor sanguine derivate;4. Promovarea donarii benevole, neremunerate şi menţinerea donatorilor recrutati.Indicatori de evaluare şi termenul de raportareIndicatori de rezultate - anualCresterea numarului de donari de sange - 3%Indicatori fizici - trimestrialNumar donari/unităţi recoltate şi testate pe an - 450.000 donariIndicatori de eficienta - trimestrialCost mediu/unitate de sange recoltata şi testata - 135 RONNatura cheltuielilorCheltuieli materiale şi serviciiCheltuieli de capital, în cadrul bugetului aprobat de Ministerul Sănătăţii.Indicatorii subprogramului 1.6 se vor centraliza şi evalua de către INH şi vor fi raportati la Directia de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, trimestrial şi anual, împreună cu rezultatele analizei derularii subprogramului (realizari, dificultati, propuneri de imbunatatire).
  II/2. PROGRAM DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL BOLILOR NETRANSMISIBILECoordonarea programului: Ministerul Sănătăţii - Directia generală de asistenţa medicală Activităţi şi acţiuni pentru care este responsabil Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate şi care fac obiectul contractului cu acesta, finantate din subprogramele de sănătate, astfel: monitorizarea activităţilor de asistenţa comunitara (2.16) şi realizarea Registrului naţional de psihiatrie (subpr. 2.5).
  Indicatori fizici
  ● Numar de acţiuni de screening 3
  ● Numar de interventii specifice pentru monitorizarea şi controlul bolilor netransmisibile 11
  Indicatori de eficienta:
  ● Cost mediu/screening (mii lei RON) 983
  ● Cost mediu/interventie specifică pentru monitorizarea şi controlul bolilor netransmisibile (mii lei) 3.777
  Indicatori de rezultate
  ● Mortalitatea specifică prin cancer la 100.000 locuitori 190
  ● Mortalitatea specifică prin boli cardiovasculare la 100.000 locuitori 150
  Natura cheltuielilor prevăzute în program:● Pentru unitatile finantate integrat din venituri proprii (institute, spitale, sanatorii)Cheltuieli de personal aferente personalului incadrat cu contract individual de muncă pe durata determinata sau cu timp parţial de muncă, potrivit legii, pentru activităţile prevăzute în prezentul ordinBunuri şi servicii necesare realizării subprogramuluiCheltuieli de capital, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pe baza justificarii necesităţii acestora pentru realizarea subprogramului, anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei respective● Pentru unitatile finantate integral de la bugetul de stat (ISP, DSP, CMP)Cheltuieli pentru bunuri şi servicii necesare realizării subprogramului  +  SUBPROGRAM 2.1PREVENIREA ŞI COMBATEREA BOLILOR CARDIOVASCULAREObiective- Informarea şi educarea populatiei cu privire la mijloacele de prevenire a bolilor cardiovasculare- Inregistrarea şi monitorizarea pacientilor care au efectuat proceduri de cardiologie interventionala- Tratamentul cu stimulatoare cardiace al pacientilor cu bradiaritmii severe cu risc vital- Tratamentul cu defibrilatoare interne al pacientilor cu aritmii severe, rezistente la tratamentul convenţionalActivităţi- Campanie de informare, educare şi comunicare cu privire la mijloacele de prevenire a bolilor cardiovasculare- Managementul Registrului naţional de cardiologie interventionala şi al Registrului naţional de by-pass aortocoronarian- Realizarea procedurilor de cardiologie interventionala: implantarea de stimulatoare cardiace şi defibrilatoare interne, tratament de resincronizare cardiaca în insuficienta cardiaca severa- Realizarea Registrului naţional de boli pulmonare obstructive cronice şi astm bronsicIndicatori de evaluareIndicatori de rezultat- scaderea mortalitatii specifice prin cardiopatii ischemice - 150 decese/100.000 locuitoriIndicatori fizici- numar stimulatoare cardiace implantate/an - 1.200- numar defibrilatoare interne implantate/an - 20- numar tratamente de resincronizare cardiaca/an - 30Indicatori de eficienta- cost Registrul naţional de cardiologie interventionala - 100.000 lei- cost mediu/pace maker - 3.000 lei- cost mediu/defibrilator intern - 25.000 lei- cost campanie de informare, educare şi comunicare: 200.000 lei- cost Registrul naţional de BPOC şi astm bronsic - 100.000 lei- cost mediu/tratament resincronizare cardiaca - 12.300 lei  +  SUBPROGRAM 2.2PREVENTIE ŞI CONTROL IN PATOLOGIA ONCOLOGICAObiective- Informarea şi educarea populatiei cu privire la mijloacele de prevenire ale cancerului de col uterin, glanda mamara, prostata şi colo-rectal- Diagnosticarea în stadii incipiente a pacientilor cu tumori maligne- Inregistrarea şi monitorizarea pacientilor cu tumori maligneActivităţi- Campanie de informare, educare şi comunicare cu privire la mijloacele de prevenire ale cancerului;- Screening pentru cancerul de col uterin la femeile cu varste cuprinse între 18-65 de ani;- Screening pentru cancerul glandei mamare, prostata şi cancer colo-rectal;- Managementul Registrului naţional de cancer;- Reconectarea Registrului naţional de cancer al Ministerului Sănătăţii la reteaua europeana de registre de cancer;Indicatori de evaluareIndicatori de rezultat- scaderea mortalitatii specifice - 197/100.000 de locuitori- cresterea ponderii diagnosticarii precoce prin screening - cu 10%Indicatori fizici- numar teste screening cancer col - 56.500- numar teste screening cancer mamar - 8.000- numar teste hemocult pentru depistare precoce - cancer colo-rectal şi investigatii colonoscopice 10.000- numar teste screening cancer prostata 1.600- managementul Registrului naţional de cancerIndicatori de eficienta- cost mediu/screening cancer col - 25 lei- cost mediu/screening cancer mamar - 50 lei- cost mediu/teste hemocult pentru depistare precoce - cancer colo-rectal - 30 lei- cost mediu/screening cancer prostata - 90 lei- cost campanie de informare, educare şi comunicare: 200.000 lei  +  SUBPROGRAM 2.3PREVENTIE ŞI DIAGNOSTIC PRECOCE IN BOLILE NEUROLOGICEObiective- Obiectiv nr. 1 - Recuperarea functiei auditive la copii cu surditate congenitala sau dobandita- Obiectiv nr. 2 - Prevenirea complicatiilor leziunilor vasculare cerebro-vertebrale prin tehnici de abord endovascular (embolizari, angioplastii, aplicari de stent-uri, etc.) şi radiochirurgie stereotactica Gamma-Knife.- Obiectiv nr. 3 - Implantarea dispozitivelor de stimulare profunda la bolnavii cu maladie ParkinsonActivităţi- Reabilitarea auditiva prin implant cohlear şi proteze BAHA;- Continuarea Registrului naţional al bolnavilor cu patologia auzului - protezare auditiva/patologia osului temporal;- Depistarea precoce şi tratamentul minim invaziv al malformatiilor vasculare cerebro-vertebrale şi al anevrismelor arterio-venoase;- Proceduri de neuro-radiologie interventionala: embolizarea cu spirale detasabile GDC a anevrismelor cerebrale, embolizarea cu microparticule a malformatiilor vasculare cerebrale, aplicarea de stent-uri pentru tratamentul leziunilor arteriale la pacientii care din motive clinice nu pot beneficia de metodele de abord chirurgical convenţional.Indicatori de evaluareIndicatori de rezultat- recuperarea în proportie de peste 80% a copiilor cu surditate congenitala- prevenirea complicatiilor hemoragice şi a decesului la pacientii cu leziuni vasculareIndicatori fizici- numar implanturi cohleare - 80- numar dispozitive BAHA implantate - 30- numar de anevrisme cerebrale embolizate: 40/an;- numar de malformatii vasculare cerebrale embolizate: 46/an;- numar de stent-uri vasculare cerebrale aplicate: 5/an;- numar de embolizari în patologia tumorala: 145/an;- numar de stent-uri carotidiene: 35/an;- numar de vertebro-plastii percutane: 90/anIndicatori de eficienta- cost mediu/implant cohlear 70.000 lei- cost mediu/proteza BAHA - 14.000 lei- cost mediu/anevrism cerebral embolizat: 22.120 lei- cost mediu/malformatie vasculara cerebrala embolizata: 7.047 lei- cost mediu/stent vascular cerebral aplicat: 14.572 lei- cost mediu/embolizari în patologia tumorala: 3.200 lei- cost mediu/stent-uri carotidiene: 10.000 lei- cost mediu/vertebro-plastii percutane: 1.600 lei- cost registru - 100.000 lei  +  SUBPROGRAM 2.4PREVENTIE ŞI CONTROL IN DIABET ŞI ALTE BOLI DE NUTRITIEObiective- Informarea şi educarea populatiei cu privire la mijloacele de monitorizare a diabetului şi prevenirea complicatiilor prin formarea continua a personalului care desfăşoară activităţi în cadrul programului- Asigurarea automonitorizarii la pacienti tratati cu insulina, a femeilor cu diabet gestational şi la pacienti cu diabet zaharat de tip II insulinotratat- Asigurarea accesului la tratamente speciale (pompe de insulina) pentru cazuri stabilite de către comisii desemnate- Asigurarea evidentei bolnavilor cu diabet zaharatActivităţi- Campanie de informare, educare, comunicare şi formare prin educatie continua a personalului care desfăşoară activităţi în cadrul programului- Automonitorizarea pacientilor tratati cu insulina- Tratamentul prin perfuzie subcutana continua cu insulina (pompe de insulina)- Managementul Registrului Naţional de DiabetIndicatori de evaluareIndicatori de rezultat- Automonitorizarea pacientilor cu diabet zaharat tip 1, a femeilor cu diabet gestational şi a pacientilor cu diabet zaharat tip 2 insulinotratat- Tratamentul prin perfuzie subcutana continua cu insulina (pompe de insulina) a 130 persoane cu diabet- Asigurarea evidentei complete a bolnavilor cu diabet zaharatIndicatori fizici- Nr. persoane cu diabet tip 1, diabet gestational automonitorizate = 7.200- Nr. persoane cu diabet tip 2 insulinotratat automonitorizate = 1.100- Nr. persoane tratate prin perfuzie subcutana continua cu insulina (pompe de insulina) = 130 (100 pompe din 2003-2005 + 30 pompe noi în 2006)Indicatori de eficienta- cost mediu/pacient automonitorizat cu diabet zaharat tip 1 şi a femeilor cu diabet gestational 1.560 lei- cost mediu/pacient automonitorizat cu diabet zaharat tip 2 insulino-tratat - 780 lei- cost mediu consumabile/an persoana cu pompa instalata 7.700 lei- cost mediu/instalare pompa 11.900 lei- cost Registru naţional 44.200 lei- cost campanie de informare, educare, comunicare şi formare: 200.000 lei  +  SUBPROGRAM 2.5PROFILAXIE IN PATOLOGIA PSIHIATRICA ŞI PSIHOSOCIALAObiective- Informarea şi educarea populatiei cu privire la problemele de sănătate mintala.- Scurtarea duratei de evolutie a episoadelor acute de boala cu 10%- Scurtarea duratei de spitalizare a pacientilor cu boli mintale.- Reinsertia şi reintegrarea sociala a bolnavilor psihici.Activităţi- Înfiinţarea Centrelor de sănătate mintala şi a compartimentelor de asistenţa comunitara psihiatrica- Campanie de informare, educare şi comunicare- Activităţi de terapie ocupationala şi ergoterapie- Reabilitarea centrelor de ergoterapie şi terapie ocupationala şi a unităţilor de psihiatrie- Formarea instructorilor de terapie ocupationala şi ergoterapie- Formare în asistenţa psihiatrica judiciara- Realizarea Registrului naţional de psihiatrieIndicatori de evaluareIndicatori de rezultat- reducerea duratei de spitalizare cu peste 10%- reducerea procentului de bolnavi dependenti socio-familial cu 25%Indicatori fizici- numar de bolnavi inclusi în activităţi de ergoterapie şi terapie ocupationala - 4.000Indicatori de eficienta- cost mediu/bolnav inclus în activităţi de ergoterapie şi terapie ocupationala - 400 lei- cost reabilitare centre de ergoterapie - 500.000 lei- cost campanie de informare, educare şi comunicare: 150- realizarea Registrului Naţional de psihiatrie - 100.000 lei  +  SUBPROGRAM 2.7PREVENTIE ŞI CONTROL AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEIObiective- Depistarea bolnavilor cu hemofilie şi talasemie, şi inregistrarea acestora în Registrul naţional de hemofilie şi talasemie- Preventia manifestarilor clinice şi a complicatiilor bolii prin profilaxia primara continua sau discontinua a accidentelor hemoragice prin substitutie cu F VIII/L X la bolnavii cu vârsta cuprinsa între 1-18 ani- Consilierea genetica a familiilor afectate, vizandu-se profilaxia primara a bolii;- Cresterea sperantei de viaţa şi a calităţii vietii bolnavilor cu hemofilie şi talasemie;Activităţi- Inregistrarea tuturor bolnavilor şi raportarea cazurilor recent diagnosticate, cu alcatuirea unui registru naţional, care să ofere criterii obiective privind dimensiunea problemei şi a distributiei ei teritoriale;- Preventia secundara a accidentelor hemoragice la bolnavii cu hemofilie severa cu vârsta cuprinsa între 1-18 ani, prin administrare de F VIII/F IX;Indicatori de evaluareIndicatori de rezultat- scaderea numarului de accidente hemoragice la pacientii cu hemofilie - 25%- cresterea numarului pacientilor hemofilici cu artropatii invalidante recuperate şi/sau ameliorate/an - 10%- scaderea mortalitatii prin hemofilie cu 25%Indicatori fizici- numar de pacienti cu hemofilie sau boala von Willebrand monitorizati - 680- numar pacienti cu talasemie majoră monitorizati - 150Indicatori de eficienta- cost mediu/pacient cu hemofilie monitorizat - 300 lei- cost mediu/pacient cu talasemie majoră monitorizat - 300 lei  +  SUBPROGRAM 2.8PREVENTIE IN PATOLOGIA ENDOCRINAObiective- Cresterea calităţii vietii la climacterium şi profilaxia osteoporozei- Scaderea morbiditatii prin gusa datorata carentei de iod şi a complicatiilor sale- Cunoasterea caracteristicilor epidemiologice ale pacientilor cu tumori tiroidieneActivităţi- Monitorizarea persoanelor cu risc pentru fracturi osteoporotice- Depistarea activa, diagnosticarea şi prevenirea complicatiilor gusii endemice la copiii scolari 6-12 ani şi gravide- Preventia şi depistarea precoce a complicatiilor gusei şi cancerului tiroidian- Realizarea Registrului naţional al tumorilor endocrineIndicatori de evaluareIndicatori de rezultat- cresterea incidentei specifice a hipotiroidismului prin depistare activa 1%- scaderea incidentei complicatiilor datorate osteoporozei 1%Indicatori fizici- numărul de copii sau femei gravide investigate - 1.500- numar femei gravide cu disfunctie tiroidiana investigate - 1.700- numar de examene screening pentru osteoporoza la femei la menopauza - 650Indicatori de eficienta- cost mediu/investigatie copil sau gravida - 26,5 lei- cost mediu/investigatie pentru osteoporoza - 1,00 lei- cost mediu/investigatie gravida cu disfunctie tiroidiana - 95 lei- cost Registrul naţional al tumorilor tiroidiene - 100.000 lei  +  SUBPROGRAM 2.9PREVENTIE IN TRAUMATOLOGIE ŞI ORTOPEDIEObiective- Prevenirea diformitatilor de coloana vertebrala şi a complicatiilor cardiorespiratorii ulterioare- Continuarea Registrului naţional de endoprotezare (RNE)Activităţi- Asigurarea cu materiale sanitare specifice instrumentatiei segmentare de coloana- Continuarea Registrului naţional de endoprotezare- Monitorizarea pacientilor cu patologie deformanta preexistenta sau dobandita a coloanei vertebrale operate pentru evitarea cronicizarii şi prevenirea insuficientei cardiorespiratoriiIndicatori de evaluareIndicatori de rezultat- Raportarea obligatorie (către RNE) a cazurilor rezolvate prin implantarea instrumentatiei segmentare de coloana şi evaluarea acestei cazuistici rezolvate chirurgical clinico-functional (probe functionale respiratorii, durere, nivel de activitate) pre şi postoperator şi radiologie (gradul corectiei curburilor coloanei şi lipsa evolutiei acestora.Indicatori fizici- numărul de pacienti cu implant segmentar de coloana - 480Indicatori de eficienta- cost RNE - 72.000 lei- cost mediu/pacient cu implantare segmentara de coloana 6.100 lei  +  SUBPROGRAM 2.10REABILITAREA SERVICIILOR DE URGENTA PRESPITALICEASCAObiective- Cresterea calităţii serviciilor de urgenta prin formarea continua a personalului din cadrul serviciilor de urgenta- Eficientizarea timpului maxim de ajungere la cazurile de urgenta majorăActivităţi- Formarea continua a personalului de specialitate din serviciile de urgenta spitalicesti şi pre-spitalicesti- Formarea în metoda FAST a medicilor din serviciile de urgenta spitalicesti- Formarea de formatori în domeniul medicinei de urgenta- Acţiuni de pregatire pentru interventie în caz de dezastre- Mentenanta dispecerate- Asigurare truse de urgenta pentru centrele de permanenta- Dotarea echipajelor de interventie cu echipamente de protecţie pentru interventie în prespital- Sprijinirea activităţii Birourilor de asigurare şi imbunatatire a calităţii (BAIC)- Sprijinirea logistica a SMURD-urilorIndicatori de evaluare:Indicatori de rezultat:- cresterea nivelului de pregatire pentru interventii la dezastre- procent de teritoriu acoperit de telecomunicatii - 100%Indicatori fizici:- numar persoane formate la cursuri de educatie medicală continua în medicina de urgenta - REMSSy 4-700- numărul de persoane formate la cursuri de FAST - REMSSy 4-180- numar formatori pentru formarea personalului din serviciile de urgenta de la nivelul UPU-REMSSy 4-14- numar de intalniri ale BAIC - min. 6/judet/an- numar de pregatiri pentru dezastre - min. 2/judet/anIndicatori de eficienta:- cost/persoana/training - REMSSy 4 - 1200 RON;- cost/persoana/training FAST - REMSSy 4 - 800 RON;- cost/persoana/program de formare de formatori pentru formarea personalului UPU REMSSy 4 - 7000 RON;- cost mediu pe centru de formare (consumabile) - 2400 RON/centru/an- cost mediu pe intalnire BAIC - 392 RON/intalnire/centru- cost mediu dotare SMURD şi întreţinere echipamente existente - 22600 RON/serviciu- cost mediu exercitiu dezastre - 2000 RON- cost mediu dotare serviciu de ambulanta, întreţinere şi service aparatura de telecomunicatii - 35550 RON  +  SUBPROGRAM 2.11PREVENTIE GERIATRICA ŞI PROTECTIA VARSTNICULUIObiective- Prevenirea imbatranirii precoce şi protectia varstnicului- Cresterea sperantei de viaţa şi a calităţii vietii varstnicului- Cresterea abilitatilor şi pregatirii medicilor de familie în monitorizarea şi diagnosticul varstniculuiActivităţi- Screening al grupei de populatie cu vârsta de 55-70 ani cu risc cardio-vascular şi tulburari cognitive, monitorizarea tratamentului specific.- Prevenirea la varstnici a escarelor de decubit şi a complicatiilor lor- Informare şi formare continua pentru medicii de familieIndicatori de evaluareIndicatori de rezultat- Reducerea cu 40% a aparitiei escarelor sau a complicatiilor la varstnicii monitorizatiIndicatori fizici- Numar persoane supuse screening-ului la grupa de vârsta 55-70 ani cu riscuri cardio-vasculare şi de tulburari cognitive - 5100- Numar persoane cu risc cardio-vascular evaluate şi monitorizate - 1.150- Numar persoane cu risc de tulburare cognitiva evaluate şi monitorizate - 500- Numar persoane cu tulburare cognitiva şi dementa incipienta evaluate, monitorizate şi tratate - 300- Numar persoane instruite (medici de familie) - 50- Numar persoane varstnice monitorizate pentru prevenirea escarelor de decubit - 1.000Indicatori de eficienta- Cost mediu/persoana din grupa de vârsta 55-70 ani supusă screening-ului pentru riscuri cardio-vasculare şi de tulburari cognitive - 86 lei- Cost mediu/persoana evaluata şi monitorizata cu risc cardio-vascular - 224 lei- Cost mediu/persoana evaluata şi monitorizata cu risc de tulburare cognitiva - 174.5 lei- Cost mediu/persoana cu tulburare cognitiva şi dementa incipienta evaluata, monitorizata şi tratata - 244 lei- Cost formare medici de familie - 44.350 lei- Cost mediu/persoana varstnica cu risc de escara de decubit - 100 lei  +  SUBPROGRAM 2.12TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI ŞI CELULEObiective- Asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficienta cronica ireversibila şi inlocuirea tesuturilor nefunctionale, prin transplant de organe, tesuturi şi celuleActivităţi- Testarea imunologica şi virusologica a potentialilor donatori şi a receptorilor (inclusiv cross-match)- Coordonarea activităţii de transplant (coordonarea prelevarii organelor şi tesuturilor de la donator cadavru, deplasarea echipelor operatorii, în vederea efectuării procedurilor de transplant, organizarea acţiunilor de instruire a coordonatorilor locali, sprijin logistic pentru crearea retelei naţionale de coordonare, facilităţi pentru familiile donatorilor, mijloace de comunicare, plata coordonatorului de transplant)- Menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflati în moarte cerebrala- Implementarea şi managementul Registrului naţional de transplant- Realizarea băncii de tesuturi şi celuleIndicatori de evaluareIndicatori de rezultat- procent de pacienti recuperati pe tip de transplant - 90%Indicatori fizici- numar donatori vii testati imunologic şi virusologic: 1.200- numar receptori testati imunologic şi virusologic: 350- numar testari compatibilitate cross-match: 1.200- numar diagnosticari morti cerebrale şi mentenanta în condiţii fiziologice a donatorilor-cadavru (inclusiv testare): 80- numar acţiuni de coordonare: 800- numar estimativ de transplanturi ce urmeaza a fi efectuate, pe tipuri:● transplant renal - 200;● transplant hepatic - 20;● transplant cord - 24;● transplant pancreas - 20;● transplant medular - autotransplant: 60, allotransplant: 20;● transplant pulmonar - 5;● transplanturi tisulare: cornee, os, tendon, vase, piele.Indicatori de eficienta- cost mediu/testare donatori/receptori 1.850 lei- cost mediu testare compatibilitate cross-match: 1.100 RON- cost mediu/mentinere în condiţii fiziologice a donatorilor în moarte cerebrala, testarea acestora - 9250 lei- cost mediu/actiune coordonare - 222 lei- cost Registrul naţional de donatori de organe - 200.000 lei  +  SUBPROGRAM 2.13TRATAMENTUL TOXICODEPENDENTELORObiective- Informarea şi educarea populatiei cu privire la mijloacele de prevenire a consumului de droguri;- Asigurarea tratamentului de substituţie cu metadona pentru adulti;- Testarea metabolitilor stupefiantelor, în toate unitatile medicale de profil, adulti şi copii.Activităţi- Campanie de informare, educare şi comunicare- Tratamentul de substituţie cu metadona pentru adulti- Terapii de reabilitare, resocializare (terapie ocupationala şi ergoterapie)- Achizitionarea de teste rapide pentru evidentierea prezentei metabolitilor stupefiantelorIndicatori de evaluareIndicatori de rezultat- procent de pacienti recuperati - 90% din numărul total de persoane toxicodependente tratateIndicatori fizici- Nr. pacienti în tratament de substitutie cu metadona - 1.500- Nr. pacienti tratati în postcura - 2.100- Nr. teste pt. depistarea prezentei drogurilor în urina pacientilor achiziţionate - 7.000Indicatori de eficienta- cost mediu pe pacient în tratament de mentinere pe metadona - 116 lei- cost mediu pe pacient în tratament tip postcura - 320 lei- cost mediu pe test rapid depistare a drogurilor în urina - 20 lei- cost campanie de informare, educare şi comunicare: 200.000 lei  +  SUBPROGRAM 2.14TRATAMENT IN STRAINATATEObiectiveRezolvarea situaţiei medicale a unor bolnavi care nu pot fi tratati în taraActivităţiAsigurarea investigatiilor de înaltă performanta pentru precizare de diagnostic, a tratamentului medico-chirurgical şi a transplantului de organe şi tesuturi în strainatate pentru anumite categorii de bolnavi care prezinta afecţiuni ce nu pot fi tratate în tara, pe baza recomandarii comisiilor teritoriale, respectiv ale Ministerului Sănătăţii.Indicatori de evaluareIndicatori de rezultat- procent pacienti recuperati - 90% din totalul pacientilor care au efectuat tratament;- procent pacienti finantati - 80% din totalul pacientilor care au depus dosare pentru tratament în strainatate.  +  SUBPROGRAM 2.15PROFILAXIE ŞI RECUPERARE BALNEO-FIZIO-CLIMATOLOGICAObiective- Îmbunătăţirea asistentei de recuperare pentru afectiunile degenerative cu morbiditate crescuta ale aparatului locomotor- Îmbunătăţirea accesului persoanelor care au calitatea de luptatori pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 şi/sau urmasi ai eroilor martiri la servicii medicale de tratament şi recuperare balneoclimatica.Prevenirea complicatiilor afectiunilor locomotorii, cardiovasculare, neuro-psihice, endocrine etc., monitorizarea şi corectarea acestora prin mijloace specifice recuperării medicale.Activităţi- Prevenirea complicatiilor tulburarilor functionale şi structurale ale aparatului locomotor, monitorizarea şi corectarea acestora prin mijloace specifice recuperării medicale.- Asigurarea sumelor reprezentand contribuţia persoanelor care au calitatea de luptatori pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 şi/sau urmasi ai eroilor martiri la plata serviciilor medicale de recuperare acordate în sanatorii balneare pentru adulti şi copii.Indicatori de evaluareIndicatori de rezultat- Cresterea cu 50% a accesului la servicii medicale de recuperare în bazele de tratament şi statiunile balneoclimatice.Indicatori fizici- Numar beneficiari (fiecare beneficiar va fi raportat o singură dată în perioada de raportare): 500- Numar persoane testate monitorizate, corectate prin mijloace specifice în afecţiuni degenerative ale aparatului locomotor cu morbiditate crescuta: 333Indicatori de eficienta- Cost mediu/beneficiar: 800 RON- Cost mediu/persoana testata, monitorizata şi corectata prin mijloace specifice în afecţiuni degenerative ale aparatului locomotor, cu morbiditate crescuta: 150 lei  +  SUBPROGRAM 2.16ACTIUNI PENTRU SĂNĂTATEObiective- Îmbunătăţirea stării de sănătate a populatiei, prin cresterea accesului la servicii medicale a populatiei vulnerabile, din zone defavorizateActivităţi- Formarea de asistenti medicali comunitari şi mediatori sanitari comunitari rromi- Realizarea activităţilor specifice de asistenţa medicală comunitara şi de mediator sanitar comunitar rrom- Organizarea locala a activităţii de asistenţa medicală comunitara şi mediatori sanitari comunitari rromi- Asigurarea mijloacelor pentru desfăşurarea activităţii (rechizite, cartele telefonice, abonamente/tichete pentru transport în comun)- Campanii de informare, educare şi comunicareIndicatori de evaluareIndicatori de rezultat- cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii comunitare cu 400% faţă de anul 2005- cresterea numarului comunitatilor care beneficiaza de servicii comunitare cu 300% faţă de 2005Indicatori fizici- numar de asistenti medicali comunitari formati: 1.500- numar de mediatori sanitari comunitari rromi formati: 100- numar de asistenti medicali comunitari angajaţi: 2.000- numar de mediatori sanitari comunitari rromi angajaţi: 400- numar de comunitati deservite de asistenti medicali comunitari: 2.500- numar de comunitati deservite de mediatori sanitari comunitari rromi: 600Indicatori de eficienta- cost mediu/persoana/training - 1.000 lei- cost mediu angajare asistent medical comunitar: 8.000/an- cost mediu angajare mediator comunitar rrom: 4.000/an- cost mediu dotare asistent medical comunitar: 10.000/an- cost mediu dotare mediator comunitar: 4.000/an
  II/3. PROGRAM DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUIInstitutia coordonatoare a programului: Ministerul Sănătăţii - Directia Generală Asistenţa Medicală, Structuri Sanitare şi Salarizare.
  Indicatori fizici
  Numar de interventii de promovare a sănătăţii reproducerii 8
  Numar de interventii de promovare a sănătăţii copilului 11
  Numar campanii IEC 3
  Indicatori de eficienta (mii RON)
  Cost mediu/interventie pentru sănătatea reproducerii 3.400
  Cost mediu/interventie pentru sănătatea copilului 6.580
  Cost mediu/IEC 150
  Indicatori de rezultat
  Mortalitate materna prin avort (decese materne la 1.000 nascuti vii) 0,12
  Mortalitate infantila (decese sub un an la 1.000 nascuti vii) 16,7
  Natura cheltuielilor prevăzute în program:● Pentru unitatile finantate integral din venituri proprii (institute, spitale, sanatorii)Cheltuieli de personal aferente personalului incadrat cu contract individual de muncă pe durata determinata sau cu timp parţial de muncă, potrivit legii, pentru activităţile prevăzute în prezentul ordinBunuri şi servicii necesare realizării interventieiCheltuieli de capital, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pe baza justificarii necesităţii acestora pentru realizarea interventiei, anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei respective.● Pentru unitatile finantate integral de la bugetul de stat (ISP, DSP, CMP)Cheltuieli pentru bunuri şi servicii necesare realizării interventiei  +  INTERVENTIA NR. 1Cresterea accesului la servicii de sănătatea reproduceriiActivităţi:● instruirea şi perfectionarea personalului medical din asistenţa medicală primara şi de specialitate;● îmbunătăţirea comunicarii naţional-local-furnizori, prin intalniri periodice;● procurarea şi distributia de contraceptive;● implementarea sistemului informational privind distributia, utilizarea şi raportarea consumului de contraceptive, tipărirea şi distributia de fise şi formulare de contraceptie;● monitorizarea şi evaluarea programului● campanii de informare, educare şi comunicare  +  INTERVENTIA NR. 2Îmbunătăţirea calităţii şi eficientei consultatiei prenataleActivităţi:● editarea, tipărirea şi distributia gratuita a Carnetului Gravidei şi Fisei Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lauzei;● instruirea personalului medical pentru implementarea Protocolului privind metodologia efectuării consultatiei prenatale şi a consultatiei postnatale, a Carnetului Gravidei şi a Fisei Anexa, elaborarea, tipărirea şi distributia unui protocol privind supravegherea medicală a lauzei;● cercetarea activităţii, monitorizarea şi evaluarea serviciilor medicale prenatale;● cheltuieli complementare aferente programului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii "Maternitatea fără risc" în România● campanii de informare, educare şi comunicare  +  INTERVENTIA NR. 3Profilaxia anemiei feriprive la gravidaActivităţi:● procurarea şi distributia preparatelor de Fier la gravida, cu prioritate la cele din categoria de risc;● procurarea cuvelor pentru determinarea hemoglobinei, în zonele pilot de monitorizare a incidentei anemiei feriprive la gravida;● monitorizarea prevalentei anemiei la gravida;● promovarea legislaţiei privind fortifierea cu fier a fainii.  +  INTERVENTIA NR. 4Profilaxia sindromului de izoimunizare RhActivităţi:● procurarea imunoglobulinei specifice şi a reactivilor pentru determinari specifice;● vaccinarea anti D a lauzelor Rh negative eligibile;● vaccinarea anti D a femeilor eligibile Rh negative care au avortat sau care au avut sarcini ectopice.  +  INTERVENTIA NR. 5Prevenirea encefalopatiei cauzata de fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, precum şi eliminarea tulburarilor prin deficit de iodActivităţi:● procurarea de echipamente, materiale specifice, teste specifice, medii de cultura, de laborator etc., alte materiale necesare screening-ului, medicamente specifice precum şi preparate dietetice fără fenilalanina sau sarace în fenilalanina, necesare tratamentului dietetic şi medicamentos;● recoltarea, transportul şi efectuarea testelor specifice;● dispensarizarea la nivelul tuturor esaloanelor asistentei medicale a copiilor confirmati;● evaluarea şi monitorizarea programului;● promovarea schimbarii legislaţiei privind nivelul iodarii sarii de masa în conformitate cu Strategia naţionala de eliminare a tulburarilor prin deficit de iod;● suplimentarea cu iod (procurarea şi distribuirea suplimentelor cu iod) la gravide, cu prioritate la cele din categoria de risc;● monitorizarea deficitului de iod la gravide.  +  INTERVENTIA NR. 6Profilaxia malnutritiei la prematuriActivităţi:● procurarea de produse dietetice specifice, produse medicamentoase necesare prevenirii malnutritiei (aminoacizi, solutii lipidice, vitamine, eritropoetina etc.), a consumabilelor şi echipamentelor specifice necesare administrarii acestora;● procurarea de formule speciale de lapte praf utilizate ca suplimente nutritive;● administrarea tratamentului dietetic şi medicamentos în timpul spitalizarii şi în ambulator;● monitorizarea clinica şi biologica a pacientilor aflati în tratament.  +  INTERVENTIA NR. 7Profilaxia distrofiei la sugar şi copil  +  Obiectivul 1Profilaxia morbiditatii infantile datorate distrofiei la copii 0-1 an prin administrarea de lapte prafActivităţi:● procurarea, distributia de lapte praf la copiii 0-1 an care nu beneficiaza de lapte matern, conform reglementarilor în vigoare;  +  Obiectivul 2Susţinerea funcţionarii Comitetului Naţional pentru Promovarea Alaptarii (CNPA), a initiativei "Spitalul Prieten al Copilului" şi a Centrelor Regionale pentru promovarea alaptarii, în conformitate cu Strategia Naţionala de Promovare a Alaptarii 2003-2012Activităţi:● formarea personalului medical din asistenţa primara şi de specialitate pentru promovarea alaptarii şi consiliere;● susţinerea încadrării, organizarii şi dotarii cabinetelor regionale de promovarea alaptarii;● promovarea alaptarii şi consilierea privind alaptarea de către personalul format, a gravidelor, lauzelor şi familiilor acestora;● monitorizarea, evaluarea şi certificarea spitalelor "Prietene ale Copilului";● adoptarea şi implementarea legislaţiei naţionale privind Codul International de marketing al substitutelor de lapte matern, în conformitate cu angajamentele internationale ale României.  +  INTERVENTIA NR. 8Profilaxia rahitismului carential al copiluluiActivităţi:● procurarea, distributia şi administrarea profilactica a vitaminei D populatiei ţinta.  +  INTERVENTIA NR. 9Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescentilor din colectivitatiActivităţi:● asigurarea cu medicamente, instrumentar, materiale sanitare, echipamente specifice a cabinetelor scolare/studentesti; asigurarea service-ului, consumabilelor şi pieselor de schimb pentru echipamentele din cabinetele medicale scolare;● formarea personalului care lucreaza în cabinetele de Medicina Scolara;● efectuarea serviciilor medicale specifice preventive;● asigurarea efectuării lucrărilor protetice necesare pentru studentii care se afla în întreţinerea structurilor de protecţie sociala şi achitarea integrală a contravalorii acestora.  +  INTERVENTIA NR. 10Profilaxia anemiei feriprive la copilActivităţi:● procurarea şi distributia preparatelor de fier la copil, cu prioritate la cei din categoria de risc;● procurarea cuvelor pentru determinarea hemoglobinei;● monitorizarea prevalentei anemiei copilului;● promovarea legislaţiei privind fortifierea cu fier a fainii.  +  INTERVENTIA NR. 11Prevenirea aparitiei, depistarea precoce, monitorizarea şi recuperarea deficientelor senzoriale şi de dezvoltare neuropsihomotorie la copil precum şi profilaxia epilepsiei rezistenta la tratamentActivităţi:● tratament specific pentru epilepsia recurenta cu Valproat de sodiu, Lamotrigine şi Topiramate;● terapie specifică decontracturanta cu toxina botulinica în centrele nominalizate;● amenajarea spatiilor de diagnostic şi recuperare, precum şi dotari cu echipamente şi teste specifice pentru diagnosticul şi recuperarea deficitului neuropsihomotor;● formarea medicală continua a medicilor de familie şi de specialitate, a cadrelor medii, psihologi, logopezi etc. pentru identificarea precoce a copiilor cu risc, prevenirea deficientelor şi recuperarea copiilor cu deficiente neuropsihomotorii;● depistarea precoce a surditatii la nou-nascut în unitatile pilot, în conformitate cu metodologia stabilita de institutia coordonatoare - Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Functionala - ORL "Prof. Dr. Dorin Hociota".  +  INTERVENTIA NR. 12Prevenirea aparitiei cecitatii la prematuri şi a tulburarilor de refractie la copilActivităţi:● procurare de echipamente specifice, instrumentar şi efectuarea examinarilor pentru depistarea riscului de cecitate şi tratamentul acesteia, a ambliopiei şi a viciilor de refractie la populatia ţinta;● aplicarea tratamentului specific;● formarea personalului de specialitate pentru activităţile specifice;● cheltuieli complementare aferente programului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii "Prevenirea cecitatii şi tulburarilor de vedere" în România.  +  INTERVENTIA NR. 13Diagnosticul precoce, preventia primara şi secundara, monitorizarea şi recuperarea unor afecţiuni cronice la copilObiectivul 1. Sindromul de detresa respiratorie la nou-nascutiObiectivul 2. Astmul bronsic la copilObiectivul 3. Sindromul de malabsorbtie şi diareea cronica la copilObiectivul 4. Mucoviscidoza la copilObiectivul 5. Imunodeficientele primare umorale la copilObiectivul 6: Hepatita cronica la copilActivităţi:● procurarea de echipamente, medicamente, produse dietetice specifice;● procurarea de suplimente nutritive cu destinatie medicală speciala;● investigatia paraclinica şi de laborator specifică pentru stabilirea diagnosticului şi monitorizarea tratamentului;● administrarea tratamentului specific, dietetic şi medicamentos, în timpul spitalizarii şi în ambulator;● consilierea specifică;● elaborarea, editarea, distribuirea de ghiduri de profilaxie şi tratament specifice;● realizarea unor baze de date pentru bolnavii cronici;● managementul central şi regional al afectiunilor cronice la copil.  +  INTERVENTIA NR. 14Profilaxia şi diagnosticul pre- şi post-natal al malformatiilor şi/sau al unor afecţiuni geneticeActivităţi:● procurarea echipamentelor, instrumentarului, reactivilor specifici;● efectuarea activităţilor specifice de testare, de diagnostic clinic şi de laborator a populatiei ţinta;● realizarea unor baze de date, propuneri pentru organizarea unui sistem informational şi a unor registre naţionale pentru malformatii şi vicii genetice;● formarea personalului de specialitate.  +  INTERVENTIA NR. 15Reabilitarea asistentei medicale de pediatrie şi pentru nou-nascuti şi susţinerea ingrijirilor intensive pentru copiiObiectivul 1Reabilitarea sectiilor/compartimentelor de pediatrie, terapie intensiva, structuri de primiri urgenteActivităţi:● reabilitarea infrastructurii: compartimentari, instalaţii electrice, gaze medicale, incalzire, etc., a compartimentelor de pediatrie, terapie intensiva, ATI, structuri de primiri urgente, sali de operaţie cu spatiile anexe, precum şi procurarea de echipamente, instrumentar, consumabile, piese de schimb şi mobilier specific ingrijirilor acordate copiilor în sectiile/compartimentele de terapie intensiva şi de pediatrie;● procurare de instrumentar, echipamente specifice pentru investigatii de laborator şi paraclinice;● activităţi de informatizare medicală;● activităţi de Educatie Medicală Continua, editarea, tipărirea, distributia şi implementarea de protocoale/ghiduri de tratament specifice principalelor afecţiuni ale copilului;● cheltuieli complementare programului OMS/UNICEF "Managementul Integrat al Bolilor Copilariei".Obiectivul 2Susţinerea activităţii de ingrijire intensiva a nou-nascutilorActivităţi:● procurare de reactivi, piese de schimb, consumabile, materiale sanitare necesare ingrijirii intensive a nou-nascutilor; asigurarea service-ului echipamentelor necesare ingrijirii intensive a nou-nascutilor;● amenajarea ambulantelor, asigurarea de reactivi, medicamente, piese de schimb şi consumabile, precum şi organizarea şi asigurarea transportului în cazuri speciale pentru nou-nascuti (Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului Bucureşti, Mures, Iasi.Obiectivul 3Susţinerea activităţii de dializa acuta (renala, hepatica) şi plasmafereza la copilActivităţi:● procurare de echipamente specifice, reactivi, piese de schimb, consumabile, materiale sanitare necesare pentru dializa acuta (renala, hepatica) şi plasmafereza a copiilor cu intoxicatii cu ciuperci, medicamente, metale grele, etc.  +  INTERVENTIA NR. 16Susţinerea activităţilor de ingrijire a gravidelor şi lauzelorActivităţi:● procurarea de consumabile, reactivi, piese de schimb şi instrumentar specific (truse de nastere şi cezariene).  +  INTERVENTIA NR. 17Managementul Programului de Sănătate a femeii şi copilului la nivelul UMP precum şi la nivel local:Activităţi:● la nivelul UMP:- participare la elaborarea proiectului de program prin consultare cu directiile de sănătate publică, comisiile judetene pentru sănătatea mamei şi copilului, unităţi sanitare, experti, institute şi comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;- participare, împreună şi sub coordonarea Ministerului Sănătăţii, la monitorizarea, implementarea şi evaluarea programului; colectarea datelor raportate de către DSP, intocmirea de sinteze şi informarea Ministerului Sănătăţii.● la nivel local:- monitorizarea, împreună cu unitatile sanitare şi persoanele cu responsabilităţii, a aplicarii interventiilor şi obiectivelor în teritoriile stabilite;- evaluarea şi monitorizarea în teritoriu, la nivelul unităţilor sanitare şi a comunitatilor, în colaborare cu Comisiile Judetene pentru Sănătatea Femeii, Copilului şi Familiei, a modului de implementare a programului;- organizarea unei baze de date specifice programului;- împreună cu Unitatea de Management de Program organizeaza şi implementeaza sistemul informational şi sistemul electronic de colectare, interconectare şi raportare a datelor şi indicatorilor interventiilor;- raportarea la Unitatea de Management de Program conform normelor metodologice a indicatorilor interventiilor şi obiectivelor din cadrul Programului Naţional 3.
  II/4. PROGRAM DE ADMINISTRATIE SANITARA ŞI POLITICI DE SĂNĂTATEActivităţiAsigurarea fondurilor necesare pentru realizarea activităţilor prevăzute în programele de sănătate şi a celorlalte acţiuni aprobate prin bugetul de stat, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor legale, cu respectarea disciplinei financiar-bugetare.Din Programul de administratie sanitara şi politici de sănătate se asigura şi fondurile necesare pentru: a) inlocuirea pieselor de schimb la aparatura medicală de înaltă performanta din dotarea instituţiilor sanitare publice; b) procurarea aparaturii de înaltă performanta; c) proiectul "Evaluarea costurilor spitalicesti la nivel de pacient"; d) monitorizarea performantei unităţilor sanitare cu paturi din România; e) studiul pilot "Politici în domeniul sănătăţii mintale"; f) realizarea Registrului naţional de: psihiatrie, diabet, boli cardio-vasculare, oncologie; g) Rezerva pentru situaţii speciale a Ministerului Sănătăţii, în cadrul careia se constituie rezerva pentru medicamente antidiabetice.Activităţile menţionate la lit. c), d), e) şi f) fac obiectul contractelor incheiate între Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, în condiţiile art. 3 alin. (2) din prezentul ordin.Natura cheltuielilor programuluiCheltuieli de personal aferente personalului ministerului şi celui din unitatile direct subordonate, finantate integral de la bugetul de statBunuri şi servicii (inclusiv comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor)Dobanzi la crediteTransferuri între unităţi ale administraţiei publice din care: transferuri curente (transferuri către institutii publice, programe de sănătate; acţiuni de sănătate în care sunt incluse şi sumele aprobate pentru S.N. de Cruce Rosie) şi de capital (aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgente, plati în contul creditelor garantate)Alte transferuri (programe cu finanţare rambursabila, cotizatii şi contribuţii la organisme internationale în care sunt incluse şi sumele pentru S.N. de Cruce Rosie)Cheltuieli de capitalRambursari de credite externe-------