HOTĂRÂRE nr. 123 din 26 ianuarie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Constanţa" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Constanţa" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 7 septembrie 1998, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREprivind înfiinţarea Societăţii Naţionale «AeroportulInternaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A."2. Denumirea "Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Constanţa» - S.A.", precum şi denumirea "Aeroportul Internaţional Constanţa" din cuprinsul hotărârii se înlocuiesc cu denumirea "Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A." şi, respectiv, "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 123.-----------