ORDIN nr. 1.305 din 20 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea modelului de uniformă de serviciu a personalului silvic(actualizat până la data de 6 iunie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • ----------În baza art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- Procesul-verbal de recepţie nr. 159.380/VM din 28 noiembrie 2005;- Caietul de sarcini privind realizarea modelelor de uniformă de serviciu a personalului silvic;- Referatul de aprobare nr. 159.457/VM din 9 decembrie 2005,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul de uniformă de serviciu a personalului silvic, în conformitate cu specificaţiile tehnice cuprinse în Caietul de sarcini privind realizarea modelelor de uniformă de serviciu a personalului silvic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Uniformele se confecţionează din materiale ale căror mostre sunt prezentate în Caietul de sarcini privind realizarea modelelor de uniformă de serviciu a personalului silvic. (2) Consultarea mostrelor de materiale prevăzute la alin. (1) se poate realiza la sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia politici, strategii şi reglementări forestiere din Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 693/1993, modificat şi completat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 335/1994.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

    Gheorghe Flutur
    Bucureşti, 20 decembrie 2005.Nr. 1.305.  +  AnexăCAIET DE SARCINIprivind realizarea modelelor de uniformă de serviciua personalului silvic  +  Capitolul I Obiectele din care se compun uniformele, sortimentele de material din care se confecţionează şi durata de uzură normată.I.1. UNIFORME PENTRU PERSONAL DE BIROU:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Duratacrt. Obiectele din care se compune Sortimente de material de uzură               uniforma normată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Costum vară - ţesătură BBC+PA; 24 luni     - pentru bărbaţi - 2 pantaloni, culoare verde*)     vestă, bluză     - pentru femei - fustă, pantalon,     vestă, bluză──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Costum primăvară-toamnă - stofă semigroasă amestec 24 luni                                          lână fină + PES     - pentru bărbaţi - veston, - tratamente tehnice     2 pantaloni drepţi     - pentru femei - veston, ● teflonare     1 pantalon, 1 fustă ● antipiling                                          - culoare verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Costum iarnă - stofă groasă amestec 24 luni                                          lână + PES    - pentru bărbaţi - veston + - tratamente tehnice    2 pantaloni drepţi    - pentru femei - veston + ● teflonare    1 pantalon + 1 fustă ● antipiling                                          - culoare verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Scurtă primăvară-toamnă - stofă lână; culoare 36 luni                                          verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Scurtă iarnă - material impermeabil                                          cu tratamente; 36 luni                                          culoare verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Minim 6 cămăşi - BBC + PES; culoare 12 luni                                          verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Pantofi vară - piele naturală 12 luni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Pantofi primăvară-toamnă - piele naturală 12 luni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Ghete căptuşite - piele şi blană sintetică 12 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Geantă de serviciu - piele naturală semigroasă 48 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Mănuşi - piele naturală 48 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Curea pentru pantaloni - piele naturală semigroasă 36 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Pălărie tip vânătoresc - fetru; culoare verde 24 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Căciulă - blană naturală neagră 36 luni                                          sau brumărie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. 18 perechi şosete - BBC în amestec; culoare 12 luni                                          verde────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. 5 perechi ciorapi - lână în amestec; culoare 12 luni                                          verde────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Cravată - mătase sau ţesătură 12 luni                                          sintetică; culoare verde────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. Fular - lână sau tip lână; 24 luni                                          culoare verde────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. Însemne────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Culoarea se identifică în conformitate cu ghidul "Pantone textile"(varianta 1992, ISBN 1-881509-32) şi se explicitează pe articole după cumurmează:    - nr. crt. 1 - pantalon, vestă - cod 19-Q511 TP, bluză personal    birou - cod 17-0517 TP;    - nr. crt. 2 - costum primăvară-toamnă - cod 19-0511 TP;    - nr. crt. 3 - costum iarnă - cod 19-0511 TP, cod culoare contrast:    18-1031 TP;    - nr. crt. 4 - scurtă primăvară-toamnă - cod 19-0511 TP;    - nr. crt. 5 - scurtă iarnă - cod 19-0511 TP;    - nr. crt. 6 - cămaşă - coduri: 17-0517 TP;                                    17-0625 TP;                                    15-0522 TP;                                    15-5704 TP                                    ALB----------Pct. I.1 din Cap. I din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 332 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.I.2. UNIFORME PENTRU PERSONAL DE TEREN:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Duratacrt. Obiectele din care se compune Sortimente de material de uzură               uniforma normată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Costum vară - bluză + vestă + - ţesătură BBC 24 luni     2 pantaloni - ţesătură tip BBC;                                          culoare verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Costum primăvară-toamnă - - ţesătură peliculizată 24 luni     scurtă + 2 pantaloni BBC 80% + PA 20%; culoare                                          verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Costum iarnă - scurtă + - ţesătură 100% PES 24 luni     2 pantaloni peliculizată impermeabilă                                          + tratamente ECO-CLIMATE;                                          culoare verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Scurtă iarnă - ţesătură 100% PES 36 luni                                          peliculizată impermeabilă                                          + tratamente ECO-CLIMATE;                                          culoare verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Minim 6 cămăşi - BBC + PES; culoare 12 luni                                          verde*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Pantofi - faţă din piele naturală 12 luni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Bocanci sau cizme scurte - faţă din piele naturală 12 luni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Cizme cauciuc - cauciuc şi BBC caşerat 24 luni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Geantă de serviciu - piele naturală sau 48 luni                                          sintetică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Curea pentru pantaloni - piele naturală 36 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Mănuşi - piele naturală 48 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Pălărie tip vânătoresc - fetru; culoare verde 24 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Căciulă - blană sintetică şi 36 luni                                          ţesătură impermeabilă                                          neagră sau brumărie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. 18 perechi şosete - BBC în amestec; culoare 12 luni                                          verde────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. 5 perechi ciorapi - lână în amestec; culoare 12 luni                                          verde────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. Fular - fire sintetice, tip lână; 24 luni                                          culoare verde────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Însemne────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Culoarea se identifică în conformitate cu ghidul "Pantone textile"(varianta 1992, ISBN 1-881509-32) şi se explicitează pe articole după cumurmează:    - nr. crt. 1 - pantalon, vestă - cod 19-Q511 TP, bluză personal birou -cod 17-0517 TP;    - nr. crt. 2 - costum primăvară-toamnă - cod 19-0511 TP;    - nr. crt. 3 - costum iarnă - cod 19-0511 TP, cod culoare contrast:18-1031 TP;    - nr. crt. 4 - scurtă iarnă - cod 19-0511 TP;    - nr. crt. 5 - cămaşă - coduri: 17-0517 TP;                                    17-0625 TP;                                    15-0522 TP;                                    15-5704 TP                                    ALB----------Pct. I.2 din Cap. I din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 332 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.  +  Capitolul II. II.1. UNIFORME PENTRU PERSONALUL DE BIROUII.1.1. DESCRIEREA UNIFORMELORII.1.2. MATERIALE UTILIZATEII.1.3. CONFECŢIONAREAII.1-1. Costum vară - pentru bărbaţi- pentru femeiII.1.1-1. DESCRIEREpentru costum vară - personal birou:Costumul se realizează din ţesătură tip tercot de culoare verde, cu compoziţie 75% BBC + 25% POLIAMIDĂ, cu caracteristicile prezentate în fişa de date a materialelor.El este compus din: - pentru bărbaţi - 1 bluză cu mânecă scurtă, vestă + pantalon drept- pentru femei - 1 bluză cu mânecă scurtă, vestă + fustă + pantalonBluza se diferenţiază coloristic de restul costumului, având o nuanţă de verde mai deschis.II.1.2-1. MATERIALE UTILIZATEpentru costum vară - personal birou:Ţesătura de bază: - pentru bluză - 75% BBC + 25% POLIAMIDĂ- Greutate 110g/mp- Tratamente - teflonare- emoliere- samforizare- pentru vestă, - 75% BBC + 25% POLIAMIDĂpantalon (fustă) - Greutate 185g/mp- Tratamente - teflonare- emoliere- samforizare ┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ DENUMIRE ARTICOL │ UTILIZARE │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1. │Ţesătură │Material bază │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2. │Nasturi cu 4 găuri măr. 18 şi măr. 24 la │Încheiat piepţi, epolet,│ │ │culoare │clape buzunare │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3. │Aţă poliester Nm 80/2 la culoare │Asamblare produs │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4. │Inserţie termoadezivă (suport textil din │Întaritură guler, clape,│ │ │BBC 100% impregnat ce granule de polipro-│epoleţi, ştei │ │ │pilenă - 25 puncte de adezivare pe cmp) │ │ │ │cu masa 90g/mp şi 150g/mp │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 5. │Fermoare cu dinţi turnaţi tip YKK │Buzunar, închidere vestă│ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 6. │Fermoare cu dinţi spiralaţi tip YKK │Şliţ pantalon │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 7. │Bandă imitaţie piele │Garnitură clape │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 8. │Bandă Welcro la culoare │Clape mici, epoleţi, │ │ │ │ajustare spate │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 9. │Butoni │Închidere clape mari, │ │ │ │epolet însemne │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │10. │Etichetă textilă │Marcare mărime │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │11. │Etichetă produs │Marcare produs │ └────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘----------Poziţiile nr. 5 şi 6 de la pct. II.1.2-1 din Cap. II din anexă au fost modificate de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 332 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.II.1.3-1. CONFECŢIONARE pentru costum vară - personal birou:Bluza are guler cu pelerină şi ştei, se încheie în faţă cu fentă cu nasturi. Piepţii au platcă cu formă cu colţ şi câte un buzunar aplicat. Buzunarele au formă cu colţ, pliu pe mijloc şi clapă cu colţ cu închidere cu nasture şi butoniere. Buzunarul de la pieptul stâng are prevăzut pe clapă un epolet cu închidere cu nasture şi butonieră pentru fixarea însemnelor. Spatele are platcă şi fald pe mijloc.Mânecile sunt scurte şi terminate cu tiv îndoit pe faţă şi fixat cu un tighel.Se tighelesc cu un tighel: gulerul, fenta, tivul, epoletul.Se tighelesc cu două tighele: clapele de buzunar, buzunarele aplicate, platcă faţă, platcă spate. Are executate cheiţe la epolet.Vesta se încheie în faţă cu fermoar detaşabil, are dublaţi cu ţesătură de bază piepţii şi platca la spate.Piepţii au la partea de jos câte un buzunar aplicat cu formă dreaptă, cu burduf pe părţile laterale şi dublat pe toată suprafaţa cu material fond. Au clape aplicate cu închidere cu 2 butoni. La partea de sus clapele au aplicate bentiţă din piele - ca ornament. Pe aceste buzunare are aplicate câte un buzunar mic, cu formă dreaptă, cu închidere cu clapă cu bandă welcro. Pieptul drept are aplicat la partea de sus un reper cu formă dreaptă, pe care se execută un buzunar cu deschidere cu fermoar. La partea de jos a reperului se aplică un buzunar mic, cu pliu pe mijloc şi burduf de jur împrejur. Acesta are o clapă cu închidere cu bandă welcro. Pieptul stâng are la partea de sus un buzunar aplicat, cu formă dreaptă, cu burduf de jur împrejur, are prevazulă clapă cu închidere cu bandă welcro. Deasupra acestei clape, la pieptul stâng este aplicat un epolet cu închidere cu buton pentru fixarea însemnelor. Vesta are platcă la faţă şi spate, iar răscroiala feţei are la gât formă de V. Pe părţile laterale are epoleţi (bride) cu formă dreaptă, cu închidere cu bandă welcro pentru ajustarea produsului pe corp. În interior, la pieptul stâng are un buzunar cu refilet din material fond cu închidere cu nasture şi butonieră.Se tighelesc cu un tighel: răscroiala gâtului, cant, tiv, subbraţ, buzunare aplicate.Se tighelesc cu 2 tighele: platca la faţă, la spate, clapele buzunarelor, partea de sus reper piept dreapta, epolet piept, cusăturile laterale, bridele de ajustare.Are executate cheiţe la: deschiderea buzunarelor, clape, epolet piept, bride laterale.Pantalonul este drept, cu un fald în talie, se încheie cu şliţ cu fermoar. La faţă are buzunare oblice cu deschidere tighelită. La spate, partea dreaptă are un buzunar cu doi refileţi cu închidere cu nasture şi petliţă.Betelia se încheie cu nasture şi butonieră şi are prevăzute 6 găici pentru curea. Are executate cheiţe la: deschiderea buzunarelor laterale, şliţ şi găici.II.1-2. Costum primăvară-toamnă - pentru bărbaţi- pentru femeiII.1.1-2. DESCRIEREpentru costum primăvară-tommnă - personal birou:Costumul se realizează din stofă amestec lână fină 45% + 55% PES, de culoare verde silvic şi se compune din: - pentru bărbaţi - sacou + 2 pantaloni drepţi- pentru femei - sacou + 1 fustă + 1 pantalon conform schiţelordin capitolul 3.Sacoul se încheie în faţă cu 2 nasturi şi 2 butoniere. Piepţii au la nivelul taliei buzunare cu clapă şi refileţi. La partea de sus a pieptului stâng are un buzunar mic cu clapă şi refileţi, iar deasupra acestuia are un epolet fixat cu nasture şi butonieră pentru poziţionarea însemnelor.Mânecile au la terminaţie şliţ cu 3 nasturi, iar deasupra acestuia o bordură de paspoal din ţesătură contrast. Sacoul are garnitură din ţesătură contrast la: guler, refileţi, bordură mânecă. Se încheie cu nasturi de os, la fel şi la mâneci, iar la rever are un ornament de os în formă de frunză de stejar.Sacoul este căptuşit în întregime cu căptuşeală la culoare. În interior are câte un buzunar la fiecare piept, cu refilet din stofă şi încă un buzunar mic, cu 2 refileţi din căptuşeală, la pieptul stâng partea de jos.Pantalonul este drept, cu feţe căptuşite, cu un fald în talie, se încheie cu şliţ cu fermoar. La faţă are buzunare oblice, cu deschidere cu garnitură din stofă contrast. La spate partea dreaptă are un buzunar cu 2 refileţi cu închidere cu nasture şi petliţă. Are garnituri din stofă contrast la buzunarele de la feţe, refileţii buzunarului spate şi petliţa buzunarului de la spate.Betelia pantalonului se închide cu nasture şi butonieră, cu copcă pe interior şi are prevăzute 6 găici pentru curea.Are executate cheiţe la: deschiderea buzunarelor laterale, şliţ şi găici.Fusta are croială clasică, cu betelie, fermoar pe mijlocul spatelui, căptuşită şi cu şliţ la spate, având formatul prezentat în schiţă.II.1.2-2. MATERIALE UTILIZATEpentru costum primăvară-toamnă - personal birou:Ţesătura de bază: stofă amestec lână fină 45% + 55% PESGreutate: 395 g/ml----------Greutatea stofei de la ţesătura de bază de la pct. II.1.2-2. din Cap. II din anexă a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 332 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.Rezistenţă la purtareRezistenţă la murdărire şi posibilităţi de înfreţinere şicurăţare uşoarăRevenire bună din şifonareEfect de scămoşare redusă în timpul purtăriiTratamente NUVA: - teflonare- antişifonare- antiscămoşare ┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ DENUMIRE ARTICOL │ UTILIZARE │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1. │Stofă 45% Lână + 55%PES │Material de bază │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2. │Căptuşeală 57% Acetat + 43% Vâscoză │Căptuşit interior sacou │ │ │Greutate 87 g/mp │(faţă, spate), dos clape│ │ │Legătură diagonal întărit │buzunare, contrare │ │ │ │fileţi buzunar │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3. │Căptuşeală 100% Vâscoză │Căptuşit feţe pantaloni │ │ │Greutate 76 g/mp; legătură pânză │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4. │Inserţie chimizată ţesută │Piepţi, faţă guler,clape│ │ │Suport textil: 61% PES + 39% PA, │buzunar, epolet, buzunar│ │ │impregnat cu granule de adezivare 52 │teşlu │ │ │pete/cmp; greutate 48 g │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 5. │Inserţie chimizată neţesută │Răscroiala guler,mânecă,│ │ │ │deschidere buzunar pant,│ │ │ │refileţi, mânecă,betelie│ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 6. │Bandă betelie tubulară cu inserţie │Căptuşeală betelie │ │ │chimizată lăţime 4.5 cm │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 7. │Pungă buzunar │Pungi buzunar sacou şi │ │ │ │pantaloni │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 8. │Roshar │Piept sacou │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 9. │Dublură Roshar │Piept sacou │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │10. │Copci metalice pantaloni │Închidere talie │ │ │ │pantaloni │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │11. │Nasturi de os / măr. 32 │Închidere piept sacou │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │12. │Nasturi de os / mar. 24 │Şliţ mâneci,epolet piept│ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │13. │Nasturi PES / măr. 24 │Închidere talie │ │ │ │pantaloni, buzunar spate│ │ │ │pantaloni │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │14. │Ornament os în formă de"frunză de stejar"│Rever sacou │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │15. │Perniţe umeri │Umeri │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │16. │Aţă Nm 85/3 │Asamblat │ └────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘II.1.3-2. CONFECŢIONAREpentru costum primăvară-toamnă - personal birou:Sacoul se compune din: piepţi, spate, guler şi mâneci. Are clin la subraţ, iar la nivelul taliei are câte o pensă de ajustare pe corp, tăiată până la nivelul buzunarelor. Sacoul are buzunare cn clape cu formă rotunjită şi 2 refileţi; clapele cu lăţime 6 cm, au dosurile din căptuşeală, iar refileţii sunt realizaţi din stofă contrast.Pieptul stâng are la partea de sus un buzunar cu clapă şi 2 refileţi, cu clapa (lăţime 5 cm) dublată cu căptuşeală şi refileţii din stofă contrast (lg = 11 cm). Deasupra acestuia la 0.5 cm are aplicat un epolet (lg = 11 cm), lăţime 3 cm, cu formă cu colţ care are un capăt liber, fixat cu nasture şi butonieră.Pieptii şi bizetii sunt termoculaţi pe toată suprafaţa cu inserţie chimizată ţesută. Au la partea de sus un plastron format dintr-un strat de Roshar şi un strat dublură Roshar. Piepţii se încheie cu 2 nasturi şi 2 butoniere cu cap rotund.Reverul este răsfrânt şi pontat de piepţi odată cu aplicarea ornamentelor de os.Spatele este din 2 bucăţi, cu croială cambrată.Mânecile sunt din 2 bucăţi, cu clin la subraţ, iar pe cusătura cotului are şliţ, închis la terminaţia mânecii, prevăzut cu câte 3 nasturi de os. Deasupra şliţului la 12 cm de tiv, au o bordură de 0.3 cm din stofă contrast.Gulerul este gen tunică, cu lăţimea de 3.5 cm şi este termoculat pe toată suprafaţa, atât faţa cât şi dosul.Pantalonul este drept, cu 2 falduri, se încheie în faţă cu şliţ cu fermoar. Feţele au buzunare oblice, cu deschidere cu paspoal (0.3 cm) din stofă contrast, sunt căptuşite cu căptuşeală peste nivelul liniei genunchilor. Spatele la partea dreaptă are 1 buzunar cu 2 refileţi din stofă contrast cu închidere cu petliţă (din stofă contrast) şi nasture. Şliţul este cu închidere cu fermoar; şliţul drept este căptuşit cu pungă de buzunar, iar la partea de sus are prelungire cu colţ care are o butonieră pentru închidere cu contranasture fixat la partea de jos a beteliei.Betelia este lată de 4 cm şi are prevăzute 6 găici pentru curea (late 1 cm). Pantalonul are în talie copcă metalică specială cu închidere pe interior. Are executate cheiţe la deschiderea buzunarelor laterale şi la şliţ. Terminaţia pantalonului este surfilată şi cu rezerva de tiv nefixată pentru a se putea stabili lungimea conform fiecărei persoane.Fusta este dreaptă, clasică; are betelie aplicată şi lungime medie (sub genunchi). Se căptuşeşte cu acelaşi material din care este căptuşit sacoul.II.1-3. Costum iarnă - pentru bărbaţi- pentru femeiII.1.1-3. DESCRIERE pentru costum iarnă - personal birou:Costumul se confecţionează din stofă groasă amestec lână + PES, aceeaşi culoare şi model ca la costumnl de primăvară\-toamnă.El se compune din: - pentru bărbaţi - sacou + 2 pantaloni- pentru femei - sacon + fustă + pantalonII.1.2-3. MATERIALE UTILIZATEpentru costum iarnă - personal birou:Ţesătura de bază: - Stofă 55% PEW + 45% WOOL- Greutate 425 g/ml----------Greutatea stofei de la ţesătura de bază de la pct. II.1.2-3. din Cap. II din anexă a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 332 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.- Tratamente - teflonare- antiscămoşare- antişifonareII.1.3-3. CONFECŢIONARE pentru costum iarnă - personal birou:Partea de confecponare este similară cu cea de la costumul de primăvară-toamnă, de care se diferenţiază prin feptul că stofa este mai groasă.II.1.1-4. Scurta de primăvară-toamnăII.1.1-4. DESCRIEREpentru scurta de primăvară-tommnă - personal de birou:Scurta se confecţionează din: - STOFĂ LANĂ 95% + 5% RELON- Greutate 520g/ml----------Greutatea stofei de lână de la pct. II.1.1-4 din Cap. II din anexă a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 332 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.- Culoare verdeDimiensiunea produsului este 3/4, astfel încât să acopere sacoul, forma şi modelul sunt cele prezentate în schiţa tehnică.II.1.2-4. MATERIALE UTILIZATEpentru scurta de primăvară-toammă - personal de birou: ┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ DENUMIRE ARTICOL │ UTILIZARE │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1. │Stofă │Material de bază │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2. │Căptuşeală compoziţie 43%VASCOZĂ + │Căptuşeală interioară, │ │ │57%ACETAT, greutate 87%gmp legătura │pungi buzunare │ │ │diagonal întărit 2/l │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3. │Material termoizolant greutate 70g/mp │Matlasat căptuşeală │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4. │Inserţie suport neţesut 65g/mp │Termoculat fentă, guler,│ │ │ │clape buzunar, refileţi │ │ │ │buzunar, epolet mânecă │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 5. │Aţă PES Nm 80/2 │Asamblat, matlasat │ │ │ │căptuşeală, tighelit │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 6. │Fermoar detaşabil cu dinţi turnaţi tip │Închidere produs │ │ │YKK │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 7. │Fermoar fix cu dinţi turnaţi tip YKK │Buzunar piept stâng │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 8. │Nasturi măr. 24 │Închidere epoleţi │ │ │ │mâneci, clape buzunar │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 9. │Nasturi măr. 32 │Închidere fentă, clape │ │ │ │buzunar, epoleţi mâneci │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │10. │Şnur │Ajustare talie │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │11. │Capse tip ocheţi │Trecere şnur talie │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │12. │Blocatori + capăt şnur │Reglare capete şnur │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │13. │Etichetă textile │Marcare mărime │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │14. │Eticheta produs │Marcare produs │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘II.1.3-4. CONFECŢIONAREpentru scurtă primăvară-toamnă - personal birou:Scurta are guler cu pelerină şi ştei, cu colţ cu formă rotunjită, se încheie în faţă cu fermoar detaşabil şi fentă dreaptă, aplicată până la baza gulerului, cu închidere cu nasturi şi butoniere.Feţele au la partea de sus o platcă, tighelită cu 2 tighele. Pieptul stâng are prevăzut un buzunar vertical cu refilet şi fermoar. La partea de jos, sub nivelul taliei, piepţii au câte un buzunar cu clapă şi 2 refileţi, cu închiderea clapelor cu nasturi şi butoniere. Sub acestea, au câte un buzunar oblic, cu laist. Spatele are la partea de sus platcă dreaptă, tighelită cu 2 tighele. În talie are un canal prin care se trece un şnur, introdus prin capse - ocheţi pentru ajustarea produsului pe corp. Şnurul are la capete blocatori şi capete şnur. Mânecile sunt din câte 2 bucăţi, iar cusătura de unire a celor 2 repere este tighelită cu 2 tighele. La terminaţie au câte un epolet cu colţ, fixat la capete cu nasturi. Scurta este căptuşită în întregime cu căptuşeală matlasată pe un strat subţire de material termoizolant. Piepţii au pe interior câte un buzunar cu refilet lat, cu închidere cu nasture şi butonieră.Se tighelesc cu 2 tighele: platca faţă, platca spate.Se tighelesc cu 1 tighel: fentă, gulerul, epoleţii de la mâneci, terminaţia.Se execută cheiţe la capetele buzunarelor.II.1-5. Scurtă iarnăII.1.1-5. DESCRIERE pentru scurtă iarnă - personal birou:Scurta se confecţionează din ţesătura impermeabilă cu compoziţie POLIESTER 100%, cu caracteristicile tehnice prezentate în fişa de date a materialelor.Este prevăzută cu mesadă detaşabilă şi gluga de asemeni detaşabilă.Este de dimensiune 3/4, astfel încât produsul poate avea dublă utilizare: scurtă de iarnă şi/sau pelerină.II.1.2-5. MATERIALE UTILIZATE pentru scurtă iarnă - personal birou:    Ţesătură de bază: - Compoziţie 100% POLIESTER peliculizati cu POLIURETAN                      - Greutate: 163 g/mp                      - Impermeabilă                      - Etanşă la vânt                      - Permite respiraţia prin evaporare                      - Asigură confort maxim                      - Tratamente: - teflonare (antimurdarire)                                    - impermeabilizare                                    - ECO-CLMATE (protecţie împotriva                                      factorilor de mediu - vânt, ploaie)┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr.│ DENUMIRE ARTICOL │UTILIZARE ││crt│ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1 │Ţesatura peliculizata │Material de bază │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2 │Ţesatură diagonal 2/1 întărit 43% Vâscoză + 57%│Căptuşeală mesadă ││ │Acetat; greutate 87 g/mp │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3 │Material termoizolant neţesut grosime 20 mm; │Dublură mesadă ││ │greutate 180±10 g/mp │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4 │Material termoizolant neţesut grosime 12 mm; │Dublură glugă + guler ││ │greutate 100±10 g/mp │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5 │Inserţie suport neţesut; greutate 65 g/mp │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6 │Ată PES Nm 80/2 │Asamblat │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7 │Fermoar cu dinţi turnaţi tip YKK detaşabil │Închidere produs │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8 │Fermoar cu dinţi turnaţi tip YKK fix │Închidere buzunar │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 9 │Fermoar cu dinţi spiralaţi tip YKK detaşabil │Fixare guler şi mesadă │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│10 │Butoni │Închidere scurtă, glugă, ││ │ │clape, manşete │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│11 │Eticheta textilă │Marcare mărime │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│12 │Etichetă produs │Marcare produs │└───┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘----------Poziţiile nr. 7, 8, 9 de la pct. II.1.2-5 din Cap. II din anexă au fost modificate de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 332 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.II.1.3-5. CONFECŢIONARE pentru scurtă iarnă - personal birou:Scurta are guler drept, înalt, se încheie în faţă ce fermoar detaşabil şi fentă dreaptă, aplicată pe la baza gulerului, cu închidere cu butoni.Feţele au la partea de jos buzunare aplicate, cu burduf pe părţile laterale; buzunarul este dublat în întregime, iar pe părţile dinspre cusăturile laterale mai formează un buzunar cu deschidere verticală.Pe faţa buzunarului aplicat la partea stângă are un buzunar oblic, cu închidere cu fermoar, tighelit de jur împrejur.Clapele buzunarelor au tighele ornament în formă de zig-zag, la fel şi fenta.Clapele au închidere cu butoni.La partea de sus, piepţii au câte un buzunar oblic cu refilet lat (laist), tighelit de jur împrejur şi cu clapele fixate cu cheiţe.Spatele este dintr-o singură bucată.Mânecile sunt din 2 bucăţi, iar cusătura de unire a celor 2 repere este tighelită cu 2 tighele. Au manşeta cu prelungire cu colţ şi închidere cu butoni.La terminaţie, în cusătura şliţului, au un reper sub formă de "V" (evantai) pentru a asigura o bună protecţie împotriva pătrunderii frigului.Răscroiala mânecii este tighelită cu 2 tighele, la fel şi cusătura umărului.În cusătura gulerului are aplicată o bentiţă de material pentru fixarea unui fermoar detaşabil pe linia răscroielii gulerului. Acesta permite montarea glugii care are şi ea la terminaţie o parte a fermoarului detaşabil.Gluga este dublata în întregime cu material de bază, este formată din 3 repere, tighelite cu 2 tighele şi este matlasată în întregime.La terminaţie are un canal prin care trece un şnur, introdus la capete prin capse - ocheţi pentru strângerea acesteia.Şnurul este prevăzut cu blocatori şi capete şnur.Gluga se mai încheie în faţă şi cu 2 butoni.Scurta are în talie şi la terminaţie câte un canal prin care trece un şnur, introdus prin capse - ocheţi pentru ajustarea produsului pe corp. Şnurul are la capete blocatori şi capete şnur.Scurta este căptuşită în întregime, iar pe bizeţi are fixate fermoare detaşabile pentru aplicarea mesadei matlasate.Mesada este din căptuşeală şi este matlasată în întregime cu material termoizolant. Atât căptuşeala cât şi mesada au câte un buzunar interior aplicat.II.1-6. CămaşăII.1.1-6 DESCRIERE pentru cămaşă - personal birou:Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip poplin BBC 67% + POLIESTER 33%.Linia produsului este clasică, atât în varianta cu mânecă lungă, cât şi cu mânecă scurtă.Elementul distinctiv: la partea superioară a buzunarului prezintă un element de broderie de dimensiuni decorative (2x3cm) reprezentând 2 frunze de stejar.II.1.2-6. MATERIALE UTILIZATE pentru cămaşă - personal birou:Ţesătura de bază: - Poplin BUMBAC 67% + PES 33%- Culoare: verde silvic şi albII.2. UNIFORME PENTRU PERSONALUL DE TERENII.2.1. DESCRIEREA UNIFORMELORII.2.2. MATERIALE UTILIZATEII.2.3. CONFECŢIONAREAII.2-1. Costum varăII.2.1-1. DESCRIERE pentru costum vară - personal teren:Costumul este compus din:- bluză cu mânecă scurtă, culoare: camuflaj pădure- vestă- pantalon drept cu 2 buzunare laterale pe picior.Modelul conform schiţeiII.2.2-1. MATERIALE UTILIZATE pentru costum vară - personal teren:Ţesătura de baza:- pentru bluză - compoziţie 75% BBC + 25% POLIAMIDĂ- greutate 110 g/mp- imprimeu camuflaj pădure- tratamente - teflonare (antimurdărire)- emoliere- samforizare- pentru vestă şi pantalon - compoziţie 75% BBC + 25% POLIAMIDA- greutate 185 g/mp- tratamente - teflonare (antimurdărire)- emoliere- samforizareII.2.3-1. CONFECŢIONARE pentru costum vară - personal teren:Bluza are guler cu pelerină şi stei, se încheie în faţă cu fentă şi nasturi. Piepţii au platcă cu formă dreaptă şi câte un buzunar aplicat. Buzunarele au formă rotunjită, pliu pe mijloc şi clapă cu formă rotunjită cu închidere cu nasture şi butoniera.Buzunarul de la pieptul stâng are prevăzut pe clapă un epolet cu închidere cu nasture şi butoniera pentru fixarea însemnelor.Spatele are platcă dreaptă şi câte un fald în părţile laterale.Mânecile sunt scurte şi au tiv îndoit pe faţă şi fixat cu un tighel.Se tighelesc cu un tighel: guler, fentă, tiv mânecă, tiv, rascroiala mânecii, epolet.Se tighelesc cu 2 tighele: clape, buzunar aplicat, platcă faţă, platcă spate.Se execută cheiţe la epoletPantalonul este drept, cu un fald în talie, se încheie cu şliţ cu fermoar.La faţă are 2 buzunare oblice cu deschiderea tighelită. Pe părţile laterale se află câte un buzunar cu formă specială, cu pliu pe mijloc. Clapele buzunarelor sunt cu formă cu colt şi se încheie cu nasture şi butonieră.Se tighelesc cu 2 tighele: cantul, clapele, buzunarele.Se execută cheiţe la deschiderea buzunarelor laterale, la şliţ şi la găici.Vesta este identică cu cea de la costumul de vară pentru personal de birou.II.2-2. Costum primăvară-toamnăII.2.1-2. DESCRIERE pentru costum primăvară-toamnă - personal teren:Costumul se compune din: scurtă căptuşită + 2 pantaloni căptuşiţi şi se confecţionează din ţesătură cu compoziţie 80% BBC + 20% POLIAMIDĂ, peliculizată.Modelul este cel prezentat în schiţă.II.2.2-2. MATERIALE UTILIZATE pentru costum primăvară-toamnă - personal teren:Ţesătura de bază: - Compoziţie 81% BBC + 19% POLIAMIDĂ + peliculizatăcu POLIURETAN- Greutate 174 g/mp- Rezistentă la apă- Rezistentă la murdărire, posibilităţi de întreţinere uşoară- Protecţie la vânt şi ploaie- Tuşeu plăcut la purtare- Tratamente: - teflonare (antimurdărire)- impermeabilizare- wax control (protecţie la vânt şi ploaie)┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr.│ DENUMIRE ARTICOL │UTILIZARE ││crt│ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1 │Ţesătura peliculizată ca POLIURETAN │Material de bază │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2 │Pungă buzunar │Pungi buz. căptuşeală pant│├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3 │Ţesătura diagonal 2/1 întărit 43% VÂSCOZA │Căptuşeală ││ │+ 57% ACETAT; greutate 87g/mp │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4 │Material termoizolant neţesut grosime 5 mm; │Dublură căptuşeală piepţi ││ │greutate 50±10 g/mp │+ spate │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5 │Inserţie termoadezivă suport textil din 61% │Clape, refileţi, epolet, ││ │PES + 39% PA, impregnat cu gramule de adezivare│fentă, epolet manşetă, ││ │52 puncte/cmp; greutate 48g/mp │manşetă (lipită parţial), ││ │ │buzunare │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6 │Inserţie termoadezivă suport neţesut 100% PES, │Refileţi, deschidere ││ │impregnat cu granule de adezivare; greutate │buzunar, betelie, clapă ││ │41 g/mp │pant., dublură şliţ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7 │Fermoar detaşabil cu dinţi turnaţi tip YKK │Deschidere produs, ││ │Fermoar fix cu dinţi turnaţi şi spiralaţi tip │buzunar, şliţ, refilet ││ │YKK │spate pantalon │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8 │Butoni 4 părţi │Închidere epolet clapă + ││ │ │fentă │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 9 │Bandă Welcro 2.5 cm lăţime, la culoare │Închidere clape, epoleţi, ││ │ │mâneci, clape buzunare, ││ │ │epolet buzunar telefon │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│10 │Elastic cu lăţimea de 4 cm │Ajustare mâneci, betelie ││ │ │pant. │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│11 │Şnur împletit PES │Ajustare talie │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│12 │Elastic rotund │Ajustare terminaţie │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│13 │Blocatori+capete şnur │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│14 │Ata PES Nm 80/2 │Asamblare produs │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│15 │Nasturi PES 4 găuri măr. 24 │Închidere betelie dublură ││ │ │şliţ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│16 │Etichetă textilă │Marcare mărime │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│17 │Eticheta produs │Marcare produs │└───┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘----------Poziţia nr. 7 de la pct. II.2.2-2 din Cap. II din anexă a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 332 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.II.2.3-2. CONFECŢIONARE costum primăvară-toamnă - personal teren:Scurta are guler cu pelerină cu formă rotunjită şi stei se închide în faţă cu fermoar detaşabil şi fentă dreaptă, cu închidere cu butoni.Piepţii au platcă dreaptă la partea de sus. La partea de jos, au câte un buzunar aplicat cu formă dreaptă pe părţile laterale şi formă rotunjită pe părţile dinspre mijlocul feţei. Este dublat pe toată suprafaţa, astfel că pe partea rotunjită are burduf iar pe partea dreaptă formează încă un buzunar la interior. Buzunarele au clape aplicate, cu formă rotunjită, cu închidere cu bandă welcro. Pieptul drept are la partea de sus un buzunar drept cu laist şi fermoar pe interior iar terminaţiile buzunarului sunt fixate cu cheiţe. Pe pieptul stâng, la partea de sus are aplicat un buzunar cu formă rotunjită, cu pliu pe mijloc şi burduf de jur împrejur. Acesta este dublat pe toată suprafaţa cu material fond, are clapa fixată în cusătura de la platcă, cu formă rotunjită şi cu închidere cu bandă welcro. Pe clapă are aplicat un epolet fixat cu un buton pentru poziţionarea însemnelor. Spatele are platcă, iar pe mijloc are un pliu, cu deschidere liberă până la nivelul taliei.Mânecile sunt din 2 bucăţi cu cusătura de unire tighelată cu 2 tighele. Au manşetă prevăzută cu elastic pe partea dinspre interior şi câte un epolet drept, fixat cu bandă welcro pentru strângerea acestora.La nivelul taliei are şnur trecut printr-un canal, fixat pe interior cu blocatori pentru ajustarea produsului pe corp. La terminaţie are un şnur elastic trecut prin 2 bride pe părţile laterale şi prin câte un blocator dublu pentru strângerea acestora.Pe interior, scurta este căptuşită în întregime, iar spatele şi piepţii au căptuşeală matlasată pe un strat subţire de vată termoizolantă. Pieptii au pe interior câte un buzunar cu refilet din material fond cu închidere cu nasture şi butoniera, iar la pieptul stâng, partea de jos are un buzunar de telefon. Acesta este confecţionat din material fond are formă dreaptă şi burduf de jur împrejur. Se închide cu o bridă fixată cu bandă welcro. Se tighelesc cu un tighel: gulerul, buzunarele aplicate, terminaţia, buzunarul piept dreapta. Se tighelesc cu 2 tighele: clape buzunare, epolet buzunar, bride manşete, platcă faţa, platcă spate, cusătura umărului, cusătura de pe mijlocul mânecii, cant fentă.Pantalonul este drept, cu un fald în talie, se închide cu şliţ cu fermoar. La faţă are buzunare oblice, cu deschidere tighelită cu 2 tighele. Pe partea laterală dreapta are aplicat un buzunar cu formă rotunjită, cu pliu pe mijloc. Acesta are clapă cu formă rotunjită, cu închidere cu bandă welcro. La spate partea dreaptă are un buzunar cu refilet lat şi fermoar şi refilet mic pe interior. Betelia are pe părţile laterale elastic pentru o mai bună fixare în talie. Are prevăzute şapte găici pentru curea. Se închide în talie cu nasture şi butonieră. Se tighelesc cu un tighel: refilet buzunar spate, betelia de jur împrejur, furca la faţă. Se tighelesc cu 2 tighele: deschiderea buzunarelor oblice, buzunarele aplicate, clapele, cantul, cusătura la spate. Se execută cheiţe la: deschiderea buzunarelor oblice, buzunar aplicat, clapă buzunar, refilet buzunar spate, şliţ, găici.II.2-3. Costum iarnăII.2.1-3. DESCRIERE pentru costum iarna - personal teren:Costumul se compune din: scurtă matlasată + 2 pantaloni matlasaţi şi seconfecţionează din ţesătură cu compoziţie 100% POLIESTER, peliculizată cupoliuretan, de culoare verde.Modelul este cel prezentat în schiţă.II.2.2-3. MATERIALE UTILIZATE pentru costum iarnă - personal teren:Ţesătură de bază: - Compoziţie 100% POLIESTER + peliculizati cu POLIURETAN- Greutate 163 g/mp- Impermeabilă- Etanşă la vânt- Permite respiraţia prin evaporare- Asigură confort maxim- Rezistentă la murdărire, posibilităţi de întreţinere uşoară- Tratamente: - teflonare (antimurdărire)- Impermeabilizare- ECO-CLIMATE (protecţie împotriva factorilor de mediu - vânt, ploaie)┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr.│ DENUMIRE ARTICOL │UTILIZARE ││crt│ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1 │Ţesătura peliculizată │Material de bază │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2 │Ţesătura diagonal 2/1 întărit 43% VÂSCOZĂ │Căptuşeală ││ │+ 57% ACETAT; greutate 87g/mp │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3 │Material termoizolant neţesut grosime 20 mm; │Dublură căptuşeală piepţi ││ │greutate 180±10 g/mp │spate, mâneci, guler │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4 │Material termoizolant neţesut; │Refileţi, clape ││ │greutate 70±10 g/mp │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5 │Inserţie termoadezivă suport textil din 61% │Refileţi, clape, fentă, ││ │PES + 39% PA, impregnat cu gramule de adezivare│epolet, manşetă (parţial),││ │52 puncte/cmp; greutate 48g/mp │refilet buzunar interior │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6 │Pungă buzunar │Dublură pantaloni, pungă ││ │ │buz. │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7 │Ata PES Nm 80/2 │Asamblare produs │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8 │Fermoar cu dinţi spiralaţi detaşabil │Deschidere produs │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 9 │Fermoar fix cu dinţi turnaţi tip YKK │Buzunar spate │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│10 │Butoni │Fentă produs │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│11 │Bandă Welcro la culoare │Epoleţi manşete │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│12 │Elastic lăţimea 4 cm │Ajustare produs şi mâneci │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│13 │Nasturi mar. 24 cu 4 gauri │Buzunar interior │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│14 │Etichetă textilă │Marcare mărime │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│15 │Etichetă produs │Marcare produs │└───┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘----------Poziţia nr. 9 de la pct. II.2.2-3 din Cap. II din anexă a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 332 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006.II.2.3-3. CONFECŢIONARE pentru costum iarnă - personal teren:Scurta are guler drept, înalt, se încheie la faţă cu fermoar detaşabil şi fentă dreaptă, aplicată până la baza gulerului şi cu închidere cu butoni.Feţele au platcă dreaptă la partea de sus, tighelită cu 2 tighele. Feţele sunt tăiate la nivelul taliei iar aceste repere au marginea tighelită cu 2 tighele. La partea de jos are 2 buzunare oblice cu refilet lat cu deschidere tighelită. Acestea sunt acoperite la partea de sus de câte o clapă cu formă dreaptă fixată în cusătura de la nivelul taliei. La partea de sus, pe fiecare piept are câte un buzunar drept, cu refilet lat, cu capetele fixate şi tighelite în formă de X.Spatele are platcă dreaptă, iar pe mijloc are un pliu cu deschidere liberă până aproape de cordon.Mânecile sunt formate din câte două bucăţi, iar terminaţia acestora are manşetă prevăzuta cu elastic pe partea dinspre interior şi un epolet drept, fixat cu bandă welcro pt. strângerea acestora.La terminaţie scurta are un cordon prevăzut cu elastic pe părţile laterale.Scurta este căptuşită în întregime cu căptuşeală matlasată pe un strat de material termoizolant. La pieptul stâng în interior are un buzunar cu refilet din material fond, cu închidere cu nasture şi butonieră.Se tighelesc cu un tighel: buzunare cu refilet partea de sus, buzunare cu refilet partea de jos, clapele, deschidere pliu spate.Se tighelesc cu 2 tighele: platcă faţă, platcă spate, cusătura umărului cusătura de unire a reperelor mânecii, linia taliei, epoleţi manşete.Se execută cheite: deschiderea buzunarelor de la piept, deschidere buzunare oblice, terminaţie pliu spate, epoleţi mâneci.Pantalonul este drept, cu un fald în talie, se închide cu şliţ cu fermoar. La faţă are buzunare oblice cu deschidere tighelită cu 2 tighele. Pe partea laterală dreapta are un buzunar aplicat, cu formă dreaptă, cu pliu pe mijloc (format pe faţă), cu burduf pe părţile laterale. Are prevăzută clapă dreapta cu închidere cu bandă welcro. La spate partea dreaptă are un buzunar cu refilet lat cu fermoar şi refilet mic pe interior. Betelia are elastic pe părţile laterale şi are prevăzute 7 găici pentru curea. Pantalonul este căptuşit în întregime cu căptuşeală matlasată pe un strat de material termoizolant şi are tighele de matlasare pe fata materialului.Se tighelesc cu un tighel: buzunar aplicat, refilet buzunar spate, betelia, tiv terminaţie.Se tighelesc cu 2 tighele: deschidere buzunare oblice, clapă buzunar.Se execută cheiţe: deschidere buzunare oblice, buzunar aplicat, clapă buzunar, deschidere buzunar spate, găici.II.2-4. Scurtă de iarnă pentru personalul de teren:- este identică privind modelul şi materialul cu scurta de iarnă pentru personalul de birou.II.2-5. Cămăşi pentru personalul de teren:- sunt identice ca model şi material cu cămăşile pentru personalul de birou, diferenţa fiind că toate cele 5 cămăşi vor fi verzi.II.3. ÎNCĂLŢĂMINTEAII.3.1. Pantofii de vară - feţele se confecţionează din piele naturală maron sau neagră, cu perforaţii, iar talpa din piele naturală sau înlocuitori.II.3.2. Pantofii de primavară\-toamnă \- se confecţionează din piele naturală, de culoare maron sau neagră. Talpa este din piele naturală sau înlocuitor, iar caputa dintr-o singură bucată, fără ornamentaţii. Pentru personalul feminin pot avea decupaje.II.3.3. Ghetele căptuşite - se confecţionează din piele, fiind căptuşite cu blană sintetică. Carambul este dintr-o singură bucată. Se încheie lateral cu fermoar. La personalul feminin carambul este mai înalt.II.3.4. Bocancii sau cizmele scurte - se confecţionează din piele naturală, de culoare neagra. Talpa este din cauciuc cu profile antiderapante. Are carambul din 2 bucăţi. Se pot executa şi modele pentru schi. Se încheie cu şiret şi clapă. După caz se pot executa şi cizme, din acelaşi material, cu înălţimea până la jumătatea distanţei dintre genunchi şi gleznă şi mai largi în partea de sus.II.3.5. Cizmele de cauciuc - sunt de tip vânătoresc; se confecţionează din cauciuc şi BBC caşerat şi se dublează cu căptuşeală pe interior.II.4. COIFURAII.4.1. Pălăria - se confecţionează din fetru, de aceeaşi culoare ca şi costumul. Formatul este de tip vânătoresc, cu borul scurt. Deasupra borului se montează două şnururi împletite.II.4.2. Căciula- pentru personal de birou - se confecţionează din blană naturală de astrahan de culoare neagra sau brumărie şi este matlasată pe interior. Pentru personalul masculin partea superioară a calotei este pliată pe mijloc.- pentru personal de teren - se confecţionează din acelaşi material ca şi scurta de iarna. Se compune din clapă faţă şi spate şi clape laterale (urechi). Clapele sunt dublate pe partea exterioara cu blană sintetică de culoare neagră sau brumărie.II.5. ECHIPAMENT DIVERSII.5.1. Cravata - se confecţionează din ţesătură tip mătase, de culoare verde.II.5.2. Cureaua - se confecţionează din piele naturală semigroasă, de culoare maron sau neagră.II.5.3. Mănuşile - se confecţionează din piele de culoare maron sau neagră. Au formatul obişnuit, cu 5 degete şi sunt căptuşite.II.5.4. Fularul - se confecţionează din lână sau fire tip lână de culoare verde.II.5.5. Şosetele - se confecţionează din bumbac în amestec, de culoare verde.II.5.6. Ciorapii - se confecţionează din lână în amestec, de culoare verde.II.5.7. Geanta de serviciu \- se confecţionează din piele naturală sau sintetică, de culoare maron sau bej închis cu minim 3 compartimente. Pe spatele genţii sunt prevăzute 2 inele metalice semirotunde fixate prin 2 curele de piele. De inele se prinde cureaua de susţinere.II.5.8. Însemnele - sunt reprezentate de:- ecuson brodat - pe care va fi scris (prin broderie) gradul profesional corespunzător fiecărei persoane- se aplică pe epoletul uniformei- trese: - care vor evidenţia gradaţia corespunzătoare şi anume:- gradaţia 1 (superioară) = 3 trese- gradaţia 2 = 2 trese- gradaţia 3 = 1 tresă- vor fi fixate pe epoletul uniformei  +  Capitolul III III.1. SCHIŢECOSTUM VARĂ - bluză - personal birou*)COSTUM PRIMAVARĂ-TOAMNĂ -sacoul - personal birou*)COSTUM PRIMAVARĂ-TOAMNĂ - pantalonul - personal birou*)COSTUM PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ - fustă - personal birou*)SCURTĂ PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ - personal birou*)SCURTĂ IARNĂ CU GLUGĂ DETAŞABILĂ - personal birou*)CĂMAŞĂ CLASICĂ MÂNECĂ LUNGĂ*)CĂMAŞĂ CLASICĂ MÂNECĂ SCURTĂ*)COSTUM VARĂ - bluză - personal teren*)COSTUM VARĂ - vestă - personal teren*)COSTUM VARĂ - pantalonul - personal teren*)COSTUM PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ - scurtă - personal teren*)COSTUM PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ - pantalonul - personal teren*)COSTUM IARNĂ - scurtă - personal teren*)COSTUM IARNĂ - pantalonul - personal teren*)-------