REGLEMENTĂRI din 11 februarie 2003 (*actualizate*)privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2**)(actualizate până la data de 20 octombrie 2005*)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 18 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003; ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004; ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004; ORDINUL nr. 1.700 din 12 octombrie 2005.-----------**) Aprobate de Ordinul nr. 211 din 11 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 275 din 18 aprilie 2003.REGLEMENTĂRI ŞI NORME TEHNICE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI - RNTR 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Reglementări privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească ││vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice ││din România │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Aprobate prin: ││ Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei ││ nr. 211/2003 ││ Modificate şi completate prin: ││ Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului ││ nr. 1.043/2003 ││ Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului ││ nr. 1.356/2004 ││ Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului ││ nr. 2.194/2004 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------------Caseta reglementărilor a fost înlocuită cu cea prevăzută la pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.Caseta reglementărilor a fost înlocuită cu cea prevăzută la pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.Caseta reglementărilor a fost înlocuită cu cea prevăzută la pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.    Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi    ABS - Sistem de prevenire a blocarii rotilor la franare    Acordul de la - Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti,    Geneva din 1958 echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti şi                           condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologarilor eliberate pe baza acestor prescripţii,                           încheiat la Geneva la 20 martie 1958    Acordul de la - Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor,    Geneva din 1998 precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule,                           încheiat la Geneva la 25 iunie 1998    Ansamblu de - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi unul sau doua vehicule tractate    vehicule    Autotren rutier - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi o remorca    Autovehicul - vehicul rutier care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu excepţia celui care circulă pe                           sine    Autovehicul articulat - ansamblu format dintr-un autotractor şi o semiremorca    CE - Comunitatea Europeană    CEE - Comunitatea Economică Europeană    Componenta - un dispozitiv destinat să facă parte dintr-un vehicul, cum ar fi farul, care trebuie să                           corespundă prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări, şi care poate fi                           omologat separat faţă de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod expres prin                           prezentele reglementări    Directiva - act normativ al Consiliului, Comisiei sau al Parlamentului European    Directiva de baza - directiva care se referă la omologarea unui vehicul, a unui sistem al vehiculului (de    (specifică) exemplu sistemul de franare), a unei componente (de exemplu farul) sau a unei entităţi                           tehnice independente (de exemplu bara antiimpanare) care poate fi omologată separat de vehicul    Directiva-cadru - directiva care se referă la omologarea unui tip de vehicul în întregime    EEV - autovehicul al cărui mac respecta valorile de emisii poluante cu caracter facultativ                           precizate la linia C a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE                           modificată de directiva 1999/96/CE    ELR - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui mac constând dintr-o secventa de                           încărcări dinamice la regimuri (turatii) stabilizate ale motorului, şi care este precizat                           prin directiva 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE    Entitate tehnica - un dispozitiv destinat să facă parte dintr-un vehicul, cum ar fi bara antiimpanare, care                           trebuie să corespundă prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări şi care                           poate fi omologat separat faţă de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod                           expres prin prezentele reglementări, dar numai în legătură cu unul sau mai multe tipuri de                           vehicule    ESC - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui mac constând din 13 puncte de regim                           stabilizat al motorului şi care este precizat prin directiva 88/77/CEE modificată de                           directiva 1999/96/CE    Familie de vehicule - familie de tipuri de vehicule din categoriile M, N şi O definită prin directiva 70/156/CEE    GN - gaz natural comprimat    GPL - gaz petrolier lichefiat    Incarcatura - incarcatura care, în vederea transportării cu mijloace rutiere, nu poate să fie divizata în    indivizibilă doua sau mai multe părţi decât cu cheltuieli exagerate şi care nu se justifica ori cu riscuri                           de deteriorare şi care nu poate, din motive privind masa şi dimensiunile sale, să fie                           transportată de către un autovehicul, o remorca, un autotren rutier sau un autovehicul                           articulat care corespund cerinţelor prezentelor reglementări    mac - motor cu aprindere prin comprimare    mas - motor cu aprindere prin scanteie (comandata)    Masa maxima - masa maxima a unui vehicul, în funcţie de construcţia şi performanţele sale şi care este    tehnic admisibilă declarata de constructorul acestuia    (Masa totală    maxima autorizata)    Masa maxima - masa maxima a ansamblului care cuprinde autovehiculul şi remorca/remorcile sale şi care    tehnic admisibilă a este declarata de către constructor, în cazul unui ansamblu care include o semiremorca sau o    ansamblului remorca cu axa centrala, se utilizează masa maxima tehnic admisibilă pe axele remorcii şi nu                           masa maxima tehnic admisibilă a semiremorcii/remorcii cu axa centrala    Masa maxima - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă transmisă solului de    tehnic admisibilă pe axa/grupul de axe respectiv în funcţie de construcţia vehiculului şi a axei/grupului de axe    axa/grup de axe şi care este declarata de constructor    (Masa maxima    autorizata pe axa /    grup de axe    Masa maxima - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă pe punctul de cuplare în    tehnic admisibilă pe funcţie de construcţia autovehiculului şi/sau a dispozitivului de cuplare şi care este    punctul de cuplare declarata de constructorul autovehiculului. Prin definiţie, aceasta masa nu include masa    al autovehiculului dispozitivului de cuplare al autovehiculul    Masa maxima - masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime transferate de remorca pe    tehnic admisibilă pe dispozitivul de cuplare al autovehiculului, declarata şi admisă de constructorul remorcii cu    punctul de cuplare axa centrala sau al semiremorcii    al unei semiremorci    sau remorci cu axa    centrala    Masa proprie a - masa vehiculului carosat, gata de drum şi, în cazul unui autovehicul tractor (cu excepţia    vehiculului (masa celor din categoria MI) cu dispozitivul de remorcare dacă el este montat de constructor, sau    vehiculului gata de masa sasiului ori a sasiului cu cabina, fără caroserie şi/sau dispozitivul de remorcare, dacă    drum) fabricantul nu monteaza caroseria şi/sau dispozitivul de cuplare (include masa corespunzătoare                          lichidelor, sculelor, rotii de rezerva dacă este cazul, conducătorului şi, pentru autobuze şi                          autocare a insotitorului, dacă în vehicul este prevăzut un scaun pentru acesta). Masa                          conducătorului şi, dacă este cazul, a insotitorului, este considerată a fi 75 kg (din care 68                          kg reprezintă masa conducătorului sau insotitorului, iar 7 kg masa bagajelor). Rezervorul de                          carburant este considerat a fi umplut la 90% din capacitate, iar celelalte sisteme care conţin                          lichide (cu excepţia celor pentru ape uzate) sunt considerate a fi umplute la 100% din                          capacitatea declarata de către constructor, în cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roti masa                          proprie nu include masa conducătorului (75 kg)    Masa remorcabila - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice totale transmise la sol de axa sau grupul de                          axe a/ale vehiculului remorcat/vehiculelor remorcate    Motocicleta enduro - motocicleta cu următoarele caracteristici:                          a) înălţimea maxima a seii: 900 mm                          b) garda minima la sol: 310 mm                          c) valoarea minima a raportului total de transmisie în ultima treapta de viteza (raportul de                          transmisie primara x raportul de transmisie din cutia de viteze x raportul de transmisie                          final): 6,0    Motocicleta trial - motocicleta cu următoarele caracteristici:                          a) înălţimea maxima a seii: 700 mm                          b) garda minima la sol: 280 mm                          c) capacitatea maxima a rezervorului de combustibil: 4 l                          d) valoarea minima a raportului total de transmisie în ultima treapta de viteza (raportul de                          transmisie primar x raportul de transmisie din cutia de viteze x raportul de transmisie                          final): 7,5    OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul                          (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza probabila a unei                          defectiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate în memoria calculatorului                          autovehiculului)    OBM - sistem de măsurare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul    Omologare - procedura prin care RAR atesta ca un vehicul rutier fabricat, importat sau introdus în ţara,    individuală prezentat pentru omologare individuală, respecta reglementările şi normele tehnice privind                          admiterea acestuia în circulaţie pe drumurile publice din România    Omologare - procedura prin care RAR certifica conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou    naţionala de tip fabricat, importat sau introdus în ţara de regula pentru comercializare, cu cerinţele                          prevăzute în reglementările şi normele tehnice specifice privind admiterea acestui tip în                          circulaţie pe drumurile publice din România    Omologare - procedura prin care RAR certifica conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou, de    naţionala de tip în baza, incomplet sau completat, fabricat, importat sau introdus în ţara de regula pentru    mai multe etape comercializare, cu cerinţele prevăzute în reglementările şi normele tehnice specifice privind                         admiterea acestui tip în circulaţie pe drumurile publice din România. Poate fi acordată pentru                         vehiculul completat, vehiculul de baza (de exemplu sasiu echipat) sau pentru alte trepte                         intermediare de montaj ale vehiculului. Pentru omologarea individuală nu se aplică decât pentru                         vehiculul completat    Prima înmatriculare, - înmatricularea, înregistrarea sau utilizarea pentru prima data a unor vehicule rutiere noi,    prima înregistrare, care nu au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior în alta ţara    prima utilizare a    unui vehicul    Prima înmatriculare - înmatricularea, înregistrarea sau utilizarea pentru prima data în România, a unor    în România, prima vehicule rutiere care au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior    înregistrare în în alta ţara    România, prima    utilizare în România    a unui vehicul    Regulament CEE - Regulament al Uniunii Europene    (CE)    Regulament CEE - - Regulament anexa la Acordul de la Geneva din 1958    ONU    Sistem - orice sistem al vehiculului, cum ar fi sistemul de franare, dispozitivele de protecţie                         împotriva poluarii produse de gazele de evacuare, amenajările interioare etc, care trebuie să                         îndeplinească prevederile cuprinse în prezentele reglementări    Tip de vehicul - vehiculele dintr-o anumită categorie, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele                         esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea. Un tip de vehicul poate                         avea variante şi versiuni diferite    Vânzare - comercializarea pentru prima oara în România a vehiculelor noi, care nu au mai fost                         înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior, ori comercializarea pentru prima oara                         în România a componentelor sau entitatilor tehnice noi.*)    Varianta - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele esenţiale                         indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea    Vehicul alimentat cu - un vehicul echipat cu un echipament specific care permite utilizarea GPL sau GN în sistemul    GPL sau GN sau de propulsie. Vehiculele care funcţionează cu GPL sau GN pot fi fabricate ca vehicul                         monocarburant sau bicarburant    Vehicul de baza - vehicul incomplet, al cărui număr de identificare ca vehicul se păstrează în timpul                         următoarelor etape ale procesului de omologare de tip în mai multe etape    Vehicul bicarburant - un vehicul care funcţionează alternativ fie cu benzina, fie cu GPL sau GN    Vehicul complet - vehicul care a fost supus unui proces de omologare de tip într-o sigura etapa şi care                         îndeplineşte toate prescripţiile relevante ale prezentelor reglementări    Vehicul completat - vehicul care a fost supus unui proces de omologare de tip în mai multe etape şi care                         îndeplineşte toate prescripţiile relevante ale prezentelor reglementări    Vehicul incomplet - vehicul care necesita completarea în cel puţin o etapa de fabricaţie pentru a îndeplini toate                         prescripţiile relevante ale prezentelor reglementări    Vehicul - un vehicul care este conceput în principal pentru funcţionarea în permanenta cu GPL sau GN    monocarburant dar poate avea de asemenea un sistem de alimentare cu benzina folosit exclusiv în caz de urgenta                         sau la pornire şi al cărui rezervor nu conţine mai mult de 15 litri de benzina;    Vehicul (rutier) - un sistem mecanic care circulă pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se                         utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau mărfuri ori efectuarea de                         servicii sau lucrări    Vehicul cu - vehicul a cărui suprastructura fixa sau mobila este echipata în mod special pentru    temperatura transportul de mărfuri la temperaturi controlate şi ai carei pereţi laterali au o grosime    controlată (inclusiv izolatia) de cel puţin 45 mm    Versiune - vehiculele dintr-o anumită varianta, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele                         esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea-------------Secţiunea "Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi" a fost înlocuită cu cea prevăzută la pct. 2 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.*) Definitia "vânzare" a fost introdusă de pct. 2 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.  +  Capitolul I Obiectul şi domeniul de aplicare--------------Cap. I a fost modificat de pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004 .1. Prezentele reglementări definesc condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere la omologarea în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România.1.1 Aceste reglementări se aplică vehiculelor rutiere care sunt supuse, conform legislaţiei în vigoare, omologării în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, după cum urmează:1.1.1. autovehiculele complete sau incomplete, destinate circulaţiei pe drumurile publice, având cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi remorcile acestora;1.1.2. tractoarele agricole şi forestiere pe roti, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h;1.1.3. autovehiculele cu 2 sau 3 roti, având roti jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile publice, precum şi cvadriciclurile. Sunt exceptate: a) autovehiculele având o viteză maxima constructivă care nu depăşeşte 6 km/h; b) autovehiculele destinate să fie conduse de către un pieton; c) autovehiculele destinate să fie utilizate de către persoane cu handicap fizic - scaune rulante; d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afară acestora; e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afară drumurilor publice şi pentru activităţi recreative; f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continua maxima de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maxima de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;1.1.4. maşinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti şi având o viteză maxima constructivă care depăşeşte 6 km/h;1.1.5 remorci lente având o viteză maxima constructivă mai mica sau egala cu 25 km/h şi care nu sunt incluse în pct. 1.1.11.2 Clasificarea vehiculelor rutiere pe categorii de omologare, precum şi definirea tipurilor de caroserie şi a claselor pentru autovehiculele pentru transportul de pasageri sunt indicate în Anexa nr. 1 la reglementări.1.3 Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele menţionate la subpct. 1.1.1 - 1.1.4 sunt precizate în cap. IV al prezentelor reglementări şi în Anexa nr. 2 la reglementări.1.3.1 Pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti şi având o viteză maxima constructivă care depăşeşte 6 km/h (subpct. 1.1.4) se aplică aceleaşi condiţii tehnice ca şi pentru tractoarele agricole sau forestiere pe roti, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h (subpct. 1.1.2), cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziţii;1.3.2 Pentru remorcile lente având o viteză maxima constructivă mai mica sau egala cu 25 km/h (subpct. 1.1.5) se iau în considerare condiţiile tehnice aplicabile precizate pentru celelalte categorii de vehicule, în funcţie de categoria autovehiculului tractor.2. Prezentele reglementări definesc de asemenea condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească sistemele, componentele şi entitatile tehnice în vederea omologării naţionale de tip.2.1 Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească sistemele, componentele şi entitatile tehnice sunt precizate în cap. IV al prezentelor reglementări şi în Anexa nr. 2 la reglementări.  +  Capitolul II Proceduri de aplicare a prezentei reglementări----------------Cap. II a fost modificat de pct. 4 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.1. La omologarea naţionala de tip a vehiculelor rutiere trebuie respectate următoarele cerinţe generale:1.1. Omologarea naţionala de tip a vehiculelor rutiere se acordă numai dacă vehiculul respectiv îndeplineşte condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări. a) Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa XI la Directiva 70/156/CEE , modificată prin Directiva 2003/102/CE , apendicele 1-4, în funcţie de destinaţia vehiculului special. b) Pentru tractoarele agricole sau forestiere pe roti ori pe senile, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă mai mare sau egala cu 6 km/h, remorcile agricole ori forestiere şi maşinile tractate interschimbabile agricole sau forestiere se vor aplica prevederile Directivei 2003/37/CE de la:- data aderării României la Uniunea Europeană, pentru noile tipuri de tractoare agricole sau forestiere pe roti din categoriile T1, T2 şi T3 (omologare de tip);- 1 iulie 2009, pentru toate tractoarele agricole sau forestiere pe roti noi din categoriile T1, T2 şi T3 (prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare);- pentru noile tipuri de vehicule din celelalte categorii, la 3 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată pentru categoria respectiva (omologare de tip);- pentru toate vehiculele noi din celelalte categorii, la 6 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată pentru categoria respectiva (prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare).La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica de la data de 1 iulie 2005 la omologarea naţionala de tip a tractoarelor agricole sau forestiere pe roti din categoriile T1, T2 şi T3.La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica la omologarea naţionala de tip a vehiculelor din celelalte categorii de la data intrării în vigoare a tuturor directivelor specifice aplicabile pentru categoria respectiva.-------------------Subpunctul 1.1. al cap. II a fost modificat de pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.1.1.1. Omologarea naţionala de tip a vehiculelor rutiere pentru care exista omologare de tip CE (comunitara) a întregului vehicul se acordă în baza documentelor care demonstreaza existenta unei omologări CE (comunitare) a întregului vehicul, valabil acordată de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene.-------------------Subpunctul 1.1.1. al cap. II a fost modificat de pct. 4 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.1.1.1.1 În cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roti, omologările pentru aceste vehicule acordate conform directivei 92/61/CEE înainte de 9 noiembrie-2003 rămân valabile. De asemenea, pot fi acordate în continuare extinderi la omologarile acordate înainte de 9 noiembrie 2003 conform dispoziţiilor directivei în baza căreia a fost iniţial acordată omologarea. Totuşi, începând cu 9 noiembrie 2004, certificatele de conformitate emise de către constructor trebuie să corespundă modelului precizat prin directiva 2002/24/CE .1.2 Omologarea naţionala de tip a vehiculelor rutiere se acordă pe baza prezentării documentelor care atesta respectarea condiţiilor tehnice specifice prevăzute în prezentele reglementări.1.2.1 Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţionala de tip a vehiculelor sunt:1.2.1.1 certificatele de omologare naţionala specifice eliberate de către Registrul Auto Roman care atesta îndeplinirea fiecărei condiţii specifice precizate prin prezentele reglementări în urma efectuării încercărilor ori verificărilor necesare sau1.2.1.2 certificatele de omologare eliberate de către autorităţile competente din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza fiecărei directive specifice precizate în prezentele reglementări sau1.2.1.3 certificatele de omologare eliberate de către autorităţile competente din statele care sunt Părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 sau la Acordul de la Geneva din 1998 pe baza fiecărui Regulament CEE-ONU precizat în prezentele reglementări.1.3 În urma acordării omologării naţionale de tip a vehiculului, Registrul Auto Roman eliberează un Certificat de omologare naţionala de tip pentru fiecare tip de vehicul complet, de baza, incomplet sau completat omologat.1.3.1 În baza Certificatului de omologare naţionala de tip, fabricantul sau importatorul deţinător al omologării naţionale de tip certifica conformitatea cu tipul de vehicul omologat, pentru fiecare vehicul fabricat sau importat.1.4 În urma acordării omologării naţionale de tip, Registrul Auto Roman eliberează de asemenea o Carte de identitate a vehiculului pentru fiecare vehicul fabricat conform tipului de vehicul omologat.1.5 Prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou este admisă numai dacă acesta este însoţit de către o Carte de identitate a vehiculului valabilă în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.1.5.1 La prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzare sau la prima utilizare, un vehicul rutier nou trebuie să corespundă condiţiilor tehnice impuse la omologarea naţionala de tip şi precizate prin prezentele reglementări şi aplicabile de la aceeaşi dată cu data impusa pentru omologarea de tip, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte date de aplicare pentru prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou.1.6 Omologarea naţionala de tip îşi pierde valabilitatea în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări, vânzării sau primei utilizări a unui vehicul rutier nou de la data la care prin prezentele reglementări se modifica condiţiile tehnice impuse pentru prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou.1.7 În cazul sasiurilor echipate având omologare naţionala de tip valabilă, dar care nu au fost carosate şi puse în circulaţie în limita de valabilitate a omologării naţionale de tip, se iau în considerare pentru sasiul echipat reglementările care au stat la baza omologării naţionale de tip a acestuia, dar nu mai mult de 18 luni de la data pierderii valabilităţii omologării naţionale de tip. Pentru vehiculul completat se iau în considerare prezentele reglementări.1.8 La omologarea naţionala de tip sunt considerate valabile şi certificatele de omologare eliberate de către autorităţile din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni anterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă condiţiile tehnice specifice sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.1.9 La omologarea naţionala de tip sunt considerate valabile şi certificatele de omologare eliberate de către autorităţile din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni ulterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.1.9.1 Data de la care se aplică aceasta prevedere este cea specificată prin directivele specifice CE/CEE respective.1.10 Metodologia de acordare a omologării naţionale de tip a vehiculelor rutiere este cea stabilită prin reglementările RNTR 7, editia în vigoare.2. La omologarea individuală a vehiculelor rutiere trebuie respectate următoarele cerinţe generale:2.1 Omologarea individuală a vehiculelor rutiere se acordă numai dacă vehiculul respectiv îndeplineşte condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.2.2. Procedura de omologare individuală se aplică pentru:2.2.1 vehiculele rutiere noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoana juridică sau fizica;2.2.2 vehiculele rutiere care au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior în alta ţara şi care se afla la prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare în România;2.2.3 vehiculele rutiere noi, construite din piese, echipamente şi/sau subansambluri detasate;2.2.4 "vehiculele rutiere înmatriculate, înregistrate sau utilizate în România, la care s-au efectuat modificări privind: a) categoria de folosinţă sau tipul/structura caroseriei; b) caroseria/sasiul în cadrul aceluiaşi tip de vehicul; c) motorul cu un alt motor decât cel care este precizat în cartea de identitate a vehiculului, cu excepţia cazului în care înlocuirea se face cu un motor cu acelaşi cod.2.2.4.1 Procedura de omologare individuală conform subpct. 2.2.4 se aplică de asemenea pentru vehiculele rutiere care au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate în alta ţara, la care s-au efectuat schimbările prevăzute la lit. a), b) şi c) înainte de prezentarea la omologarea individuală în România.2.3 Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor rutiere noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoana juridică sau fizica, precum şi a vehiculelor rutiere construite din piese, echipamente şi/sau subansambluri detasate sunt cele care sunt valabile la omologarea naţionala de tip a vehiculelor.2.3.1 Aceste condiţii se aplică de la datele precizate pentru prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul nou. Aceasta data corespunde cu data impusa prin prezentele reglementări pentru omologarea naţionala de tip, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte date de aplicare pentru prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou.2.3.2 Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor rutiere noi se considera îndeplinite dacă acestea sunt însoţite de un certificat de conformitate CE obţinut în conformitate cu prevederile unei directive cadru şi care este valabil în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.2.4 Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor care au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior în aita ţara şi sunt importate în România în vederea înmatriculării, înregistrării sau utilizării, sunt cele care au fost valabile la data punerii în circulaţie a vehiculului respectiv, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziţii.2.5 Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor rutiere înmatriculate, înregistrate sau utilizate în România, la care au fost efectuate modificările precizate la subpct. 2.2.4, sunt cele care au fost valabile la data punerii în circulaţie a vehiculului respectiv, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziţii.2.5.1. Modificările vehiculelor rutiere precizate la subpct. 2.2.4 lit. a) şi b) şi care impun omologarea individuală a acestora se pot efectua numai în ateliere specializate, autorizate conform legislaţiei în vigoare.-------------------Subpunctul 2.5.1. al cap. II a fost modificat de pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.2.5.2 Nu este admisă transformarea autoturismelor în trei volume (berlina) în autospeciale (autolaborator, ambulante etc.). La celelalte autoturisme se accepta modificarea cu diminuarea numărului de locuri.2.6 În urma omologării individuale a vehiculelor rutiere precizate la subpct. 2.2.1 - 2.2.3, după caz, Registrul Auto Roman eliberează o Carte de identitate a vehiculului pentru fiecare vehicul omologat.2.7 Prima înmatriculare, prima înregistrare, vânzarea sau prima utilizare a unui vehicul rutier nou (subpct. 2.2.1 şi 2.2.3) este admisă numai dacă acesta este însoţit de către o Carte de identitate a vehiculului valabilă în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.2.8 Prima înmatriculare în România, prima înregistrare în România, vânzarea sau prima utilizare în România a unui vehicul rutier care a mai fost înmatriculat, înregistrat sau utilizat anterior în alta ţara (subpct. 2.2.2) este admisă numai dacă acesta este însoţit de către o Carte de identitate a vehiculului valabilă în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.2.9 În urma omologării individuale a vehiculelor rutiere precizate la subpct. 2.2.4, Registrul Auto Roman modifica corespunzător Cartea de identitate a vehiculului sau eliberează una noua, după caz.2.10 Menţinerea în circulaţie a unui vehicul înmatriculat, înregistrat sau utilizat în România şi care a fost supus modificărilor precizate la subpct. 2.2.4 este admisă numai în condiţiile precizate la pct. 2.9.2.11 Metodologia de acordare a omologării individuale a vehiculelor rutiere este cea stabilită prin reglementările RNTR 7, editia în vigoare.3. Omologarea de tip a sistemelor, componentelor şi entitatilor tehnice se acordă numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.3.1 Omologarea de tip a sistemelor, componentelor şi entitatilor tehnice se acordă în urma efectuării încercărilor sau verificărilor necesare.3.1.1 Aceasta condiţie se considera îndeplinită dacă:3.1.1.1 sistemul, componenta sau entitatea tehnica respectiva a fost omologata şi dispune de certificat de omologare eliberat de către autorităţile competente din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza directivei specifice precizate în prezentele reglementări sau3.1.1.2 sistemul, componenta sau entitatea tehnica respectiva a fost omologata şi dispune de certificat de omologare eliberat de către autorităţile competente din statele care sunt Părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 sau la Acordul de la Geneva din 1998 pe baza Regulamentului CEE-ONU precizat în prezentele reglementări.3.2 În urma acordării omologării de tip a sistemelor, componentelor şi entitatilor tehnice, Registrul Auto Roman eliberează un Certificat de omologare naţionala de tip pentru fiecare tip de sistem, componenta sau entitate tehnica omologate.3.2.1 În baza Certificatului de omologare naţionala de tip, fabricantul sau importatorul deţinător al omologării naţionale de tip certifica conformitatea cu tipul de sistem, componenta sau entitate tehnica omologate pentru fiecare produs fabricat sau importat prin eliberarea unui Certificat de conformitate.3.3 Vânzarea sau utilizarea unei componente sau entităţi tehnice noi este admisă numai dacă aceasta a fost omologata în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări sau a fost certificată de către Registrul Auto Roman în conformitate cu legislaţia în vigoare.3.4 Omologarea naţionala de tip pentru o componenta sau entitate tehnica îşi pierde valabilitatea în scopul vânzării sau utilizării de la data la care prin prezentele reglementări se modifica condiţiile tehnice impuse pentru vânzarea sau utilizarea unei componente sau entităţi tehnice noi.3.5 La omologarea naţionala de tip, precum şi la vânzarea sau utilizarea unui sistem, componente sau entităţi tehnice noi, sunt considerate valabile şi certificatele de omologare eliberate de către autorităţile competente din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni anterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă condiţiile tehnice specifice sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.3.6 La omologarea naţionala de tip, precum şi la vânzarea sau utilizarea unui sistem, componente sau entităţi tehnice noi suni considerate valabile şi certificatele de omologare eliberate de către autorităţile competente din Statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni ulterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.3.6.1 Data de la care se aplică aceasta prevedere este cea specificată prin directivele specifice CE/CEE respective.3.7 Prevederile precizate la prezentul pct. 3 nu se aplică pentru componentele sau entitatile tehnice care sunt destinate vehiculelor rutiere care nu intră în domeniul de aplicare ai prezentelor reglementări sau care sunt exceptate parţial sau total de la aceste prevederi.4. La acordarea omologării naţionale de tip a vehiculelor rutiere, a omologării individuale a vehiculelor rutiere şi a omologării naţionale de tip a sistemelor, componentelor şi entitatilor tehnice se recunoaşte echivalenta între directivele specifice prevăzute în prezentele reglementări şi Regulamentele CEE-ONU echivalente, conform celor precizate în anexa nr. 2 la prezentele reglementări.4.1 În cazul directivelor în care se impune în mod explicit aplicarea condiţiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU echivalent, se aplică condiţiile tehnice din ultima versiune a Regulamentului CEE-ONU respectiv, conform documentului CEE-ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.4.2 Data aplicării ultimei versiuni a unui Regulament CEE-ONU este data de intrare în vigoare a acestei versiuni în România, conform documentului precizat la subpct. 4.1.5. În cazul în care prin prezentele reglementări se impune respectarea condiţiilor tehnice din Regulamentele CEE - ONU, se aplică condiţiile tehnice din ultima versiune a Regulamentului CEE - ONU respectiv, conform documentului CEE- ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.5.1 Data aplicării ultimei versiuni a unui Regulament CEE - ONU este data de intrare în vigoare a acestei versiuni în România, conform documentului precizat la pct. 5.6. Verificarea conformitatii producţiei vehiculelor, sistemelor, componentelor şi entitatilor tehnice se realizează conform prevederilor din anexele corespunzătoare ale directivelor cadru şi directivelor specifice, sau după caz a Regulamentelor CEE - ONU.7. Atunci când exista informaţii ca unele tipuri de vehicule nu îşi menţin în exploatare caracteristicile şi performanţele consemnate la omologarea naţionala de tip sau individuală, ceea ce poate afecta siguranţa rutiera sau protecţia mediului, Registrul Auto Roman poate efectua probe de anduranta în condiţii corespunzătoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare în vederea restabilirii conformitatii.8. Orice modificare adusă vehiculului, care afectează datele tehnice şi de identificare înscrise în cartea de identitate a vehiculului, necesita reactualizarea cărţii de identitate cu noile date sau, după caz, anularea cărţii de identitate şi eliberarea alteia, după acordarea unei noi omologări vehiculului respectiv, în conformitate cu prezentele reglementări.9. De la procedura de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice din România sau de la unele prevederi ale prezentelor reglementări pot fi exceptate unele categorii de vehicule în conformitate cu prevederile din cap. VI.  +  Capitolul III Definirea categoriilor de folosinţă ale vehiculelor rutiere----------------Cap. III a fost modificat de pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004 .1. În scopul prezentelor reglementări, se definesc următoarele categorii de folosinţă a vehiculelor rutiere:1.1 autoturism - autovehicul din categoria M(1), cu cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afară locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;1.2 autobuz - autovehicul din categoria M(2) sau M(3), cu cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune.---------------Definiţiile "autobuz interurban" şi "autocar" de la subpunctul 1.2 au fost abrogate de pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.1.2.1 autobuz cu etaj - autobuz ale cărui compartimente destinate pasagerilor sunt dispuse, cel puţin parţial, pe doua nivele suprapuse şi al cărui etaj superior nu este conceput pentru transportul de pasageri în picioare;1.2.2 autobuz cu podea coborâtă - autobuz din clasa l, II sau A, în care cel puţin 35 % din suprafaţa disponibilă pentru pasagerii în picioare (în secţiunea faţa în cazul unui autovehicul articulat sau primul nivel în cazul unui autovehicul cu etaj) formează un spaţiu fără nici o treapta şi care permite accesul la cel puţin o usa de serviciu;1.2.3 autobuz articulat - autobuz constituit din cel puţin două secţiuni rigide, articulate una în raport cu cealaltă şi la care compartimentele pentru pasageri ale fiecărei secţiuni comunică între ele, astfel încât pasagerii pot să se deplaseze dintr-un compartiment în altul. Secţiunile rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât sa nu poată fi separate decât cu ajutorul unor echipamente care, în mod normal, nu sunt disponibile decât într-un atelier;1.2.4 autobuz articulat cu etaj - autobuz constituit din două sau mai multe secţiuni rigide, articulate una în raport cu cealaltă şi la care compartimentele pentru pasageri ale fiecărei secţiuni comunică între ele cel puţin la un etaj, astfel încât pasagerii pot să se deplaseze dintr-un compartiment în altul. Secţiunile rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât sa nu poată fi separate decât cu ajutorul unor echipamente care, în mod normal, nu sunt disponibile decât într-un atelier;1.3 microbuz - autobuz din categoria M(2) sau M(3), care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri pe scaune sau în picioare, în afară locului conducătorului;1.4 autoutilitara (autovehicul transport marfa) - autovehicul din categoria N(1), N(2) sau N(3), cu cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorca. Autovehiculul tractor este autovehiculul din categoria N(1), N(2) sau N(3), care prin conceptie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractarii de (semi)remorci;1.4.1 autoremorcher - autovehicul tractor care, prin conceptie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractarii de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platforma de lestare;1.4.2 autotractor - autovehicul tractor care, prin conceptie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal, tractarii de semiremorci;1.5 remorca (vehicul tractat) - vehicul fără motor din categoria O(1), O(2), O(3) sau O(4), conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;1.5.1 remorca cu protap - remorca având cel puţin două axe, dintre care cel puţin una este directoare şi care este echipata cu un dispozitiv de cuplare având o mobilitate verticala (faţă de remorca) şi care nu transmite o încărcare semnificativă vehiculului tractor (mai puţin de 100 daN). O semiremorca cuplata la o axa de tractare este considerată ca remorca cu protap;1.5.2 remorca cu axa centrala - remorca cu protap rigid, a carei axa (axe) este (sunt) situata (situate) în apropierea centrului de greutate (atunci când incarcatura este uniform repartizata), astfel încât se transmite vehiculului tractor numai o mica sarcina verticala, care nu depăşeşte 10 % din masa maxima tehnic admisibilă a remorcii sau 1000 daN (se ia în considerare cea mai mica valoare dintre cele doua);1.6 semiremorca - vehicul tractat din categoria O(1), O(2), O(3) sau O(4), conceput pentru a fi cuplat la un autotractor sau la o axa de tractare, astfel încât asupra autovehiculului tractor sau axei de tractare se exercită o forta verticala semnificativă;1.7 autovehicul special - autovehicul din categoriile M(1), M(2), M(3), N(1), N(2) sau N(3) destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesita adaptari ale caroseriei şi/sau echipamente speciale. Include şi autovehiculele destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări. Autovehiculele complete sau completate din categoria N, care nu sunt nici autoutilitare şi nici autovehicule tractoare sunt considerate autovehicule speciale. Autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3), altele decât autobuzele şi microbuzele, sunt considerate autovehicule speciale;1.8 (semi)remorca specială - (semi)remorca din categoria O(1), O(2), O(3), sau O(4) destinată transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesita adaptari ale caroseriei şi/sau echipamente speciale. Include şi (semi)remorcile destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări;1.9 motociclu (autovehicul cu 2 sau 3 roti) - autovehicul din categoria L1e, L2e, L3e, L4e sau L5e, cu 2 sau 3 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 6 km/h, destinat circulaţiei pe drumurile publice. Prevederile aplicabile autovehiculelor cu 2 sau 3 roti se aplică de asemenea autovehiculelor cu 4 roti din categoria L6e şi L7e, denumite cvadricicluri;1.9.1 moped (ciclomotor) - autovehicul cu 2 sau 3 roti, din categoria L1e sau L2e (vezi Anexa 1, secţiunea A);1.9.2 motocicleta - autovehicul cu 2 sau 3 roti, din categoria L3e sau L4e (vezi Anexa 1, secţiunea A);1.9.3 mototriciclu - autovehicul cu 3 roti din categoria L5e (vezi Anexa 1, secţiunea A);1.9.4 cvadriciclu - autovehicul cu 4 roti din categoria L6e sau L7e (vezi Anexa 1, secţiunea A);1.10 tractor agricol sau forestier - autovehicul cu roti sau senile, având cel puţin două axe, a carei funcţie principala rezida în puterea sa de tracţiune şi care este conceput în mod special pentru a trage, impinge, purta sau acţiona anumite utilaje, maşini sau remorci destinate lucrărilor agricole sau forestiere. El poate fi amenajat pentru transportul unei incarcaturi sau unor insotitori;1.11 masina autopropulsata pentru lucrări - utilaj autopropulsat pe roti destinat, prin construcţie şi echipare, efectuării unor lucrări sau servicii, care păstrează caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier, având o viteză maxima constructivă egala sau mai mare de 6 km/h;1.12 vehicul incomplet - vehicul care necesita completarea în cel puţin o etapa de fabricaţie pentru a îndeplini toate prescripţiile relevante ale prezentelor reglementări;1.13 remorca lenta - remorca având o viteză maxima constructivă mai mica de 25 km/h.  +  Capitolul IV Condiţii tehnice privind construcţia şi echiparea vehiculelor rutiere şi combinatiilor acestora----------------Cap. IV a fost modificat de pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.1. Condiţii generale1.1 Viteza maxima constructivă a vehiculelor rutiere care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea indicată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării. Ea se măsoară: a) - pentru autovehiculele din categoriile MI şi NI, conform Regulamentului nr. 68 CEE - ONU; b) - pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti, conform directivei 95/1/CEE modificată de directiva 2002/41/CE ; c) - pentru tractoare agricole sau forestiere, conform directivei 74/152/CEE par. 1 modificată prin directiva 97/54/CE . începând cu 1 octombrie 2004 se aplică prevederile directivei 74/152/CEE par. 1 modificată de directiva 98/89/CE .1.1.1 Pentru autovehiculele din categoriile M şi N prevăzute cu (imitator de viteza sau sisteme integrate de limitare a vitezei, în Cartea de identitate a vehiculului se va înscrie viteza maxima care nu poate fi depăşită constructiv, datorită (imitatorului sau sistemului.1.2 Puterea neta a motorului care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea declarata de constructor în documentele prezentate în vederea omologării.1.2.1 Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, puterea neta a motorului se determina conform prevederilor directivei 80/1269/CEE , modificată de directiva 1999/99/CE .1.2.2 Pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti, puterea şi momentul maxim se determina conform prevederilor directivei 95/1/CEE modificată de directiva 2002/41/CE .1.3 Cilindreea motorului autovehiculelor care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea declarata de constructor în documentele prezentate în vederea omologării.2. Condiţii privind dimensiunile2.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind dimensiunile vehiculelor:2.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/21/CEE , modificată de directiva 95/48/CE ;2.1.2 Vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE ;2.1.2.1 Începând cu 1 octombrie 2004 vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);2.1.3 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/93/CEE ;2.1.4 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa l, modificată de directiva 2000/1/CE .2.2 La omologarea individuală vehiculele rutiere trebuie să respecte condiţiile tehnice precizate la pct. 2.1, după caz.2.3 Prin derogare de la prevederile pct. 2.1 şi 2.2 se poate acorda omologarea naţionala de tip şi omologarea individuală pentru vehiculele rutiere care depăşesc dimensiunile maxime impuse, în cazul vehiculelor speciale cu adaptari ale caroseriei şi/sau echipamente speciale care nu permit încadrarea în aceste dimensiuni sau în cazul vehiculelor destinate efectuării de transporturi pentru incarcaturi indivizibile.3. Condiţii privind masele3.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind masele vehiculelor;3.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/21/CEE , modificată de directiva 95/48/CE ;3.1.2 Vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE ;3.1.2.1 Începând cu 1 octombrie 2004 vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE , modificată de directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);3.1.3 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/93/CEE ;3.1.4 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 74/151/CEE anexa I şi anexa IV modificată de directiva 98/38/CE şi în directiva 89/173/CEE modificată de directiva 2000/1/CE .3.2 La omologarea individuală vehiculele rutiere trebuie să respecte Condiţiile tehnice precizate la pct. 3.1, după caz.3.3 Pentru modificarea masei maxime tehnic admisibile, deţinătorul vehiculului trebuie să adreseze Registrului Auto Roman o cerere prin care să precizeze motivele tehnice pentru care se solicita aceasta modificare. Decizia privind aceasta solicitare se va lua în urma unei analize tehnice şi, după caz, a efectuării verificărilor şi încercărilor necesare pentru a se asigura menţinerea gradului de siguranţă rutiera şi protecţie a mediului impus de prezentele reglementări pentru categoria respectiva de vehicul.3.3.1 Modificarea masei maxime tehnic admisibile din motive administrative este admisă numai cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.4. Condiţii privind sistemul de franare4.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind sistemul de franare al vehiculelor:4.1.1 Autovehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 71/320/CEE modificată de directiva 98/12/CE .4.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/14/CEE ;4.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în:4.1.3.1 directiva 76/432/CEE , modificată de directiva 97/54/CE şi4.1.3.2 directiva 89/173/CEE anexa VI privind legătură sistemului de franare cu remorca modificată de directiva 2000/1/CE (începând cu 1 ianuarie 2006).4.1^1. Începând cu 1 ianuarie 2007 tractoarele agricole sau forestiere noi trebuie să respecte la prima înmatriculare sau la prima înregistrare prevederile anexei VI la Directiva 89/173/CEE , privind legătură sistemului de franare cu remorca, modificată prin Directiva 2000/1/CE .-------------Punctul 4.1^1. al secţiunii 4 a cap. IV a fost introdus de pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.4.2 La omologarea individuală, vehiculele care au mai fost înmatriculate anterior în alta ţara şi care fac parte din categoriile M(2), M(3), N(2) şi N(3) (cu excepţia celor cu mai mult de 4 axe), precum şi O(3) şi O(4) trebuie să fie prevăzute cu sistem de franare antiblocare (ABS) care respecta condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE , modificată de directiva 98/12/CE .4.3 La omologarea individuală, autovehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări prin care se schimba categoria de omologare a autovehiculului din N în M trebuie să respecte următoarele cerinţe:4.3.1 autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) trebuie să fie echipate cu ABS, conform prevederilor directivei 71/320/CEE , modificată de directiva 98/12/CE ;4.3.2. Autovehiculele din categoria M(3) din clasele B, II sau III trebuie să satisfacă încercarea de tip II A, în conformitate cu prevederile Directivei 71/320/CEE , modificată prin Directiva 98/12/CE .----------------Punctul 4.3.2. al secţiunii 4 a cap. IV a fost modificat de pct. 8 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.4.4 Omologarea garniturilor de frana de înlocuire pentru vehiculele din categoriile M(1) ≤ 3,5 t, M(2) ≤ 3,5 t, N(1), O(1) şi O(2) se acordă numai dacă acestea respecta condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE , modificată de directiva 2002/78/CE .4.5 Începând cu 1 ianuarie 2005 se admite vânzarea sau utilizarea garniturilor de frana de înlocuire noi pentru vehiculele din categoriile M(1) ≤ 3,5 t, M2 ≤ 3,5 t, N(1), O(1) şi O(2) numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE , modificată de directiva 2002/78/CE .4.5.1 Până la această dată se admite vânzarea sau utilizarea garniturilor de frana.de înlocuire noi pentru vehiculele din categoriile M(1) ≤ 3,5 t, M(2) ≤ 3,5 t, N(1), O(1) şi O(2) numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE , modificată prin directiva 98/12/CE .4.5.2 Prin excepţie de la prevederile pct. 4.5 se admite vânzarea sau utilizarea garniturilor de frana de înlocuire noi destinate a fi montate la tipurile de vehicule omologate înainte de intrarea în vigoare a directivei 71/320/CEE , modificată de directiva 98/12/CE , cu condiţia ca aceste garnituri să fie conforme dispoziţiilor versiunii precedente a directivei 71/320/CEE , modificată de directiva 98/12/CE şi care era aplicabilă la punerea în circulaţie a vehiculelor.4.6 Omologarea garniturilor de frana de înlocuire pentru vehiculele din categoriile M(1) > 3,5 t, M(2) > 3,5 t, M(3), N(2), N(3), O(3), O(4) şi L se acordă numai dacă acestea respecta condiţiile tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 90.5. Condiţii privind instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa5.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind montarea instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasa:5.1.1 Autovehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 76/756/CEE , modificată de directiva 97/28/CE , valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă;5.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/92/CEE , modificată de directiva 2000/73/CE ;5.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 78/933/CEE , modificată de directiva 1999/56/CE .5.2 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind componentele instalaţiei de iluminare-şi semnalizare luminoasa:5.2.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă, prevăzute în:5.2.1.1 directiva 76/757/CE , modificată de directiva 97/29/CE pentru catadioptri;5.2.1.2 directiva 76/758/CE , modificată de directiva 97/30/CE pentru lampi de gabarit, lampi de poziţie faţa, lampi de poziţie spate, lampi de franare, faruri pentru circulaţia diurna, lampi de poziţie laterale;5.2.1.3 directiva 76/759/CEE , modificată de directiva 1999/15/CE pentru lampi indicatoare de direcţie;5.2.1.4 directiva 76/760/CEE , modificată de directiva 97/31/CE pentru lampi de iluminare a placii de înmatriculare spate;5.2.1.5 directiva 76/761 /CEE , modificată de directiva 1999/17/CE pentru faruri şi surse luminoase pentru faruri (aplicabilă pentru autovehiculele din categoriile M şi N);5.2.1.6 directiva 76/762/CEE , modificată de directiva 1999/18/CE pentru faruri de ceata faţa şi becuri pentru faruri de ceata faţa (aplicabilă pentru autovehiculele din categoriile M şi N);5.2.1.7 directiva 77/538/CEE , modificată de directiva 1999/14/CE pentru lampi de ceata spate;5.2.1.8 directiva 77/539/CEE , modificată de directiva 97/32/CE pentru lampi de mers înapoi;5.2.1.9 directiva 77/540/CEE , modificată de directiva 1999/16/CE pentru lampi de stationare;5.2.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 2;5.2.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 79/532/CE , modificată de directiva 97/54/CE ;5.2.4 În cazul vehiculelor prezentate la omologare şi care sunt echipate cu lampi speciale de avertizare, aceste lampi trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 65.5.3 La omologarea, individuală, vehiculele care au fost înmatriculate în alta ţara pot fi exceptate de la respectarea condiţiilor tehnice privind montarea şi componentele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasa dacă prin construcţie nu exista varianta care să corespundă cerinţelor respective, cu condiţia ca componentele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasa respective sa îndeplinească aceleaşi funcţii5.4 La omologarea individuală, vehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări care afectează şi instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa trebuie să respecte condiţiile precizate la pct. 5.1 şi/sau 5.2, după caz.5.5 Omologarea componentelor instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasa a vehiculelor rutiere din categoriile M, N, O, L şi T se acordă numai dacă acestea respecta condiţiile tehnice prevăzute la subpct. 5.2.1 - 5.2.3, după caz.5.5.1 Lampile speciale de avertizare pentru vehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 65;5.6 În ceea ce priveşte componentele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasa, este admisă în continuare omologarea, precum şi vânzarea sau utilizarea acestora în conformitate cu prevederile versiunilor anterioare ale directivelor precizate la subpct. 5.2.1 - 5.2.3, cu condiţia ca:5.6.1 ele să fie destinate instalării pe vehicule care se afla deja,în circulaţie şi5.6.2 să respecte condiţiile tehnice aplicabile la momentul punerii în circulaţie a vehiculului.6. Condiţii privind semnalizarea sonora6.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind semnalizarea sonora:6.1.1- Autovehiculele din categoria M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/388/CEE , modificată de directiva 87/354/CE ;6.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/30/CEE ;6.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 74/151/CEE anexa V modificată de directiva 98/38/CE .6.2 Omologarea avertizorului sonor se acordă numai dacă acesta respecta condiţiile tehnice specifice prevăzute la pct. 6.1.1 sau 6.1.2, după caz.7. Condiţii privind direcţia şi ţinuta de drum7.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind direcţia:7.1.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/311/CEE , modificată de directiva 1999/7/CEE ; 7.1.2 Autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N, precum şi semiremorcile trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE ;7.1.2.1 începând cu 1 octombrie 2004 autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N, precum şi semiremorcile trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);7.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 75/321/CEE , modificată de directiva 98/39/CEE .7.2 La omologarea individuală, vehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)), N şi O, înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări care duc la creşterea lungimii vehiculului, trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE .7.2.1 Începând cu 1 octombrie 2004 aceste autovehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării individuale).7.2.2 De la prevederile pct. 7.2 şi subpct. 7.2.1 se exceptează vehiculele care respecta datele de carosare ale fabricantului.7.3 La omologarea individuală, vehiculele din categoriile N şi O, înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări care duc la creşterea inaltimii trebuie să respecte condiţiile tehnice privind stabilitatea prevăzute în Anexa nr. 3 la reglementări.7.3.1 De la prevederile pct. 7.3 se exceptează vehiculele care respecta datele de carosare ale fabricantului.8. Condiţii privind motorul şi protecţia mediului8.1 Omologarea naţionala de tip pentru un autovehicul din categoria MI se acordă numai dacă se respecta prevederile privind măsurarea emisiilor de dioxid de carbon şi a consumului de carburant prevăzute în directiva 80/1268/CEE modificată de directiva 1999/100/CE .8.2 Omologarea naţionala de tip pentru un autovehicul din categoriile M şi N se acordă numai dacă se respecta prevederile privind măsurarea puterii motorului prevăzute în directiva 80/1269/CEE modificată de directiva 1999/99/CE .8.3 Omologarea naţionala de tip pentru un autovehicul cu 2 sau 3 roti se acordă numai dacă se respecta prevederile privind măsurarea vitezei maxime constructive, a momentului maxim şi a puterii maxime nete a motorului prevăzute în directiva 95/1/CEE modificată de directiva 2002/41/CE ;8.4 Omologarea naţionala de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respecta prevederile privind măsurarea vitezei maxime constructive prevăzute în directiva 74/152/CEE par. 1 modificată prin directiva 97/54/CE . începând cu 1 octombrie 2004 se aplică prevederile directivei 74/152/CEE par. 1 modificată de directiva 98/89/CE .8.5 Omologarea naţionala de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind regulatorul de turatie prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa II par. 1 modificată de directiva 2000/1/CE .8.6 Autovehiculele echipate cu mas din categoriile M şi N, precum şi autovehiculele echipate cu mac din categoriile M(1) şi N(1) trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu excepţia menţionată la subpct. 8.6.10):8.6.1 Omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 70/220/CEE , modificată de directiva 2001/100/CE . în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile limita precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3);8.6.1.1 Începând cu 1 ianuarie 2005, se aplică la omologarea autovehiculelor încercarea de tip VI (limitarea emisiilor poluante la temperatura scăzută), conform prevederilor directivei 70/220/CEE modificată de directiva 2001/100/CE .8.6.2 Începând cu data de 1 ianuarie 2007, omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2002/80/CE şi de directiva 2003/76/CE . În ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile limita precizate la linia B a tabelului de la pct 5.3.1.4 de la anexa I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 4);8.6.3 Autovehiculele noi trebuie echipate cu OBD în conformitate cu directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2001/1/CEE , după cum urmează:8.6.3.1 la omologarea naţionala de tip, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele echipate cu mas care funcţionează cu benzina din categoriile M(1) şi N(1);8.6.3.2 autovehiculele echipate cu mac:8.6.3.2.1 începând cu 1 ianuarie 2005 la omologarea naţionala de tip şi cu 1 ianuarie 2006 la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele din categoria M(1) (cu excepţia celor cu masa maxima tehnic admisibilă mai mare de 2500 kg sau destinate a transporta mai mult de 6 persoane);8.6.3.2.2 începând cu 1 ianuarie 2006 la omologarea naţionala de tip şi cu 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele din categoria M(1) cu masa maxima tehnic admisibilă mai mare de 2500 kg, autovehiculele din categoria M(1) destinate a transporta mai mult de 6 persoane, precum şi autovehiculele din categoria N(1);8.6.3.3 începând cu 1 ianuarie 2006 la omologarea naţionala de tip şi cu 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele echipate cu mas şi care funcţionează cu GPL sau GN;8.6.4 Prevederile privind OBD din directivele 2002/80/CE şi 2003/76/GE se aplică autovehiculelor noi începând cu 1 ianuarie 2007 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2008 la prima înmatriculare şi la vânzare.8.6.5 La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2001/100/CE . în ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplică valorile limita precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3);8.6.5.1 Prin exceptare de la prevederile subpct. 8.6.5, autovehiculele noi produse în România trebuie să respecte la prima înmatriculare şi la vânzare prevederile directivei 70/220/CEE , modificată de directiva 2001/100/CE cu aplicarea pentru încercarea de tip I a valorilor limita precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3), începând cu 1 ianuarie 2005.8.6.5.1.1 Până la 1 ianuarie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi produse în România trebuie să respecte prevederile directivei 70/220/CEE , modificată de directiva 96/69/CE (EURO 2);8.6.6 Prin exceptare de la prevederile subpct. 8.6.3.1 la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi echipate cu mas care funcţionează cu benzina din categoriile M(1) şi N(1) produse în România trebuie echipate cu OBD începând cu 1 ianuarie 2005;8.6.7 începând cu 1 ianuarie 2008, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte prevederile directivei 70/220/CEE , modificată de directiva 2002/80/CE şi de directiva 2003/76/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE în ceea ce priveşte încercarea de tip I (EURO 4);8.6.8 La omologarea individuală a autovehiculelor care au mai fost înmatriculate în alta ţara, precum şi la prima înmatriculare în România şi la vânzare, valorile emisiilor poluante provenite din gazele de evacuare ale acestora nu trebuie să depăşească valorile limita privind încercarea de tip I precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3);8.6.8.1 Verificarea acestei cerinţe se realizează pe bază de documente sau prin efectuarea incercarii de tip I.8.6.9. Începând cu 1 ianuarie 2006, prevederile pct. 7 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 2002/80/CE referitoare la conformitatea vehiculelor în exploatare se aplică tuturor autovehiculelor care au fost omologate în conformitate cu prevederile directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE sau în conformitate cu orice directiva de modificare ulterioară.8.6.10 Prevederile prezentului pct. 8.6 nu se aplică autovehiculelor din categoria N(1) echipate cu mac care au fost omologate conform prevederilor directivei 88/77/CEE .8.7 Autovehiculele echipate cu mac sau autovehiculele echipate cu mas care funcţionează cu GPL sau GN din categoriile M(cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu excepţia menţionată la subpct. 8.7.14):8.7.1 Omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE , modificată de-directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.7.1.1 Pentru autovehiculele fabricate în România, aceasta cerinţa se aplică începând cu 1 octombrie 2004;8.7.1.1.1 Până la 1 octombrie 2004, autovehiculele fabricate în România trebuie să satisfacă prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 91/542/CEE treapta B (EURO 2);8.7.2 Începând cu 1 octombrie 2005, omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE , modificată de directiva 2001/27/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.7.3 Începând cu 1 ianuarie 2007, omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE , modificată de directiva 2001/27/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia 81 a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 4);8.7.4 Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de autovehicule şi începând cu 1 ianuarie 2008 pentru toate tipurile de autovehicule, omologarile acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţa a autovehiculului;8.7.5 Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de autovehicule şi începând cu 1 ianuarie 2008 pentru toate tipurile de autovehicule, omologarile acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţa a autovehiculului în condiţii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în exploatare corect întreţinute şi utilizate);8.7.6 Începând cu 1 octombrie 2008, omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestora prevăzute în directiva 88/77/CEE , modificată de directiva 2001/27/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei în directiva 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 5);8.7.7 În ceea ce priveşte valorile limita ale emisiilor de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor, cerinţele prevăzute la subpct. 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3 şi 8.7.6 se considera îndeplinite dacă sunt respectate valorile limita precizate la linia C a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EEV);8.7.8 Începând cu 1 ianuarie 2007 la omologarea naţionala de tip şi cu 1 ianuarie 2008 la prima înmatriculare, autovehiculele trebuie echipate cu OBD sau OBM care să corespundă prevederilor directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CEE ;8.7.9 La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE cu aplicarea valorilor limita pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei (EURO 3);8.7.9.1 La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi produse în România trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia A a tabelului de la pct, 6.2.1 al anexei I a directivei în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor începând cu 1 octombrie 2005;8.7.9.1.1 Până la 1 octombrie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi produse în România trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 91/542/CEE treapta B (EURO 2);8.7.10 Începând cu 1 octombrie 2006, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE , modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia A a tabelului de la pet 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 3);8.7.11 Începând cu 1 ianuarie 2008, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia B(1) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 4);8.7.12 Începând cu 1 octombrie 2009, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia B(2) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 5);8.7.13 La omologarea individuală a autovehiculelor care au mai fost înmatriculate în alta ţara, valorile emisiilor poluante provenite din gazele de evacuare ale motoarelor acestora nu trebuie să depăşească valorile limita privind ciclurile ESC şi ELR precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.7.13.1 Verificarea acestei cerinţe se realizează pe bază de documente sau prin efectuarea încercărilor conform ciclurilor ESC şi ELR;8.7.14 Prevederile prezentului pct. 8.7 nu se aplică autovehiculelor echipate cu mac sau mas care funcţionează cu GPL sau GN, din categoriile N(1), N(2) şi M(2) care au fost omologate conform prevederilor directivei 70/220/CEE .8.8 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M şi N echipat cu mac se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante vizibile prevăzute în directiva 72/306/CEE , modificată de directiva 97/20/CE .8.8.1 Prevederile de la pct. 8.8 nu anulează omologarile acordate anterior în conformitate cu prevederile directivei 72/306/CEE şi nu împiedica extinderea unei astfel de omologări în condiţiile precizate prin directiva în baza căreia omologarea a fost acordată.8.9 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante:8.9.1 Omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5;8.9.2 începând cu 1 ianuarie 2005, omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi de directiva 2003/77/CE .8.9.2.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip l, se aplică valorile limita precizate la liniile A ale tabelului din cap. 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva.8.9.3 Începând cu 1 ianuarie 2006, omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi de directiva 2003/77/CE .8.9.3.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip l, se aplică valorile limita precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva.8.9.4 Începând cu 1 ianuarie 2006 pentru noile tipuri de autovehicule cu 2 sau 3 roti şi începând cu 1 ianuarie 2007 pentru toate tipurile, omologarile acordate trebuie să ateste de asemenea buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţa a autovehiculului cu 2 sau 3 roti până la un kilometraj de 30000 km.8.9.5 Începând cu 1 ianuarie 2006 pentru noile tipuri de autovehicule cu 2 sau 3 roti şi începând cu 1 ianuarie 2007 pentru toate tipurile, omologarile acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţa a vehiculului în condiţii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în exploatare corect întreţinute şi utilizate).8.9.6 Începând cu 1 ianuarie 2006, pentru motociclete şi mototricicluri, omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant au fost măsurate conform dispoziţiilor aplicabile în conformitate cu prevederile directivei 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi de directiva 2003/77/CE ;8.9.7 La prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5;8.9.8 Începând cu 1 ianuarie 2005, la prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi de directiva 2003/77/CE .8.9.8.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limita precizate la linia a doua a tabelului din capitolul 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directiva.8.9.8.2 în ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi tricicluri se aplică valorile limita precizate la liniile A ale tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directiva;8.9.8.3 Prevederile subpct. 8.9.8.2 se aplică motocicletelor trial şi enduro cu 2 roti începând cu 1 iulie 2005.8.9.8.3.1 Până la aceasta date se vor aplica prevederile precizate la subpct. 8.9.7.8.9.9 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare, vânzare şi utilizare, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 5 modificată de directiva 2002/51/CE şi directiva 2003/77/CE .8.9.9.1 În ceea ce priveşte încercarea de tip I se aplică valorile limita precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1,5 din directiva;8.9.10 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, motocicletele noi cu o cilindree mai mare de 150 cmc trebuie să respecte prevederile aplicabile ale directivei 97/24/CE capitolul 5 modificată de directiva 2001/51/CE şi de directiva 2003/77/CE în ceea ce priveşte măsurarea emisiilor de dioxid de carbon şi a consumului de carburant.8.10 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante:8.10.1 Omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind emisiile poluante vizibile (opacitatea) prevăzute în directiva 77/537/CEE , modificată de directiva 97/54/CE ;8.10.2 În plus, începând cu 1 octombrie 2004, omologarea naţionala de tip se acordă numai dacă se respecta şi condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi particule) prevăzute în directiva 2000/25/CE .8.10.3 Începând cu 1 octombrie 2005, la prima înmatriculare, înregistrare sau utilizare, tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi particule) prevăzute în directiva 2000/25/CEE .8.11 Pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări se pot aplica condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/68/CE privind emisiile de gaze poluante şi particule ce provin de la motoarele cu ardere interna destinate maşinilor mobile nerutiere modificată de directiva 2002/88/CE .8.12 Omologarea naţionala de tip se acordă unui tip de vehicul rutier numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind zgomotul emis:8.12.1 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/157/CEE , modificată de directiva 1999/1O1/CE ;8.12.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 9;8.12.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în:8.12.3.1 directiva 74/151/CEE anexa VI modificată de directiva 98/38/CE (zgomot exterior);8.12.3.2 directiva 77/311/CEE modificată de directiva 97/54/CE (zgomot la urechea conducătorului).8.13 Omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M şi N înmatriculate în România şi la care s-a efectuat înlocuirea motorului acestora este admisă numai dacă se menţine cei puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante.8.14 Motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu mas care funcţionează cu GPL sau GN pentru autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M(1)) şi N trebuie să respecte următoarele cerinţe:8.14.1 La omologarea de tip, precum şi la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi trebuie respectate condiţiile tehnice din directiva 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei (EURO 3);8.14.1.1 Pentru motoarele fabricate în România, aceste cerinţe se aplică începând cu 1 octombrie 2004 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2005 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi;8.14.1.1.1 Până la 1 octombrie 2004 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2005 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi, motoarele fabricate în România trebuie să satisfacă prevederile Directivei a88/77/CEE modificată de directiva 91/542/CEE treapta B (EURO 2);8.14.1.2 Începând cu 1 octombrie 2005 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2006 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi, trebuie respectate condiţiile tehnice din directiva 88/77/CEE , modificată de directiva 2001/27/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 3);8.14.1.3 Începând cu 1 ianuarie 2007 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2008 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi, trebuie respectate condiţiile tehnice din directiva 88/77/CEE , modificată de directiva 2001/27/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(1) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 4);8.14.1.3^1. Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de motoare, şi începând cu 1 ianuarie 2008, pentru toate tipurile de motoare, omologarile acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţa a motorului.-------------Punctul 8.14.1.3^1 al secţiunii 8 a cap. IV a fost introdus de pct. 9 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.8.14.1.4 Începând cu 1 octombrie 2008 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2009 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi, trebuie respectate condiţiile tehnice din directiva 88/77/CEE T modificată de directiva 2001/27/CE . Valorile limita aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B(2) a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 5);8.14.1.5 În ceea ce priveşte valorile limita ale emisiilor de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor, cerinţele prevăzute (a subpct. 8.14.1.1 - 8.14.1.4 se considera îndeplinite dacă sunt respectate valorile limita precizate la linia C a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE , modificată de directiva 1999/96/CE (EEV);8.14.1.6 De la condiţiile precizate la prezentul pct. 8.14 privind vânzarea sau utilizarea motoarelor noi se exceptează motoarele destinate exportului şi motoarele de schimb destinate autovehiculelor în circulaţie;8.15 La omologarea de tip, la vânzarea şi la utilizarea catalizatoarelor de înlocuire noi, destinate a fi instalate pe autovehicule din categoriile M(1) şi N(1) care nu sunt echipate cu OBD aceste catalizatoare trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/220/CEE , modificată de directiva 98/77/CE .8.15.1 La omologarea de tip, la vânzarea şi ia utilizarea catalizatoarelor de înlocuire noi, destinate a fi instalate pe autovehicule din categoriile M(1) şi N(1) care au fost omologate în conformitate cu directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2002/80/CE , aceste catalizatoare trebuie să respecte condiţiile- tehnice prevăzute în directiva 70/220/CEE , modificată de directiva 2002/80/CE .8.15.2 Începând cu 1 ianuarie 2005, cerinţa de la subpct. 8.15.1 se aplică pentru toate catalizatoarele de înlocuire noi, destinate a fi instalate pe autovehicule din categoriile M(1) şi N(1).8.15.2.1 Se admite totuşi introducerea pe piaţa a catalizatoarelor de înlocuire noi omologate ca entitate tehnica anterior aplicării prevederilor directivei 2002/80/CE şi care urmează a fi utilizate la autovehiculele în circulaţie.8.15.3 Începând cu 1 ianuarie 2005, la omologarea de tip, la vânzarea şi la utilizarea catalizatoarelor de înlocuire noi, destinate a fi instalate pe autovehicule din categoriile M(1) şi N(1), aceste catalizatoare trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/220/CEE , modificată de directiva 2003/76/CE ;8.15.4 Până la 1 iulie 2005, producătorii de catalizatoare de înlocuire, care au fost puse în vânzare înainte de aplicarea directivei 2002/80/CE şi care nu sunt conforme cu condiţiile tehnice din directiva 98/77/CE trebuie să ia măsuri pentru a furniza fie direct la punctele de vânzare, fie distribuitorilor, informaţiile suplimentare prevăzute în secţiunea 7 din anexa XIII a directivei 70/220/CE modificată de directiva 2002/80/CE .8.16 Începând cu 1 octombrie 2004 la omologarea de tip şi 1 octombrie 2005 la vânzarea sau utilizarea motoarelor noi pentru tractoarele agricole sau forestiere acestea trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2000/25/CE ;8.16.1 De la condiţiile precizate la prezentul pct. 8.16 privind vânzarea sau utilizarea motoarelor noi se exceptează motoarele destinate exportului şi motoarele de schimb destinate tractoarelor în circulaţie8.17 Dispozitivele de evacuare pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte la omologarea de tip şi la vânzare sau utilizare condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/157/CEE modificată de directiva 1999/101/CE .8.17.1 Prin excepţie de la aceste prevederi este admisă omologarea, vânzarea sau utilizarea dispozitivelor de evacuare noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N în conformitate cu versiunile precedente ale directivei 70/157/CEE , cu condiţia ca acestea:8.17.1.1 să fie destinate echiparii autovehiculelor aflate deja în circulaţie şi8.17.1.2 să respecte prevederile directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.8.18 Autovehiculul care, la data omologării lui în România, corespunde din punct de vedere al emisiilor poluante unei trepte de poluare (precizate prin directivele Uniunii Europene), superioară treptei de poluare stabilite prin prezentele reglementări, va fi atestat la cerere, de către Registrul Auto Roman ca autovehicul cu nivel redus de poluare şi va beneficia de facilităţile prevăzute prin lege. Atestarea, în baza omologării de tip, ca autovehicul cu nivel redus de poluare este acceptată numai până la momentul impunerii prin legislaţia naţionala, pentru prima înmatriculare, a unei noi trepte, superioare, de poluare.8.19 Valorile emisiilor poluante impuse pentru omologarea şi prima înmatriculare a autovehiculelor din categoriile M şi N sunt precizate în Anexa nr. 4 la reglementări.9. Condiţii privind caroseria9.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M; N şi O se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind caroseria:9.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminentele exterioare prevăzute în directiva 74/483/CEE , modificată de directiva 87/354/CEE ;9.1.2 Autovehiculele din categoria N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminentele peretelui din spate al cabinei prevăzute în directiva 92/114/CEE ;9.1.3 Vehiculele din categoriile M(1) şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind uşile prevăzute în directiva 70/387/CEE , modificată de directiva 2001/31/CE ;9.1.4 Vehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind rezervorul de carburant prevăzute în directiva 70/221/CEE , modificată de directiva 2000/8/CE ;9.1.5 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiimpanare spate prevăzute în directiva 70/221/CEE modificată prin directiva 2000/8/CE ;9.1.6 Vehiculele din categoriile N(2), N(3), O(3) şi O(4) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie laterala prevăzute în directiva 89/297/CEE ;9.1.7 Începând cu 1 ianuarie 2005, autovehiculele din categoriile N(2) şi N(3) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiimpanare faţa prevăzute în directiva 2000/40/CE ;9.1.8 Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupantilor autovehiculelor la coliziune laterala prevăzute în directiva 96/27/CE .9.1.9 Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupantilor autovehiculelor la coliziune frontala prevăzute în directiva 96/79/CE , modificată de directiva 1999/98/CE ;9.1.9^1. Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoria M(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi din categoria N(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE ;9.1.9^1.1. Cerinţele subpct. 9.1.9^1 nu se aplică autovehiculelor care nu diferă, în ceea ce priveşte elementele esenţiale de construcţie şi conceptie ale caroseriei, situate înainte de montantii A, pentru tipurile de vehicule care au obţinut omologarea naţionala înainte de 1 ianuarie 2007 sau omologarea CE înainte de 1 octombrie 2005 şi care nu au fost omologate conform cerinţelor Directivei 2003/102/CE .9.1.9^1.2. Începând cu 1 septembrie 2010, autovehiculele din categoria M(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi din categoria N(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE .9.1.9^1.3. Prescripţiile tehnice necesare pentru efectuarea încercărilor specificate la secţiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE sunt cele definite prin anexa la Decizia 2004/90/CE .--------------Punctul 9.1.9^1 al secţiunii 9 a cap. IV a fost introdus de pct. 10 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.9.1.10 În cazul vehiculelor prezentate la omologare şi care sunt echipate cu plăci de identificare spate, aceste plăci, precum şi montarea lor, trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 69 sau Regulamentul CEE - ONU nr. 70, după caz;9.1.11 În cazul vehiculelor prezentate la omologare şi care sunt echipate cu marcaje reflectorizante, aceste marcaje, precum şi montarea lor trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 104.9.2 Omologarea naţionala de tip pentru un autovehicul cu 2 sau 3 roti se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind caroseria:9.2.1 Autovehiculele cu 2 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de sprijin prevăzute în directiva 93/31/CEE , modificată de directiva 2000/72/CE ;9.2.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminentele exterioare prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 3 ;9.2.3 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind rezervorul de carburant prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 6.9.3 Omologarea naţionala de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind caroseria:9.3.1 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia în caz de rasturnare prevăzute în directiva 77/536/CEE , modificată de directiva 1999/55/CE ;9.3.2 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia în caz de rasturnare (încercări statice) prevăzute în directiva 79/622/CEE , modificată prin directiva 1999/40/CE ;9.3.3 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie în caz de rasturnare montate în spate (pentru tractoare cu ecartament ingust) prevăzute în directiva '86/298/CEE , modificată de directiva 2000/19/CE ;9.3.4 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie în caz de rasturnare montate în faţa (pentru tractoare cu ecartament ingust) prevăzute în directiva 87/402/CEE , modificată de directiva 2000/22/CE ;9.3.5 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind rezervorul de carburant lichid prevăzute în directiva 74/151/CEE anexa III modificată de directiva 98/38/CE ;9.3.6 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind platforma de încărcare prevăzute în directiva 74/152/CEE par. 2 modificată de directiva 98/89/CE ;9.3.7 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind prizele de putere şi protecţia acestora prevăzute în directiva 86/297/CEE modificată de directiva 97/54/CE ;9.3.8 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia elementelor de antrenare, a părţilor proeminente şi a rotilor prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa II par. 2 modificată de directiva 2000/1/CE .9.4 Începând cu 1 ianuarie 2006, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile N(2) şi N(3) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiimpanare faţa prevăzute în directiva 2000/40/CEE .9.5 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile M(1) şi N(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupantilor autovehiculelor la coliziune laterala prevăzute în directiva 96/27/CE .9.6 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupantilor autovehiculelor la coliziune frontala prevăzute în directiva 96/79/CE , modificată de directiva 1999/98/CE .9.6^1. Începând cu 31 decembrie 2012, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria M(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi din categoria N(1) , cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I din Directiva 2003/102/CE ;9.6^1.1. Începând cu 1 septembrie 2015, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria M(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi din categoria N(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE .--------------Punctul 9.6^1 al secţiunii 9 a cap. IV a fost introdus de pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.9.7 La omologarea individuală, vehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări privind caroseria trebuie să fie echipate cu dispozitive de protecţie antiimpanare spate şi laterale care să respecte cerinţele dimensionale şi de amplasare precizate la subpct. 9.1.5. sau 9.1.6, după caz, dacă vehiculul final se încadrează într-o categorie care necesita a fi echipat cu un astfel de dispozitiv;9.7.1. La omologarea individuală, vehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat, faţă de varianta omologata, modificări privind construcţia caroseriei trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminentele exterioare prevăzute în Directiva 78/483/CEE, modificată prin Directiva 87/354/CEE sau Directiva 92/114/CEE , după caz, şi/sau nu trebuie să prezinte proeminente şi muchii taietoare;--------------Punctul 9.7.1. al secţiunii 9 a cap. IV a fost modificat de pct. 12 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.9.7.2 La omologarea individuală, vehiculele înmatriculate în România la care s-a înlocuit rezervorul de carburant de origine cu un rezervor care nu este de origine sau la care s-au montat rezervoare suplimentare trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 70/221/CEE modificată de directiva 2000/8/CE .9.8 Omologarea ca entităţi tehnice sau componente a următoarelor elemente ale caroseriei se acordă numai dacă acestea respecta următoarele cerinţe:9.8.1 Portbagajele, portschiurile, antenele radio sau radiotelefonice pentru autovehiculele din categoria Mi trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 74/483/CEE , modificată de directiva 87/354/CEE ;9.8.2 Dispozitivele de protecţie antiimpanare spate pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 70/221/CEE , modificată de directiva 97/19/CE ;9.8.3 Începând cu 1 ianuarie 2005, dispozitivele de protecţie antiimpanare faţa pentru autovehiculele din categoriile N(2) şi N(3) trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 2000/40/CEE ;9.8.4 Rezervoarele de carburant pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 6;9.8.5 Plăcile de identificare spate pentru vehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 69 sau în Regulamentul CEE - ONU nr. 70, după caz;9.8.6 Marcajele reflectorizante pentru contur pentru vehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 104;9.8.7 Airbagurile de înlocuire şi volanele de înlocuire prevăzute cu airbag trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 114.9.9 Începând cu 1 ianuarie 2006 vânzarea sau utilizarea dispozitivelor de protecţie antiimpanare faţa pentru autovehiculele din categoriile N(2) şi N(3) este admisă numai dacă acestea respecta condiţiile tehnice din directiva 2000/40/CEE .9.10 În Anexa nr. 5 sunt precizate prevederile privind montarea de către carosieri individuali a suprastructurii şi a platformei pentru încărcare la vehiculele utilitare.9.11 În Anexa nr. 6 sunt precizate prevederile privind protecţia ocupantilor autovehiculelor împotriva deplasarii mărfurilor (încărcăturii).9.12 Condiţiile privind echivalenta dintre anumite suspensii nepneumatice şi suspensiile pneumatice pentru axa sau axele motoare ale vehiculelor sunt prezentate în Anexa nr. 7.10. Condiţii privind amenajarea interioară10.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M, N şi O se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind amenajarea interioară:10.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind amenajarea interioară prevăzute în directiva 74/60/CEE modificată de directiva 78/632/CEE ;10.1.1.1 Prin excepţie de la prevederile subpct. 10.1.1, omologarea de tip naţionala se acordă unui tip de autovehicul din categoria M(1) care este echipat cu geamuri, panouri mobile ale acoperişului şi/sau panouri despartitoare cu actionare electrica numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind amenajarea interioară prevăzute în directiva 74/60/CEE , modificată prin directiva 2000/4/CE ;10.1.1.2 Prevederile subpct. 10.1.1.1 nu anulează omologarile acordate unui tip de autovehicul din categoria Mi care nu este echipat cu geamuri, panouri mobile ale acoperişului şi/sau panouri despartitoare cu actionare electrica şi nu interzice extinderea acestor omologări în conformitate cu directiva în virtutea căreia au fost iniţial acordate;10.1.2 Autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) (cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica de 1500 kg) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind amenajarea interioară (comportamentul dispozitivului de conducere în caz de impact frontal) prevăzute în directiva 74/297/CEE , modificată de directiva 91/662/CEE ;10.1.3 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind scaunele, ancorajele lor şi rezemătoarele de cap prevăzute în directiva 74/408/CEE , modificată de directiva 96/37/CE ;10.1.3.1 În ceea ce priveşte rezematoarele de cap pentru scaunele autovehiculelor din categoria M(1) omologarea naţionala de tip se poate acorda şi prin aplicarea condiţiilor tehnice prevăzute în directiva 78/932/CEE , modificată de directiva 87/354/CE ;10.1.4 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind ancorajele centurilor de siguranţă prevăzute în directiva 76/115/CEE , modificată de directiva 96/38/CE .10.1.5 Autovehiculele din categoriile M sau N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind centurile de siguranţă şi sistemele de reţinere prevăzute în directiva 77/541/CEE , modificată de directiva 2000/3/CE .10.1.5.1 Totuşi, prescripţiile pentru centurile în trei puncte instalate la toate locurile sezand din autovehiculele din categoria M(1) se aplică începând cu 1 ianuarie 2006. Până la această dată se aplică prevederile din directiva 77/541/CEE , modificată de directiva 96/36/CE ;10.1.6 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind identificarea comenzilor, martorilor luminosi şi a indicatoarelor prevăzute în directiva 78/316/CEE , modificată de directiva 94/53/CE ;10.1.7 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind încălzirea habitaclului prevăzute în directiva 2001/56/CE .10.2 Omologarea naţionala de tip pentru un autovehicul cu 2 sau 3 roti se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind amenajarea interioară:10.2.1 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind identificarea comenzilor, martorilor luminosi şi a indicatoarelor prevăzute în directiva 93/29/CEE , modificată de directiva 2000/74/CE ;10.2.2 Autovehiculele cu 2 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de reţinere pentru pasageri prevăzute în directiva 93/32/CEE modificată de directiva 1999/24/CE ;10.2.3 Autovehiculele carosate trebuie să respecte condiţiile tehnice privind centurile de siguranţă şi ancorarea lor prevăzute în directiva 97/24/CE cap.11.10.3 Omologarea naţionala de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind amenajarea interioară:10.3.1 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind spaţiul de manevra şi accesul la postul de conducere prevăzute în directiva 80/720/CEE , modificată de directiva 97/54/CE ;10.3.2 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind scaunul conducătorului prevăzute în directiva 78/764/CEE , modificată de directiva 1999/57/CE ;10.3.3 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind scaunul insotitorului prevăzute în directiva 76/763/CEE , modificată de directiva 1999/86/CE ;10.3.4 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind identificarea comenzilor, martorilor luminosi şi a indicatoarelor prevăzute în directiva 86/415/CEE , modificată de directiva 97/54/CE .10.4 La prima înmatriculare şi la vânzare, în ceea ce priveşte prevederile privind centurile de siguranţă şi sistemele de reţinere, autovehiculele noi din categoriile M şi N, trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 77/541/CEE , modificată de directiva 2000/3/CE ;10.4.1 Totuşi, prevederile pentru centurile de siguranţă în trei puncte instalate la toate locurile sezand din autovehiculele din categoria MI se aplică începând cu 1 ianuarie 2007. Până la această dată se aplică prevederile directivei 77/541/CEE modificată de directiva 96/36/CE .10.5 Începând cu 9 mai 2005 la prima înmatriculare şi la vânzare, în ceea ce priveşte prevederile privind instalatia de încălzire, autovehiculele noi din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/56/CE .10.6 La omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M şi N înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări privind amenajarea interioară, trebuie respectate prevederile privind echiparea, montarea şi omologarea componentelor referitoare la scaunele şi centurile de siguranţă precizate la subpct. 10.1.3, 10.1.4 sau 10.1.5, după caz.10.6.1 La omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M, N şi O care au fost echipate ulterior fabricaţiei cu instalatie de încălzire, trebuie să se respecte prevederile privind încălzirea habitaclului precizate la subpct. 10.1.7.10.7 Omologarea ca entităţi tehnice sau componente a următoarelor elemente privind amenajarea interioară se acordă numai dacă acestea respecta următoarele cerinţe:10.7.1 Dispozitivele de conducere pentru autovehiculele din categoriile M(1) sau N(1) (cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica de 1500 kg) trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 74/297/CEE , modificată de directiva 91/662/CEE ;10.7.2 Centurile de siguranţă şi sistemele de reţinere pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 77/541/CEE , modificată de directiva 2000/3/CEE ;10.7.2.1 Totuşi, este admisă acordarea omologării centurilor de siguranţă şi a sistemelor de reţinere în conformitate cu versiuni precedente ale directivei 77/541/CEE , cu condiţia ca aceste centuri de siguranţă şi sisteme de reţinere:10.7.2.1.1 să fie destinate echiparii autovehiculelor aflate deja în circulaţie şi10.7.2.1.2 sa răspundă prevederilor directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.10.7.3 Scaunele pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 74/408/CEE , modificată de directiva 96/37/CE ;10.7.4 Rezematoarele de cap pentru scaunele autovehiculelor din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 78/932/CEE , modificată de directiva 87/354/CE ;10.7.5 Instalaţiile de încălzire pentru habitaclul vehiculelor din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/56/CE ;10.7.6 Dispozitivele de reţinere pentru pasageri pentru autovehiculele cu 2 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/32/CEE modificată de directiva 1999/24/CE ;10.7.7 Centurile de siguranţă pentru autovehiculele carosate cu 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap.11 ;10.7.8 Scaunele conducătorilor pentru tractoarele din categoriile T1, T2, T3 şi T4.2 trebuie să respecte.condiţiile tehnice din directiva 78/764/CEE , modificată de directiva 1999/57/CE ;10.8 Vânzarea sau utilizarea centurilor de siguranţă şi a sistemelor de reţinere noi este admisă dacă acestea sunt omologate în conformitate cu versiunile anterioare ale directivei 77/541/CEE modificată de directiva 2000/3/CE , cu condiţia ca acestea:10.8.1 să fie destinate echiparii autovehiculelor aflate deja în circulaţie şi10.8.2 sa răspundă prevederilor directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.10.9 Începând cu 9 mai 2005, vânzarea sau utilizarea instalaţiilor de încălzire noi pentru habitaclul vehiculelor din categoriile M, N şi O este admisă numai dacă acestea respecta condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/56/CE .11. Condiţii privind vizibilitatea11.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind asigurarea vizibilitatii:11.1.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind câmpul de vizibilitate către înainte prevăzute în directiva 77/649/CEE modificată de directiva 90/630/CEE ;11.1.2 Autovehiculele din categoriile M(2), M(3) şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind câmpul de vizibilitate către înainte prevăzute în Anexa nr. 8;11.1.2.1 De la prevederile precizate la subpct. 11.1.2 se exceptează autovehiculele care deţin omologare comunitara de tip sau omologare naţionala de tip acordată în unul din statele membre ale Uniunii Europene.11.1.3 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind oglinzile retrovizoare prevăzute în directiva 71/127/CEE modificată de directiva 88/321/CEE ;11.1.3^1. Începând cu 1 ianuarie 2007 autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirecta şi montarea lor, prevăzute în Directiva 2003/97/CE ;11.1.3^1.1. Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.1.3^1 se acordă omologarea naţionala de tip pentru orice tip nou de autovehicul articulat din categoriile M(2) şi M(3), clasa I, constituit din cel puţin 3 părţi rigide articulate, care nu satisfac prevederile Directivei 2003/97/CE , cu condiţia de a fi respectate prevederile referitoare la câmpul de vizibilitate al conducătorului, prevăzute în anexa III pct. 5 din Directiva 2003/97/CE .11.1.3^1.2. Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.1.3^1, cerinţele respective se aplică începând cu 26 ianuarie 2007 în cazul montarii pe autovehicule a antevizoarelor (oglinzilor faţa) din clasa VI.--------------Subpunctul 11.1.3^1. al secţiunii 11 a cap. IV a fost introdus de pct. 13 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.11.1.4 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind oglinzile retrovizoare prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 4.11.1.5 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind câmpul de vizibilitate spre înainte prevăzute în directiva 74/347/CEE modificată de directiva 97/54/CE ;11.1.6 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind oglinzile retrovizoare prevăzute în directiva 74/346/CEE modificată de directiva 98/40/CEE .11.2 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind geamurile de securitate:11.2.1 Vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/22/CEE modificată de directiva 2001/92/CE ;11.2.2 Mopedele cu 3 roti, triciclurile şi cvadriciclurile cu caroserie închisă trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap 12 anexa I;11.2.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa III modificată de directiva 2000/1/CE .11.3 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind dispozitivele de ştergere a parbrizului, de spalare a parbrizului, de degivrare şi dezaburire:11.3.1 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de ştergere a parbrizului şi dispozitivul de spalare a parbrizului prevăzute în directiva 78/318/CEE modificată de directiva 94/68/CEE ;11.3.2 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind instalatia de dezaburire şi degivrare a zonelor vitrate prevăzute în directiva 78/317/CE ;11.3.3 Mopedele cu 3 roti, triciclurile şi cvadriciclurile cu caroserie închisă trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de ştergere a parbrizului, de spalare a parbrizului, de degivrare şi dezaburire prevăzute în directiva 97/24/CE cap 12 anexa II;11.3.4 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de ştergere a parbrizului prevăzute în directiva 74/347/CEE modificată de directiva 97/54/CE .11.3^1. Începând cu 26 ianuarie 2010, pentru autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1), şi începând cu 26 ianuarie 2007, pentru celelalte autovehicule din categoriile M şi N, la prima înmatriculare şi la vânzare autovehiculele noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirecta şi montarea lor, prevăzute în Directiva 2003/97/CE .--------------Punctul 11.3^1. al secţiunii 11 a cap. IV a fost introdus de pct. 14 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.11.3^2. La omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M şi N în vederea primei înmatriculări în România (autovehicule care au mai fost înmatriculate în alte tari) se verifica respectarea coeficientului de transparenta al geamurilor, în funcţie de amplasarea lor pe vehicul.--------------Punctul 11.3^2. al secţiunii 11 a cap. IV a fost introdus de pct. 15 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.11.4 Omologarea ca entităţi tehnice sau componente a următoarelor elemente privind vizibilitatea se acordă numai dacă acestea respecta următoarele cerinţe:11.4.1 Oglinzile retrovizoare pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile prevăzute în directiva 71/127/CEE modificată de directiva 88/321/CEE ;11.4.1^1. Începând cu 1 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirecta noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 2003/97/CE ;11.4.1^1.1. Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, cerinţele respective se aplică începând cu 26 ianuarie 2007 în cazul antevizoarelor (oglinzilor faţa) din clasa VI;11.4.1^1.2. Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, este admisă omologarea sau extinderea omologării pentru componente ori entităţi tehnice destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în Directiva 71/127/CEE .--------------Punctul 11.4.1^1. al secţiunii 11 a cap. IV a fost introdus de pct. 16 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.11.4^1. Începând cu 26 ianuarie 2010 dispozitivele pentru vizibilitate indirecta noi pentru autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) şi începând cu 26 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirecta noi pentru celelalte autovehicule din categoriile M şi N trebuie să respecte, la utilizare şi la vânzare, condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 2003/97/CE ;11.4^1.1. Prin excepţie de la prevederile pct. 11.4^1, sunt admise utilizarea şi vânzarea componentelor sau entitatilor tehnice noi destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în Directiva 71/127/CEE .--------------Punctul 11.4^1. al secţiunii 11 a cap. IV a fost introdus de pct. 17 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.11.4.2 Geamurile de securitate pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile prevăzute în directiva 92/22/CEE modificată de directiva 2001/92/CE ;11.4.2.1 Totuşi, este admisă acordarea omologării geamurilor de securitate conform directivei 92/22/CEE , cu condiţia ca aceste geamuri:11.4.2.1.1 să fie destinate echiparii vehiculelor aflate deja în circulaţie şi11.4.2.1.2 sa răspundă prevederilor directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.11.4.3 Dispozitivele de ştergere a parbrizului şi dispozitivele de spalare a parbrizului pentru autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice din directiva 78/318/CEE modificată de directiva 94/68/CEE ;11.4.4 Oglinzile retrovizoare pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 4;11.4.5 Geamurile de securitate pentru mopedele cu 3 roti, triciclurile şi cvadriciclurile cu caroserie închisă trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap 12 anexa I;11.4.6 Stergatoarele noi pentru faruri pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 45.11.5 Vânzarea sau utilizarea geamurilor de securitate noi pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O este admisă dacă acestea respecta condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/22/CEE , cu condiţia ca ele:11.5.1 să fie destinate echiparii vehiculelor aflate deja în circulaţie şi11.5.2 sa răspundă prevederilor directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a autovehiculelor.12. Condiţii privind sistemul de rulare12.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind anvelopele şi montarea lor:12.1.1 Vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/23/CEE ;12.1.1.1 Începând cu 1 ianuarie 2006 aceste vehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/23/CEE modificată de directiva 2001/43 ;12.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 1.12.2 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier din categoria Mi se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind acoperirea rotilor prevăzute în directiva 78/549/CEE modificată de directiva 94/78/CEE ;12.3 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier din categoriile N(2) cu masa totală maxima autorizata mai mare de 7,5 t, N(3), O(3) şi O(4) se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie împotriva stropirii prevăzute în directiva 91/226/CEE ;12.3.1 Pentru vehiculele din categoriile M(2), M(3), N(1), N(2) cu masa totală maxima autorizata de cel mult 7,5 t, O(1) şi O(2), elementele de protecţie trebuie să acopere anvelopa pe toată lăţimea ei, să fie amplasate cat mai aproape posibil, din punct de vedere constructiv şi funcţional, de axa, iar în ceea ce priveşte axa spate, atunci când vehiculul este gol sa acopere cat mai mult posibil din unghiul de degajare al vehiculului dacă caroseria nu îndeplineşte aceste condiţii.12.4 Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, vehiculele rutiere noi din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind anvelopele şi montarea lor prevăzute în directiva 92/23/CEE modificată de directiva 2001/43 .12.5 La omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M, N şi O care au fost înmatriculate anterior în alta ţara sau care sunt înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări, trebuie să se respecte prevederile privind portanta anvelopelor şi categoria de viteza pentru care acestea pot fi utilizate, în conformitate cu condiţiile tehnice precizate la subpct. 12.1.1, 12.7.2 sau 12.7 3, după caz.12.6 La omologarea individuală, autovehiculele din categoriile M, N şi O la care s-au efectuat modificări şi care sunt înmatriculate în România sau au fost înmatriculate anterior în alta ţara trebuie să fie echipate cu dispozitive de protecţie împotriva stropirii.12.7 Omologarea ca entităţi tehnice sau componente a următoarelor elemente privind sistemul de rulare se acordă numai dacă acestea respecta următoarele cerinţe:12.7.1 Anvelopele pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/23/CEE ;12.7.1.1 Începând cu 1 ianuarie 2005 aceste anvelope trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/23/CEE modificată de directiva 2001/43 ;12.7.2 Anvelopele resapate pentru autoturisme şi remorcile acestora trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 108;12.7.3 Anvelopele resapate pentru autovehicule comerciale şi remorcile acestora trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 109;12.7.4 Anvelopele pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 1;12.7.5 Anvelopele pentru tractoarele agricole sau forestiere, maşinile agricole (autopropulsate şi remorci) şi pentru remorcile agricole, trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 106;12.7.6 Dispozitivele de protecţie împotriva stropirii pentru vehiculele rutiere din categoriile categoriile N(2) cu masa totală maxima autorizata mai mare de 7,5 t, N(3), O(3) şi O(4) trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 91/226/CEE ;12.8 Începând 1 ianuarie 2006, vânzarea sau utilizarea anvelopelor noi pentru vehiculele rutiere din categoriile M, N şi O, este admisă numai dacă acestea au fost omologate în conformitate cu prevederile directivei 92/23/CEE modificată de directiva 2001/43/CE . Fac excepţie anvelopele din clasele C1d şi C1e în cazul cărora aceasta cerinţa se aplică de la 1 octombrie 2010 şi respectiv 1 octombrie 2011.13. Condiţii privind dispozitivele de cuplare şi remorcare13.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind dispozitivele de cuplare:13.1.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul mecanic de cuplare şi montarea Iui prevăzute în directiva 94/20/CEE ;13.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de cuplare şi montarea lui prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 10;13.1.3 Tractoarele agricole şi forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind legăturile mecanice între tractoare şi vehiculele tractate prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa IV modificată de directiva 2000/17CE ;13.1.4 Prevederile subpct. 13.1.1 - 13.1.3 se aplică numai pentru vehiculele echipate cu dispozitive de cuplare.13.2 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind dispozitivele de remorcare:13.2.1 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 77/389/CEE modificată de directiva 96/64/CE ;13.2.2 Tractoarele agricole şi forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 79/533/CEE modificată de directiva 1999/58/CE .13.3 Omologarea naţionala de tip a unui vehicul echipat cu dispozitiv de cuplare scurt se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 102;13.4 Omologarea ca componente a dispozitivelor de cuplare se acordă numai dacă acestea respecta următoarele cerinţe:13.4.1 Dispozitivele mecanice de cuplare pentru vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 94/20/CEE ;13.4.2 Dispozitivele de cuplare pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 10;13.4.3 Legăturile mecanice între tractoare şi vehiculele tractate trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa IV modificată de directiva 2000/1/CE ;13.4.4 Dispozitivele de cuplare scurte noi trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 102.14. Condiţii privind elementele de identificare ale vehiculelor14.1. Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind elementele de identificare, datele prescrise, poziţia şi modul lor de amplasare:14.1.1. Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 76/114/CEE , modificată prin Directiva 87/354/CE ;14.1.2. Autovehiculele cu doua sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/34/CEE , modificată prin Directiva 1999/25 ;14.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în anexa V la Directiva 89/173/CEE , modificată prin Directiva 2000/1/CE .--------------Secţiunea 14 a cap. IV a fost modificată de pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.15. Condiţii privind amplasarea placilor de înmatriculare ale vehiculelor15.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind spaţiul necesar pentru amplasarea placilor cu numerele de înmatriculare ale vehiculului respectiv:15.1.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/222/CEE ;15.1.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/94/CEE , modificată de directiva 1999/26/CE ;15.1.3 Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 74/151/CEE anexa II modificată de directiva 98/38/CE .16. Condiţii suplimentare privind construcţia autobuzelor şi microbuzelor16.1 Omologarea naţionala de tip pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE .16.2 Omologarea naţionala de tip pentru autovehiculele din categoria M(3) care transporta mai mult de 22 de pasageri şi care nu sunt destinate transportului de pasageri în picioare sau pentru utilizare urbana se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind comportarea la foc a materialelor utilizate în interior prevăzute în directiva 95/28/CE .16.3 La omologarea naţionala de tip, troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în Anexa nr. 9.16.4 Începând cu 13 februarie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile M(2) şi M(3) trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE . Troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în Anexa nr. 9.16.4.1. Până la 13 februarie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, aceste autovehicule trebuie să respecte prevederile care afectează direct siguranţa activa şi pasiva, precum şi pe cele privind amenajarea interioară, prevăzute în Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 36 sau în Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 52, după caz. Troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în anexa nr. 9.--------------Subpunctul 16.4.1 al secţiunii 16 a cap. IV a fost modificat de pct. 19 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.16.5 La omologarea individuală, autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) înmatriculate anterior în alta ţara trebuie să respecte prevederile care afectează direct siguranţa activa şi pasiva, precum şi pe cele privind amenajarea interioară din Regulamentul CEE - ONU nr. 36 sau Regulamentul CEE - ONU nr. 52, după caz, sau directiva 2001/85/CE . Troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în Anexa nr. 9.16.6 La omologarea individuală, autovehiculele înmatriculate în România şi şi la care s-au efectuat modificări astfel încât autovehiculul final aparţine categoriei M(2) sau M(3), trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 36 sau Regulamentul CEE - ONU nr. 52, după caz, iar începând cu 13 februarie 2005 condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE . Troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în Anexa nr. 9.16.7 Omologarea ca entităţi tehnice a caroseriilor pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE .16.8 Începând cu 13 februarie 2005, vânzarea sau utilizarea caroseriilor noi pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) este admisă numai dacă acestea respecta condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2001/85/CE .16.8.1 Abrogat.--------------Subpunctul 16.8.1 al secţiunii 16 a cap. IV a fost abrogat de pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.17. Alte condiţii privind omologarea naţionala de tip a vehiculelor rutiere.17.1 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M, N şi O se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe:17.1.1 Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în directiva 72/245/CEE modificată de directiva 95/54/CE ;17.1.2 Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind mersul înapoi şi aparatul de măsurare a vitezei (vitezometru) prevăzute în directiva 75/443/CEE modificată de directiva 97/39/CE ;17.1.3 Autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie împotriva utilizării neautorizate prevăzute în directiva 74/61/CEE modificată de directiva 95/56/CE ;17.1.4 Autovehiculele din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de imobilizare prevăzute în directiva 74/61/CEE modificată de directiva 95/56/CE ;17.1.4.1 La prima înmatriculare şi la vânzare aceasta prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2005.17.1.5 Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier din categoriile N şi O, în cazul în care constructorul solicita omologarea ca vehicul destinat exclusiv transportului de mărfuri periculoase, se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice prevăzute în directiva 98/91/CE .17.1.6 Omologarea naţionala de tip şi omologarea individuală a unui autovehicul din categoriile M şi N, în cazul în care acesta este echipat cu aparat de control (tahograf) se acordă numai dacă aparatul de control (tahograful) este omologat conform legislaţiei în vigoare.17.1.7. Omologarea naţionala de tip şi omologarea individuală a unui autovehicul din categoriile N(2) şi M(3), având masa maxima tehnic admisibilă mai mare de 10 t, precum şi din categoria N(3), echipat cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, se acordă numai dacă acesta respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/24/CEE ;17.1.7.1. Începând cu 1 ianuarie 2005, la omologarea naţionala de tip, omologarea individuală, prima înmatriculare şi la vânzarea unui autovehicul nou din categoriile N(2), N(3), M(2) şi M(3), echipat cu limitator de viteza sau cu sistem de limitare a vitezei, acesta trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 92/24/CEE .--------------Punctul 17.1.7 al secţiunii 17 a cap. IV a fost modificat de pct. 21 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.17.1.8 Omologarea naţionala de tip a unui autovehicul echipat cu instalatie de alimentare cu GPL se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind componentele şi montarea instalaţiei prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 67;17.1.9 Omologarea naţionala de tip a unui autovehicul echipat cu instalatie de alimentare cu GN se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind componentele şi montarea instalaţiei prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 110.17.2 Omologarea naţionala de tip pentru un autovehicul cu 2 sau 3 roti se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe:17.2.1 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie împotriva utilizării neautorizate prevăzute în directiva 93/33/CEE modificată de directiva 1999/23/CE ;17.2.2 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia împotriva modificărilor neautorizate prevăzute în directiva 97/24/CEE cap. 7;17.2.3 Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în directiva 97/24/CEE cap. 8;17.2.4. Autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice privind aparatul de măsurare a vitezei (vitezometru) prevăzute în directiva 2000/7/CE .17.3 Omologarea naţionala de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe:17.3.1 Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radioelectrice prevăzute în directiva 75/322/CEE modificată de directiva 2001/3/CE .17.4 Vehiculele destinate transportului de mărfuri periculoase trebuie să respecte de asemenea prevederile legislaţiei specifice în vigoare.17.5 Vehiculele destinate transportului de mărfuri perisabile trebuie să respecte de asemenea prevederile legislaţiei specifice în vigoare.18. Alte condiţii privind omologarea naţionala de tip a componentelor şi entitatilor tehnice18.1 Omologarea de tip pentru următoarele componente şi entităţi tehnice se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe:18.1.1 Subansamblele electrice şi electronice noi pentru vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în directiva 72/245/CEE modificată de directiva 95/54/CE ;18.1.2 Dispozitivele de imobilizare noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind prevăzute în directiva 74/61/CEE modificată de directiva 95/56/CE ;18.1.2.1 La vânzare sau utilizare aceasta prevedere se aplică începând cu 1 ianuarie 2005.18.1.3 Sistemele de alarma noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 74/61/CEE modificată de directiva 95/56/CE ;18.1.4. Limitatoarele de viteza noi şi sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N(2) şi M(3), având masa maxima tehnic admisibilă mai mare de 10 t, precum şi din categoria N(3) trebuie să respecte, la omologare, vânzare şi utilizare, condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/24/CEE ;18.1.4.1. Începând cu 1 ianuarie 2005, limitatoarele de viteza noi şi sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N(2), N(3), M(2) şi M(3) trebuie să respecte, la omologare, vânzare şi utilizare, condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 92/24/CEE .--------------Subpunctul 18.1.4 al secţiunii 18 a cap. IV a fost modificat de pct. 22 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.18.1.5 Triunghiurile de presemnalizare trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 27;18.1.6 Componentele pentru instalaţiile de alimentare cu GPL trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 67 ;18.1.7 Componentele noi pentru instalaţiile de alimentare cu GN pentru autovehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul CEE - ONU nr. 110;18.1.8 Dispozitivele de protecţie împotriva utilizării neautorizate noi pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/33/CEE modificată de directiva 1999/23/CE ;18.1.9 Castile de protecţie noi pentru conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi mopedelor trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 22.  +  Capitolul V Vehicule exceptate de la procedura de omologare pentru circulaţie pe drumurile publice sau de la prevederile prezentelor reglementări------------Cap. V a fost abrogat iniţial de pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.Cap. VI a devenit cap. V prin renumerotarea facuta de pct. 23 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.Titlul acestui capitol a fost modificat de pct. 24 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.1. La cererea producătorului sau reprezentantului sau legal şi la recomandarea Registrului Auto Roman, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate să facă excepţie de la aplicarea prevederilor uneia sau mai multor dintre condiţiile tehnice specifice precizate în prezentele reglementări în vederea omologării pentru admiterea în circulaţie pentru:1.1 Vehicule care sunt produse în serie mica.1.1.1 Numărul de vehicule al unei familii de tipuri pentru care se poate aplica anual exceptarea respectiva este limitat la: ┌───────────┬─────┬─────────┬─────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┐ │Categoria │ M(1)│M(2),M(3)│ N(1)│N(2),N(3)*)│O(1),O(2)│O(3),O(4)│ L**)│ T**)│ ├───────────┼─────┼─────────┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤ │Unităţi │ 500 │ 250 │ 500 │ 250 │ 500 │ 250 │ 200 │ 150 │ └───────────┴─────┴─────────┴─────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┘    *) Pentru macaralele mobile, limita este de 20 de unităţi.    **) Număr maxim pentru un tipFamilia de tipuri de vehicule (pentru vehiculele din categoriile M, N şi O) se compune din vehicule care nu se deosebesc între ele sub următoarele aspecte:- constructor;- deosebiri esenţiale privind construcţia şi/sau conceptia;- diferenţe evidente şi fundamentale privind sasiul şi/sau sistemul de rulare- motor (combustie interna/electric/hibrid)1.1.2 Aceasta dispoziţie se aplică numai vehiculelor rutiere omologate de tip în România.1.1.3 Atunci când este acordată o derogare în conformitate cu prezentul pct. 1.1, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la recomandarea Registrului Auto Roman poate cere stabilirea altor dispoziţii corespunzătoare.1.2 Vehicule care fac parte din lotul de încheiere al seriei de fabricaţie a vehiculului respectiv.1.2.1 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate, în limitele precizate mai jos şi pentru o perioadă limitată, să permită admiterea în circulaţie a vehiculelor noi conforme cu un tip de vehicul pentru care omologarea nu mai este valabilă. Aceasta dispoziţie se aplică numai vehiculelor rutiere care:1.2.1.1 la data cererii se afla pe teritoriul României şi1.2.1.2 sunt însoţite de un certificat de conformitate valabil sau o carte de identitate valabilă eliberate la momentul în care omologarea de tip respectiva era valabilă, dar vehiculul respectiv nu a fost înmatriculat, înregistrat sau pus în circulaţie până la data la care omologarea respectiva şi-a pierdut valabilitatea.1.2.2 Aceasta posibilitate este limitată:1.2.2.1 pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, la o perioadă de 12 luni pentru vehiculele complete şi 18 luni pentru vehiculele completate de la data la care omologarea şi-a pierdut valabilitatea;1.2.2.2 pentru vehiculele din categoria L, la o perioadă de 12 luni de la data la care omologarea şi-a pierdut valabilitatea;1.2.2.3 pentru vehiculele din categoria T, la o perioadă de 24 luni pentru vehiculele complete şi 30 luni pentru vehiculele completate de la data la care omologarea şi-a pierdut valabilitatea;1.2.3 Numărul maxim de vehicule complete sau incomplete pentru care se poate aplica exceptarea respectiva este:1.2.3.1 pentru vehiculele din categoriile M, N şi O:1.2.3.1.1 numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10 % pentru categoria M(1) şi 30 % pentru toate celelalte categorii, din numărul de vehicule de toate tipurile respective admise în circulaţie în România în cursul anului precedent. Dacă aceste procente de 10% şi respectiv 30 % reprezintă mai puţin de 100 de vehicule, se poate autoriza admiterea în circulaţie a maximum 100 de vehicule sau1.2.3.1.2. numărul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevăzute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabilă, eliberata la data fabricaţiei ori după această dată, acest certificat sau CIV rămânând valabilă cel puţin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-şi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice.--------------Subpunctul 1.2.3.1.2. a fost modificat de pct. 25 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.1.2.3.2 pentru vehiculele din categoria L:1.2.3.2.1 numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10 % din numărul de vehicule de toate tipurile respective admise în circulaţie în România în cursul anului precedent. Dacă acest procent de 10% reprezintă mai puţin de 100 de vehicule, se poate autoriza admiterea în circulaţie a maximum 100 de vehicule sau1.2.3.2.2. numărul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevăzute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabilă, eliberata la data fabricaţiei ori după această dată, acest certificat sau CIV rămânând valabilă cel puţin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-şi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice.--------------Subpunctul 1.2.3.2.2. a fost modificat de pct. 26 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.1.2.3.3 pentru vehiculele din categoria T: numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10 % din numărul vehiculelor din toate tipurile respective admise în circulaţie în România în cursul ultimilor doi ani precedenti, fără ca acest număr să fie mai mic de 20;1.2.4 Pe certificatul de conformitate al vehiculelor admise în circulaţie conform acestei proceduri se va adauga o menţiune specială.1.3 Vehicule, sisteme, componente sau entităţi tehnice care sunt concepute conform unor tehnologii sau principii care nu sunt compatibile cu cerinţele uneia sau mai multor.dintre condiţiile tehnice specifice precizate în prezentele reglementări1.3.1 Pentru acest caz, omologarea este limitată la teritoriul României;1.3.2 Cererea de derogare trebuie să conţină motivele pentru care tehnologiile sau conceptiile respective fac ca vehiculul, sistemul, componenta sau entitatea tehnica sa nu îndeplinească cerinţele uneia sau mai multor cerinţe specifice;1.3.3 Atunci când una sau mai multe dintre cerinţele specifice au fost adaptate progresului tehnic astfel încât vehiculele, sistemele, componentele sau entitatile tehnice omologate pe baza dispoziţiilor prezentului pct. 1.3 sunt conforme cerinţelor modificate, omologarea respectiva trebuie transformata în omologare normală, acordând timpul necesar, de exemplu, pentru modificarea de către fabricanti a marcilor de omologare pe componente. Aceasta va include eliminarea oricărei referinţe la restrictii sau derogări şi înlocuirea numerelor de omologare speciale cu numere de omologare normale.------------Punctul 1 a fost modificat de pct. 8 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.2. Vehiculele istorice sunt cele pentru care perioada trecută de la încetarea fabricaţiei tipului respectiv de vehicul (care a utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor) este de cel puţin 30 de ani. Vehiculele istorice pot fi originale, restaurate şi reconstruite, sens în care deţinătorii lor vor obţine un atestat de vehicul istoric, emis de către autoritatea naţionala a FIVA (Federaţia Internationala a Vehiculelor Istorice) în România, Retromobil Club România. Pentru vehiculele istorice, Registrul Auto Roman eliberează CIV dacă vehiculul deţine un atestat de vehicul istoric şi dacă el corespunde în ceea ce priveşte verificarea stării tehnice, având în vedere caracteristicile tehnice de la data fabricaţiei. Registrul Auto Roman menţionează în CIV eliberate vehiculelor istorice textul «Vehicul istoric». Totuşi, dacă Registrul Auto Roman constata ca un vehicul cu atestat de vehicul istoric nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru încadrarea în această categorie, nu eliberează CIV. De asemenea, tot pe baza atestatului de vehicul istoric se va înscrie textul «Vehicul istoric» şi în CIV deja eliberate pentru vehiculele istorice înmatriculate în România.-----------Punctul 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.700 din 12 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 20 octombrie 2005.3. Autovehiculele destinate competiţiilor sportive se omologheaza de către Registrul Auto Roman în baza Fisei de omologare emise de Federaţia Internaţionale a Automobilului (FIA), în conformitate cu Anexa J a Codului Sportiv Internaţional.4. Pot fi exceptate de la cerinţele uneia sau mai multor dintre condiţiile tehnice specifice precizate în prezentele reglementări maşinile pentru lucrări, a căror construcţie nu permite, din motive functionale, respectarea acestor cerinţe.------------Punctul 4 a fost modificat de pct. 9 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.5. Pot fi exceptate de la prevederile privind emisiile poluante autovehiculele specializate sau utilajele specializate care efectuează lucrări în afară centrelor populate, cum sunt cele utilizate în industria petrolului, care se deplaseaza pe drumurile publice numai la şi de la locul de muncă, motoarele acestora trebuind să respecte normele de mediu care se aplică la tractoare agricole.6. Pot fi exceptate, de asemenea, de la unele prevederi ale prezentelor reglementări, inclusiv cele referitoare la transportul de persoane, autovehiculele a căror destinaţie nu permite respectarea prevederilor respective, cum sunt cele destinate forţelor armate, protecţiei civile, pompierilor, forţelor responsabile pentru menţinerea ordinii publice.--------------Punctul 6 a fost modificat de pct. 27 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.7. Excepţiile de la anumite prevederi pentru anumite categorii de vehicule se acordă numai după ce au fost epuizate toate posibilităţile de încadrare în reglementări, pe baza unor expertize efectuate de Registrul Auto Roman, cu consultarea institutelor de specialitate în domeniul respectiv. În anumite cazuri aprobarea va fi condiţionată de respectarea altor condiţii tehnice sau restrictii care pot compensa, parţial sau total, abaterea care urmează să fie acceptată.8. Abrogat.-----------------Punctul 8 a fost abrogat de pct. 28 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.9. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*) poate acorda şi alte excepţii individuale de la anumite prevederi ale prezentelor reglementări, în cazul în care acestea nu vor afecta în mod semnificativ siguranţa rutiera şi protecţia mediului.-----------------*) Denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului", de pct. 2 al anexei la ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale----------------Cap. VII a devenit cap. VI prin renumerotarea facuta de pct. 29 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.1. În vederea îmbunătăţirii siguranţei rutiere la punerea în circulaţie a autovehiculelor omologate conform prezentelor reglementări se recomanda echiparea acestora cu următoarele elemente de siguranţă rutiera :- trusa medicală;- triunghi de presemnalizare;- stingator de incendiu;- plăci de identificare spate (pentru vehicule grele sau lungi);- plăci de identificare spate (pentru vehicule lente);- marcaj reflectorizant pentru contur (pentru vehicule ADR).1.1 În sensul pct. 1 se înţelege:-vehicul lung: combinaţie de vehicule la care remorca sau semiremorca aparţine categoriilor O(1), O(2) şi O(3), a căror lungime depăşeşte 8 m, sau care aparţine categoriei O(4)-vehicul greu : autovehicul având o masa maxima tehnic admisibilă care depăşeşte 7,5 tone, cu excepţia autotractoarelor pentru semiremorci, precum şi autobuz articulat din clasele II şi III-vehicul lent: vehicul sau combinaţie de vehicule având, prin construcţie, o viteză maxima care nu depăşeşte 30 km/h2. Prezentele reglementări vor fi revizuite periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei comunitare în domeniu, a Acordului de la Geneva din 1958 şi a Acordului de la Geneva din 1998.3. Registrul Auto Roman va asigura traducerea în limba română a directivelor cadru şi a directivelor specifice, precum şi a Regulamentelor CEE - ONU care se aplică la omologarea pentru admiterea în circulaţie a vehiculelor rutiere.4. Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezentele reglementări.------------Cap. VII a fost modificat de pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.  +  Anexa 1-------la reglementări---------------DEFINIREA CATEGORIILOR ŞI TIPURILOR DE VEHICULEA. DEFINIREA CATEGORIILOR DE VEHICULECategoriile de vehicule rutiere sunt definite după cum urmează:1. Categoria - AUTOVEHICULE CU DOUA SAU TREI ROTI1.1. Categoria L1e - Mopede, respectiv vehicule cu doua roti a căror viteza maxima prin construcţie nu depăşeşte 45 km/h şi care sunt echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea de cel mult 50 cmc, sau cu un motor electric a cărui putere nominală continua este de cel mult 4 kW.1.2. Categoria L2e - Mopede respectiv vehicule cu trei roti a căror viteza maxima prin construcţie nu depăşeşte 45 km/h şi care sunt echipate cu un motor cu aprindere prin scanteie a cărui cilindree este de cel mult 50 cmc, sau cu un alt motor cu ardere interna a cărui putere maxima neta este de cel mult 4 kW, sau cu un motor electric a cărui putere nominală continua este de cel mult 4 kW.1.3. Categoria L3e - Motociclete, respectiv vehicule cu doua roti fără atas, echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50 cmc şi/sau a căror viteza maxima prin construcţie depăşeşte 45 km/h.1.4. Categoria L4e - Motociclete, respectiv vehicule cu doua roti cu atas, echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50 cmc şi/sau a căror viteza maxima prin construcţie depăşeşte 45 km/h.1.5. Categoria L5e - Mototricicluri, respectiv vehicule prevăzute cu trei roti simetrice şi echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50 cmc şi/sau a căror viteza maxima prin construcţie depăşeşte 45 km/h.1.6. Categoria L6e - Cvadricicluri uşoare, respectiv autovehicule cu patru roti a căror masă proprie este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor în cazul vehiculelor cu tracţiune electrica, având viteza maxima constructivă de cel mult 45 km/h. Ele sunt echipate cu un motor cu aprindere prin scanteie cu cilindreea de cel mult 50 cmc, sau cu un alt motor cu ardere interna cu o putere maxima neta de cel mult 4 kW, sau cu un motor electric cu o putere nominală continua de cel mult 4 kW. Aceste vehicule trebuie să corespundă condiţiilor tehnice aplicabile mopedelor cu trei roti din categoria L2e, cu excepţia cazurilor când prin condiţiile tehnice existente se prevede altfel.1.7. Categoria L7e - Cvadricicluri, respectiv autovehicule cu patru roti, altele decât cvadriciclurile uşoare, având masa proprie de cel mult 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), exclusiv masa acumulatorilor în cazul vehiculelor cu tracţiune electrica, şi echipate cu un motor a cărui putere maxima neta este de cel mult 15 kW. Aceste vehicule trebuie să corespundă condiţiilor tehnice aplicabile mototriciclurilor din categoria L5e, cu excepţia cazurilor când prin condiţiile tehnice existente se prevede altfel.1.8. Abrogat.-----------------Subpunctul 1.8 al punctului 1, din secţiunea A a anexei 1 a fost abrogat de pct. 12 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.2. Categoria M - AUTOVEHICULE AVÂND CEL PUŢIN PATRU ROTI, CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERIPrin masa maxima se înţelege masa maxima tehnic admisibilă.Pentru categoriile M(2) şi M(3) prin pasager se înţelege orice persoană cu excepţia conducătorului sau a unui membru al echipajului.2.1. Categoria M(1) - Vehicule concepute şi construite pentru transportul de pasageri, care au, în afară scaunului conducătorului, cel mult opt locuri pe scaune2.2. Categoria M(2) - Vehicule concepute şi construite pentru transportul de pasageri, care au, în afară scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masa maxima ce nu depăşeşte 5 tone.2.3. Categoria M(3) - Vehicule concepute şi construite pentru transportul de pasageri, care au, în afară scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masa maxima ce depăşeşte 5 tone.2.4. Tipurile de caroserie şi codificarile care privesc vehiculele din categoria M sunt definite în secţiunea C a prezentei anexe, punctul 1 (vehicule din categoria M(1)) şi punctul 2 (vehicule din categoriile M(2) şi M(3)).2.5. Pentru vehiculele din categoriile M(2) şi M(3) care au o capacitate de transport mai mare de 22 de pasageri, exclusiv conducătorul, se definesc următoarele trei clase:Clasa I: vehicule prevăzute cu suprafeţe destinate pasagerilor în picioare şi permitand deplasări frecvente ale pasagerilor.Clasa II: vehiculele destinate în principal transportului de pasageri asezati şi concepute pentru a permite transportul de pasageri în picioare pe culoar şi/sau într-un spaţiu care nu este mai mare decât cel prevăzut pentru doua scaune duble;Clasa III: vehiculele destinate exclusiv pentru transportul pasagerilor asezati.Un vehicul poate aparţine mai multor clase, caz în care poate fi omologat pentru fiecare dintre acestea.2.6. Pentru vehiculele din categoriile M(2) şi M(3) care au o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri, exclusiv conducătorul, se definesc următoarele doua clase:Clasa A: vehicule concepute pentru transportul pasagerilor în picioare; vehiculele din aceasta clasa sunt echipate cu scaune şi au spaţii pentru pasageri în picioare.Clasa B: vehicule care nu sunt concepute pentru a transporta pasageri în picioare; vehiculele din aceasta clasa nu au spaţii pentru a transporta pasageri în picioare.3. Categoria N - AUTOVEHICULE AVÂND CEL PUŢIN PATRU ROTI, CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURIPrin masa maxima se înţelege masa maxima tehnic admisibilă.3.1. Categoria N(1) - vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri cu o masa maxima care nu depăşeşte 3,5 t.3.2. Categoria N(2) - vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri având o masa maxima care depăşeşte 3,5 t, dar nu depăşeşte 12 t.3.3. Categoria N(3) - vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri având o masa maxima ce depăşeşte 12 t.3.4. În cazul unui vehicul tractor destinat sa tracteze o semiremorca sau o remorca cu axa centrala, masa care se ia în considerare la clasificarea vehiculului este masa proprie a vehiculului tractor, la care se adauga masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime cu care semiremorca sau remorca cu axa centrala incarca vehiculul tractor şi, eventual, masa maxima a încărcăturii proprii a vehiculului tractor.3.5. Tipurile de caroserii şi codificarile privind vehiculele din categoria N sunt definite în secţiunea C pct. 3.4. CATEGORIA O - REMORCI (INCLUSIV SEMIREMORCI)Prin masa maxima se înţelege masa maxima tehnic admisibilă.4.1. Categoria O(1) - remorci având o masa maxima ce nu depăşeşte 0,75 tone.4.2. Categoria O(2) - remorci având o masa maxima care depăşeşte 0,75 tone, dar nu depăşeşte 3,5 t.4.3. Categoria O(3) - remorci având o masa maxima care depăşeşte 3,5 tone, dar nu depăşeşte 10 t.4.4. Categoria O(4) - remorci având o masa maxima care depăşeşte 10 t.4.5. În cazul unei semiremorci, sau al unei remorci cu axa centrala, masa maxima care se ia în considerare pentru clasificarea remorcii corespunde sarcinii statice verticale transmise la sol prin axa/axe de la semiremorca sau de la remorca cu axa centrala, cuplata la autotractor şi încărcată cu sarcina maxima.4.6. Tipurile de caroserii şi codificarile privind vehiculele din categoria O sunt definite în secţiunea C pct. 4.5. VEHICULE DE TEREN (simbol G)Prin masa maxima se înţelege masa maxima tehnic admisibilă.5.1. Vehiculele din categoria N(1), având o masa maxima ce nu depăşeşte 2 tone, precum şi vehiculele din categoria M(1) sunt considerate vehicule de teren dacă:- au cel puţin o axa faţa şi cel puţin o axa spate, concepute pentru a fi motoare simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplata,- au cel puţin un dispozitiv de blocare a diferentialului sau un mecanism care asigura un efect similar şi dacă pot urca o rampa de 30%, calculată numai pentru vehiculul separat.În plus ele trebuie să satisfacă cel puţin cinci din următoarele şase condiţii:- să aibă un unghi de atac de cel puţin 25°;- să aibă un unghi de degajare de cel puţin 20°;- să aibă un unghi de rampa de cel puţin 20°;- să aibă o garda la sol de cel puţin 180 mm sub axa faţa;- să aibă o garda la sol de cel puţin 180 mm sub axa spate;- să aibă între axe o garda la sol de cel puţin 200 mm.5.2. Vehiculele din categoria N(1), având o masa maxima ce depăşeşte 2 t, sau din categoriile N(2), M(2) sau M(3), având o masa maxima care nu depăşeşte 12 t, sunt considerate vehicule de teren dacă toate rotile lor sunt concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv dacă una dintre axe este decuplabila, sau în cazul în care satisfac cerinţele următoare:- să aibă cel puţin o axa faţa şi cel puţin o axa spate concepute pentru a fi simultan axe motoare, inclusiv dacă una dintre axe este decuplabila;- să fie echipate cel puţin cu un dispozitiv de blocaj al diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;- să poată urca o rampa de 25%, calculată numai pentru vehiculul fără remorca.5.3. Vehiculele din categoria M(3) având o masa maxima care depăşeşte 12 t şi din categoria N(3) sunt considerate vehicule de teren în cazul în care sunt echipate cu roti concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv dacă una dintre axe poate fi decuplata, sau în cazul în care satisfac următoarele condiţii:- cel puţin jumătate din roti să fie motoare;- să fie echipate cel puţin cu un dispozitiv de blocare a diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;- să poată urca o rampa de 25%, calculată numai pentru vehiculul fără remorca;Ele trebuie să îndeplinească cel puţin patru din următoarele şase condiţii:- să aibă un unghi de atac de cel puţin 25°;- să aibă un unghi de degajare de cel puţin 25°;- să aibă un unghi de rampa de cel puţin 25°;- să aibă sub axa faţa, o garda la sol de cel puţin 250 mm;- să aibă între axe, o garda la sol de cel puţin 300 mm;- să aibă sub axa spate, o garda la sol de cel puţin 250 mm.5.4. Condiţii de încărcare şi de verificare5.4.1. Vehiculele din categoria N(1), având o masa maxima care nu depăşeşte 2 t, şi cele din categoria M(1) trebuie să fie în stare de exploatare, adică să aibă lichid de răcire, lubrifianţi, carburant, scule, roata de rezerva şi un conducător.*)-------------*) Masa conducătorului este evaluată la 75 kg (repartizata astfel: 68 kg pentru masa ocupantului şi 7 kg pentru masa bagajelor, conform normei ISO 2416:1992). Rezervorul este umplut la 90% iar alte componente care conţin lichide (cu excepţia celor destinate apelor uzate) la 100% din capacitatea declarata de către constructor.5.4.2. Autovehiculele, altele decât cele menţionate la pct. 5.4.1, trebuie să fie încărcate la masa maxima tehnic admisibilă, declarata de constructor.5.4.3. Verificarea urcarii rampelor cerute (25% şi 30%) se efectuează prin calcule simple. În mod excepţional serviciul tehnic poate solicita ca un vehicul de tipul respectiv sa i se pună la dispoziţie pentru o încercare practica.5.4.4. La măsurarea unghiurilor de atac, de degajare şi de rampa, dispozitivele de protecţie antiimpanare nu sunt luate în considerare.5.5. Definiţii şi schite pentru garda la sol.5.5.1. Prin garda la sol între axe se înţelege cea mai mica distanta între planul de sprijin şi punctul fix cel mai coborat al vehiculului. Axele multiple se considera ca fiind cu o singura axa.5.5.2. Prin garda la sol sub o axa se înţelege distanta determinata de arcul de cerc care trece prin mijlocul suprafeţei portante a rotilor unei axe (a rotilor interioare în cazul pneurilor jumelate) şi care atinge punctul fix cel mai coborat al vehiculului între roti.Nici o parte rigida a vehiculului nu trebuie să pătrundă în segmentul hasurat al graficului. Dacă este cazul se va indica garda la sol a mai multor axe, în ordinea amplasarii acestora, de exemplu 280/250/250.5.6. Simbolizarea combinataSimbolurile G se combina cu simbolurile M şi N. Astfel, un vehicul din categoria N(1), adaptat ca vehicul de teren va fi simbolizat N(1) G.6. Se înţelege prin vehicul special un vehicul din categoria M, N sau O, utilizat pentru transportul de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesita adaptari ale caroseriei şi/sau echipamente speciale.-------------Ultima propozitie a punctului 6 al secţiunii A, anexa 1 a fost eliminata de pct. 30 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.6.1. Se înţelege prin autorulota un vehicul special din categoria M1 construit pentru a servi drept locuinta şi al cărui compartiment locuibil conţine cel puţin următoarele echipamente:- scaune şi o masa;- paturi obţinute eventual prin rabaterea scaunelor;- spaţiu pentru bucatarie;- facilităţi pentru depozitare.Aceste echipamente trebuie bine fixate; totuşi masa poate fi concepută pentru a fi uşor pliata.6.2. Se înţelege prin autovehicul blindat un autovehicul din categoria M conceput pentru protecţia pasagerilor şi/sau a mărfurilor pe care le transporta şi care satisface exigenţele aplicabile blindajelor antiglont.6.3. Se înţelege prin ambulanta un autovehicul din categoria M care serveşte transportului de bolnavi sau de răniţi şi echipat special în acest scop.6.4. Se înţelege prin autovehicul funerar un autovehicul destinat transportului de persoane decedate şi echipat special în acest scop.6.5. Se înţelege prin rulota o remorca care poate servi drept locuinta.6.6. Se înţelege prin automacara mobila un autovehicul special din categoria N(3) care nu este echipat pentru transportul de mărfuri şi care este dotat cu o macara al carei moment de ridicare este mai mare sau egal cu 400 kNm.6.7. Se înţelege prin alt vehicul special vehiculul definit la pct. 6, cu excepţia celor menţionate la pct. 6.1 - 6.6.6.8. Codurile de utilizat pentru vehiculele speciale sunt definite în secţiunea C pct. 5, în sensul specificat în secţiunea respectiva.7. Categoria T - TRACTOARE AGRICOLE ŞI FORESTIERETractor agricol şi forestier - orice vehicul cu motor, cu roti sau senile, având cel puţin două axe, a cărui funcţionare este în mod esenţial legată de forta sa de tracţiune şi care este destinat, prin construcţie, pentru tractarea, impingerea, purtarea sau actionarea anumitor utilaje, maşini ori remorci destinate să fie folosite în agricultura sau în economia forestieră. Poate fi amenajat şi pentru transportul unei sarcini şi al unor insotitori.---------------La punctul 7, la definitia "Tractor agricol şi forestier" se elimina ultima propozitie de pct. 31 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.7.1. Categoria T1: - tractoare pe roti, a căror viteza maxima, prin construcţie, nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim pentru cel puţin o axa este egal sau mai mare de 1150 mm, masa proprie este mai mare de 600 kg şi garda la sol este mai mica sau egala cu 1000 mm.7.2. Categoria T2: - tractoare pe roti, a căror viteza maxima, prin construcţie, nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim este mai mic de 1150 mm, masa proprie este mai mare de 600 kg şi garda la sol este mai mica sau egala cu 600 mm; totuşi, dacă înălţimea centrului de greutate al tractorului (masurata în raport cu solul), raportată la media ecartamentelor minime ale fiecărei axe, este mai mare de 0,90, viteza maxima constructivă este limitată la 30 km/h.7.3. Categoria T3: - tractoare pe roti, a căror viteza maxima, prin construcţie, nu depăşeşte 40 km/h, iar masa proprie este mai mica de 600 kg.7.4. Categoria T4: alte tractoare pe roti, a căror viteza maxima constructivă nu depăşeşte 40 km/h:7.4.1. Categoria T4.1: - tractoare suprainaltate, concepute pentru a lucra în culturi înalte, dispuse linear, cum sunt culturile viticole. Ele sunt caracterizate prin sasiu sau o parte a sasiului suprainaltata, astfel încât să poată circula paralel cu liniile de cultura, cu rotile din dreapta şi din stanga de o parte şi de alta a uneia sau mai multor linii de cultura. Ele sunt concepute pentru a purta sau pentru a acţiona utilaje care pot fi fixate în faţa, între punti, în spate sau pe o platforma. Atunci când tractorul este în poziţie de lucru, garda la sol, masurata în planul vertical al liniilor de cultura, este mai mare de 1000 mm. Dacă înălţimea centrului de greutate al tractorului (masurata în raport cu solul), raportată la media ecartamentelor minime ale fiecărei axe, este mai mare de 0,90, viteza maxima constructivă este limitată la 30 km/h;7.4.2. Categoria T4.2: - tractoare de gabarit mare, care se caracterizează prin dimensiuni mari, destinate îndeosebi lucrărilor pe suprafeţe agricole de dimensiuni mari.---------------**) Sintagma "ECE-UN" a fost înlocuită cu sintagma "CEE-ONU" de pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.B. DEFINIREA TIPURILOR DE VEHICULE1. În ceea ce priveşte categoria M(1), se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor;- caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi conceptie:● sasiul/podeaua (diferenţe evidente şi fundamentale);● motorul (cu ardere interna/electric/hibrid).varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- tipul de caroserie (de exemplu berlina, berlina cu hayon spate, cupeu, etc.);- motorul:● principiul de funcţionare (pct. 3.2.1.1 din anexa III la Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE );● numărul şi dispunerea cilindrilor;● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 30% (cea mai ridicată putere este de cel mult 1,3 ori mai mare decât cea mai scăzută putere);● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,2 ori mai mare decât cea mai mica cilindree);- axe motoare (număr, amplasare, interconectare);- axe directoare (număr şi amplasare);versiune a unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip şi care trebuie să corespundă cerinţelor anexei VIII la Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE .Nu se admit combinatii de valori diferite pentru următorii parametri în cadrul unei anumite versiuni:- masa maxima tehnic admisibilă;- cilindreea;- puterea nominală;- tipul de cutie de viteze şi numărul de trepte;- numărul de locuri aşezat conform definitiei din prezenta anexa, secţiunea C.2. În ceea ce priveşte categoriile M(2) şi M(3), se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor;- categoria vehiculului;- caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi conceptie:● sasiu/caroserie cu structura autoportanta, cu/fără etaj, articulat/nearticulat (diferenţe evidente şi fundamentale);● numărul de axe.● motorul (cu ardere interna/electric/hibrid)varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- clasa definită la secţiunea A pct. 2.5 şi 2.6 (numai pentru vehiculele complete),- stadiul fabricaţiei (complet/incomplet),- motorul:● principiul de funcţionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE ),● numărul şi dispunerea cilindrilor,● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 50% (cea mai ridicată putere este de cel mult 1,5 ori mai mare decât cea mai scăzută putere);● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai mare decât cea mai mica cilindree).● amplasare (faţa, centru, spate).- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa maxima tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de cel mult 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa)- axe motoare (număr, amplasare, interconectare),- axe directoare (număr şi amplasare),versiunea unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip, cu respectarea cerinţelor anexei VIII din Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE .3. În ceea ce priveşte categoria N(1), N(2) şi N(3) se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor;- categoria vehiculului;- caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi conceptie:● sasiu/podea (diferenţe evidente şi fundamentale);● numărul de axe;● motorul (cu ardere interna/electric/hibrid)varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- structura caroseriei (de exemplu cu platforma/bena basculanta/cisterna/vehicul tractor) (numai pentru vehiculele complete),- stadiul fabricaţiei (complet/incomplet),- motorul:● principiul de funcţionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE ),● numărul şi dispunerea cilindrilor,● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 50% (cea mai ridicată putere este de cel mult 1,5 ori mai mare decât cea mai scăzută putere);● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai mare decât cea mai mica cilindree.- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa maxima tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de cel mult 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa)- axe motoare (număr, amplasare, interconectare),- axe directoare (număr şi amplasare),versiunea unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip, cu respectarea cerinţelor anexei VIII din Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE .4. În ceea ce priveşte categoria O(1), O(2), O(3), O(4) se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor,- categoria vehiculului;- caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi conceptie:● sasiu/structura autoportanta (diferenţe evidente şi fundamentale),● număr de axe,● remorca cu protap/semiremorca/remorca cu axa centrala,● tipul sistemului de franare: (fără frane/franare prin inertie/franare comandata);varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- stadiul fabricaţiei (complet/incomplet),- tipul de caroserie (rulota/platforma/cisterna) (numai pentru vehicule complete/completate).- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa maxima tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de cel mult 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa),- axe directoare (număr şi amplasare),versiunea unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip.5. Pentru toate categoriile M, N şi O:Identificarea completa a vehiculului pornind numai de la desemnarea tipului, a variantei şi a versiunii trebuie să corespundă unei definiri precise şi unice a tuturor caracteristicilor cerute pentru introducerea în exploatare a vehiculului.6. În ceea ce priveşte vehiculele cu doua sau trei roti, se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor;- categoria vehiculului (moped categoria L1e, moped categoria L2e, etc.);- sasiul, cadrul, podeaua sau structura pe care sunt fixate principalele componente;- motorul (cu ardere interna/electric/hibrid, etc.)varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- forma caroseriei (caracteristicile de baza);- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa proprie nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de maximum 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa);- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa maxima tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de maximum 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa);- modul de funcţionare a motorului (2 sau 4 timpi, aprindere prin scanteie sau prin comprimare pentru motoarele cu ardere interna);- număr şi dispunere cilindri;- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 30% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,3 ori mai mare decât cea mai mica cilindree);- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 30% (cea mai mare putere este de cel mult 1,3 ori mai mare decât cea mai mica putere);- mod de funcţionare (pentru motoare electrice)- tipul cutiei de viteze (manuală, automată, etc.).versiune: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi varianta, dar care pot avea unul sau mai multe din echipamentele, componentele sau sistemele enumerate în fişa de informaţii din anexa II a Directivei 2002/24/CE , cu condiţia ca sa nu existe decât: a) o singura valoare declarata pentru:- masa proprie;- masa maxima tehnic admisibilă;- puterea motorului;- cilindreea motorului; b) un singur ansamblu de rezultate ale încercărilor înregistrate conform anexei VII a Directivei 2002/24/CE .Abrogat.---------------Ultimul paragraf al punctului 6 din secţiunea B a anexei 1 a fost abrogat de pct. 13 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.7. În ceea ce priveşte tractoarele agricole sau forestiere, se înţelege prin:tip - tractoare dintr-o categorie identică cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale:- constructor;- desemnarea tipului de către constructor;- caracteristici esenţiale de conceptie şi construcţie:● sasiu grinda/sasiu cu lonjeroane/sasiu articulat (diferenţe evidente şi fundamentale);● motor (cu ardere interna/electric/hibrid);● axe (număr).varianta - tractoare de un tip identic cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale:- motor:● principiu de funcţionare;● numărul şi dispunerea cilindrilor;● diferenţa de putere care nu depăşeşte 30% (puterea cea mai ridicată fiind de 1,3 ori mai mare decât puterea cea mai scăzută);● diferenţa de cilindree care nu depăşeşte 20% (cilindreea cea mai ridicată fiind de 1,2 ori mai mare decât cilindreea cea mai scăzută);- axe motoare (număr, amplasare, interconectare);- axe directoare (număr, amplasare);- masa maxima sa nu difere cu mai mult de 10%;- transmisie (tip);- dispozitiv de protecţie împotriva rasturnarii;- axe franate (număr).versiune a unei variante: tractoare realizate din combinatii de elemente care figurează în dosarul de omologare conform anexei nr. 1 la Directiva 74/150/CEE ultima modificare prin Directiva 200-1/3/CE *).-------------*) Punctul 7 din secţiunea B a anexei 1 a fost modificat de pct. 14 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.C. DEFINIREA TIPURILOR DE CAROSERII (numai pentru vehicule complete/completate)Tipul de caroserie este indicat prin codificarea de mai jos:1. Autoturisme (M(1)):AA berlina: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.1, inclusiv vehiculele care au mai mult de patru ferestre laterale;AB autoturism dotat cu usa spate rabatabila (hayon): Berlina (AA) echipata cu un hayon în spatele vehiculului;AC break: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.4;AD cupeu: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.5;AE cabriolet: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.6;AF vehicule cu utilizare multipla: autovehicule, altele decât cele menţionate la AA - AC, care sunt utilizate pentru transportul de pasageri şi al bagajelor acestora sau de mărfuri, în acelaşi compartiment. Totuşi, dacă acest vehicul îndeplineşte cele doua condiţii de mai jos, el nu este considerat vehicul din categoria M(1): a) numărul de locuri aşezat, cu excepţia locului conducătorului, nu depăşeşte şase;se considera ca exista un loc aşezat dacă vehiculul este prevăzut cu ancoraje accesibilesunt considerate ca ancoraje accesibile, ancorajele care pot fi utilizate. Pentru ca un ancoraj sa nu fie accesibil, constructorul trebuie să împiedice în mod fizic utilizarea lor, de exemplu, prin sudarea de plăci peste ancoraje sau prin instalarea de elemente similare permanente care nu pot fi demontate cu sculele disponibile în mod curentşi b) P - (M + N x 68) > N x 68P = masa maxima tehnic admisibilă (în kg)M = masa proprie (în kg)N = numărul de locuri aşezat, fără cel al conducătorului.2. Autovehicule din categoria M(2) şi M(3)Vehicule din clasa I (vezi secţiunea A, pct. 2.5)CA fără etajCB cu etajCC articulate fără etajCD articulate cu etajCE cu podea coborâtă fără etajCF cu podea coborâtă cu etajCG articulat cu podea coborâtă fără etajCH articulat cu podea coborâtă cu etajVehicule din clasa II (vezi secţiunea A, pct. 2.5)CI fără etajCJ cu etajCK articulate fără etajCL articulate cu etajCM cu podea coborâtă fără etajCN cu podea coborâtă cu etajCO articulat cu podea coborâtă fără etajCP articulat cu podea coborâtă cu etajVehicule din clasa III (vezi secţiunea A, pct. 2.5)CQ fără etajCR cu etajCS articulate fără etajCT articulate cu etajVehicule din clasa A (vezi secţiunea A, pct. 2.6)CU fără etajCV cu podea coborâtă fără etajVehicule din clasa B (vezi secţiunea A, pct. 2.6)CW fără etaj3. Autovehicule din categoria NBA Camion: Autovehicul care prin conceptie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal transportului de mărfuri. Acesta poate tracta şi o remorca.BB Van: Camion la care cabina este integrată în caroserieBC Vehicul tractor pentru semiremorca (autotractor): autovehicul care prin conceptie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractarii de semiremorciBD Vehicul tractor pentru remorca (autoremorcher): autovehicul care prin conceptie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractarii de remorci altele decât semiremorcile. Acesta poate avea o platforma de încărcare.- Totuşi, dacă un vehicul definit ca BB, a cărui masă maxima tehnic admisibilă nu depăşeşte 3500 kg:● are mai mult de 6 locuri aşezat, cu excepţia locului conducătorului, sau● îndeplineşte condiţiile următoare: i) numărul de locuri aşezat, cu excepţia locului conducătorului, nu depăşeşte 6, şi îi) P - (M + N x 68) ≤ N x 68acest vehicul nu este considerat ca aparţinând categoriei N.- Totuşi, dacă un vehicul definit ca BA, BB a cărui masă maxima tehnic admisibilă depăşeşte 3500 kg, BC sau BD îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile următoare: i) numărul de locuri aşezat, cu excepţia locului conducătorului depăşeşte 8, sau îi) P - (M + N x 68) ≤ N x 68acest vehicul nu este considerat ca aparţinând categoriei N.Pentru definirea unui loc aşezat precum şi a termenilor P, M şi N se va lua în considerare secţiunea C, punctul 1 din prezenta anexa.4. Vehicule din categoria ODA Semiremorca: vehicul tractat conceput pentru a fi tractat de un vehicul tractor pentru semiremorca sau de o axa de tractare şi care transmite o sarcina statica verticala importanţa vehiculului tractor sau axei de tractareDB Remorca cu protap articulat: vehicul tractat cu cel puţin două axe dintre care cel puţin una este axa directoare şi care:- este echipat cu un dispozitive de cuplare care are o mobilitate verticala (în raport cu remorca);- nu transmite o sarcina importanţa vehiculului tractor (mai puţin de 100 daN)O semiremorca cuplata la o axa de tractare este considerată remorca cu protap articulat.DC Remorca cu axa centrala: remorca cu protap rigid a carei axa (axe) este (sunt) situata(e) în apropierea centrului de greutate al vehiculului (atunci când sarcina este uniform repartizata) astfel încât se transmite vehiculului tractor o sarcina statica verticala de cel mult 10% din sarcina corespunzătoare masei maxime a remorcii, sau o sarcina de cel mult 1000 daN (se va lua în considerare valoarea cea mai mica).5. Vehicule speciale:SA Autorulote (vezi secţiunea A pct. 6.1)SB Autovehicule blindate (vezi secţiunea A pct. 6.2)SC Ambulante (vezi secţiunea A pct. 6.3)SD Autovehicule funerare (vezi secţiunea A pct. 6.4)SE Rulote(vezi secţiunea A pct. 6.5)SF Automacarale mobile (vezi secţiunea A pct. 6.6)SG Alte vehicule speciale (vezi secţiunea A pct. 6.7)  +  Anexa 1a---------la reglementări---------------Clasificarea şi definirea categoriilor şi tipurilor de vehicule cu doua sau trei roti conform Directivei 92/61/CE ultima modificare prin Directiva 2000/7/CEAbrogată.-----------Anexa 1a la reglementări a fost abrogată de pct. 15 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.  +  Anexa 2-------la reglementări---------------LISTA REGLEMENTĂRILORcare se aplică la omologarea vehiculelorrutiere, sistemelor, componentelor şi entitatilor tehniceA. Autovehicule şi remorcile acestora1. Reglementări care se bazează pe prevederile directivelor CE sau regulamentelor CEE - 0NU**) echivalente---------------**) Sintagma "ECE-UN" a fost înlocuită cu sintagma "CEE-ONU" de pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.*Font 7*┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ │ Directive ale Uniunii Europene │Regula-││ ├─────────┬────────┬───────────────────────────────────────┤ mente ││ Obiectul omologării │Directiva│ Ultima │ Categoriile de vehicule la │CEE-ONU││                                    │ de baza │modific.│            care se aplică             │ nr.**)││                                    │CEE (CE) │care se ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤       ││ │ │ aplica │ M │ M │ M │ N │ N │ N │ O │ O │ O │ O │ ││ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││1. Nivel zgomot │ 70/157 │1999/101│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │51***) │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││1. Amortizoare zgomot de înlocuire │ 70/157 │1999/101│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 59 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││2. Emisii poluante*****) │ 70/220 │ 2001/1 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 83 ││ │ │2001/100│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │2002/80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │2003/76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││2. Catalizatori de înlocuire******) │ 70/220 │ 98/77 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │103 ││ │ │2002/80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││3. Dispozitive protecţie spate │ 70/221 │ 2000/8 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 58 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││3. Rezervoare carburant │ 70/221 │ 2000/8 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 34 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││3. Rezervoare carburant (GPL) │ 70/221 │ 2000/8 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│ │ │ │ │ 67 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││3. Rezervoare carburant (GNC) │ 70/221 │ 2000/8 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│ │ │ │ │110 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││4. Plăci de înmatriculare spate │ 70/222 │ - │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││5. Echipamente de direcţie │ 70/311 │ 1999/7 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 79 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││6. Balamale şi încuietori pentru uşi│ 70/387 │ 2001/31│ X │ │ │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 11 ││ *********) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││7. Avertizoare acustice │ 70/388 │ 87/354 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 28 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││8. Vizibilitatea înapoi │ 71/127 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 46 ││ Dispozitive pentru vizibilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ indirecta **********) │ 2003/97 │ 88/321 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││9. Franarea │ 71/320 │ 98/12 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 13 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││9. Franarea │ 71/320 │ 98/12 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 13 H ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││9. Garnituri de frane de înlocuire │ 71/320 │ 98/12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ *******) │ 2002/78 │ │ X │ X │ │ X │ │ │ X │ X │ │ │ 90 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││10. Suprimarea parazitilor radio- │ 72/245 │ 95/54 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 10 ││ electrici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││11. Emisii de fum la motoarele │ 72/306 │ 97/20 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 24 ││ diesel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││12. Amenajarea interioară a │ 74/60 │ 2000/4 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 21 ││ vehiculelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││13. Dispozitive antifurt │ 74/61 │ 95/56 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 18 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││13. Dispozitiv de imobilizare │ 74/61 │ 95/56 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 97 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││13. Sisteme de alarma │ 74/61 │ 95/56 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 97 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││14. Comportarea dispozitivului de │ 74/297 │ 91/662 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12 ││ direcţie în caz de impact │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││15. Rezistenta scaunelor │ 74/408 │ 96/37 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 17 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││15. Rezistenta scaunelor │ 74/408 │ 96/37 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 80 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││16. Proeminente exterioare │ 74/483 │ 87/354 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 26 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││17. Vitezometru şi mersul înapoi │ 75/443 │ 97/39 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 39 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││18. Plăci de identificare │ 76/114 │ 87/354 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││19. Ancorajele centurilor de │ 76/115 │ 96/38 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 14 ││ siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││20. Instalarea echipamentelor de │ 76/756 │ 97/28 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 48 ││ iluminare şi semnalizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ luminoasa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││21. Catadioptri │ 76/757 │ 97/29 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 3 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││22. Lampi de gabarit, lampi de │ 76/758 │ 97/30 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 7 ││ poziţie laterale, faţa şi spate,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ lampi de franare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││22. Lampi pentru circulaţie diurna │ 76/758 │ 97/30 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 87 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││22. Lampi de contur │ 76/758 │ 97/30 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 91 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││23. Lampi indicatoare de direcţie │ 76/759 │1999/15 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 6 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││24. Dispozitive de iluminare a │ 76/760 │ 97/31 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 4 ││ placii de înmatriculare spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││25. Faruri echipate cu becuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 ││ incandescenta R(2) şi HS(1) │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │112 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││25. Faruri capsulate (sealed beam) │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 5 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││25. Faruri echipate cu becuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││incandescenta cu halogen (H(1), H(2)│ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 8 ││H(3), HB(3), HB(4), H(7) şi/sau H(8)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │112 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││25. Faruri echipate cu becuri cu │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 20 ││ incandescenta cu halogen [H(4)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │112 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││25. Faruri capsulate cu halogen │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 31 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││25. Becuri cu incandescenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││destinate utilizării la echipamente │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 37 ││de iluminat omologate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││25. Faruri echipate cu surse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ lumina cu descărcare în gaz │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 98 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││25. Surse luminoase cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ descărcare în gaz folosite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ farurile autovehiculelor │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 99 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││26. Faruri de ceata (faţa) │ 76/762 │1999/18 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 19 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││27. Dispozitive de remorcare │ 77/389 │ 96/64 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││28. Lampi de ceata spate │ 77/538 │1999/14 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 38 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││29. Lampi de mers înapoi │ 77/539 │ 97/32 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 23 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││30. Lampi de stationare │ 77/540 │1999/16 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 77 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││31. Centuri de siguranţă │ 77/541 │ 2000/3 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 16 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││31. Dispozitive de reţinere pentru │ 77/541 │ 2000/3 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 44 ││ copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││32. Câmpul de vizibilitate înainte │ 77/649 │ 90/630 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││33. Identificarea comenzilor │ 78/316 │ 94/53 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││34. Dejivrarea şi dezaburirea │ 78/317 │ - │ X │(1)│(1)│(1)│(1)│(1)│ │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││35. Stergatoare şi spalatoare de │ 78/318 │ 94/68 │ X │(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│ │ │ │ │ - ││ parbriz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││36. Încălzirea habitaclului │ 78/548 │ - │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - ││ │ 2001/56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││37. Acoperirea rotilor │ 78/549 │ 94/78 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││38. Rezematori de cap integrate │ 74/408 │ 96/37 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17 ││ în scaun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││38. Rezematori de cap │ 78/932 │ 87/354 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││39. Emisiile de CO(2)/consum de │ 80/1268 │1999/100│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │101 ││ combustibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││40. Puterea motorului │ 80/1269 │1999/99 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 85 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││41. Emisiile motoarelor diesel │ 88/77 │1999/96 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 49 ││ │ │2001/27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││42. Dispozitive de protecţie │ 89/297 │ - │ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X │ 73 ││ laterala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││43. Dispozitive de protecţie la │ 91/226 │ - │ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X │ - ││ improscare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││44. Mase şi dimensiuni │ 92/21 │ 95/48 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││45. Geamuri de securitate │ 92/22 │2001/92 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 43 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││46. Pneuri, autovehicule şi │ 92/23 │2001/43 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 30 ││ remorci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││46. Pneuri, autovehicule │ 92/23 │2001/43 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 54 ││ comerciale şi remorci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││46. Roti de rezerva de uz │ 92/23 │ - │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 64 ││ temporar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││47. Limitatoare de viteza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ***********) │ 92/24 │2004/11 │ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ │ 89 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││48*). Mase şi dimensiuni altele │ 97/27 │2003/19 │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - ││ decât la autoturisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││49. Proeminente exterioare ale │ 92/114 │ - │ │ │ │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 61 ││ cabinei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││50. Elemente mecanice de │ 94/20 │ - │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 55 ││ cuplare │ │ │(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││51. Comportarea la foc │ 95/28 │ - │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││52 Autobuze (mai mult de 22 │ 2001/85 │ - │ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ 36 ││ pasageri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││52 Autobuze (cel mult 22 de │ 2001/85 │ - │ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ 52 ││ pasageri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││52 Autobuze cu etaj │ 2001/85 │ - │ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │107 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││52. Rezistenta suprastructurii │ 2001/85 │ - │ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ 66 ││ autobuzelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││53. Coliziune frontala │ 96/79 │1999/98 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 94 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││54. Coliziune laterala │ 96/27 │ - │ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ 95 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││55. Vehicule pentru transportul │ 98/91 │ - │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │105 ││ mărfurilor periculoase********) │ │ │ │ │ │(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││56. Dispozitive antiimpanare faţa │ 2000/40 │ - │ │ │ │ │ X │ X │ │ │ │ │ 93 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────││ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ ││57. Protecţia pietonilor │ 2003/102│ - │ X │ │ │(6)│ │ │ │ │ │ │ ││ ************) │ │ │(6)│ │ │(7)│ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┘X Directiva aplicabilă (1) Vehiculele din această categorie trebuie să fie echipate cu un dispozitiv adecvat de dejivrare şi dezaburire a parbrizului (2) Vehiculele din această categorie trebuie să fie echipate cu un dispozitiv adecvat de spalare şi ştergere a parbrizului (3) Cerinţele directivei 94/20/CE se aplică numai vehiculelor echipate cu dispozitive de cuplare (4) Cerinţele directivei 98/91/CE se aplică numai atunci când constructorul solicita omologarea unui vehicul destinat exclusiv transportului de mărfuri periculoase (5) În cazul vehiculelor alimentate cu GPL şi GN, în asteptarea modificărilor pertinente ale directivei 70/221/CEE , pentru a include rezervoarele GPL şi GN, se accepta omologarea conform regulamentelor ECE - UN 67 sau 110. (6) A căror masa maxima tehnic admisibilă nu depăşeşte 2,5 tone. (7) Care provin din autovehicule din categoria M(1).--------------Nota de subsol (5), tabelul 1, secţiunea A a fost modificată de pct. 37 şi 38 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.Notele de subsol (6) şi (7), tabelul 1, secţiunea A au fost introduse de pct. 39 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.--------------*) Poziţia 48, coloana a 3-a din tabelul 1, secţiunea A a anexei 2 a fost modificată de pct. 22 al anexei la ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.*) Poziţia 48, ultima coloana din tabelul 1, secţiunea A a anexei 2 a fost modificată de pct. 23 al anexei la ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.**) Penultima coloana a tabelului 1 din secţiunea A a anexei 2 a fost modificată de pct. 16 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.***) Referirile la seria amendamentelor din penultima coloana a tabelului 1 din secţiunea A a anexei 2 au fost eliminate de pct. 17 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.****) Ultima coloana a tabelului 1 din secţiunea A a anexei 2 a fost abrogată de pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.*****) Poziţia 2., coloana a treia, tabelul 1, secţiunea A a fost modificată de pct. 19 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.******) Poziţia 2. "Catalizatori de înlocuire", coloana a treia, tabelul 1, secţiunea A a fost modificată de pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.*******) Poziţia 9., coloana a treia, tabelul 1, secţiunea A a fost completată de pct. 21 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.Poziţia 9., tabelul 1, secţiunea A a fost modificată de pct. 34 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.********) Poziţia 55., secţiunea A a fost modificată de pct. 22 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.*********) Poziţia 6, coloana a treia, tabelul 1, secţiunea A a fost modificată de pct. 32 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.**********) Poziţia 8, tabelul 1, secţiunea A a fost modificată de pct. 33 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.***********) Poziţia 47, tabelul 1, secţiunea A a fost modificată de pct. 35 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.************) Poziţia 57, tabelul 1, secţiunea A a fost introdusă de pct. 36 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.2. Reglementări care se bazează numai pe prevederile regulamentelor ECE - UN ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Obiectul omologării │Regulamente │ │ │CEE-ONU nr. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Triunghiuri de presemnalizare │ 27 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Stergatoare pentru faruri │ 45 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Lampi speciale de avertizare │ 65 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Componente pentru instalaţii de alimentare cu GPL │ 67 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Autovehicule echipate cu instalaţii de alimentare cu GPL │ 67 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Determinarea vitezei maxime │ 68 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Plăci de identificare spate vehicule lente │ 69 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Plăci de identificare spate vehicule grele şi/sau lungi │ 70 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Dispozitive de cuplare scurte │ 102 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Vehicule echipate cu dispozitive de cuplare scurte │ 102 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Marcaje reflectorizante │ 104 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Anvelope resapate pentru autoturisme şi remorcile lor │ 108 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Anvelope resapate pentru autovehicule comerciale şi remorcile │ 109 │ │lor │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Componente pentru instalaţii de alimentare cu GN │ 110 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Autovehicule echipate cu instalaţii de alimentare cu GN │ 110 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Faruri cu fascicul de intalnire simetric │ 113 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Airbag de înlocuire şi volan de înlocuire │ 114 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘-------------Tabelul 2, secţiunea A a anexei 2 la reglementări a fost modificat de pct. 23 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.B. 1. Tractoare agricole şi forestiere*Font 7*┌────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┐│ │ Directive UE │Regulamente│ ││ │ │ ECE - UN │ ││ Obiectul omologării ├──────────┬──────────┼───────────┤ Categorii de vehicule la ││ │Directiva │ Ultima │ Nr. │ care se aplică ││ │ de baza │modificare│ │ ││ │ CEE (CE) │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Caracteristici, precum şi │ 74/151 │ 98/38 │ - │ ││componente utilizate la │ │ │ │ ││tractoare cu roti │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- masa maxima încărcat │ 74/151 I │ 98/38 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- placa de înmatriculare │74/151 II │ 98/38 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- rezervorul de │74/151 IIIa 98/38 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││carburant │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- mase - balast │74/151 IV │ 98/38 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- avertizor acustic │ 74/151 V │ 98/38 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │alternativa directiva ││                            │          │          │           │ 70/388/CE (autovehicule şi││ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- nivel sonor (exterior) │74/151 VI │ 98/38 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │alternativa Directiva ││                            │          │          │           │ 70/157/CE (autovehicule şi││ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Viteza maxima prin │ 74/152 │ 98/89 │ - │ ││construcţie şi platforma │ │ │ │ ││de încărcare a │ │ │ │ ││tractoarelor │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Viteza maxima │ 74/152 │ 98/89 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ par. 1 │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Platforma de încărcare │ 74/152 │ 98/89 │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 ││ │ par. 2 │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Oglinzi retrovizoare │ 74/346 │ 98/40 │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Câmpul de vizibilitate al │ 74/347 │ 97/54 │ 71 │T1, T2, T3, (T4.1), (T4.2) ││tractoristului şi stergator │ │ │ │Este aplicabilă ca ││de parbriz │ │ │ │alternativa Directiva ││                            │          │          │           │ 77/649/CE (autovehicule şi││ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Sistemul de direcţie al │ 75/321 │ 98/39 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││tractoarelor cu roti │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │alternativa Directiva ││                            │          │          │           │ 70/311/CE (autovehicule şi││ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Deparazitarea radioelectrica│ 75/322 │ 2001/3 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││a tractoarelor │ │ │ │Este aplicabilă ca ││cu roti │ │ │ │alternativa şi Directiva ││                            │          │          │           │ 72/245/CE (autovehicule şi││ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Franarea tractoarelor cu │ 76/432 │ 97/54 │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 ││roti │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │alternativa Directiva ││                            │          │          │           │ 71/320/CE (autovehicule şi││ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Scaunul insotitorului la │ 76/763 │ 1999/86 │ │T1, T3, T4.1, T4.2, T4.1, ││tractoarele cu roti │ │ │ │T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Nivelul sonor la urechile │ 77/311 │ 97/54 │ │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││tractoristului │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Dispozitiv de protecţie │ 77/536 │ 1999/55 │ - │T1, T4.1, T4.2 ││în caz de rasturnare │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Măsuri contra emisiilor │ 77/537 │ 97/54 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 Este││de fum ale motoarelor │ │ │ │aplicabilă ca alternativa ││diesel                      │          │          │           │ Directiva 72/306/CE       ││ │ │ │ │(autovehicule şi remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Scaunul tractoristului │ 78/764 │ 1999/57 │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Instalatia de iluminare şi │ 78/933 │ 1999/56 │ 86 │T1, T2, T3, (T4.1), (T4.2) ││semnalizare luminoasa │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Elemente de iluminare │ 79/532 │ 97/54 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 Sunt││şi semnalizare │ │ │ │aplicabile ca alternativa ││luminoasa                   │          │          │           │ directivele 76/757/CE ,   ││                            │          │          │           │ 76/758/CE ,  76/759/CE ,  ││                            │          │          │           │ 76/760/CE ,  76/761/CE ,  ││                            │          │          │           │ 76/762/CE ,  77/538/CE ,  ││                            │          │          │           │ 77/539/CE (autovehicule şi││ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Dispozitiv de remorcare, │ 79/533 │ 1999/58 │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 ││mersul înapoi │ │ │ │Fără bara de remorcare │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Dispozitive de protecţie │ 79/622 │ 1999/40 │ - │T1, T4.1, T4.2 ││la rasturnare ale │ │ │ │ ││tractoarelor (încercări │ │ │ │ ││statice) │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Spaţiul de conducere şi │ 80/720 │ 97/54 │ - │T1, T3, T4.1, T4.2 ││accesul la postul de │ │ │ │ ││conducere │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Priza de putere şi │ 86/297 │ 97/54 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││aparatoarele acesteia │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Dispozitive de protecţie │ 86/298 │ 2000/19 │ - │T2 ││în cazul rasturnarii │ │ │ │ ││tractoarelor cu ecartament │ │ │ │ ││ingust, montate în spate │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Amplasarea şi identif. │ 86/415 │ 97/54 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││Comenzilor │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Dispozitive de protecţie │ 87/402 │ 2000/22 │ - │T2 ││la rasturnare pentru │ │ │ │ ││tractoare cu ecartament │ │ │ │ ││ingust, montate în faţa │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Caracteristici constructive │ 89/173 │ 2000/1 │ - │ ││şi diverse componente ale │ │ │ │ ││tractoarelor │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- dimensiuni şi mase │ 89/173 I │ 2000/1 │ - │T1, T2, T3, (T4.1), (T4.2) ││remorcabile │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- geamuri de securitate │89/173 III│ 2000/1 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │alternativa Directiva ││                            │          │          │           │ 92/22/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- regulator de viteze │ 89/173 │ 2000/1 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ II, 1 │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- protecţia elementelor │ 89/173 │ 2000/1 │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 ││motorului │ II, 2 │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- legături mecanice │89/173 IV │ 2000/1 │ - │T1, T2, T3, T4.1, (T4.2) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- placuta fabricantului │ 89/173 V │ 2000/1 │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│- legături de franare cu │89/173 VI │ 2000/1 │ - │T1, T2, T3, T4.1, (T4.2) ││remorca │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Emisii poluante │ 2000/25 │ - │ 96 │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││gazoase şi particule la │ │ │ │Este aplicabilă ca ││motoare │ │ │ │alternativa şi Directiva ││                            │          │          │           │ 88/77/CE  (autovehicule şi││ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┤│Pneuri pentru vehiculele │ - │ - │106 │ ││agricole şi remorcile lor │ │ │ │ │└────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────────────────────┘Abrogat.---------------Ultimul paragraf al secţiunii B a anexei 2 a fost abrogat de pct. 24 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.Coloana a 5-a a secţiunii B a anexei 2 a fost abrogată de pct. 40 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.2. Reglementări care se bazează numai pe prevederile regulamentelor CEE-ONU ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Obiectul omologării │Regulamente │ │ │CEE-ONU nr. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Anvelope resapate pentru tractoare agricole sau forestiere, │ 106 │ │maşini agricole (autopropulsate şi remorci) şi pentru remorci │ │ │agricole │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘--------------Tabelul 2 al secţiunii B a anexei 2 a fost introdus de pct. 25 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.C. 1. Autovehicule cu doua sau trei roti┌────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────┬│ │ Directive UE │Regulamente││ │ │ ECE - UN ││ Obiectul omologării ├──────────┬──────────┼───────────┤│ │Directiva │ Ultima │ Nr. ││ │ de baza │modificare│ ││ │ CEE (CE) │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Instalatia de franare │ 93/14 │ - │ 78 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Simbolizarea dispozitivul │ 93/29 │ 2000/74 │ 60 ││de comanda, control şi │ │ │ ││indicatoare │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Avertizorul sonor │ 93/30 │ - │ 28 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Picior articulat de sprijin │ 93/31 │ 2000/72 │ - │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Dispozitiv de reţinere │ 93/32 │ 1999/24 │ - ││pentru însoţitor la │ │ │ ││vehicule cu 2 roti │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Dispozitive împotriva │ 93/33 │ 1999/23 │ 62 ││utilizării ne autorizate │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Inscripţii de identificare │ 93/34 │ 1999/25 │ - │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Instalatia de iluminare şi │ 93/92 │ 2000/73 │ 53 ││semnalizare luminoasa │ │ │ 74 ││la vehicule cu 2-3 roti │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Mase şi dimensiuni la │ 93/93 │ - │ - ││motociclete │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Montarea placilor de │ 93/94 │ 1999/26 │ - ││înmatriculare la │ │ │ ││motociclete │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││*)Viteza maxima prin │ 95/1 │ 2002/41 │ - ││construcţie, momentul şi │ │ │ ││puterea maxima utila │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Caracteristici principale │ 97/24 │ - │ - ││şi componente ale │ │ │ ││vehiculelor cu 2-3 roti │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- pneuri şi montarea lor │ 97/24 │ - │ 75 ││ │capitol 1 │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- echipamente de │ 97/24 │ 97/24 │ 1 ││iluminare şi semnalizare │capitol 2 │ - │ 3 ││luminoasa inclusiv │ │ │ 4 ││becuri │ │ │ 6 ││ │ │ │ 7 ││ │ │ │ 8 ││ │ │ │ 19 ││ │ │ │ 20 ││ │ │ │ 23 ││ │ │ │ 37 ││ │ │ │ 38 ││ │ │ │ 50 ││ │ │ │ 56 ││ │ │ │ 57 ││ │ │ │ 72 ││ │ │ │ 82 ││ │ │ │112 ││ │ │ │113 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- proeminente │ 97/24 │ - │ - ││exterioare │capitol 3 │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- oglinzi retrovizoare │ 97/24 │ - │ 81 ││ │capitol 4 │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- emisii poluante**) │ 97/24 │ 2002/51 │ - ││ │capitol 5 │ 2003/77 │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- rezervor de carburant │ 97/24 │ - │ - ││ │capitol 6 │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- protecţie împotriva │ 97/24 │ - │ - ││modificării neautorizate │Capitol 7 │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- compatibilitate │ 97/24 │ - │ - ││electromagnetica │capitol 8 │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- zgomot │ 97/24 │ - │ - ││ │capitol 9 │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- dispozitive de cuplare │ 97/24 │ - │ - ││ │capitol 10│ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- centurile de siguranţă │ 97/24 │ - │ - ││pentru vehicule carosate │capitol 11│ │ ││şi ancorarea lor │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││- geamuri, instalaţii de │ 97/24 │ - │ - ││ştergere, spalare, │capitol 12│ │ ││uscare şi dejivrare a │ │ │ ││parbrizului │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────││Vitezometrul │ 2000/7 │ - │ 39 │└────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘Notă:Vehiculele cu propulsie electrica nu sunt supuse condiţiilor tehnice referitoare la emisii poluante, nivel sonor şi dispozitiv de evacuare. Aceste condiţii tehnice nu se aplică nici vehiculelor cu propulsie bimodala în cazul în care unul dintre cele doua moduri de propulsie este electric iar celălalt termic.----------------*) La poziţia "Viteza maxima prin construcţie, momentul şi puterea maxima utila", a treia coloana a secţiunii C a anexei 2 a fost modificată de pct. 24 al anexei la ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.Coloanele "Seria amend." şi "Termen de aplicare" ale secţiunii C a anexei 2 la reglementări au fost abrogate de pct. 26 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.**) Poziţia "- emisii poluante", a treia coloana, secţiunea C, anexa 2 la reglementări a fost modificată de pct. 27 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.2. Reglementări care se bazează numai pe prevederile regulamentelor CEE-ONU ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Obiectul omologării │Regulamente │ │ │CEE-ONU nr. │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Casti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii motocicle- │ 22 │ │telor şi mopedelor │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘--------------Tabelul 2 al secţiunii C a anexei 2 a fost introdus de pct. 28 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.D. Reglementări suplimentare care se aplică la omologarea unor sisteme, componente şi entităţi tehnice separate şi care nu sunt incluse în reglementările precizate la punctele A, B, C----------------Secţiunea D a anexei 2 a fost abrogată de pct. 41 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.  +  Anexa 3--------la reglementări---------------Condiţiile tehnice privind stabilitatea vehiculelor------------Titlul anexei 3 la reglementări a fost modificat de pct. 29 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.1. Scop1.1 Aprecierea comportamentului şi tinutei de drum a vehiculelor în timpul simulării unei depăşiri laterale bruste, cu revenire pe banda de circulaţie iniţială şi a deplasarii vehiculelor după o curba cu raza constanta.2. Domeniu de aplicare2.1 Se aplica vehiculelor de categoria M(2), M(3), N şi O cărora, în urma unor transformări constructive, li s-a modificat semnificativ poziţia centrului de greutate faţă de vehiculele de baza omologate de tip, incomplete sau complete, din care provin (ex.: vehicule utilitare furgon provenite din utilitare camion, vehicule cisterna, vehicule cu consola spate lungita, vehicule cu utilizări speciale, etc.).3. Condiţiile de încărcare a vehiculelor în timpul incercarii3.1 vehiculele se incearca la masa totală tehnic admisă de constructor;3.2 vehiculele speciale, prevăzute cu echipamente sau amenajări specifice şi care nu au amenajată o suprafaţa de încărcare, se incearca la masa vehiculului în ordine de mers la care s-a adăugat o masa de 75 kg pentru fiecare loc declarat;3.3 În cazul vehiculelor cisterna încercarea se face şi cu vehiculul încărcat cu jumătate din sarcina utila.4. Încercarea de depasire laterala brusca4.1 Dimensiunile culoarului pentru încercare:Tronson 1:L = min. 15 m; l = 1,1 x l(vehicul) + 0,25 (m)Tronson 2:L = 30 mTronson 3:L = 25 m; l = 1,2 x l(vehicul) + 0,25 (m)Tronson 4:L = 25 m (30 m pentru ansamblurile de vehicule)Tronson 5:L = min. 30 m; l = 1,3 x l(vehicul) + 0,25 (m)Decalaj (dintre marginea din dreapta a secţiunii 3 şi marginea din dreapta a secţiunii 1 şi 5) = 3.5 mNote : "L" - reprezintă lungimea tronsonului"l" - reprezintă lăţimea tronsonului"l(vehicul)" - reprezintă lăţimea vehiculului încercat (în cazul ansamblurilor de vehicule, cea mai mare dintre latimile vehiculului tractor şi a vehiculului tractat)4.2. Viteza de parcurgere a culoarului de testare4.2.1 Viteza minima de intrare în tronsonul 1 va fi stabilizata la valoarea de 80 - 3 km/h pentru vehiculele din categoria M(2) ≤ 3,5 t şi N(1) şi la valoarea de 70 - 3 km/h pentru vehiculele din categoria M(2) ≥ 3,5 t, M(3), N(2) şi N(3), inclusiv vehiculele tractor din cadrul ansamblurilor de vehicule. Pentru vehiculele care nu pot atinge aceste viteze încercarea se va efectua la viteza maxima constructivă a vehiculului.4.2.2 Autovehiculul va fi condus prin culoarul de testare cu o viteză pe cat posibil constanta, alegând treapta de viteza care permite folosirea cat mai eficienta a performantelor motorului şi efectuand, dacă este necesar, corectiile de direcţie necesare pentru atenuarea eventualelor derapaje.4.2.3 Viteza de ieşire din test trebuie să fie cat mai apropiată de viteza de intrare pe tronsonul 1.5. Încercarea de deplasare în curba cu raza constanta5.1. Dimensiunile culoarului pentru încercare5.1.1 Raza mediana a culoarului circular este de 30 m iar lăţimea culoarului de 3,5 m.5.2. Viteza de parcurgere a culoarului de testare5.2.1 Autovehiculul sau ansamblul de vehicule va fi condus pe parcursul unui tur complet pe culoarul circular cu o viteză constanta minima de 36 km/h, alegând treapta de viteza care permite folosirea cat mai eficienta a performantelor motorului.6. Aprecierea comportării vehiculelor în timpul testelor6.1 Încercările sunt considerate corespunzătoare dacă nici o parte a vehiculelor nu trece peste marginile laterale ale tronsonului 3 şi 5, dacă nu apare desprinderea de la sol a rotilor care să amplifice tendinta de rasturnare a vehiculului şi dacă anvelopele nu freaca în pasajele de roata.------------Anexa 3 la reglementări a fost modificată de pct. 30 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.  +  Anexa 4────────la reglementări────────────────Anexa 4 la reglementări a fost abrogată de pct. 31 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.Anexa 14 la reglementări a fost renumerotata cu anexa 4 de pct. 44 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.În anexa nr. 4 expresia "LPG" a fost înlocuită cu expresia "GPL" de pct. 42 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.VALORILEemisiilor poluante limita admise la omologarea autovehiculelorconform directivelor Uniunii EuropeneDirectiva 70/220/CE , modificată prin Directiva 96/69/CE (EURO 2) - încercare de tip I┌───────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limita ││ │ Masa de ├──────────────┬─────────────────┬───────────┤│Categoria autovehiculului │ referinţa │ CO │ HC+NOx │ Particule ││ │ MR (kg) │ L(1)g/km) │ L(2)g/km) │ L(3)g/km) ││ │ ├───────┬──────┼───────┬─────────┼───────────┤│ │ │benzina│Diesel│benzina│Diesel*3)│ Diesel*3) │├───────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┤│ M*1) │ toate │ 2,2 │ 1,0 │ 0,5 │0.7 (0,9)│0,08 (0,10)│├───────┬───────────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┤│ │ Categoria I │ MR<=1250 │ 2,2 │ 1,0 │ 0,5 │0,7 (0,9)│0,08 (0,10)││ ├───────────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┤│N(1)*2)│ Categoria II │1250│ ├───────────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┤│ │ Categoria III │ 1700└───────┴───────────────────┴─────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────┴───────────┘─────────────────*1) Cu excepţia:- autovehiculelor cu mai mult de 6 locuri, inclusiv al conducătorului;- autovehiculelor a căror masă maxima tehnic admisibilă depăşeşte 2.500 kg.*2) Şi autovehiculele M precizate la nota *1).*3) Valorile din paranteza pentru motoare Diesel cu injecţie directa până la 30 septembrie 1999.Directiva 70/220/CEE , modificată prin Directiva 98/69/CE - treapta A (EURO 3) - încercare de tip I┌───────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limita ││ │ Masa de ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┤│ │ referinţa │ CO │ HC │ NOx │ HC + NOx │Particule*1││ │ MR (kg) ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │L(1) (g/km) │L(2) (g/k m │L(3) (g/km) │L(2) + L(3) │ L(4)g/km) ││ │ │ │ │ │ (g/km) │ │├─────────┬─────┼──────────────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────────┤│Categoria│Grupa│ │Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│ Diesel │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ M*2) │ - │ Toate │ 2,3 │ 0,64 │ 0,20 │ - │ 0,15 │ 0,50 │ - │ 0,56 │ 0,05 │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│N(1)*3) │ I │ MR <= 1305 │ 2,3 │ 0,64 │ 0,20 │ - │ 0,15 │ 0,50 │ - │ 0,56 │ 0,05 │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ II │1305<=MR<=1760│ 4,17 │ 0,80 │ 0,25 │ - │ 0,18 │ 0,65 │ - │ 0,72 │ 0,07 ││ ├─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ III │ 1760 < MR │ 5,22 │ 0,95 │ 0,29 │ - │ 0,21 │ 0,78 │ - │ 0,86 │ 0,10 │└─────────┴─────┴──────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────────┘───────────*1) Pentru motoarele Diesel.*2) Cu excepţia autovehiculelor cu masa totală tehnic admisibilă mai mare de 2.500 kg.*3) Şi vehiculele M precizate la nota*2)Directiva 70/220/CEE , modificată prin Directiva 98/69/CE - treapta B (EURO 4) - încercare de tip I┌───────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limita ││ │ Masa de ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┤│ │ referinţa │ CO │ HC │ NOx │ HC + NOx │Particule*1││ │ MR (kg) ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ L(1)g/km) │ L(2)g/km) │ L(3)g/km) │L(2)+L(3)g/km)│ L(4)g/km) │├─────────┬─────┼──────────────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────────┤│Categoria│Grupa│ │Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│Benzina│Diesel│ Diesel │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ M*2) │ - │ Toate │ 1,0 │ 0,50 │ 0,10 │ - │ 0,08 │ 0,25 │ - │ 0,30 │ 0,025 │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ N(1)*3 │ I │ MR<=1305 │ 1,0 │ 0,50 │ 0,10 │ - │ 0,08 │ 0,25 │ - │ 0,30 │ 0,025 │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ II │1305<=MR<=1760│ 1,81 │ 0,63 │ 0,13 │ - │ 0,10 │ 0,33 │ - │ 0,39 │ 0,04 ││ ├─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ III │ 1760 < MR │ 2,27 │ 0,74 │ 0,16 │ - │ 0,11 │ 0,39 │ - │ 0,46 │ 0,06 │└─────────┴─────┴──────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────────┘────────────────────*1) Pentru motoarele Diesel*2) Cu excepţia autovehiculelor cu masa totală tehnic admisibilă mai mare de 2.500 kg*3) Şi vehiculele M precizate la nota *2).Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 91/542/CEE - treapta B (EURO 2)┌────────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐│ CO (g/kWh) │ HC (g/kWh) │ NOx (g/kWh) │ Particule (g/kWh) │├────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤│ 4,0 │ 1,1 │ 7,0 │ 0,15*1) │└────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Până la 30 septembrie 1997 valoarea emisiilor de particule ale motoarelor a căror cilindree unitară este mai mica de 0,7 dmc şi turatia nominală mai mare de 3.000 rot/min este fixată la 0,25 g/kWh.

  Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE - treapta A (EURO 3)
  ┌──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────────┐│ ciclul │CO (g/kWh)│HC (g/kWh)│NOx (g/kWh)│ Particule │Opacitatea (m-*1││ │ │ │ │ │ (g/kWh) │├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┬──────┼────────────────┤│ESC şi ELR│ 2,1 │ 0,66 │ 5,0 │0,10│0,13*1│ 0,8 │└──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────┴──────┴────────────────┘────────────*1) Pentru motoare cu cilindree unitară mai mica de 0,7 dmc şi turatia nominală mai mare de 3.000 rot/min┌────────┬────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┐│ ciclul │ CO (g/kWh) │ NMHC (g/kWh) │CH(4)*2)(g/kWh)│ NOx (g/kWh) │Particule*3)││ │ │ │ │ │ (g/kWh) │├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼────┬───────┤│ ETC*1) │ 5,45 │ 0,78 │ 1,6 │ 5,0 │0,16│0,21*4)│└────────┴────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┴────┴───────┘─────────────*1) Condiţiile care permit verificarea dacă încercările ETC sunt acceptabile (conform anexei III, apendicele 2, pct. 3.9 din directiva), atunci când este vorba de măsurarea emisiilor motoarelor alimentate cu gaz (GPL sau GNC) şi de a le compara cu valorile limita aplicabile fixate vor fi reexaminate şi, dacă este nevoie, modificate prin procedura prevăzută la art. 13 din Directiva 70/156/CE .*2) Pentru motoare alimentate cu gaz (GPL sau GNC).*3) Nu este aplicabilă pentru motoarele alimentate cu gaz (GPL sau GNC).*4) Pentru motoare a căror cilindree unitară este mai mica de 0,75 dmc şi turatia nominală mai mare de 3.000 rot/min.Directiva 88/77/CEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE - treapta B1 (EURO 4)┌────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────┐│ ciclul │ CO (g/kWh) │ HC (g/kWh) │ NOx (g/kWh) │ Particule │ Opacitatea (m-1)││ │ │ │ │ (g/kWh) │ │├────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────┤│ ESC şi ELR │ 1,5 │ 0,46 │ 3,5 │ 0,02 │ 0,5 │├────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────┤├────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────┤│ ciclul │ CO (g/kWh) │NMHC (g/kWh)│CH(4)*1(g/kWh)│NOx (g/kWh)│ Particule*2) ││ │ │ │ │ │ (g/kWh) │├────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────┤│ ETC │ 4,0 │ 0,55 │ 1,1 │ 3,5 │ 0,03 │└────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────┘───────*1) Pentru motoare alimentate cu gaz (GPL sau GNC).*2) Nu este aplicabilă pentru motoarele alimentate cu gaz (GPL sau GNC).Pentru omologarea treapta A măsurarea se efectuează conform ciclurilor ESC şi ELR pentru motoarele Diesel traditionale, inclusiv pentru cele echipate cu sisteme de injecţie electronică, dispozitive de reciclare a gazelor evacuate (EGR) şi/sau catalizatori de oxidare, iar conform ciclului ETC pentru motoarele diesel echipate cu sisteme avansate de post tratare a gazelor evacuate, inclusiv catalizatori de NOx şi/sau filtre de particule.Pentru omologarea treapta B1 măsurarea se efectuează conform ciclurilor ESC, ELR şi ETC.Abrogat.----------------Ultimul alineat al anexei 14 la reglementări a fost abrogat de pct. 44 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.Directiva 88/77/GEE , modificată prin Directiva 1999/96/CE - treapta B(2) (EURO 5) ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐ │Ciclul │CO(g/kWh) │HC(g/kWh) │NO(x)(g/kWh)│Particule │Opacitatea │ │ │ │ │ │(g/kWh) │(m^-1) │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ESC şi ELR │ 1,5 │ 0,46 │ 2 │ 0,02 │ 0,5 │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐ │Ciclul │CO(g/kWh) │NMHC │CH(4)*1 │NO(x)(g/kWh)│Particule*2│ │ │ │(g/kWh) │(g/kWh) │ │(g/kWh) │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ETC │ 4,0 │ 0,55 │ 1,1 │ 2 │ 0,03 │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘----------------Tabelul privind (EURO 5) al anexei 14 a fost introdus de pct. 43 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.
   +  Anexa 5──────la reglementări───────────────Anexa 5 la reglementări a fost abrogată de pct. 32 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.Anexa 11 la reglementări a fost renumerotata cu anexa 5 de pct. 40 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.PREVEDERIprivind montarea de către carosieri individuali a suprastructurii şi a platformei pentru încărcare la vehiculele utilitare1. Limitele de sarcina pe axe nu trebuie să fie depăşite atunci când vehiculul este încărcat la masa sa maxima admisă, sarcina utila fiind repartizata uniform în spaţiul care îi este rezervat.2. Suprastructura sau platforma de încărcare trebuie să fie realizată şi montata ţinându-se seama de specificarile constructorului sasiului, dacă ele exista.3. Dimensiunile şi amplasarea gaurilor şi/sau ale punctelor de sudura trebuie să fie astfel încât ele sa nu afecteze în mod defavorabil rezistenta sasiului. Fără autorizarea specială a constructorului, este interzisă gaurirea şi executarea de suduri pe aripile şi extremitatile adiacente părţii centrale ale lonjeroanelor sasiului. În plus nu este admisă nici o sudura dacă constructorul sasiului interzice acest mod de asamblare.4. Cu ocazia montarii suprastructurii sau a platformei de încărcare trebuie luate toate măsurile normale în vederea menţinerii centrului de greutate al vehiculului cat mai jos posibil. În plus montarea nu trebuie să afecteze în mod defavorabil stabilitatea vehiculului.5. Suprastructura, inclusiv piesele intermediare necesare, trebuie să fie fixate direct pe sasiul vehiculului. Gaurile de fixare şi elementele de fixare (suruburi, buloane etc.) trebuie să aibă un minimum de joc, cel puţin în punctele de fixare extreme faţa şi spate.6. Dacă sunt folosite bride pentru fixarea suprastructurii sau a platformei de încărcare pe sasiu, trebuie să fie prevăzute cu distantieri între laturile lonjeronului, pentru a se evita aplatizarea acestuia. Montarea suprastructurii sau a platformei de încărcare trebuie să se realizeze astfel încât sa nu fie compromisa integritatea cablajelor şi a circuitelor de franare.7. Atunci când cabina şi caroseria formează un tot, trebuie să se ţină seama de gradul de flexibilitate al fixării cabinei. Cu ocazia montarii caroseriilor rigide (cum ar fi cisternele) trebuie să se ţină seama de eventuala flexibilitate a sasiului.8. În cazul vehiculelor cisterna, dacă sunt folosite pentru fixarea cisternei pe sasiu suporturi orientate spre exterior, partea verticala a acestor suporturi nu trebuie să aibă lungimea mai mica decât înălţimea sasiului de care sunt legate.9. În cazul vehiculelor cu suprastructura basculanta, în absenta unei suprainaltari a cadrului sasiului (sasiu fals), destinat repartizării eforturilor, axele de pivotare ale suprastructurii basculante spre spate trebuie să fie situate cat mai aproape cu putinta de punctele din spate de fixare ale arcurilor, pentru a micşora eforturile suplimentare de flexiune exercitate pe sasiu în timpul bascularii.10. În cazul suprastructurilor care basculeaza doar spre spate, acestea trebuie prevăzute cu plăci de ghidaj, care să dirijeze lateral suprastructura atunci când coboară pe sasiu. Suprastructura vehiculului nu trebuie să fie excesiv de zgomotoasa atunci când vehiculul nu este încărcat.  +  Anexa 6───────la reglementări───────────────Anexa 6 la reglementări a fost abrogată de pct. 33 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.Anexa 12 la reglementări a fost renumerotata cu anexa 6 de pct. 41 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.PROTECŢIAocupantilor autovehiculelor contra deplasarii mărfurilor (încărcăturii)1. Amenajarea autovehiculelor trebuie să reducă riscurile la care se expun conducătorul auto şi ceilalţi ocupanti ai autovehiculului, în cazul unei deplasări a încărcăturii spre înainte, în cazul unei franari bruste.2. Pe aceste autovehicule ocupantii trebuie să fie protejati de o structura de protecţie sau de un perete capabil sa reziste fără să se rupa la o forta statica uniform repartizata, de 800 daN pe tona de incarcatura utila autorizata, orientata orizontal şi paralel cu planul longitudinal median al autovehiculului. Acest element de protecţie poate fi amovibil.3. Lăţimea elementului de protecţie (masurata perpendicular pe axa longitudinala mediana a autovehiculului) trebuie să fie cel puţin egala cu lăţimea spaţiului prevăzut pentru ocupanti; în cazul unei cabine independente lăţimea sa trebuie să fie cel p utin egala cu lăţimea acestei cabine.4. Înălţimea elementului de protecţie trebuie să fie de cel puţin 800 mm deasupra platformei pentru incarcatura în cazul unei cabine independente sau egala cu înălţimea totală a compartimentului pentru incarcatura dacă nu exista cabina independenta.5. Elementul de protecţie trebuie să fie fixat direct pe sasiu, pe platforma pentru incarcatura sau, eventual, pe structura. Ancorarea acestei platforme pe sasiu trebuie să fie în măsura sa reziste socului transmis. Atunci când cabina este integrată caroseriei, elementul de protecţie poate fi fixat la caroserie sau să facă parte integrantă din aceasta. În cazul unui autotractor cu sa nu este necesar un element de protecţie pe acesta, dar un asemenea element trebuie montat în mod obligatoriu în faţa platformei pentru incarcatura a semiremorcii.6. În afară de acesta, atunci când autovehiculul sau semiremorca este încărcată cu stâlpi, tuburi, grinzi, foi de tabla sau incarcaturi similare care pot, în cazul slabirii ancorajului, sa pătrundă în mod periculos în cabina autovehiculului sub efectul unei franari bruste, elementul de protecţie trebuie să aibă o rezistenta cel puţin egala cu cea a unei table de oţel de o grosime minima de 3 mm.7. Atunci când un autovehicul este echipat cu o rama sau o traversa asezata în spatele cabinei pentru a suporta sarcini lungi, precum grinzi, stâlpi, aceasta trebuie să fie în măsura sa reziste efectului combinat a doua forte, fiecare de 580 daN pe tona de sarcina utila autorizata, exercitată spre înainte şi în jos pe marginea ramei.8. Aceste prescripţii nu sunt obligatorii pentru autoturisme, chiar atunci când ele transporta mărfuri, şi nici pentru autovehiculele cisterna specializate şi vehiculele speciale destinate transportului de containere sau pentru vehiculele speciale destinate transportului de obiecte indivizibile, dacă aceste vehicule şi circulaţia lor fac obiectul unei reglementări speciale.9. La autovehiculele din categoria N(1) geamul cabinei poate fi protejat cu o plasa metalică.  +  Anexa 7───────la reglementări──────────────Anexa 7 la reglementări a fost abrogată de pct. 34 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.Anexa 15 la reglementări a fost renumerotata cu anexa 7 de pct. 46 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.CONDIŢII PRIVIND ECHIVALENTA DINTRE ANUMITE SUSPENSII NEPNEUMATICEŞI SUSPENSIILE PNEUMATICE PENTRU AXA SAU AXELE MOTOARE ALE VEHICULELOR1. DEFINITIA NOTIUNII DE SUSPENSIE PNEUMATICAUn sistem de suspensie se numeşte pneumatic atunci când efectul de arc este asigurat în proporţie de cel puţin 75% de un dispozitiv pneumatic.2. ECHIVALENTAPentru a fi recunoscută echivalenta cu o suspensie pneumatica, suspensia trebuie să corespundă următoarelor criterii:2.1. atunci când masa suspendată pe o axa motoare sau o axa cuplata este supusă temporar unei oscilatii verticale libere de joasa frecventa, frecventa şi amortizarea, măsurate atunci când dispozitivul de suspensie suporta sarcina maxima, trebuie să se situeze în limitele definite la punctele 2.2 la 2.5;2.2. fiecare axa trebuie să fie echipata cu amortizoare hidraulice. Pe axele tandem, amortizoarele hidraulice trebuie astfel pozitionate încât sa reducă la minimum oscilatiile axelor cuplate;2.3. coeficientul mediu de amortizare D trebuie să fie mai mare de 20% din amortizarea critica pentru o suspensie echipata cu amortizoare hidraulice, în stare normală de funcţionare;2.4. nivelul maxim de amortizare al suspensiei, după eliminarea sau neutralizarea tuturor amortizoarelor hidraulice, nu trebuie să depăşească 50% din coeficientul mediu de amortizare D;2.5. frecventa maxima a masei suspendate pe axa motoare sau axa cuplata, în timpul unei oscilatii verticale libere şi temporare, nu trebuie să depăşească 2 Hz;2.6. frecventa şi amortizarea suspensiei sunt definite la punctul 3. Procedurile de încercare pentru măsurarea frecvenţei şi amortizarii sunt descrise la punctul 4.3. DEFINIREA FRECVENŢEI ŞI AMORTIZARIIÎn aceasta definiţie se considera o masa suspendată M (kg) pe o axa motoare sau cuplata. Axa are, între suprafaţa drumului şi masa suspendată, o rigiditate verticala totală de K newtoni/metru (N/m) şi un coeficient de amortizare total de C newtoni/metru pe secunda (Ns/m), Z fiind deplasarea verticala a masei suspendate. Ecuatia miscarii de oscilatie libera a masei suspendate este:  d^2Z dZM ─── + C ─── + kZ = 0  dt^2 dtFrecventa oscilatiei masei suspendate F (rad/s) este:            K C^2F = radical ── - ───            M 4M^2Amortizarea este critica atunci când: C = C(5),unde:C(5) = 2 radical KMFactorul de amortizare, ca fractie a amortizarii critice este C/C(5).În timpul oscilatiei libere şi temporare a masei suspendate, miscarea verticala a masei va urma o curba sinusoidala amortizata (figura 2). Frecventa se poate evalua masurand timpul, atâta vreme cat ciclurile oscilatiei sunt observabile. Amortizarea se poate evalua masurand înălţimea vârfurilor oscilatiilor succesive care se produc în aceeaşi direcţie. Presupunand ca amplitudinile vârfurilor primului şi celui de al doilea ciclu de oscilatii sunt A(1) şi A(2), coeficientul de amortizare D este:    C 1 A(1)D = ── = ── ln ──    C(5) 2 A(2)ln fiind logaritmul natural al coeficientului de amplitudine.4. PROCEDURA DE ÎNCERCAREPentru a determina experimental coeficientul de amortizare D, factorul de amortizare după eliminarea amortizoarelor hidraulice şi frecventa F a suspensiei, vehiculul încărcat trebuie: a) sa coboare cu viteza redusă (5 km/h + 1 km/h) o treapta de 80 mm având profilul indicat în figura 1. Oscilatiile temporare de analizat în ceea ce priveşte frecventa şi amortizarea se produc după ce rotile axei motoare au depăşit treaptasau b) să fie apasata de sasiu astfel încât sarcina pe axa motoare să fie de 1,5 ori faţă de valoarea sa statica maxima. Imediat după eliberarea vehiculului se analizează oscilatia rezultantasau c) să fie ridicată de sasiu astfel încât masa suspendată să fie ridicată cu 80 mm în raport cu axa motoare. Imediat după eliberarea vehiculului se analizează oscilatia rezultantasau d) să fie supus altor proceduri, în măsura în care echivalenta acestora a fost demonstrata de către constructor şi acceptată de serviciul tehnic.Vehiculul trebuie echipat cu un traductor de deplasare verticala, montat între axa motoare şi sasiu, chiar deasupra axei motoare. Citirea traseului permite, pe de o parte, măsurarea timpului scurs între vârfurile primei şi celei de a doua comprimari, pentru a se obţine frecventa F şi, pe de altă parte, măsurarea coeficientului de amplitudine pentru obţinerea amortizarii. Pentru axele motoare duble, se monteaza traductoare între fiecare axa şi sasiu chiar deasupra axelor.  +  Anexa 8───────la reglementări───────────────Condiţii tehnice privind vizibilitatea spre înainte la autovehicule (cu excepţia celor din categoriile M(1) şi T)-----------Titlul anexei 8 la reglementări a fost modificat de pct. 35 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.1. Definiţii1.1 semicerc de vizibilitate - semicerc cu raza de 12 m, cu centrul conform pct. 1.6 în interiorul căruia se afla limita de vizibilitate;1.2 punct de observare - punct de concentrare a ambilor ochi ai conducătorului. Coordonatele acestui punct se determina în raport cu scaunul conducătorului, după cum urmează:1.2.1 700 mm pe verticala, în sus, faţă de punctul R al habitaclului, în planul de simetrie al scaunului;1.2.2 130 mm pe orizontală, spre înainte, faţă de punctul R al habitaclului, în planul de simetrie al scaunului;1.2.3 scaunul conducătorului auto, în poziţia cea mai retrasă şi cea mai de jos.1.3 element obturator - element din construcţia autovehiculului care constituie obstacol în calea vizibilitatii conducătorului;1.3.1 lăţimea elementului obturator b (mm) - dimensiune a elementului obturator la intersectia razelor vizuale (care pleacă din punctul de observare la semicercul de vizibilitate) cu elementul obturator;1.3.2 distanta de la punctul de observare până la elementul obturator a (mm) - lungimea razei vizuale (care pleacă din punctul de observare la semicercul de vizibilitate) cuprinsă între punctul de observare şi punctul de intersectie cu elementul obturator;1.4 obturare pe semicercul de vizibilitate l (m) - coarda care corespunde proiectiei elementului obturator pe semicercul de vizibilitate;1.5 distanta dintre doua obturari consecutive - distanta masurata pe coarda semicercului între centrele a doua obturari pe semicercul de vizibilitate;1.6 centrul sistemului de coordonate - proiectia ortogonala a punctului de observare pe calea de rulare;1.7 limita de vizibilitate - linii care delimiteaza zonele vizibile de cele invizibile de pe locul conducătorului, în semicercul cu raza de 12 m.2. Condiţii de încercare2.1 Verificarea se efectuează cu autovehiculul încărcat la masa proprie (cu conducător) şi cu incercator la bord.2.2 înainte de începerea încercărilor se verifica următoarele:2.2.1 parbrizele plane trebuie să fie montate cu o inclinare de cel puţin 5 grade cu planul vertical, pentru a proteja ochii conducătorului de efectul reflexiei;2.2.2. postul de conducere trebuie să fie prevăzut cu un parasolar, care poate fi reglabil;-----------------Subpunctul 2.2.2. al anexei 8 a fost modificat de pct. 43 din anexa la ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.2.2.3 parbrizele trebuie să fie accesibile în vederea curatarii în siguranţa, fără elemente ajutatoare din exterior;2.2.4 câmpul de ştergere al stergatoarelor de parbriz trebuie astfel dimensionat încât şi în caz de intemperii (ploaie, ninsoare) să se asigure vizibilitatea conducătorului sub un unghi de cel puţin 35 de grade, în interiorul câmpului de vizibilitate;2.2.5 dezaburirea şi degivrarea parbrizului în timpul utilizării trebuie realizată cel puţin în câmpul de ştergere asigurat de stergatoarele de parbriz chiar cu ferestrele închise.2.3 Măsurătorile se efectuează pe un teren plan, orizontal, cu îmbrăcămintea din beton sau asfalt, având lăţimea de minimum 25 m şi lungimea de minimum 30 m. Îmbrăcămintea trebuie să fie dura, uscata, neteda şi cu aderenta buna.2.4 Măsurătorile se efectuează noaptea şi fără intemperii.3. Mijloace de măsurarePentru măsurătoare se utilizează o ruleta şi un dispozitiv de simulare compus dintr-un bec amplasat într-un dispozitiv de prindere pe spatarul scaunului, în punctul de observare. Becul trebuie să aibă o putere de cel puţin 35 W pentru a asigura fasciculul luminos necesar incercarii.4. Mod de lucru4.1 Cu ajutorul ruletei, din centrul sistemului de coordonate, se traseaza semicercul de vizibilitate;4.2 Din centrul sistemului de coordonate, se traseaza o axa paralela cu axa longitudinala de simetrie a autovehiculului, până când aceasta se intersectează cu semicercul de vizibilitate. Aceasta axa trebuie să împartă în doua o coarda de minimum 9,5 m (conform figurii). Coarda de minimum 9,5 m delimiteaza, pe semicercul de vizibilitate, câmpul de vizibilitate libera spre înainte.4.3 Piesele suspendate (parasolarul) sau elementele fixate de caroserie (bratul unei macarale) nu trebuie să coboare sub nivelul punctului de observare.4.4 Pe semicercul de vizibilitate se admit maximum 6 obturari.4.5 În câmpul de vizibilitate libera spre înainte se admit cel mult două obturari.4.6 În cazul obturarilor cu lăţimea b mai mare de 80 mm, distanta între centrele a doua obturari consecutive, măsurate pe coarda semicercului de vizibilitate trebuie să fie mai mare de 2,5 m.5.5.1 Interpretarea grafica se face utilizând diagrama din figura de mai sus.5.1.1 Exemplu de interpretare grafica a obturarii pe semicercul de vizibilitate raportată la punctul de observare conform diagramei din figura de mai sus. ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ b(mm) │ a(mm) │ l(m) │ Observaţii │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │------- 100 │ 1000 │ 1,2 │ admisă │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │'-'-'- 240 │ 1600 │ 1,8 │ neadmisa │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │......... 160 │ 1200 │ 1,6 │ neadmisa în cam- │ │ │ │ │ pul de vizibili- │ │ │ │ │ tate, dar admisă │ │ │ │ │ în afară lui │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘5.1.2 Toate obturarile ale căror dimensiuni sunt sub curba inferioară sunt admise.5.1.3 Obturarile datorate unor elemente constructive de rezistenta (montantii geamurilor laterale ale uşilor sau ale parbrizului) ale căror dimensiuni sunt situate între curba inferioară şi cea superioară sunt admise numai în afară câmpului de vizibilitate libera spre înainte, numai una de fiecare parte a câmpului.5.2 Interpretare prin calcul5.2.1 Admisibilitatea obturarilor, conform pct 5.1.3, în vederea binoculara, se poate determina cu relaţia:a----- ≥ 22,4;b-655.2.2 Admisibilitatea obturarilor, conform pct 5.1.2, în vederea binoculara, se poate determina cu relaţia:a----- ≥ 10,6;b-65Notă: Pentru relaţiile de calcul s-au luat ca baza de măsurare pe semicercul de vizibilitate, obturari având l=6,6 m pentru pct. 5.2.1 şi respectiv l=1,2 m pentru pct. 5.2.2, la o distanta binoculara de 65 mm.-----------Anexa 8 la reglementări a fost modificată de pct. 36 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.  +  Anexa 9───────la reglementări────────────────Condiţii tehnice de securitate aplicabile troleibuzelor----------------Titlul anexei 9 la reglementări a fost modificat de pct. 37 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.1 Definiţii1.1 În scopul aplicării prezentei anexe:Tensiunea liniei de contact care alimentează troleibuzele poate avea următoarele valori nominale:- 600 V (plaja de funcţionare fiind de la 400 la 720 V);- 750 V (plaja de funcţionare fiind de la 500 la 900 V).1.2 Circuitele electrice ale troleibuzelori)"circuite de înaltă tensiune", circuite alimentate prin linia de contact;îi)"circuite de joasa tensiune", circuite alimentate de la bateria de acumulatori şi care cuprind un dispozitiv de încărcare cu tensiunea nominală de 24 V;iii)"circuite trifazice", circuite alimentate de la o a doua ieşire a unui transformator de tensiune trifazic, care nu depăşeşte 400 V curent alternativ.1.3 Condiţii climatice nominale;Troleibuzele trebuie să sigure o funcţionare fiabila în condiţiile ambiante următoare: a) temperatura cuprinsă între - 40 °C şi + 40 °C; b) o umiditate relativă până la 98 % la o temperatura egala sau mai mica de 25 °C; c) presiunea atmosferica cuprinsă între 866 şi 1066 kPa; d) altitudinea mergand de la nivelul marii până la 1000 m maximum.1.4 Material "cu autostingere", un material a cărui ardere se opreşte atunci când sursa de aprindere este îndepărtată.2. Troleu (colector de curent)2.1 Curentul electric din conductorii aerieni este transmis troleibuzelor prin intermediul troleelor. Aceste dispozitive sunt constituite dintr-un braţ, un colector de curent şi o patina de contact care poate fi înlocuită.Troleele sunt fixate prin articulatii şi sunt mobile în plan orizontal şi vertical.2.2 Bratele trebuie realizate dintr-un material izolant sau metal acoperit cu material izolant, rezistent la socurile mecanice.2.3 Troleele sunt concepute pentru a asigura un contact permanent cu conductorii electrici aerieni situaţi la o înălţime cuprinsă între 4 şi 6 m de la sol, chiar dacă troleibuzul se indeparteaza cu 4 m de o parte şi cealaltă de axa conductorilor aerieni.2.4 În cazul pierderii contactului de către braţ, colectorul sau colectoarele nu trebuie să se ridice cu mai mult de 7,2 m de la suprafaţa drumului sau cu mai mult de 1 m deasupra liniei electrice aeriene în momentul pierderii contactului, şi nu trebuie să coboare la mai puţin de 0,5 m de la suprafaţa acoperişului troleibuzului.2.5 Fiecare troleu trebuie să fie echipat cu un mecanism care să permită coborârea automată a bratului în cazul pierderii contactului.2.6 Colectorul, dacă este detasabil de braţ, trebuie să rămână legat de acesta şi sa nu poată cădea.2.7 Rezistenta izolatiei trofeului trebuie să fie de cel puţin 10 Mf2Ω.2.8 Troleele pot fi echipate cu un sistem de comanda de la distanta din cabina conducătorului auto, care să permită cel puţin coborârea bratelor.2.9 Troleibuzele trebuie să fie prevăzute cu amenajări care să permită conducătorului sa înlocuiască, dacă este necesar, patinele de contact în cursul exploatării.3. Echipament de tracţiune şi echipament auxiliar3.1 Componentele electrice instalate pe troleibuze trebuie să fie protejate împotriva supratensiunii şi scurt-circuitelor. Protecţia trebuie să fie asigurată, de preferinta, printr-un sistem de disjunctoare cu comanda automată, de la distanta sau manuală.3.2 Componentele electrice trebuie să fie protejate împotriva supratensiunii provocate de comutare sau fenomene atmosferice.3.3 Aparatura de întrerupere a curentului trebuie să poată întrerupe circuitele defecte în mod individual.3.4 Dacă un circuit oarecare conţine un dispozitiv de întrerupere unic, acesta trebuie să fie instalat pe conductorul pozitiv al circuitului.3.5 Toate circuitele electrice şi bransamentele circuitului trebuie să fie constituite din doi conductori. Numai circuitele de joasa tensiune pot utiliza caroseria troleibuzului pentru curentul de retur.3.6 Cutiile bateriilor, carcasele acumulatorilor şi compartimentul grupului de baterii trebuie să fie realizate din materiale neinflamabile sau cu autostingere.3.7 Componentele electrice alimentate de trolee trebuie să fie prevăzute cu o izolatie, suplimentară în raport cu caroseria vehiculului şi sistemul de transmisie.3.8 Componentele electrice, cu excepţia rezistentelor de tracţiune trebuie să fie protejate împotriva patrunderii umiditatii şi a prafului în interiorul caroseriei vehiculului, atât în părţile izolate cat şi în cele conducatoare de curent.3.9 În condiţiile climatice nominale, la un vehicul uscat şi curat, rezistenta izolatiei circuitelor electrice, atunci când toate maşinile rotative şi aparatele sunt bransate, nu trebuie să fie mai mica decât următoarele valori:i)caroseria vehiculului în raport cu circuitele de înaltă tensiune 5 Mf2Ωîi)circuitele de înaltă tensiune în raport cu circuitele de joasa tensiune 5 Mf2Ωiii)caroseria vehiculului în raport cu polul pozitiv al circuitelor de joasa tensiune 1 Mf2Ω3.10 Cablaj şi aparatura3.10.1 Pentru circuitele de înaltă tensiune trebuie utilizaţi numai conductori mulţi-fire din cupru. Izolatia cablajului de înaltă tensiune de curent continuu trebuie să corespundă unei tensiuni nominale de 3000 V curent continuu sau alternativ.3.10.2 Cablajul montat nu trebuie să fie supus solicitărilor mecanice.3.10.3 izolaţia cablurilor nu trebuie să propage arderea.3.10.4 Cablurile electrice pentru tensiuni diferite trebuie amplasate separat.3.10.5 Conductele de protecţie pentru conductori trebuie realizate din materiale neinflamabile.3.10.6 Tuburile pentru conductorii amplasati sub podea trebuie să împiedice pătrunderea apei şi a prafului.3.10.7 Cablajul situat sub troleibuz trebuie să fia inserat în conducte care să le protejeze de apa şi praf.3.10.8 Fixarea şi dispunerea cablurilor electrice trebuie să fie realizate astfel încât să se evite deteriorarea izolatiei prin frecare şi abraziune.În punctele în care cablajul traverseaza elementele structurii metalice, se vor utiliza mansoane din elastomer pentru a evita orice deteriorare a izolatiei.Raza de curbura a tuburilor care protejeaza cablurile trebuie să fie de cel puţin cinci ori diametrul exterior al tubului.3.10.9 În aparatele de întrerupere a curentului, cablurile trebuie dispuse astfel încât să fie exclusa posibilitatea apariţiei unui arc electric între ele.3.10.10 Trebuie luate măsuri pentru a evita deteriorarea cablurilor datorită apropierii de rezistente sau alte componente electrice incalzite, în zonele critice, trebuie să fie utilizate cabluri termorezistente.3.10.11 Soclurile, conectoarele şi alte dispozitive de montaj trebuie să fie realizate din materiale neinflamabile sau cu autostingere. Componentele electrice din materiale greu inflamabile pot fi instalate numai în exteriorul compartimentului pentru călători.3.10.12 Tensiunea de încercare U(test) aplicată aparaturii şi cablajului electric pentru circuitele de înaltă tensiune trebuie să fie de:U(test) = 2,5U + 2000 V curent alternativ,undeU: = tensiunea nominală a liniei de contactTensiunea de încercare pentru aparatura de joasa tensiune:U(test)= 750 V curent alternativ.Tensiunea de încercare cu o frecventa de 50 Hz trebuie să aibă o formă aproximativ sinusoidala. Durata de aplicare a tensiunii de încercare este fixată la 1 min.3.11 Maşinile electrice, aparatele, dispozitivele şi cablajul trebuie să reziste la forţele mecanice aplicate fixarilor lor, după cum urmează:i)vibratiilor sinusoidale cu o frecventa de 0,5 - 55 Hz şi o amplitudine maxima de 10 m/sý, inclusiv, dacă este cazul, efectului de rezonanta;îi)socurilor individuale de 30 m/sý, cu acceleratie de vârf cu o durată de 2 până la 20 ms, în direcţie verticala,4 Securitatea călătorilor şi a personalului de serviciu din punct de vedere electric4.1 În condiţii climatice nominale, la un vehicul uscat şi curat, ale cărui trolee sunt conectate la polii pozitiv şi negativ ai liniei aeriene, curentul scurs între caroserie şi pământ nu trebuie să fie mai mare de 0,2 mA (sistemul de legare la pământ).4.2 Troleibuzul trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de bord care să permită măsurarea în permanenta a scurgerii de curent sau a tensiunii între sasiu şi suprafaţa drumului. Acest dispozitiv trebuie să deconecteze circuitele de înaltă tensiune în cazul în care scurgerea de curent depăşeşte 3 mA la o tensiune de 600 V curent continuu, sau în cazul în care tensiunea este mai mare de 40 V.4.3 Barele de sustinere situate în apropierea uşilor trebuie executate dintr-un material izolant sau acoperite cu un material izolant rezistent la efectele mecanice, sau să fie izolate faţă de caroseria troleibuzului.Rezistenta izolatiei trebuie să fie de cel puţin 1,0 Mf2Ω pe o suprafaţa de contact de 100 cmp ± 5 cmp.4.4 Primele trepte de acces în vehicul trebuie realizate dintr-un material izolant sau acoperite cu material izolant rezistent la efectele mecanice. Rezistenta izolatiei trebuie să fie de cel puţin 1,0 Mf2Ω pe o suprafaţa de contact de 300 ± 5 cmp.4.5 Panourile uşilor trebuie să fie realizate dintr-un material izolant sau izolate de caroseria vehiculului.Rezistenta izolatiei trebuie să fie de cel puţin 1,0 Mf2Ω pe o suprafaţa de contact de 300 cmp ± 5 cmp.4.6 Suprafaţa pereţilor laterali, adiacenta deschiderii uşilor, trebuie să fie acoperită cu un material izolant.Zona izolata trebuie să se intinda pe o latime de cel puţin 50 cm de fiecare parte a deschiderii usii şi pe o înălţime de cel puţin 200 cm faţă de suprafaţa drumului. Rezistenta izolatiei trebuie să fie de cel puţin 1,0 Mf2Ω pe o suprafaţa de contact de 200 ± 5 cmp.4.7 Dacă troleibuzul este echipat cu convertizoare cu dubla izolatie, paragrafele 4.3 până la 4.6 nu se vor mai aplica.5. Cabina conducătorului5.1 În cabina conducătorului nu trebuie să existe nici un echipament de înaltă tensiune accesibil acestuia.5.2 Tabloul de bord trebuie să conţină cel puţin următoarele aparate. a) indicator al tensiunii în linia de contact; b) indicator al tensiunii nule în linia de contact; c) indicator al stării disjunctorului principal automat al liniei de contact, d) indicator de încărcare/descărcare a bateriei de acumulatori; e) indicator pentru potenţialul electric periculos al caroseriei sau scurgeri de curent care depăşesc valoarea permisă.----------------Anexa 9 la reglementări a fost modificată de pct. 38 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.  +  Anexa 10────────la reglementări───────────────ÎNSCRIEREA ÎN CURBE A AUTOVEHICULELOR ŞI A COMBINATIILOR DE VEHICULEAbrogată.----------------Anexa 10 la reglementări a fost abrogată de pct. 39 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.  +  Anexa 11────────la reglementări───────────────Anexa 11 la reglementări s-a renumerotat cu anexa 5 la reglementări de pct. 40 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.  +  Anexa 12 Notă

  ──────────

  la reglementări

  ────────────────

  Anexa 12 la reglementări s-a renumerotat cu anexa 6 la reglementări de pct. 41 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.
   +  Anexa 13 Notă

  ──────────

  la reglementări

  ────────────────

  CATALOG

  cu exemple de maşini autopropulsate pentru lucrări

  Abrogată.

  -----------------

  Anexa 13 la reglementări a fost abrogată de pct. 42 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.
   +  Anexa 14────────la reglementări────────────────Anexa 14 la reglementări s-a renumerotat cu anexa 4 la reglementări de pct. 45 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.  +  Anexa 15───────la reglementări────────────────Anexa 15 la reglementări s-a renumerotat cu anexa 7 la reglementări de pct. 46 din anexa la ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 17 august 2004.────────────