ORDIN nr. 287 din 23 noiembrie 2005privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 008-05 "Aparate de cantarit cu funcționare automată"
EMITENT
  • BIROUL ROMAN DE METROLOGIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 7 decembrie 2005    În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Roman de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma de metrologie legală NML 008-05 "Aparate de cantarit cu funcționare automată", cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta norma înlocuiește Norma de metrologie legală NML 3-08-97 "Dozatoare gravimetrice cu funcționare automată" și Norma tehnica de metrologie NTM 3-13-72 "Verificarea balantelor automate inregistratoare", cu excepția cazurilor la care se referă art. 3.  +  Articolul 3Atunci când mijloacelor de măsurare li s-a acordat aprobare de model în baza uneia dintre reglementările precizate la art. 2, se admite utilizarea acesteia în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, în cazul verificărilor metrologice periodice și după reparare. (la 06-04-2015, Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 06 aprilie 2015 )  +  Articolul 4Unitățile din structura și în subordonarea Biroului Roman de Metrologie Legală, precum și laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 31 decembrie 2006. (la 07-06-2006, Articolul 5 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 5 iunie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 07 iunie 2006 )
    p. Directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legală,
    Valentin Patasanu
    București, 23 noiembrie 2005.Nr. 287.  +  ANEXĂNORMA DE METROLOGIE LEGALĂ"Aparate de cântărit cu funcționare automată"